Wtorek, 30 maja 2023

¨Tani kredyt w ofercie już od lipca¨
¨Jak budować w Polsce silne metropolie¨
¨Od zwrotu składki zdrowotnej należy się? składka zdrowotna¨
¨Kiedy urząd zawiesi postępowanie¨
¨Program Inwestycji Strategicznych receptą na kryzys¨
¨Czas na zmianę systemu finansowania samorządów¨
¨Fiskus nie może zająć majątku na wypadek sankcji VAT¨
¨Prowizje tylko od samego sprzedającego lub samego nabywcy?¨
¨Trzy ściany i dach to już budynek gospodarczy¨
¨Ochrona konkurencji w pytaniach i odpowiedziach¨
¨Trwa drugi etap remontu. Rewitalizacja kamienicy przy ul. 5 Lipca¨
¨Będzie 35 mieszkań komunalnych¨

Więcej poniżej.

Wtorkowa ¨Rzeczpospolita¨ odnotowuje: ¨Tani kredyt w ofercie już od lipca¨. Parlament zakończył w piątek prace nad programem ¨Pierwsze mieszkanie¨. Odpowiednia ustawa czeka tylko na podpis prezydenta, oferta bezpiecznego kredytu  2- proc. z rządową dopłatą przez dziesięć lat  powinna pojawić się więc w ofercie banków już od 3 lipca. Jednak nie wszyscy kredytodawcy są gotowi do wdrożenia nowych rozwiązań. Trzy największe banki zadeklarowały gotowość wprowadzenia do oferty tego produktu- stwierdził szef resortu rozwoju. Minister nie wskazał tych trzech liderów z nazwy, ale według informacji zebranych przez ¨Rz¨ chodzi przede wszystkim o PKO BP, Pekao i Aliora, czyli banki z dużym udziałem Skarbu Państwa.  Ich przedstawiciele zgodnie twierdzą, że ta propozycja daje szansę młodym ludziom oraz osobom w średnim wieku na kupno pierwszego mieszkania oraz przyniesie duże ożywienie w sprzedaży hipotek. Inni duzi kredytodawcy nieco mniej entuzjastycznie podchodzą do sprawy. Biuro prasowe BNP Paribas ocenia, że na tym etapie wciąż wiele jest jeszcze niewiadomych, np. w kwestii szczegółowego zakresu roli, wymagań i obowiązków banków. Eksperci przewidują, że większość banków komercyjnych jednak przystąpi do programu, bowiem w okresie zapaści w sprzedaży hipotek istotny może być każdy impuls popytowy. Według informacji analityka HRE Investments, ostatnie kwietniowe dane pokazują bardzo wysoką liczbę 3 tys. tzw. umów rezerwacyjnych. A w maju i czerwcu zapewne padną kolejne rekordy, co wskazuje, że chętni na zakup mieszkania, którzy kwalifikują się do programu, czekają na uruchomienie bankowej oferty. Ciekawe jednocześnie, że zapowiedź programu ¨Pierwsze mieszkanie¨, wbrew scenariuszom części analityków, nie zamroziła zupełnie rynku hipotek. Odwrotnie, od marca popyt na pożyczki mieszkaniowe zaczął wyraźnie rosnąć. W kwietniu wartość nowej sprzedaży sięgnęła 3,4 mld zł. To o 40 proc. mniej niż rok wcześniej, ale o 62 proc. więcej niż w dołku ze stycznia br. Wyjaśnienie tego zjawiska jest proste: ci, którzy nie kwalifikują się do programu, uznali, że nie ma co już dalej czekać z decyzją. Według wyliczeń analityków, obecnie przeciętna trzyosobowa rodzina pokazuje zdolność do pożyczenia 613 tys. zł na swoje potrzeby mieszkaniowe. W lipcu 2022 r., gdy ta wartość była najniższa, mogła pożyczyć jedynie 396 tys. zł. Więcej szczegółów- na 17 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 30.05.2023.).

