Wtorek, 30 styczeń 2024

Wtorkowa „Rzeczpospolita” w dodatku „Administracja i samorząd” zamieszcza tekst: „Jak nadzór budowlany kontroluje przedsiębiorcę”. Przepisy przewidują, że przedsiębiorcy kontrolowani są w szczególnym trybie. W praktyce okazuje się, że wymogi te nie dotyczą kontroli wykonywanych przez nadzór budowlany. Jedną z konsekwencji posiadania statusu przedsiębiorcy jest podleganie kontrolom administracyjnym, które prowadzone są na szczególnych zasadach. Ustawodawca zakłada, że kontrole którym poddawani są przedsiębiorcy nie mogą zakłócać wykonywanych przez nich działalności gospodarczych. Obserwacja praktyki administracyjnej prowadzi jednak do wniosku, że korzystne dla przedsiębiorcy regulacje prawne nie zawsze znajdą zastosowanie. Przykładem takiej sytuacji jest prowadzenie kontroli przedsiębiorców przez organy nadzoru budowlanego. Powszechnie przyjmuje się, że przedsiębiorcy są kontrolowani przez organy nadzoru budowlanego na ogólnych zasadach i nie mają zastosowania do nich szczególne regulacje dotyczące kontroli podmiotów gospodarczych tego rodzaju. Stanowisko to zostało dobitnie wyrażone przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 marca 2017 r. Lektura dla zainteresowanych- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: „Rzeczpospolita”– 30.01.2024.).

„Dziennik Gazeta Prawna” odnotowuje: „Składka zdrowotna w górę. O ile więcej zapłacą przedsiębiorcy?”. W 2024 roku ustawodawca dwukrotnie zaplanował podniesienie kwoty minimalnej. Wzrośnie również przeciętne wynagrodzenie. Dla przedsiębiorców oznacza to podwyżki m.in. składki zdrowotnej. Ile będzie wynosiła?Wysokość składki zdrowotnej obliczana jest od dochodu i zależy również od minimalnego wynagrodzenia oraz wybranej formy opodatkowania. Minimalna podwyżka wynosi ponad 13 złotych, ale nie każdy przedsiębiorca się na to załapie. Część zapłaci zdecydowanie więcej.  W tym wypadku – składka zdrowotna wynosi 9 proc. dochodu przedsiębiorcy, ale nie może wynosić mniej niż 9 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Co istotne, do wyliczenia składki bierze się pod uwagę dochód za poprzedni miesiąc. W 2024 roku przewidziano dwie podwyżki wynagrodzenia minimalnego. Od stycznia wyniesie ona 4242 zł brutto, co oznacza, że minimalna składka to 381,78 złotych. Z kolei lipcu płaca minimalna wyniesie 4300 zł brutto – wówczas najniższa stawka wyniesie 387 złotych.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”– 30.01.2024.).

„DGP” zauważa też: „Polski smog gorszy od londyńskiego. Zanieczyszczone powietrze sprzyja chorobom sercowo- naczyniowym”. Pomóc w walce z zanieczyszczeniami ma program „Czyste powietrze”, na który jednak nadal brak pieniędzy. Polskie zanieczyszczenie powietrza jest bardziej szkodliwe dla układu krążenia od smogu typu londyńskiego czy z Los Angeles. Zmniejszając poziom zanieczyszczenia powietrza do norm zdrowotnych Światowej Organizacji Zdrowia, można było uniknąć niemal co 12. przypadku zawału mięśnia sercowego oraz udarów niedokrwiennych na wschodzie Polski. Chodzi o 25 tys. przypadków na przestrzeni 10 lat – wskazują badania naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku realizowane w ramach programu Polish Smog. Wyniki badań publikujemy jako pierwsi – do tej pory były prezentowane jedynie podczas konferencji naukowych. Odpowiedzią na polski smog jest program „Czyste powietrze”, który ogłoszono w 2018 r. z planowanym budżetem o wartości 103 mld zł do 2029 r. Do połowy stycznia dofinansowanie wynikające z umów wyniosło 17,5 mld zł, a wypłacono 8,7 mld zł, czyli odpowiednio 17 i 8,4 proc. wieloletniego budżetu. W ostatnich tygodniach pojawiły się problemy z wypłatą środków z programu. Opóźnienia odnotowano już w grudniu, o czym w styczniu poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Okazało się, że w drugiej połowie 2023 r. przyjmowano do realizacji wnioski, nie mając na nie pokrycia finansowego. Miały one pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy. Resort środowiska zaproponował zasilenie programu kwotą 370 mln zł. Konieczny był jednak podpis prezydenta pod ustawą okołobudżetową do 25 stycznia, a dziś wiemy, że to się nie wydarzyło. Ministra Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała jednak, że istnieją inne ścieżki zapasowe, a w najbliższych dniach płynność programu powinna zostać przywrócona.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”– 30.01.2024.).

„DGP” zauważa też: „Podatek od nieruchomości. Nie wystarczy domniemanie władztwa”. Organ podatkowy nie może poprzestać na stwierdzeniu, że spółka zachowywała się jak właściciel. Trzeba ustalić faktyczne władztwo nad nieruchomością – orzekł WSA we Wrocławiu. Spór dotyczył tego, czy spółka jest podatnikiem podatku od nieruchomości od budynku magazynowego. Co prawda w latach 2018–2019 zadeklarowała ona z tego tytułu podatek, bo uważa się za samoistnego posiadacza tej nieruchomości. Z czasem jednak zmieniła zdanie i wystąpiła o zwrot nadpłaty. Argumentowała, że podatnikiem powinien być właściciel działki, czyli Polskie Koleje Państwowe- czytamy na łamach „DGP”.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”– 30.01.2024.).

„DGP” informuje również: Koniec z centralnie ustalonym wskaźnikiem miejsc postojowych. Działanie specustawy mieszkaniowej nie zostanie przedłużone, ale będzie jej nowelizacja, która powinna odblokować budowę przynajmniej 30 tys. mieszkań. Jak ustalił DGP, w Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają prace nad zmianą ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, czyli specustawy mieszkaniowej (tzw. lex deweloper) oraz ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, która wprowadziła centralny, odgórny wskaźnik miejsc postojowych (1,5 miejsca postojowego lub 1 miejsce postojowe na mieszkanie). Zmiany przepisów postulują przedsiębiorcy i to ich propozycje analizuje MRiT. Przesądzona jest i nie budzi kontrowersji zmiana wskaźnika miejsc postojowych. Odebranie gminom prawa do decydowania o liczbie miejsc postojowych przy inwestycjach mieszkaniowych i wprowadzenie centralnych wskaźników parkingowych zablokowało budowę minimum 30 tys. mieszkań. Biorąc pod uwagę statystyki przyjmowania przez gminy uchwał o lokalizacji inwestycji mieszkaniowych na podstawie specustawy mieszkaniowej, widać, jak ich liczba rosła z roku na rok, a w 2023 r. nastąpiło gwałtowne tąpniecie i spadek przyjmowanych uchwał- czytamy.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”– 30.01.2024.).

 

Zobacz również