Wtorek, 31 maj 2022

¨Mieszkanie w kosztach firmy? Jest furtka, ale ryzykowna¨
¨Budowa z dziennikiem elektronicznym¨
¨W przyszłym roku węgiel uderzy w ceny prądu¨
¨Kiedy mogą pojawić się problemy ze spłatą kredytów?¨
¨Klienci oczekują zmian w galeriach¨
¨Planowanie przestrzenne po nowemu¨
¨Biurowce zamienimy na mieszkania¨
¨Spłaszczenie struktury sądów to chaos dla komorników i notariuszy¨
¨Warszawskie śmieci mogą namieszać w zamówieniach¨
¨Bliski koniec w umowach rezerwacyjnych zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ we wtorkowej ¨Rzeczpospolitej¨ zamieszcza tekst pod hasłem: ¨Mieszkanie w kosztach firmy? Jest furtka, ale ryzykowna¨. Przedsiębiorcy mają sposób na ominięcie zakazu amortyzacji. Choć fiskusowi może się nie spodobać. Polski Ład zakazuje amortyzacji nabytych w tym roku domów i mieszkań. Przedsiębiorcy szukają więc innych sposobów na zaliczenie wydatków na ich zakup bądź wybudowanie do podatkowych kosztów. I pytają o przepis pozwalający jednorazowo rozliczyć zakup firmowego majątku. Taka możliwość wynika z art. 22e ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem, jeśli przedsiębiorca przewiduje, że firmowa rzecz powyżej 10 tys. zł będzie używana w biznesie nie dłużej niż rok, nie musi jej zaliczać do środków trwałych i amortyzować. Oznacza to, że może wydatek na jej zakup bądź wytworzenie zaliczać bezpośrednio do kosztów. Ta regulacja dotyczy wszystkich rzeczy używanych w firmie, także domu lub mieszkania. Trudno rozumieć ją inaczej, jako możliwość rozliczania jednorazowo w kosztach wydatków na krótko wykorzystywany w działalności majątek. Czy to oznacza, że przedsiębiorca, który teraz nabędzie mieszkanie lub dom, może łatwo obejść wprowadzony przez Polski Ład zakaz amortyzacji? Eksperci przyznają, że opisana interpretacja jest korzystna dla biznesu, przestrzegają jednak przed hurraoptymizmem. Z przepisów przejściowych wynika, że jeszcze w tym roku możemy amortyzować mieszkania i domy, które zostały nabyte bądź wytworzone przed 1 stycznia 2022 r. W 2023 r. zakaz amortyzacji obejmie wszystkie nieruchomości mieszkalne- czytamy na dziewiątej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 31.05.2022.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Budowa z dziennikiem elektronicznym¨. Cyfryzacja ma na dobre zawitać na place budów, co ma przyspieszyć procedury. Szykuje się kolejna zmiana ustawy z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane. Celem nowelizacji jest dalsza cyfryzacja procesu inwestycyjno- budowlanego. Nowością będzie np. możliwość prowadzenia dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej. Nowelizacja koncentruje się również na zmianach w centralnych rejestrach osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz uregulowaniu kwestii, które są sporne w orzecznictwie. Po zmianach inwestor nadal będzie mógł prowadzić papierowy dziennik budowy, choć w tej postaci będzie można o niego wystąpić do 31 grudnia 2029 r. Dokumentacja prowadzona w formie elektronicznej prowadzona będzie w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB). Więcej szczegółów- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 31.05.2022.).

¨Rz¨ zauważa w innym miejscu: ¨W przyszłym roku węgiel uderzy w ceny prądu¨. W zaciszu gabinetów spółek górniczych ważą się losy podwyżek cen prądu. Kopalnie chcą sprzedawać węgiel po takiej cenie jak w Europie, a to będzie widoczne w rachunkach za energię. Kopalnie prowadzą zaawansowane rozmowy dotyczące podwyższenia cen węgla w kontraktach na kolejny sezon grzewczy i kolejny rok. Aneksy do umów zawierają już pierwsze kopalnie. Ceny idą w górę od kilku do nawet kilkudziesięciu procent. Oznacza to droższy prąd od przyszłego roku, co odzwierciedlają ceny na Towarowej Giełdzie Energii. W dostawie na 2023 r. utrzymują się w maju powyżej 1 tys. zł za MWh. Szczegóły- na 16 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 31.05.2022.).

