Wtorek, 3 stycznia 2017

Legislacyjne wyzwania na 2017 rok, Rzeczpospolita
Spać się nie da, bo wentylatory hałasują, Rzeczpospolita
Lokata w nieruchomości to nie cel statutowy, Dziennik Gazeta Prawna
Ograniczenie patologii wykończy branżę pośrednictwa kredytowego, Dziennik Gazeta Prawna
TSUE rozstrzygnie, jak traktować oferty, gdy przetarg zanadto się przedłuża, Dziennik Gazeta Prawna
Rządowy dwugłos w nieruchomościach, Dziennik Gazeta Prawna
Kredyty hipoteczne pod specjalną ochroną. Zwłaszcza w euro i frankach, Głos Szczeciński

Więcej poniżej.

 

?Prawo co dnia?we wtorkowej ?Rzeczpospolitej? zamieszcza tekst pod hasłem: ?Legislacyjne wyzwania na 2017 rok?. W 2016 r. Sejm uchwalił aż 217 ustaw, w tym 149 nowelizacji oraz 68 nowych regulacji. Nie rozwiązano jednak wielu palących problemów, takich jak m.in. reprywatyzacja, kredyty frankowe czy nieprawidłowości w egzekucji komorniczej. Brakuje ustawy reprywatyzacyjnej obejmującej całą Polskę. Wprawdzie na jesieni weszła w życie mała ustawa reprywatyzacyjna, ale dotyczy ona jedynie Warszawy. W Sejmie są dwa projekty ustaw jednak tylko dla stolicy. Został powołany nawet zespół parlamentarny do przygotowania ustawy reprywatyzacyjnej. Na razie projektu jednak nie ma. A że brakuje przepisów, reprywatyzacja odbywa się tylnymi drzwiami, czyli w sądach. Na uchwalenie czeka również tzw. pakiet wierzycielski Morawieckiego. To nowelizacje aż dziesięciu ustaw, w tym kodeksu postępowania cywilnego, które mają usprawnić ściąganie długów i zwiększyć pewność obrotu gospodarczego. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ?Rzeczpospolita?- 03.01.2017.).

 

?Prawo co dnia? zauważa też: ?Spać się nie da, bo wentylatory hałasują?. Nadzór budowlany powinien zbadać skargę na hałaśliwą klimatyzację. Właściciel mieszkania w spółdzielczym bloku nie mógł spać w nocy. Dokuczały mu wibracje i hałas z klimatyzatora. Zwrócił się więc do powiatowego nadzoru budowlanego o zajęcie się sprawą. Inspektor razem z przedstawicielem spółdzielni złożyli mu wizytę w godzinach przedpołudniowych. Niczego nie stwierdzili, więc odmówili wszczęcia postępowania. Właściciel lokalu złożył zażalenie do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Jego zdaniem powiatowy inspektor nie zbadał wszystkich dowodów w sprawie. Wojewódzki inspektor przyznał jednak rację powiatowemu. Lokator odwołał się do WSA we Wrocławiu. Ten oddalił skargę, wyjaśniając, że budynek jest we władaniu spółdzielni mieszkaniowej. Wówczas właściciel wniósł skargę do NSA. Sąd przyznał mu rację. Według NSA to nadzór nie ma racji, że skoro montaż klimatyzatora nie wymaga ani pozwolenia, ani zgłoszenia, to nie musi on wszczynać postępowania w tej sprawie. Powinien to zrobić na podstawie przepisów naprawczych, tj. art. 50 prawa budowlanego- czytamy na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ?Rzeczpospolita?- 03.01.2017.).