W ¨Rz¨ znajdziemy również obszerny zapis debaty pod hasłem: ¨Jak budować w Polsce silne metropolie¨. O różnorodnych korzyściach związanych z tworzeniem obszarów metropolitalnych, ale także o licznych wyzwaniach, jakie towarzyszą temu procesowi, rozmawiano podczas seminarium ¨Polskie metropolie¨ , które odbyło się w Krakowie. Jak dalej czytamy, polskie miasta, metropolie, są fundamentem tego, co warunkuje rozwój gospodarczy, jakość życia czy szeroko pojęty postęp cywilizacyjny. Lektura dla zainteresowanych- na 18 i 19 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 30.05.2023.).

¨Prawo co dnia¨ zwraca natomiast uwagę: ¨Od zwrotu składki zdrowotnej należy się… składka zdrowotna¨. Przedsiębiorcy na liniowym PIT, którzy dostaną nadpłatę z ZUS, muszą oddać prawie 1/4 tej kwoty. 1,4 mln przedsiębiorców wykazało zwrot składki zdrowotnej za 2022 r. Okazuje się, że część z nich będzie musiała zapłacić od tego zwrotu podatek oraz… składkę zdrowotną. Ta niemiła niespodzianka czeka przedsiębiorców na liniowym PIT, którzy w zeszłym roku zaliczali składkę do podatkowych kosztów. Liniowcy mieli jeszcze drugą możliwość: odliczenie składki od dochodu, jednak w ocenie cytowanego w tekście doradcy podatkowego, zdecydowana większość wybierała rozliczenie w kosztach. To lepsze rozwiązanie, pozwalające na osiągnięcie niższej  podstawy wymiaru składki zdrowotnej (którą u liniowców jest dochód, czyli przychód minus koszty). Za jednym zamachem zmniejszali więc podatek i wpłatę do ZUS. Teraz przedsiębiorcy na liniowym PIT, którzy dostaną zwrot składki zdrowotnej zaliczonej w zeszłym roku do podatkowych kosztów, muszą te koszty pomniejszyć w bieżącym rozliczeniu. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Więcej- na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 30.05.2023.).

Kolejny dodatek ¨Rz¨¨Administracja i samorząd¨ zamieszcza tekst: ¨Kiedy urząd zawiesi postępowanie¨. Zawieszenie postępowania administracyjnego umożliwia podjęcie w tym czasie czynności mających na celu usunięcie przeszkód prawnych i faktycznych, które uniemożliwiają skuteczne zakończenie postępowania. Takie uprawnienia ma sam organ, jak i strona w określonych przypadkach. Instytucja zawieszenia postępowania została uregulowana w rozdziale szóstym Kodeksu postępowania administracyjnego. W art. 97 K.p.a. wymieniono katalog przesłanek obowiązkowego zawieszenia postępowania administracyjnego przez prowadzący je organ- czytamy w ramach wstępu. Szczegóły- na pierwszej i trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 30.05.2023.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zamieszcza z kolei obszerny tekst: ¨Program Inwestycji Strategicznych receptą na kryzys¨. Ponad 11 tys. przyjętych wniosków na kwotę ponad 63 mld zł. Ponad 1,4 tys. inwestycji już zrealizowanych ? tak w skrócie można podsumować rządowy Program Inwestycji Strategicznych, którego operatorem jest BGK. Jego prezentacja, której towarzyszyła debata, odbyła się podczas XVI Ogólnopolskiej Konferencji BGK dla JST. BGK zrealizował dotąd pięć edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: dwie dla wszystkich samorządów oraz trzy celowane: dla gmin, w których działały państwowe gospodarstwa rolne, dla gmin uzdrowiskowych oraz edycję poświęconą rozwojowi stref przemysłowych. Samorządowcy wnioskowali o dofinansowanie inwestycji z ponad 30 różnych obszarów gospodarczych. Środki z programu przyznano niemal wszystkim JST w kraju. Jak poinformowała Alicja Deba, dyrektor Biura Programów Inwestycyjnych w BGK, we wszystkich edycjach programu złożono ponad 20 tys. wniosków na kwotę ponad 211 mld zł. Dofinansowano 11 020 wniosków na kwotę ponad 63 mld zł. Samorządy zrealizowały dotąd 1470 projektów na kwotę 4,21 mld zł ze wsparciem z programu. Większość ukończonych projektów to zadania zgłoszone w pierwszej edycji programu. Najwięcej inwestycji zakończono w województwach: mazowieckim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Na realizację kolejnych ponad 6000 samorządy podpisały umowy z wykonawcami. Więcej szczegółów- na ósmej i dziewiątej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 30.05.2023.).