Dalej ¨Rz¨ pyta retorycznie: ¨Kiedy mogą pojawić się problemy ze spłatą kredytów?¨. Mimo że raty kredytów hipotecznych w złotym pną się w górę, to nie widać problemów ze spłatą. Jednak można się spodziewać, że cykl zacieśniania monetarnego będzie trwał. Według cytowanego w tekście analityka, można założyć, że sam poziom stóp procentowych nie wpłynie w dużym stopniu na jakość portfeli kredytowych. Mamy oczywiście wyższe koszty obsługi hipotek, szczególnie może być to widoczne w przypadku kredytów udzielonych w latach 2020- 2021, kiedy stopy procentowe były w okolicach zera. Jesteśmy dopiero na początku wpływu wyższych stóp, ale dane za I kw. pokazują, że nie widać objawów pogarszania się jakości portfela kredytowego. Jednak zdaniem części ekspertów kolejne podwyżki stóp mogą negatywnie oddziaływać na portfele hipotek. Wzrost oprocentowania nastąpi bowiem po trzech (WIBOR 3M) lub sześciu miesiącach (WIBOR 6M). Jeśli dodamy do tego możliwość opóźnień powyżej 90 dni, to negatywny efekt może pojawić się dopiero jesienią. Szczególnie na obniżenie jakości narażone będą kredyty zaciągane w warunkach historycznie niskich stóp procentowych. Wynika to z faktu, że ci kredytobiorcy (a jest ich 545 tys. osób) od niedawna spłacają kredyty mieszkaniowe. Więcej szczegółów- na 18 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 31.05.2022.).

¨Rz¨ odnotowuje też: ¨Klienci oczekują zmian w galeriach¨. Centra handlowe wyposażone w nowe strategie i oferty znów stały się najatrakcyjniejszą propozycją dla kupujących. Liczba osób odwiedzających galerie handlowe powraca do poziomu sprzed pandemii. Według analizy Polskiej Rady Centrów Handlowych, przeprowadzonej na podstawie badań opinii GfK, ¨Polacy chętnie kupują w centrach handlowych, doceniając je za atrakcyjność cenową, różnorodność asortymentu, wygodę zakupów oraz profesjonalne doradztwo, czyli kluczowe aspekty związane z zakupami. Chcą też lokalności i ograniczenia wpływu na środowisko¨. Z kolei wyniki ankiety przeprowadzonej przez firmę PwC we współpracy z Polską Radą Centrów Handlowych oraz Inquiry skierowanej do konsumentów wskazują, że aż 65 proc. z nich che wybierać centra handlowe posiadające politykę zrównoważonego rozwoju i dbające o środowisko, a prawie 60 proc. konsumentów jest gotowych zmienić swoje centrum handlowe na inne, gdyby wdrażało politykę ESG (czynniki pozafinansowe dotyczące środowiska, ładu społecznego i ładu korporacyjnego). Więcej- na 25 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 31.05.2022.).

Kolejny dodatek- ¨Rzecz o prawie¨ zamieszcza tekst: ¨Planowanie przestrzenne po nowemu¨. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  oraz niektórych innych ustaw przewidziano wprowadzenie planu ogólnego gminy oraz zmian w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, odszkodowaniach za obniżenie wartości nieruchomości, opłatach planistycznych oraz partycypacji społecznej. Lektura dla zainteresowanych- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 31.05.2022.).

Natomiast ¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zamieszcza rozmowę z Piotrem Uścińskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. W tekście ¨Biurowce zamienimy na mieszkania¨ czytamy: Resort rozwoju chce, by więcej domów powstawało tylko na zgłoszenie, bez pozwolenia na budowę. Chodzi o rozszerzeni działalności przepisów o domach 70 mkw., które można już stawiać bez nadmiernej biurokracji. Pracujemy nad ustawą deregulującą prawo budowlane, która usprawni procesy inwestycyjne- mówi ¨DGP¨ wiceminister rozwoju. Rozmówca ¨DGP¨ najpierw dokonuje oceny aktualnej sytuacji na rynku: Mamy do czynienia z równoważącymi się tendencjami. Z  jednej strony rosną ceny materiałów budowlanych (stali, betonu), koszty siły roboczej; ile ostatecznie będzie kosztowała budowa ? trudno oszacować. To często uniemożliwia zawarcie umowy z  podwykonawcami. A z drugiej strony mamy podwyżki stóp procentowych i obawy potencjalnych kredytobiorców przed braniem kredytów. Przypatrując się stale tym procesom, liczymy jednak, że w tym roku rozpoczęte i trwające budowy się zakończą i to zachwianie nie będzie duże. Z kolei na pytanie o nowe pomysły odnośnie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych pada odpowiedź: Chcemy namawiać samorządy, żeby inwestowały w budownictwo komunalne i socjalne. Mogą korzystać z funduszu dopłat, z którego można pokryć 60?80 proc. kosztów budowy albo remontów. Zachęcamy też do poszukiwania pustostanów wyłączonych ze względu na stan techniczny i korzystania z dostępnych i niewymagających wielkich nakładów inwestycyjnych narzędzi, które udostępniamy. Nieużytkowanego zasobu jest w Polsce dużo, jest on nam teraz bardzo potrzebny. Wspieramy też rozwój SIM-ów (Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, dawne TBS, to spółki tzw. not for profit budujące mieszkania). Całość rozmowy- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 31.05.2022.).