 

?Dziennik Gazeta Prawna? informuje z kolei: ?Lokata w nieruchomości to nie cel statutowy?. Fundacja, która dopiero po wszczęciu kontroli rozpoczyna działania na rzecz budowy ośrodków pomocy, zapłaci CIT od zysku przeznaczonego na zakup działek- wynika z wyroku NSA. Sprawa dotyczyła fundacji, która nie zapłaciła CIT od dochodów wydatkowanych następnie na zakup trzech działek i mieszkania. Powołała się na przepis, który zwalnia z podatku dochody organizacji realizujących cele społecznie użyteczne. Dyrektor urzędu kontroli skarbowej uznał jednak, że zakup nieruchomości nie miał na celu realizacji celów statutowych, a był tylko lokatą kapitału, co wyklucza zwolnienie. Dodatkowo utwierdził go w tym fakt, że przez cztery lata fundacja, która działała na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych, nie podjęła działań zmierzających do realizacji celów statutowych. Fakt, kupiła nieruchomość, ale nic z nim nie zrobiła- czytamy. Więcej- na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ?Dziennik Gazeta Prawna?- 03.01.2017.).

 

?DGP?w kolejnym dodatku- ?Firma i Prawo? zamieszcza obszerną analizę pod hasłem: ?Ograniczenie patologii wykończy branżę pośrednictwa kredytowego?. Rząd planuje wprowadzić zakaz powiązań finansowych pomiędzy bankami a podmiotami sprzedającymi kredyty- taka poprawka pojawiła się nieoczekiwanie w ostatecznej wersji projektu ustawy, którą przyjął w czwartek rząd. A to w praktyce oznacza koniec z umawianiem się pośredników z bankami na atrakcyjne prowizje. Za usługę pośrednictwa w zaciąganiu kredytu hipotecznego płacić ma klient. Ustawodawca tłumaczy, że celem jest ograniczenie patologii na rynku pośrednictwa: chodzi o to, aby zainteresowany hipoteką otrzymał najlepszą ofertę, a nie ten kredyt, za który broker dostanie od banku najwyższe wynagrodzenie. Branża ostrzega, że skutkiem będą wielkie zmiany na rynku oraz upadek wielu podmiotów- czytamy na drugiej  stronie dodatku.

(Źródło: ?Dziennik Gazeta Prawna?- 03.01.2017.).

 

?Firma i Prawo? w ?DGP? informuje też: ?TSUE rozstrzygnie, jak traktować oferty, gdy przetarg zanadto się przedłuża?. Czy dopuszczalna jest ocena i wybór ofert przez zamawiającego po upływie terminu ich związania? Krajowa Izba Odwoławcza zamierza skierować pytanie prejudycjalne w tej sprawie do trybunału. Nierzadko spotykanym z problemem w czasie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jest upływający termin związania ofertą. To problem zwłaszcza w przypadku większych i bardziej skomplikowanych postępowań, w których niejednokrotnie dochodzi do skumulowania licznych odwołań do KIO, która nakazuje następnie unieważnienie i powtórzenie zaskarżonych czynności przez zamawiających. Pojawia się wówczas pytanie, czy i jak należy oceniać ofertę wykonawcy, który w trakcie trwania postępowania przetargowego nie przedłużył terminu związania swojej oferty, a za nim ważności wadium? A bywa, że w toku przedłużającego się postępowania terminy związania ofertą upływają niekiedy nawet kilkukrotnie. Pytanie to wielokrotnie było podstawą rozstrzygnięć KIO oraz sądów okręgowych i na tym tle kształtowały się różne linie orzecznicze. Niemniej jednak niebawem w tej kwestii będzie musiał się wypowiedzieć Trybunał Sprawiedliwości UE, do którego KIO planuje skierować pytanie w tej właśnie sprawie. Szczegóły- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ?Dziennik Gazeta Prawna?- 03.01.2017.).

 

