Wtorek, 3 sierpień 2021

¨Murapol na GPW¨
¨Murapol wchodzi na giełdę w szczycie koniunktury¨
¨Kredyty mieszkaniowe biją kolejne rekordy¨
¨Polski Ład zakłada 11 nowych ulg podatkowych dla biznesu¨
¨Część spółek straci prawo amortyzowania nieruchomości¨
¨Konflikt z dostawcą? Wody nie będzie¨
¨Senat i tak wygasza postępowania reprywatyzacyjne. Ale stopniowo¨
¨Ostatni dzwonek na oświadczenia, które pozwolą uwolnić się od wydłużonych umów najmu¨

Więcej poniżej.

Wtorkowa ¨Rzeczpospolita¨ odnotowuje: ¨Murapol na GPW¨. Dobra koniunktura na rynku mieszkaniowym oznacza duże potrzeby kapitałowe. Gracz numer trzy wśród deweloperów zapowiada debiut na polskiej giełdzie. Po rekordowym pod względem sprzedaży mieszkań w sześciu największych aglomeracjach I półroczu analitycy oczekują, że cały 2021 r. zamknie się najlepszym w historii wynikiem: 72,9 tys. lokali, czyli o 38 proc. więcej niż w osłabionym pandemią ubiegłym roku. Niskie stopy procentowe i wysoka inflacja napędzają popyt na mieszkania- to zaś oznacza duże potrzeby kapitałowe deweloperów. Murapol, przejęty 1,5 roku temu przez amerykański fundusz Ares, złożył prospekt i zapowiedział debiut na giełdzie- byłoby to pierwsze duże wejście dewelopera mieszkaniowego na warszawski parkiet od 2016 r. Spółka nie tylko chce zwiększać liczbę mieszkań sprzedawanych indywidualnym klientom, ale i budować je dla funduszy, które zarządzają całymi blokami na wynajem- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 03.08.2021.).

¨Rz¨ wraca do sprawy w kolejnym tekście: ¨Murapol wchodzi na giełdę w szczycie koniunktury¨. Dotrzymanie kroku popytowi na lokale wymaga ogromnych nakładów. Jeden z topowych graczy z rynku mieszkaniowego zapowiedział debiut na GPW, inni stawiają na Catalyst i obligacje. Rynek mieszkaniowy nad Wisłą jest mocno rozpędzony, za nami najlepsze półrocze pod względem sprzedanych lokali w sześciu największych aglomeracjach. Drugi kwartał był prawie odbiciem pierwszego, bo choć sprzedano tyle samo, czyli 19,5 tys. mieszkań, to przy dalej rosnących cenach i spadającej ofercie. Według prognoz JLL w tym roku sprzedaż mieszkań na sześciu głównych rynkach wzrośnie o 38 proc., do 72,9 tys. (będzie to nowy rekord), a w kolejnym o 8 proc., do 79 tys. Deweloperzy dwoją się i troją, by sprostać popytowi, a to wymaga nieustannego uzupełniania podaży. Rosną ceny gruntów i wykonawstwa, a co za tym idzie- zapotrzebowanie spółek na kapitał. Więcej szczegółów- na 15 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 03.08.2021.).

¨Rz¨ informuje też: ¨Kredyty mieszkaniowe biją kolejne rekordy¨. Wartość kredytów mieszkaniowych udzielonych gospodarstwom domowym w czerwcu przez polskie banki sięgnęła 7,59 mld zł- wynika z danych NBP. To prawdopodobnie najwyższy odczyt w historii i czwarty miesiąc z rzędu, gdy sprzedaż sięga 7 mld zł lub przekracza ten poziom. Czerwcowy odczyt jest o ponad 90 proc. wyższy niż rok temu, co jednak nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę ograniczenia popytu i podaży czasu pandemii. Jednak wynik jest także dużo wyższy (o 61 proc.) niż w czerwcu 2019 r., a tamten rok uchodzi za najlepszy od dekady. Całe I półrocze br. przyniosło 39,6 mld zł sprzedaży kredytów mieszkaniowych, co oznacza wzrost rok do roku o 42 proc. i o 50 proc. wobec I półrocza 2019 r. Rekordowy okazał się sam II kw., gdy udzielono hipotek za 22,2 mld zł. To nie tylko o 71 proc. więcej niż rok temu, ale też o 51 proc. więcej niż w II kw. 2019 r. i o 73 proc. niż w II kw. 2018 r., gdy sprzedaż przyspieszała. Ostatnio miesięczna liczba wniosków o hipoteki oscyluje wokół 50 tys. (w przedpandemicznym 2019 r. było ich średnio 37 tys. miesięcznie). Rośnie też średnia wartość kredytu, osiągając w czerwcu prawie 327 tys. zł, o 18 proc. więcej niż rok temu- czytamy także na 15 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 03.08.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zamieszcza z kolei tekst: ¨Polski Ład zakłada 11 nowych ulg podatkowych dla biznesu¨. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają też sprzyjać rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki. Projekt Polskiego Ładu zakłada, że od podstawy opodatkowania będzie można odliczyć koszty zakupu zabytku, przy czym w sumie nie więcej niż 500 tys. zł. Będzie też można potrącić 50 proc. wydatków poniesionych w danym roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiekcie zabytkowym- czytamy w ramach wstępu. Więcej- na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 03.08.2021.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Część spółek straci prawo amortyzowania nieruchomości¨. Spółki nieruchomościowe będą mogły zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne jedynie do wysokości limitu ustalanego do celów rachunkowych. To całkowicie pozbawi część z nich prawa do kosztów podatkowych- ostrzegają eksperci. Chodzi o projektowane w Polskim Ładzie  zmiany w ustawie o CIT, a konkretnie w art. 15 ust. 6. Zgodnie z tym przepisem do kosztów uzyskania przychodów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych można zaliczyć odpisy amortyzacyjne ustalane zgodnie z art. 16a- 16m ustawy. W przypadku spółek nieruchomościowych, do których skierowane są zmiany, chodzi o amortyzację budynków i budowli. Projekt zakłada, że w spółkach nieruchomościowych odpisy amortyzacyjne do celów podatkowych nie będą mogły być niższe niż odpisy amortyzacyjne lub umorzenia dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości. Stracą więc spółki, które dziś stosują dla celów podatkowych wyższą stawkę amortyzacji niż dla celów bilansowych. Po zmianach odliczą od przychodu podatkowego niższą kwotę od tej sprzed nowelizacji. Szczegóły- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 03.08.2021.).