¨DGP¨ przestrzega natomiast w innym miejscu: ¨Spłaszczenie struktury sądów to chaos dla komorników i notariuszy¨. Ryzyko zmiany granic rewirów komorniczych, wzrost kosztów funkcjonowania kancelarii i groźba znacznego rozbudowania struktur samorządów komorniczego i notarialnego… Wszystko z powodu reformy sądownictwa. Zmiana struktury sądownictwa może mieć konsekwencje nie tylko dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, lecz także dla organów egzekucyjnych i samorządu notarialnego. Zgodnie z założeniem reformy opracowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości obecny trzystopniowy podział sądów na rejonowe, okręgowe i apelacyjne ma zostać zastąpiony dwoma szczeblami. Sądami I instancji będą sądy okręgowe, a II ? sądy regionalne. Te pierwsze zastąpią sądy rejonowe, choć nie wszędzie będzie to zmiana jeden do jednego. Sądy regionalne natomiast powstaną w miejsce sądów okręgowych i apelacyjnych. Co to oznacza dla komorników i notariuszy? Więcej- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 31.05.2022.).

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨Warszawskie śmieci mogą namieszać w zamówieniach¨. Wyrok KIO w sprawie stołecznych odpadów może mieć wpływ także na kontrakty, które inne samorządy próbują przekazać bez przetargów własnym spółkom komunalnym. Krajowa Izba Odwoławcza sporządziła uzasadnienie do wyroku, który zablokował Warszawie możliwość zawarcia miliardowego kontraktu na wywóz odpadów w trybie zamówienia in-house. Na prawie 80 stronach znajdują się precedensowe tezy, które mogą utrudnić również innym gminom czy powiatom przekazywanie zleceń z wolnej ręki własnym spółkom komunalnym. Część z nich nie spełni bowiem kluczowego warunku dotyczącego prowadzenia większej części swej działalności na rzecz macierzystej jednostki. Równie ważna jest inna wskazówka płynąca ze wspomnianego orzeczenia, a dotycząca badania potencjału do realizacji zamówienia. Tymczasem samorządy coraz chętniej korzystają z formuły zamówień in-house. W 2020 r. sięgnęły po nią 540 razy, głównie przy zlecaniu właśnie wywozu i zagospodarowania śmieci. Więcej- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 31.05.2022.).   

¨DGP¨ zauważa też: ¨Subwencja dla samorządów- sprawiedliwa, ale niepewna¨. Zwiększenie kwoty podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej będzie w 2023 r. dzielone proporcjonalnie do planowanych dochodów z udziału we wpływach z PIT. To dobre rozwiązanie, ale JST nie mają pewności, ile pieniędzy rzeczywiście do nich trafi. Takie rozwiązanie zostało przewidziane w przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (poprawiającej Polski Ład). Obecnie zajmuje się nią Senat. Rząd, za sprawą poselskiej poprawki, zdecydował się na zmianę sposobu dzielenia zwiększonej kwoty podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej po tym, jak samorządy wskazywały, że jej podział proporcjonalny do liczby mieszkańców w żaden sposób nie odnosi się do ubytków w PIT. Część gmin miała otrzymać rekompensaty nawet 20-krotnie wyższe od ubytków, stratne byłyby natomiast miasta na prawach powiatu. Więcej szczegółów- na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 31.05.2022.).

¨Firma i Prawo¨ w ¨DGP¨ zapowiada z kolei ¨Bliski koniec w umowach rezerwacyjnych zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych¨. Nowa ustawa deweloperska nakazuje sporządzać ją w formie pisemnej, w przeciwnym razie będzie nieważna. Taki sam skutek może wywołać brak określonych elementów w jej treści. Umowie rezerwacyjnej poświęcono cały rozdział nowej ustawy deweloperskiej (czyli ustawy z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym), która ma wejść w życie już 1 lipca 2022 r. Obrazowo można stwierdzić, że została ona ubrana w ścisły gorset wymogów prawnych. Nowością jest przede wszystkim ustawowa definicja (art. 29 ust. 2 nowej ustawy deweloperskiej), zgodnie z którą przez ¨umowę rezerwacyjną¨ rozumieć należy kontrakt zawarty pomiędzy deweloperem a osobą zainteresowaną przedstawioną przez niego ofertą sprzedaży, na bazie którego strony uzgadniają, że dojdzie do ¨czasowego wyłączenia z oferty sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wybranego przez rezerwującego¨. W art. 30 ust. 1 nowej ustawy wskazano z kolei, że umowa rezerwacyjna będzie musiała być sporządzona w formie pisemnej. Natomiast w art. 30 ust. 2 wymieniono obowiązkowe elementy, jakie powinny się znaleźć w treści. Nowością jest też uregulowanie opłaty rezerwacyjnej, m.in. poprzez wprowadzenie jej górnego limitu w wysokości ¨1 proc. ceny lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego określonej w prospekcie informacyjnym¨.   Lektura dla zainteresowanych- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 31.05.2022.).

Zobacz również