Wtorek, 4 grudzień 2018

Nowa broń komisji weryfikacyjnej, Rzeczpospolita
Ścigany zniknął, zanim go wymeldowano, Rzeczpospolita
Wspólna oferta nie musi być zakazanym porozumieniem, Rzeczpospolita
Wpłata zaliczki na poczet opłaty adiacenckiej nie podlega VAT, Rzeczpospolita
Jak się przygotować do startu w elektronicznym przetargu, Dziennik Gazeta Prawna

Więcej poniżej.

 

"Prawo co dnia" we wtorkowej "Rzeczpospolitej" odnotowuje: "Nowa broń komisji weryfikacyjnej". Komisja Jakiego będzie mogła poprawiać błędy w swoich decyzjach, nawet jeżeli zajmuje się nimi sąd. Posłowie PiS chcą poprawić zasady funkcjonowania komisji weryfikacyjnej. Dzięki nim będzie mogła w nieskończoność poprawiać swoje decyzje, blokując sądom możliwość ich oceny. Do Sejmu wpłynął projekt zmian do dwóch ustaw: o gospodarce nieruchomościami (ugn) i o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa (o komisji weryfikacyjnej). Posłowie proponują przyznać komisji weryfikacyjnej prawo do usuwania błędów w swoich decyzjach. Oznacza to, że sąd nie będzie miał szansy ocenić ich merytorycznie. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się bowiem za jej pośrednictwem. Projekt przewiduje też, że komisja może uchylić postanowienie o wpisaniu ostrzeżenia do księgi wieczystej nieruchomości o toczącym się postępowaniu, gdyby stało się ono zbędne. Propozycja podoba się deweloperom, krytykują ją natomiast prawnicy. Posłowie chcą zmienić również ugn. Proponują, by miasto odmawiało zwrotu kamienicy, jeżeli mieszka w niej chociaż jeden lokator. W tekście przypomniano, że w sprawie nieruchomości dekretowych wydano w stolicy 4 tys. decyzji reprywatyzacyjnych. Z kolei 50 tys. lokatorów mieszkało w kamienicach zwróconych handlarzom lub dekretowcom. Więcej szczegółów- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 04.12.2018.).

 

"Prawo co dnia" zauważa też: "Ścigany zniknął, zanim go wymeldowano". Ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości może być powodem wymeldowania. Postępowanie w sprawie wymeldowania z pobytu stałego w lokalu w Krakowie, zostało wszczęte z urzędu przez prezydenta miasta na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście. Z przepisów ustawy o ewidencji ludności wynika, że można zostać wymeldowanym, gdy doszło do faktycznego opuszczenia miejsca stałego pobytu bez wymeldowania się. Za opuszczenie miejsca stałego pobytu uważa się dobrowolne zaniechanie dalszego zamieszkiwania w konkretnym lokalu. Prokuratura ustaliła, że lokator zameldowany na pobyt stały, przeciwko któremu toczy się w prokuraturze postępowanie karne, w ogóle nie przebywa w tym mieszkaniu, a jego miejsce obecnego pobytu jest nieznane. Kurator ustanowiona przez sąd dla poszukiwanego lokatora, również nie ustaliła miejsca jego pobytu. Organ meldunkowy przyjął więc, że nastąpiło trwałe i dobrowolne opuszczenie dotychczasowego miejsca pobytu stałego. Ukrywanie się przed organami ścigania należy traktować jako dobrowolne opuszczenie lokalu- stwierdził prezydent miasta w decyzji o wymeldowaniu. Więcej- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 04.12.2018.).

 

"Dobra administracja" w "Rz" zamieszcza tekst pod hasłem: "Wspólna oferta nie musi być zakazanym porozumieniem". Nie każde zawiązanie konsorcjum stanowi naruszenie prawa konkurencji. Istotne jest istnienie ekonomicznego uzasadnienia dla złożenia oferty wspólnej. W wyroku z 19 lipca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznawała sprawę dotyczącą zawarcia przez wykonawców niedozwolonego porozumienia antykonkurencyjnego. Zamawiający, wybrał jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez konsorcjum, w skład którego wchodziły dwie duże firmy. W ocenie odwołującego zawiązane przez te firmy konsorcjum stanowi niedozwolone antykonkurencyjne porozumienie mające na celu uzgodnienie warunków składanych ofert. Więcej szczegółów- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 04.12.2018.).

 

"Dobra administracja" informuje też: "Wpłata zaliczki na poczet opłaty adiacenckiej nie podlega VAT". Wpłaty na poczet opłaty adiacenckiej pobieranej przez gminę od właścicieli nieruchomości nie podlegają opodatkowaniu VAT. To, że wpłata następuje na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej nie ma w tym zakresie żadnego znaczenia. Tak orzekł WSA w Gdańsku w wyroku z 21 listopada 2018 r. Gmina wystąpiła o udzielenie interpretacji w sprawie dotyczącej podatku VAT. We wniosku wskazała, że planuje budowę kanalizacji sanitarnej, co następować będzie w ramach wykonywania zadań własnych nałożonych na nią przepisami ustawy o samorządzie gminnym. W związku z realizacją projektu gmina podpisywać będzie umowy cywilnoprawne z właścicielami działek, dla których zostaną stworzone warunki do podłączenia do kanalizacji- czytamy w ramach wstępu. Szczegóły- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 04.12.2018.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" w dodatku "Firma i Prawo" radzi obszernie: "Jak się przygotować do startu w elektronicznym przetargu". Wykonawcy planujący udział w zamówieniach publicznych o wartościach powyżej progów unijnych powinni wcześniej podjąć wiele działań, m.in. nabyć kwalifikowany podpis. W przeciwnym razie skuteczne złożenie ofert na zmienionych zasadach może okazać się niemożliwe. Od 18 października obowiązuje pełna elektronizacja zamówień publicznych o wartościach powyżej progów unijnych. Pełna elektronizacja oznacza w praktyce m.in., że nie można już w postępowaniach składać ofert metodą tradycyjną, tj. w formie pisemnej. Nie można też prowadzić korespondencji faksowej. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych powyżej progów unijnych publikowane są w Dzienniku Urzędowym UE. Minęło już ponad 30 dni, od kiedy ukazały się w nim pierwsze z nich, dotyczące postępowań prowadzonych z uwzględnieniem pełnej elektronizacji. A to oznacza, że obecnie w wielu postępowaniach ogłoszonych w pierwszych dniach po wejściu nowych przepisów rozpoczął się czas składania ofert. Wprawdzie na razie postępowań jest stosunkowo niewiele, jednak lada chwila można spodziewać się ich prawdziwego wysypu. Nadchodzi nowy rok, a zwykle wtedy mamy do czynienia z nasileniem kontraktacji usług różnego rodzaju. Dla przedsiębiorców to zatem ostatni czas przygotowania ofert w formie elektronicznej. Nie jest to jednak zadanie łatwe, o czym świadczy duża liczba pytań napływających od przedsiębiorców. W obszernym tekście przedstawiono zestawienie najważniejszych elementów, o jakich powinien pamiętać przedsiębiorca, planując udział w elektronicznym postępowaniu. Wskazano też, jak powinien przygotować się do składania oferty, jakie przygotować narzędzia, jakie działania podjąć, aby sprawnie i bez stresu oraz skutecznie złożyć ofertę. Szczegóły- na czwartej i piątej stronie dodatku.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 04.12.2018.).

 

Zobacz również