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨Konflikt z dostawcą? Wody nie będzie¨. Gdy firma pośrednicząca w dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków do sieci gminnej lub miejskiej nie jest przedsiębiorstwem wodno- kanalizacyjnym, nie da się jej sądownie zmusić do zawarcia umowy z problematycznym i potencjalnie nieuczciwym kontrahentem. Potwierdziło to orzeczenie Sądu Najwyższego. Więcej o sprawie- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 03.08.2021.).

¨DGP¨ obszernie informuje też: ¨Senat i tak wygasza postępowania reprywatyzacyjne. Ale stopniowo¨. Na zaplanowanym na przyszły tydzień posiedzeniu Sejm ma nadać ostateczny kształt budzącej kontrowersje nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Na rozpatrzenie czekają trzy poprawki Senatu. Izba wyższa zdecydowała się wydłużyć z 30 dni do 3 miesięcy vacatio legis po ogłoszeniu przepisów w Dzienniku Ustaw. Rozszerzono też katalog przesłanek, z powodu których nie można stwierdzić nieważności decyzji administracyjnej, jeśli od jej wydania upłynęło co najmniej 10 lat lub wywołała ona nieodwracalne skutki prawne. Zostały do niego dodane przypadki takich rozstrzygnięć, które są trwale niewykonalne oraz których wykonanie wywołałoby czyn zagrożony karą. Kluczową dla trwających postępowań nieważnościowych poprawkę zgłosił senator Marek  Borowski. Przewidziano w niej, że jeśli decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa lub bez podstawy prawnej, a od tego czasu upłynęło ponad 30 lat, to organ nie stwierdza nieważności decyzji. Może jednak wydać postanowienie, że rozstrzygnięcie wydano niezgodnie z prawem. Jest jeden istotny warunek- chodzi jedynie o postępowania, które trwały, zanim ustawa weszła w życie. Nie będzie więc możliwości wszczynania nowych. W takim przypadku minimalizuje się skutki, które wywołałoby unieważnienie rozstrzygnięcia, ale jednocześnie nie pozostawia się z niczym osób, których decyzja dotknęła. Przykładowo: nie zwraca się wówczas mienia w naturze (np. nie oddaje kamienicy dawnym właścicielom), ale nadal umożliwia dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na drodze cywilnej- czytamy na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 03.08.2021.).   

¨Firma i Prawo¨ w ¨DGP¨ odnotowuje natomiast: ¨Ostatni dzwonek na oświadczenia, które pozwolą uwolnić się od wydłużonych umów najmu¨. Przedsiębiorcy z centrów handlowych mają jeszcze cztery dni na decyzję, czy chcą anulować prolongaty, które zawierali podczas lockdownów. Niestety przy okazji mogą utracić inne korzystne ustalenia. W czasie poprzednich lockdownów najemcy mogli się zwolnić z czynszu za czas trwania przymusowych przestojów, lecz w zamian za to musieli złożyć wynajmującemu bezwarunkową ofertę przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o sześć miesięcy plus czas lockdownu- umożliwiał to (uchylony już) art. 15ZE tzw. ustawy covidowej. Teraz ustawodawca w najnowszej noweli dał przedsiębiorcom możliwość wycofania się z tych ofert, lecz tylko za trzy ostatnie lockdowny. Przy czym  najemca nadal nie ma obowiązku zapłaty czynszu i innych opłat za ten okres. Jest jednak warunek: przedsiębiorcy chcący skorzystać z tej możliwości muszą najpóźniej do 6 sierpnia 2021 r. złożyć oświadczenie, w którym będą mogli uwolnić się od skutków prawnych złożonych ostatnio ofert. W praktyce pojawiają się wątpliwości przedsiębiorców- przede wszystkim najemców powierzchni w centrach handlowych- dotyczące np. formy złożenia oświadczenia albo ważności dodatkowych aneksów umów zawartych na podstawie art. 15 ZE ustawy o COVID- 19. W tekście na stronie czwartej dodatku znajdą wyczerpujące odpowiedzi na swoje pytania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 03.08.2021.).

Zobacz również