Wtorek, 4 lipca 2017

Firmy budowlane szybciej odzyskają VAT, Rzeczpospolita
Szybszy zwrot VAT dla małych firm budowlanych, Rzeczpospolita
Rynek budowlany pełen wyzwań, Rzeczpospolita
Zbycie nieruchomości zmniejsza odpis VAT, Rzeczpospolita
Banki mają się dogadać z frankowiczami, Dziennik Gazeta Prawna
Zbycie udziału w gruncie rolnym też jest zwolnione z PIT, Dziennik Gazeta Prawna
Połączenie budynków może być ulepszeniem, Dziennik Gazeta Prawna
Kredytobiorcy zyskają nowe prawa, Dziennik Gazeta Prawna
Gmina zapłaci za zmianę planu, Dziennik Gazeta Prawna

 Więcej poniżej.

 

Wtorkowa "Rzeczpospolita" odnotowuje: "Firmy budowlane szybciej odzyskają VAT". Urzędy skarbowe mają zwracać podatek małym firmom w ciągu 15 dni. Minister finansów rzuca koło ratunkowe branży budowlanej. Chce pomóc małym firmom, które mają problemy z płynnością finansową. Spowodowały je obowiązujące od 1 stycznia nowe zasady rozliczania VAT, tzw. odwrotne obciążenie. Ustawowy termin zwrotu VAT to 60 dni. Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów średni czas postępowania w sprawie zwrotu VAT w 2016 r. wyniósł 37 dni, natomiast rok wcześniej było to 67 dni. Od 1 stycznia 2017 r. warunki zwrotu podatku zostały zaostrzone- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 04.07.2017.).

 

"Rz" wraca do sprawy w dodatku "Prawo co dnia", w tekście "Szybszy zwrot VAT dla małych firm budowlanych". Skarbówka chce pomóc branży budowlanej. Będzie oddawać podatek w 15 dni. Minister finansów zalecił urzędom skarbowym szybszy zwrot VAT mikroprzedsiębiorcom działającym działającym w budowlance. To reakcja na problemy związane z obowiązującymi od 1 stycznia nowymi zasadami rozliczania podatku. Od 1 stycznia część robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawców objęta jest tzw. odwrotnym obciążeniem. Oznacza to, że podatek wykazuje i odprowadza nabywca usługi. Podwykonawca nie dostaje więc od nabywcy kwoty VAT, a sam go musi płacić przy zakupie materiałów. Przy długich terminach zwrotu podatku z urzędu małe firmy tracą płynność finansową. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 04.07.2017.).

 

"Rz" odnotowuje też: "Rynek budowlany pełen wyzwań". W ciągu pięciu miesięcy 2017 r. produkcja budowlano- montażowa w Polsce wzrosła o 4,5 proc., podczas gdy rok wcześniej rynek borykał się z 12,5- proc. spadkiem. Ale czynników ryzyka nie brakuje. Najwięksi gracze z zadowoleniem przyjęli przyspieszenie w dużych inwestycjach infrastrukturalnych, ale dostrzegają też wiele zagrożeń dla branży. Czy w nowych kontraktach marże mogą być lepsze? W dużej mierze zależy to od samych firm i poziomu składanych ofert cenowych- czytamy. Więcej- na piątej stronie części ekonomicznej.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 04.07.2017.).

 

"Prawo co dnia" informuje również: "Zbycie nieruchomości zmniejsza odpis VAT". Gmina, ustalając kwotę pomniejszenia podatku należnego fiskusowi, musi uwzględnić obrót ze sprzedaży nieruchomości. Choć gmina nie kupuje nieruchomości po to, by je później sprzedawać, zdaniem NSA prowadzi regularną działalność handlową o takim profilu, a to oznacza, że zapłaci więcej podatku. NSA uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, potwierdzając niekorzystne dla gminy Opole stanowisko fiskusa. Gmina Opole zapytała izbę skarbową, czy obrót ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład mienia komunalnego wpływa na wysokość kwoty odliczenia VAT. Izba skarbowa odpowiedziała, że sprzedaż należy traktować jako zwykłą działalność handlową, a to zdaniem fiskusa wyklucza wyłączenie tego obrotu z proporcji odliczenia VAT. Szczegóły- na szóstej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 04.07.2017.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" informuje z kolei: "Banki mają się dogadać z frankowiczami". Andrzej Duda do końca lipca prześle do Sejmu kolejny projekt pomocy dla osób z walutowymi kredytami mieszkaniowymi, nad którym pracował Komitet Stabilności Finansowej. Propozycja ma zawierać rozwiązania motywujące banki, by same porozumiały się z frankowiczami i zaproponowały im ofertę przewalutowania kredytów. Andrzej Duda chce dotrzymać kampanijnej obietnice, ale jego dotychczasowe propozycje były zbyt kosztowne dla sektora bankowego. Nowy projekt ustawy zakłada powołanie przy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców subfunduszu, z którego będzie finansowana restrukturyzacja kredytów walutowych. Dziś fundusz pomaga wszystkim, którzy mają kredyt hipoteczny (bez znaczenia, czy w złotych, czy we frankach) i kłopoty z jego spłatą. Banki miałyby się dodatkowo zrzucić na nowy subfundusz pomocy dla walutowych kredytobiorców- czytamy. Więcej- na czwartej stronie głównego wydania.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 04.07.2017.).

