Wtorek, 31 marzec 2020

¨Zakaz eksmisji na bruk i ulgi w czynszu¨
¨Epidemia może odbić się na egzekucji¨
¨Nowa procedura udzielenia zamówień bagatelnych- już od 50 tys. zł¨
¨Odszkodowanie w formie nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT¨
¨Opodatkowanie VAT zaliczek na poczet tzw. opłaty przekształceniowej¨
¨Przetargi złagodzą kryzys, o ile nie padną jego ofiarą¨
¨Trzy miesiące, żeby się podnieść¨
¨Upadłość odroczona podczas zarazy¨
¨Klienci nie biorą, banki nie dają¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ we wtorkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Zakaz eksmisji na bruk i ulgi w czynszu¨. O trzy miesiące wydłużono termin na wniesienie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste. O ulgach w podatku od nieruchomości zdecydują zaś gminy. Tarcza antykryzysowa (czyli nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem Covid- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) wprowadza dla mieszkańców gmin zwolnienia z niektórych opłat. Odracza również terminy płatności oraz zawiesza postępowania. Użytkownikom przesuwa termin na uregulowanie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste do końca czerwca. Obecny termin upłynął 30 marca. Podobne zmiany dotyczą osób, które przekształciły swoje prawo użytkowania wieczystego we własność i teraz muszą wnieść opłatę przekształceniową. Im również nowelizacja przesuwa termin o trzy miesiące, tj. do 30 czerwca. Nie wszystkie rozwiązania są narzucane. W przypadku podatku od nieruchomości tarcza daje wolną rękę władzom miast (gmin). Mogą one zwolnić z tego podatku za część 2020 r. oraz przedłużyć terminy płatności rat. Podobnie będzie z opłatami za dzierżawę, najem lub użytkowanie. Samorządy zdecydują, czy chcą je umarzać, odraczać, rozkładać na raty. Tarcza przedłuża również termin umów najmu lokali użytkowych i mieszkań na warunkach dotychczasowych do 30 czerwca. Chodzi o umowy, które wygasają przed tym terminem. Jednocześnie przewiduje, że nie wolno do końca czerwca wprowadzać podwyżek czynszu. Nowe rozwiązania zawieszają również bieg terminów administracyjnych. Dotyczy to m.in. wydawania pozwoleń na budowę. Podobnie będzie z nakazami rozbiórki. Więcej szczegółów- na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 31.03.2020.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Epidemia może odbić się na egzekucji¨. Samorząd komorniczy ingeruje w prawa wierzycieli, zachęcając dłużników do renegocjacji ustalonych spłat z powodu pandemii koronawirusa. Krajowa Rada Komornicza rozpoczęła kampanię informacyjną skierowaną do dłużników. Zachęca do sygnalizowania komornikowi problemu związanego z trudnościami ze spłatą zadłużenia. W związku z pandemią wiele osób straciło część dochodu lub w ogóle nie może pracować, inne trafiły lub wkrótce trafią na kwarantannę, a ich sytuacja ekonomiczna uległa pogorszeniu. Krajowa Rada Komornicza zachęca wszystkich dokonujących osobiście wpłat w kancelariach komorniczych lub na konto komornika, by w razie zmiany okoliczności kontaktowali się z kancelariami celem ustalenia nowych zasad płatności- brzmi treść kampanii. Więcej- także na 14 stronie głównego wydania.

¨Dobra Administracja¨ przypomina z kolei: ¨Nowa procedura udzielenia zamówień bagatelnych- już od 50 tys. zł¨. Zamawiający powinien- równocześnie z opublikowaniem ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej- przesłać informację o zamiarze udzielenia zamówienia kilku potencjalnym wykonawcom. Zamówienia bagatelne staną się rzeczywistością już z początkiem przyszłego roku- nowy rodzaj zamówień publicznych wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. (nowa ustawa pzp). Regulacja dotycząca zamówień bagatelnych jest co prawda dość szczątkowa, nie oznacza to jednak, że w praktyce przysporzą one określonych wątpliwości prawnych- czytamy w ramach wstępu. Więcej- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 31.03.2020.).

¨Dobra Administracja¨ zamieszcza również tekst: ¨Odszkodowanie w formie nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT¨. Przyznanie decyzją administracyjną nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za przejęcie innej nieruchomości stanowi odpłatną dostawę towarów i polega opodatkowaniu VAT. W takiej sytuacji występują dwie odrębne dostawy nieruchomości- pierwsza związana z przeniesieniem z mocy prawa własności nieruchomości w zamian za odszkodowanie, i druga związana z przyznaniem nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania- potwierdził NSA w wyroku z 21 lutego 2020 r. Więcej- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 31.03.2020.).