Niżej w ¨DGP¨ czytamy: ¨Czas na zmianę systemu finansowania samorządów¨. Sytuacja finansowa samorządów jest różna, ma to znaczenie dla wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć. Dlatego samorządy potrzebują zmiany systemu finansowania ? wskazali uczestnicy poświęconej temu tematowi debaty. Dyskusję, która odbyła się podczas Ogólnopolskiej Konferencji BGK dla JST, poprzedziła prezentacja raportu ¨Różnorodność polskich samorządów terytorialnych na tle wspólnych wyzwań¨ przygotowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wynika z niego, że sytuacja finansowa polskich samorządów w 2022 r. się poprawiła. Jednocześnie zadłużenie sektora utrzymało się na poziomie ok. 91 mld zł. Zmalało jednak w relacji do PKB, na co wpływ miał rosnący koszt obsługi długu. W 2022 r. koszty związane z ratami i odsetkami wynosiły ponad połowę nadwyżki operacyjnej samorządów. W przypadku wydatków majątkowych największy wzrost zaobserwowano w 2022 r. w gminach wiejskich ? o 48 proc. Na drugim biegunie znalazły się miasta na prawach powiatu, gdzie sięgnął on już zaledwie 10 proc. Gminy wiejskie odznaczały się rekordowo wysoką intensywnością inwestycyjną ? prawie 20 proc. ich wydatków stanowiły majątkowe. Dla porównania w miastach na prawach powiatu było to 15 proc. Jeżeli jednak odniesiemy wydatki majątkowe do liczby mieszkańców, to okaże się, że gminy wiejskie inwestowały niewiele więcej niż miasta ? 1,45 tys. zł per capita wobec 1,38 tys. zł. Uczestnicy debaty, która odbywała się pod hasłem ¨Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze i finansowe JST. Jak niejednorodne są polskie samorządy¨, wskazali natomiast, że potrzebne są zmiany systemu finansowania JST, który powinien odpowiadać na nowe wyzwania rozwojowe, w tym zwłaszcza te związane ze zmianami demograficznymi. Analizy pokazują, że trzeba różnicować narzędzia wsparcia samorządów i poprawić strukturę dochodów, by konsumować środki z programów unijnych oraz rządowych, bo wszystkie wymagają zdolności kredytowej i wkładu własnego ? podkreślił i dodał, że samorządy muszą też wiedzieć, co będzie w kolejnych latach, bo żaden bank nie zechce z nimi rozmawiać o kredytowaniu lub finansowaniu, jeśli nie pokażą w WPF-ach, że są w stanie spłacić zaciągnięty dług. Pełny zapis debaty- na ósmej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 30.05.2023.).

¨DGP¨ zauważa w innym miejscu: ¨Fiskus nie może zająć majątku na wypadek sankcji VAT¨. Skarbówka nie może ustanawiać zabezpieczenia na majątku podatnika na poczet dodatkowego zobowiązania podatkowego, bo ma ono inny charakter ? sankcyjny. Tak wynika z wczorajszej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wątpliwości dotyczyły art. 33 ordynacji podatkowej, w którym mowa jest o zabezpieczaniu majątku na poczet zobowiązania podatkowego. NSA uznał, że dodatkowe zobowiązanie podatkowe jest czym innym. Jest to raczej sankcja administracyjna, której przesłanki nałożenia mogą być badane wyłącznie w postępowaniu wymiarowym ? stwierdził sąd. Więcej szczegółów- na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 30.05.2023.).