?DGP? odnotowuje również ?Rządowy dwugłos w nieruchomościach?. Rosną szanse na włączenie mieszkań do nieruchomości, na których można zarabiać w ramach REIT- ów. Tego domaga się Ministerstwo Infrastruktury. Pomysł resortu finansów (MF), aby spółki notowane na giełdzie i zarabiające na wynajmie nieruchomości nie mogły inwestować w mieszkania, nie ma wielu zwolenników. O wykreślenie zapisu, który znalazł się w przygotowywanym przez MF projekcie ustawy, proszą m.in. banki i organizacje reprezentujące przedsiębiorców. Do tego grona dołączył ważny sojusznik: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, które tego samego domaga się w uwagach zgłoszonych do projektu. Bo skoro zgodnie z założeniami projektu MF spółki typu REIT mają pobudzać inwestycje na rynku nieruchomości, takie wykluczenie jest nieuzasadnione. I podkreśla, że przyjęty przez rząd Narodowy Program Mieszkaniowy (NPM, zwany ?Mieszkaniem plus?), zakłada przegląd regulacji dotyczących finansowania rynku mieszkaniowego przez fundusze inwestycyjne, w tym możliwość wprowadzenia na rynek specjalistycznych funduszy nieruchomościowych i spółek tylu REIT. Resort infrastruktury dodaje, że jednym z głównych celów NPM jest rozwój budownictwa mieszkaniowego na wynajem i wspieranie go (tak budownictwa społecznego, jak i komercyjnego). Jedna z form finansowania mogłyby być fundusze inwestycyjne i ?inne instytucje rynku kapitałowego inwestujące w nieruchomości?. Jako przykład podaje BGK Nieruchomości (BGKN), spółkę zależną od banku BGK, która poprzez fundusze inwestuje w mieszkania na wynajem. BGKN nie ukrywa, że włączenie mieszkań pod skrzydła REIT- ów byłoby ruchem bardzo istotnym dla inwestycji spółki w Fundusz Mieszkań na Wynajem czy fundusz programu ?Mieszkanie plus?. Pierwszy z nich inwestuje w komercyjne mieszkania na wynajem. W połowie 2016 r. w jego ofercie było ponad 500 lokali w Warszawie, Piasecznie, Poznaniu, Gdańsku i Krakowie. BGKN informuje, że zarządza mieszkaniami, które zapewniają inwestorowi 4- proc. stopę zwrotu rocznie. Spółka odpowiada też za inwestycje z lokalami na wynajem realizowanymi w ?Mieszkaniu plus?. Mają powstawać na gruntach należących m.in. do samorządów, Skarbu Państwa i kontrolowanych przez niego spółek oraz inwestorów prywatnych. Niecałe dwa tygodnie temu BGKN podawało, że ma ponad 180 hektarów wytypowanych gruntów w 57 gminach, na których może powstać 15 tys. mieszkań. Więcej szczegółów- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ?Dziennik Gazeta Prawna?- 03.01.2017.).

 

?Głos Szczeciński?zauważa: ?Kredyty hipoteczne pod specjalną ochroną. Zwłaszcza w euro i frankach?. Na decyzje co do formy pomocy kredytobiorcy frankowi muszą czekać do końca marca. Nowe prawo ograniczy ryzyko kredytowe w przyszłości. Grupa Robocza Komitetu Stabilności Finansowej potwierdziła w poniedziałek wcześniejsze zapowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego, że banki mają czas do końca marca br. na porozumienie się z kredytobiorcami frankowymi. Po tym terminie przewalutowanie będzie przymusowe. Oznacza to, że dopiero za trzy miesiące będzie wiadomo, czy prezydent skieruje do Sejmu ostateczny projekt ustawy wspierającej osoby, które zmagają się obecnie ze spłatą kredytów hipotecznych rozliczanych we frankach. Jednocześnie wiadomo, że w przyszłości nie dojdzie już do problemów z kredytami walutowymi, przynajmniej na taką skalę. Rząd skierował bowiem do Sejmu projekt ustawy o kredytach hipotecznych. Jeden z filarów nowego prawa przewiduje, że kredyt hipoteczny może być zaciągany wyłącznie w takiej walucie, w jakiej pożyczający pieniądze uzyskuje dochody. Inny przepis projektu stanowi, że zawarcie umowy kredytu hipotecznego nie będzie mogło być uzależnione od zakupu przez kredytobiorcę innego produktu finansowego, np. ubezpieczenia na życie, konta osobistego czy karty kredytowej. Kredytodawca będzie mógł zaoferować jedynie korzystniejsze warunki udzielenia kredytu hipotecznego, jeśli konsument zdecyduje się na zakup innego produktu finansowego- czytamy na siódmej stronie ?Głosu?.

(Źródło: ?Głos Szczeciński?- 03.01.2017.).

Zobacz również