Niżej w ¨Dobrej Administracji¨ czytamy również: ¨Opodatkowanie VAT zaliczek na poczet tzw. opłaty przekształceniowej¨. Zaliczki pobierane od stycznia  2019 r. od osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokali innych niż mieszkania (garaży, lokali usługowych) należy opodatkować podatkiem VAT według podstawowej stawki- czytamy także na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 31.03.2020.).

¨Rz¨ zauważa też: ¨Przetargi złagodzą kryzys, o ile nie padną jego ofiarą¨. Wart setki miliardów złotych rocznie rynek zamówień publicznych mógłby teraz zyskać na znaczeniu jako koło zamachowe dla gospodarki, ale barierą jest pogarszająca się płynność finansowa firm. Z udostępnionych ¨Rz¨ danych Urzędu Zamówień Publicznych wynika, że z końcem marca upływa termin składania ofert w 869 postępowaniach, w kwietniu zaś- aż w 2253. Może to być efekt przesunięcia części terminów składania ofert z marca na kwiecień, ale jak twierdzi rzecznik UZP, głównym powodem są nowe postępowania ogłaszane przez urzędy. Podkreśla przy tym, że obecnie, gdy przedsiębiorcy znajdują się w bardzo trudnym położeniu, każdy kontrakt- zwłaszcza publiczny- może być istotnym czynnikiem gwarantującym ciągłość działania firm. Jednak i nad tym rynkiem gromadzą się teraz czarne chmury. Według opinii jednego z ekspertów, problemy z realizacją zamówień mają już nie tylko dostawcy dla szpitali, ale także budownictwo, największa branża z zamówieniami publicznymi. Fronty robót zatrzymują się, bo całe ekipy trafiają na kwarantannę. Szczegóły- na 19 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 31.03.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje natomiast: ¨Trzy miesiące, żeby się podnieść¨. Firmy, które staną się niewypłacalne z powodu epidemii koronawirusa, nie będą musiały ogłaszać bankructwa. Dostaną czas na odzyskanie dobrej kondycji finansowej.  Dziś- zgodnie z art. 21 prawa upadłościowego- dłużnik musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w ciągu 30 dni od chwili wystąpienia niewypłacalności. Po ustaniu epidemii prowadzący działalność gospodarczą lub zarządzający firmami powinni skupić się na ratowaniu biznesu, a nie na zabezpieczaniu swoich prywatnych interesów oraz gromadzeniu dokumentów na potrzeby postępowania upadłościowego- uważa przewodniczący zespołu konsultacyjnego ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. To właśnie ten resort koordynował prace nad nowelizacją prawa upadłościowego. Dokument został już przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości. Z projektu wynika, że osoby zobowiązane do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości będą musiały zrobić to w ciągu trzech miesięcy od końca epidemii. Dzięki temu wiele firm ma szansę przetrwać, w ciągu kwartału odzyskując płynność finansową- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania. ¨DGP¨ wraca do sprawy w kolejnym tekście: ¨Upadłość odroczona podczas zarazy¨. Niewypłacalni przedsiębiorcy po ustaniu epidemii dostaną kwartał na ocenę, czy są w stanie prowadzić biznes, czy lepiej ogłosić bankructwo, czytamy w ramach wstępu- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 31.03.2020.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Klienci nie biorą, banki nie dają¨. W kredytach konsumpcyjnych kwarantanna oznacza 40- proc. spadek popytu. W hipotekach- 20 proc. BIK co miesiąc podaje informacje na temat wartości i liczby sprzedanych kredytów i pożyczek zrealizowanych przez współpracujące z biurem banki, SKOK- i i firmy pożyczkowe. Tym razem dane dotyczą ¨zapytań¨, czyli momentu, w którym kredytodawcy sprawdzają zdolność do spłaty pożyczki ze strony potencjalnego klienta. W przypadku kredytów hipotecznych liczba zapytań była o 19,9 proc. mniejsza niż w tym samym tygodniu poprzedniego roku. Dalszego spowolnienia można się spodziewać w najbliższych tygodniach. W hipotekach również można spodziewać się osłabienia sprzedaży wynikającego z ostrożności samych banków. Jak mocno w gospodarkę uderzą działania, które mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa- nie wiadomo. Można się jednak spodziewać, że jednym z segmentów, które zostaną mocno dotknięte, będzie rynek nieruchomości. I niektóre instytucje już zapowiadają ograniczenie dostępności do kredytów na mieszkania. Więcej szczegółów- na ósmej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 31.03.2020.).

Zobacz również