Wtorek, 31 sierpnia 2021

¨Niskie stopy procentowe nakręcają ceny mieszkań¨
¨Biznes krytykuje nowy system opłat za śmieci¨
¨Zamiast małych domków slumsy¨
¨Ofertę można wyjaśniać nie tylko jeden raz¨
¨Jak się skutecznie bronić przed egzekucją administracyjną¨

Więcej poniżej.

Wtorkowa ¨Rzeczpospolita¨ odnotowuje: ¨Niskie stopy procentowe nakręcają ceny mieszkań¨. Skutkiem niemal zerowych stóp jest nie tylko tani i łatwiej dostępny kredyt, ale też odpływ gotówki z lokat bankowych. Oba czynniki windują ceny lokali. I nieprędko się to zmieni. Sprzedaż kredytów hipotecznych bije rekordy. Biuro Informacji Kredytowej szacuje, że  w tym roku może przekroczyć 82 mld zł, co byłoby zdecydowanie najwyższym wynikiem w historii. Byłby to też rezultat o 30 proc. wyższy niż w dotkniętym pandemią roku 2020 i o 25 proc. lepszy niż w najlepszym od ponad dekady 2019 r. Jednocześnie w wysokim tempie rosną ceny mieszkań. Średnia cena mkw. w dziesięciu miastach Polski była na koniec marca o 8 proc. większa niż rok temu (podobnie zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym)- wynika z danych NBP. W ujęciu kwartalnym ceny już od paru lat rosną niemal nieustannie. W marcu na rynku pierwotnym było średnio o 18 proc. drożej niż dwa lata wcześniej, na wtórnym- o 22 proc. W opinii cytowanego w tekście analityka BIK, pierwotnym czynnikiem, który determinuje rekordowe wyniki wartości udzielanych kredytów mieszkaniowych jest wzrost cen nieruchomości. Na historycznie wysokim poziomie jest średnia kwota kredytu, która w lipcu wyniosła 328,5 tys. zł. To o 15 proc. więcej niż rok temu i aż o 30 proc. więcej niż przed trzema laty. Już ponad 26 proc. wartości udzielanych hipotek stanowią kredyty na kwoty powyżej 500 tys. zł i ich sprzedaż rośnie zdecydowanie najszybciej. Przy czym udział kredytów w sprzedaży mieszkań nie jest wielki. W I kw. transakcje gotówkowe (pomijając wkład własny) stanowiły aż 70 proc. transakcji mieszkaniowych- wynika z danych NBP (chodzi o rynek pierwotny i siedem czołowych miast w Polsce). Eksperci zgodnie wskazują, że na wzrost cen mieszkań i sprzedaż hipotek kluczowy wpływ będą miały stopy procentowe. Ale nawet gdy zaczną rosnąć, sytuacja nie zmieni się od razu. Bez zmiany stóp ceny mieszkań mogą jeszcze przez jakiś czas rosnąć. Widoczny wzrost zachęca bowiem kolejnych chętnych, którzy chcą szybko zarobić, kupując mieszkanie, a później sprzedając je po wyższej cenie. Ekonomiści PKO BP obserwują lekkie schłodzenie popytu na mieszkania, do czego przyczyniają się właśnie wysokie ceny, które dla części klientów stają się nieakceptowalne Pewien wpływ na wyhamowanie popytu mogą mieć też zmiany niesione przez obowiązującą od lipca Rekomendację S, która zaostrza zasady wyliczania zdolności kredytowej. Z danych NBP wynika, że w ostatnich dwóch latach Polacy wydali 35,5 mld zł w gotówce na zakup mieszkania. Kwota ta dotyczy tylko siedmiu miast i rynku pierwotnego oraz nie uwzględnia wkładu własnego. W samym I kw. było to ponad 5,9 mld zł, najwięcej w historii. Szczegóły- na 13 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 31.08.2021.).