 

"DGP" zauważa też: "Zbycie udziału w gruncie rolnym też jest zwolnione z PIT". Sprzedaż udziału w działce należącej do rolnika należy traktować jako zbycie całej nieruchomości- orzekł NSA. Sprawa dotyczyła kobiety, która kupiła 1/4 udziału w działce rolnej. W tym samym dniu sprzedała nieruchomość rolnikom, którzy włączyli nowe grunty do swojego gospodarstwa. Podatniczka starcie z fiskusem wygrała w sądach obu instancji. WSA w Szczecinie zwrócił uwagę, że gdyby przyznać rację fiskusowi, to zwolnienie z podatku nie przysługiwałoby w sytuacji, gdyby wszyscy współwłaściciele sprzedali nieruchomość jednemu nabywcy. Wtedy bowiem przedmiotem sprzedaży byłyby udziały. Szczegóły- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 04.07.2017.).

 

"DGP" informuje również: "Połączenie budynków może być ulepszeniem". Techniczne i funkcjonalne połączenie budynków nie zawsze musi prowadzić do powstania jednego, nowego środka trwałego- wynika z wyroku NSA. Chodziło o spółkę będącą właścicielem trzech sąsiadujących ze sobą budynków. Firma nabywała je w różnym czasie, w oddzielnych transakcjach. Spółka liczyła na to, że wydatki inwestycyjne zamortyzuje z zastosowaniem stawek indywidualnych. Minister finansów uznał jednak, że wskutek przeprowadzonych prac inwestycyjnych doszło do wytworzenia nowego środka trwałego i w konsekwencji firma nie ma prawa stosować indywidualnych stawek amortyzacyjnych. Interpretację tę uchylił WSA w Krakowie. Więcej szczegółów- także na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 04.07.2017.).

 

"DGP" zamieszcza również tekst: "Kredytobiorcy zyskają nowe prawa". Kredytów zabezpieczonych hipotecznie będą mogły udzielać wyłącznie banki i SKOK- i. Nowością będzie prawo do bezkosztowego odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia. 22 lipca wejdą w życie przepisy ustawy o kredycie hipotecznym. Ustawa ma przełomowe znaczenie dla kredytobiorców, podobnie jak ustawa o kredycie konsumenckim. Wprowadza wiele rozwiązań, których dotychczas brakowało na polskim rynku. Nakłada na kredytodawców obowiązek informowania klientów o dostępnej ofercie kredytów hipotecznych już od momentu wstępnego wyrażenia zainteresowania taką ofertą. Nowością będzie również prawo do odstąpienia od umowy bez żadnych dodatkowych kosztów, w ciągu 14 dni od jej zawarcia- czytamy. Więcej- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 04.07.2017.).

 

"DGP" informuje też: "Gmina zapłaci za zmianę planu". Jeżeli właściciel nieruchomości w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego poniósł szkodę, to może żądać od gminy rekompensaty. I to nawet wówczas, gdy nie użytkował on terenu w sposób, do którego mógł zostać potencjalnie wykorzystany. Mężczyzna był właścicielem działki budowlanej, którą był zmuszony sprzedać po zaniżonej cenie, bowiem zmianie uległ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Z terenu mieszkalnictwa o niskiej intensywności zabudowy stał się on bowiem obszarem dróg publicznych. W związku z tym mężczyzna wniósł pozew przeciwko gminie o odszkodowanie. Szczegóły- na 10 stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 04.07.2017.).

 

"Miejski Serwis Informacyjny Gliwice" zauważa: Cicha i spokojna okolica nieco poza ścisłym centrum miasta, w pobliżu las. Kilka niskich, nowoczesnych bloków skupionych wokół placu zabaw, miejsca postojowe, zieleń i niezbędna infrastruktura. W takiej scenerii zamieszkają kolejni lokatorzy, którzy odebrali klucze do 15 mieszkań. W dwóch blokach wybudowano 46 mieszkań z balkonami i tarasami. Mieszkania są przeznaczone na wynajem i na sprzedaż. Te pierwsze są wykończone "pod klucz", te drugie- w standardzie deweloperskim. Inwestycja kosztowała 9,5 mln zł. Jest to ostatni etap większej inwestycji o wartości 72 mln zł, która objęła budowę ponad 300 mieszkań- informuje ZBM II TBS. Dotychczas gliwicka spółka wybudowała łącznie 924 mieszkania.

(Źródło: "Miejski Serwis Informacyjny…"- 29.06.2017.).

 

Zobacz również