¨DGP¨ zastanawia się również: ¨Prowizje tylko od samego sprzedającego lub samego nabywcy?¨. Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce uregulować zawód pośrednika nieruchomości. Branża ma własne propozycje. Za kilka miesięcy mija 10 lat, odkąd nowelizacja ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów i szeroko otworzyła wszystkim chętnym drzwi do zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Przed 1 stycznia 2014 r., aby zostać pośrednikiem, trzeba było uzyskać licencję. Warunkiem jej otrzymania było kierunkowe wykształcenie lub państwowy egzamin i niekaralność. Samorząd korporacyjny mógł pozbawić takiej licencji. Dziś wystarczy wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, by zostać pośrednikiem. Wymóg niekaralności został ograniczony do przestępstw wymienionych w art. 180a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ministerstwo Rozwoju i Technologii uznaje z perspektywy lat, że tak duża liberalizacja za bardzo obniżyła standardy zawodu pośrednika nieruchomości, ze szkodą dla klientów. Obrotem nieruchomościami zajmują się osoby, które nie znają prawa. Nierzadko nawet, gdy podpisały umowę, w której zobowiązały się do sprzedaży nieruchomości, jej prezentację zainteresowanym uzależniają od podpisania umów z potencjalnymi kupującymi, które zagwarantują prowizję także z tej strony. Ministerstwo chce uregulować kwestię reprezentowania klienta przez pośrednika. Pod dyskusję ma być poddany pomysł zakazu reprezentowania obu stron transakcji. Kolejna możliwość to doprecyzowanie czynności, za które pośrednik mógłby oczekiwać wynagrodzenia. Więcej szczegółów resort nie chce zdradzić. Pewne jest natomiast, że nie planuje powrotu do licencji i egzaminów. Więcej szczegółów- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 30.05.2023.).

Niżej w ¨DGP¨ czytamy: ¨Trzy ściany i dach to już budynek gospodarczy¨. Obiekt mający trzy ściany i zadaszenie, służący do składowania narzędzi i sprzętów, powinien być kwalifikowany jako budynek gospodarczy, a nie wiata, a jego budowa podlega zgłoszeniu do organu budowlanego ? uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawa zaczęła się od kontroli, jaką przeprowadził inspektorat nadzoru budowlanego na działce należącej do Krzysztofa S. Inspektorzy stwierdzili, że wzdłuż ściany budynku mieszkalnego pojawił się niezgłoszony wcześniej do żadnego organu obiekt o nieregularnym kształcie i powierzchni zabudowy ok. 32 mkw. Był wykonany z drewna, ocieplony, zadaszony. Nie miał jednej ścianki i drzwi. Wewnątrz składowane były narzędzia. W tej sytuacji inspektorat budowlany zakwalifikował obiekt jako budynek gospodarczy, uznał go za samowolę budowlaną i nakazał właścicielowi złożyć szereg dokumentów w celu zalegalizowania obiektu. Właściciel zaskarżył decyzję do sądu administracyjnego. Zarówno wojewódzki sąd administracyjny, jak i później NSA oddaliły skargę w całości. W uzasadnieniu wyroku NSA wskazał, że w tej sprawie spór między skarżącym a organem skupiał się na kwestii, czy zrealizowany obiekt jest wiatą, czy jednak budynkiem gospodarczym. Właściciel zaskarżył decyzję do sądu administracyjnego. Zarówno wojewódzki sąd administracyjny, jak i później NSA oddaliły skargę w całości. W uzasadnieniu wyroku NSA wskazał, że w tej sprawie spór między skarżącym a organem skupiał się na kwestii, czy zrealizowany obiekt jest wiatą, czy jednak budynkiem gospodarczym. Biorąc pod uwagę ustalenia organu na miejscu, formę obiektu i jego funkcję, organ i sąd I instancji trafnie uznały, że nie jest to wiata, ale budynek gospodarczy. Skoro został zrealizowany bez stosownego zgłoszenia, skarżący musi przedłożyć stosowne dokumenty, wskazane przez organ- uznał NSA. Więcej- także na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 30.05.2023.).

¨DGP¨ kolejny dodatek- ¨Firma i Prawo¨ poświęca jednej kwestii: ¨Ochrona konkurencji w pytaniach i odpowiedziach¨. Gdy naruszenia reguł konkurencji dopuszcza się spółka zależna, wówczas zapłaci za to cała grupa kapitałowa. To rezultat obowiązującej już od 20 maja br. ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy są efektem wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z 11 grudnia 2018 r. mającej na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku. Zwana jest ona potocznie dyrektywą ECN+. Nowelizacja ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, oprócz zmian o charakterze technicznym i ustrojowym, wprowadza też wiele przepisów, które znacznie wpływają na sytuację prawną przedsiębiorców. Zaostrzeniu ulegają kary pieniężne, które może nakładać prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przedsiębiorców naruszających reguły konkurencji. Został on również wyposażony w kompetencje do nakładania sankcji przymuszających do wykonania obowiązków nakładanych na przedsiębiorców. Nowelizacja zwiększa skuteczność interwencji organu antymonopolowego kierowanych przeciwko związkom przedsiębiorców. Ponadto nowe przepisy wpływają także na sposób prowadzenia postępowań, prawa i obowiązki przedsiębiorców poddawanych kontrolom i przeszukaniom prowadzonym przez prezesa UOKiK. W poradniku omówiono zagadnienia związane z działalnością prezesa UOKiK, przebiegiem postępowań antymonopolowych, prowadzeniem kontroli i przeszukań, odpowiedzialnością przedsiębiorców za naruszenie prawa konkurencji i programem łagodzenia kar. ¨DGP¨ zaakcentował zmiany wynikające z wdrożenia dyrektywy ECN+, nie ograniczając się jednak do samej nowelizacji. Lektura dla zainteresowanych- na kolejnych stronach dodatku. 