¨Prawo co dnia¨ informuje natomiast: ¨Biznes krytykuje nowy system opłat za śmieci¨. Producenci opakowań, którzy mają zacząć płacić za ich recykling, chcą, by nowe przepisy faktycznie wpływały na ochronę środowiska, a nie stanowiły kolejnego podatku. Choć nowy system tzw. rozszerzonej odpowiedzialności ma ruszyć od 2023 r., nasz rząd już teraz jest spóźniony z wdrożeniem tych przepisów. UE przyjęła bowiem, że nowe regulacje powinny zostać przyjęte w poszczególnych państwach członkowskich do lipca tego roku, tak by przedsiębiorcy produkujący opakowania mieli czas na przygotowania. Spadnie bowiem na nich cały ciężar odzysku opakowań za śmieci, tak by zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko. Rząd szacuje, że utworzenie nowego systemu oznacza, iż przedsiębiorcy będą musieli zapłacić 1,5 mld zł opłat za jego utrzymanie. Nikt nie ma wątpliwości, że przełoży się to na ceny produktów sprzedawanych w tych opakowaniach. I przyspieszy wzrost inflacji. Biznes obawia się, że po zmianie przepisów w kształcie proponowanym przez resort klimatu będzie podwójnie płacił za odzysk produkowanych przez siebie opakowań: najpierw opłatę opakowaniową, przy wprowadzaniu do obrotu, a później opłatę produktową, gdy gminom prowadzącym zbiórkę odpadów nie uda się odzyskać odpowiedniej ilości odpadów zdatnych do recyklingu- czytamy. Więcej szczegółów- na dziewiątej stronie głównego.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 31.08.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje natomiast: ¨Zamiast małych domków slumsy¨. Jeżeli możliwe byłoby budowanie domów do 70 mkw. na działkach mniejszych niż 1000 mkw., to realne staje się ryzyko powstawania wieloobiektowych osiedli o złej jakości. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której właściciel dużej działki dokona jej podziału na wiele mniejszych, i na każdej z nich zrealizuje budowę domu o powierzchni do 70 mkw.- twierdzą eksperci Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. M.in. takie uwagi izba zgłosiła do projektu ustawy o zmianie ustaw- Prawo budowlane oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Te obawy potwierdza Izba Architektów RP. Jej zdaniem możliwa będzie realizacja dużego zespołu małych budynków jednorodzinnych na wniosek jednego inwestora. W praktyce- zdaniem IARP- mogą pojawiać się wnioski dotyczące kilkudziesięciu budynków na kilkuhektarowych działkach. Architekci proponują, by powierzchnia terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego nie mogła być większa niż 1000 mkw. Taki przepis powodowałby, że wniosek o wydanie warunków zabudowy mógłby dotyczyć tylko jednego budynku- tłumaczy Izba Architektów. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 31.08.2021.).

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨Ofertę można wyjaśniać nie tylko jeden raz¨. Zamawiający może wielokrotnie wzywać do wyjaśnień złożonej oferty i nie oznacza to prowadzenia zakazanych prawem negocjacji- uznała Krajowa Izba Odwoławcza. W orzecznictwie KIO wielokrotnie podkreślano,  że zamawiający ma prawo wzywać do wyjaśnień tak długo, aż zostaną rozwiane wszystkie jego wątpliwości. ¨Brzmienie przepisu nie daje podstaw do twierdzenia o dopuszczalności jedynie jednokrotnego wezwania wykonawcy do wyjaśnienia treści jego oferty. Nie ogranicza także w jakikolwiek sposób przyczyn, dla których ponowne wezwanie może kierować zamawiający¨- stwierdzono w uzasadnieniu wyroku. Więcej- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 31.08.2021.).

¨Firma i Prawo¨ w wydaniu specjalnym radzi obszernie: ¨Jak się skutecznie bronić przed egzekucją administracyjną¨. Przedsiębiorcy, którzy nie wypełnili w odpowiednim terminie zobowiązania wobec organu administracyjnego- np. nie uiścili kary w postępowaniu administracyjnym lub należnego podatku (w tym lokalnego) muszą mieć na uwadze, że właściwy urząd czasem się upomni o należności wraz z odsetkami i rozpocznie ściąganie należności. Formalnie mówiąc: rozpocznie egzekucję administracyjną. Nie zawsze jednak jest tak, że przedsiębiorca zgadza się z treścią pisma, które otrzymał, czy też z działaniami, jakie podjął wobec niego urząd w ramach wszczynanych egzekucji. W praktyce niejednokrotnie bywa tak, że procedura zostanie zainicjowana bezzasadnie czy też wiąże się z błędem. Obecnie w czasie COVID- 19, problem zaległości wobec organów administracji staje się bardziej istotny, bowiem wiele firm popadło w tarapaty finansowe. Nie tylko przestają płacić swoim kontrahentom, lecz także nie uiszczają płatności publicznoprawnych. Jednocześnie częściej niż zwykle może dochodzić do pomyłek i sporów, zwłaszcza że w ostatnich kilkunastu miesiącach przepisy bardzo się zmieniały, np. samorząd dostał od ustawodawcy narzędzia do częstszego stosowania ulg w okresie pandemii. W tej sytuacji znajomość instytucji zarzutu jest bardzo przydatna.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 31.08.2021.).

Zobacz również