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 30.05.2023.).

¨Kurier Szczeciński¨ odnotował: ¨Trwa drugi etap remontu. Rewitalizacja kamienicy przy ul. 5 Lipca¨. W kamienicy przy ul. 5 Lipca 17, 17a w Szczecinie w ubiegłym roku zakończył się pierwszy etap remontu. Odnowiono elewację, wymieniono okna i drzwi. Teraz trwa remont klatek schodowych. Inwestycję realizuje Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. Budynek pochodzi z początku XX wieku. Frontowa bryła jest prosta, oparta na rzucie prostokąta. Elewacja posiada symetryczny układ, z główną bramą wejściową. Jeszcze w połowie ubiegłego roku kamienica nie zachwycała swoim wyglądem. Ściany były zabrudzone i pozbawione w wielu miejscach tynku. To się zmieniło. W pierwszym etapie odnowiono elewację i odtworzono detale architektoniczne ? gzymsy, bonie i elementy dekoracyjne o motywach roślinnych. Poza tym wykonano remont drzwi zewnętrznych do klatki nr 17, wymieniono bramę i drzwi wejściowe do budynku. Dodatkowo wymieniono stolarkę okienną w mieszkaniach  i w częściach wspólnych, w tym na klatce i w  piwnicy. Kolory jasnoszare dobrano w uzgodnieniu z Zespołem Miejskiego Konserwatora Zabytków, tak by podkreślić liczne elementy ozdobne na elewacji. Teraz budynek zmieni się również wewnątrz. Zakres remontu drugiego etapu obejmuje: wykonanie prac remontowych dwóch klatek schodowych oraz izolację cieplną stropów piwnic i poddasza. Dodatkowo wymieniona będzie instalacja elektryczna w częściach wspólnych wraz z remontem instalacji domofonowej w budynku. Koszt remontu wynosi 839 tys zł brutto. Zakończenie prac planowane jest jesienią tego roku- czytamy na piątej stronie ¨Kuriera¨.

(Źródło: ¨Kurier Szczeciński¨- 30.05.2023.).

¨Kurier¨ informuje również: ¨Będzie 35 mieszkań komunalnych¨. Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Niedziałkowskiego w Policach przebiega zgodnie z harmonogramem. To oznacza, że zakończenia tej inwestycji możemy się spodziewać nie później niż w czerwcu przyszłego roku. Na czterech kondygnacjach znajdzie się łącznie 35 mieszkań. Pierwszeństwo do ich zasiedlenia będą mieli dotychczasowi najemcy lokali komunalnych, których stać na podniesienie standardu mieszkania. Zwolnią oni te zajmowane do tej pory, co oznacza szansę na komunalne lokum dla osób z listy zakwalifikowanych do takiego przydziału. W budynku znajdą się przede wszystkim mieszkania 2-pokojowe o powierzchni od 44 do 53 metrów kwadratowych ? takich ma być aż 30. Do tego: dwa lokale 3-pokojowe (63-65 m kw.) i trzy mieszkania 1-pokojowe (ok. 34 m kw). Cztery z tych mieszkań będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Całkowity koszt tej inwestycji to około 11,7 mln złotych. Dofinansowana jest z Banku Gospodarstwa Krajowego kwotą ponad 8 mln złotych- odnotowano na 16 stronie ¨Kuriera¨.

(Źródło: ¨Kurier Szczeciński¨- 30.05.2023.).

Zobacz również