Wtorek, 3 październik 2017

Wiatraki nie mogą psuć krajobrazu, Rzeczpospolita
Grunt dla gminy daje prawo do ulgi, Rzeczpospolita
Dostęp do informacji publicznej w zamówieniach publicznych, Rzeczpospolita
Budowa na nieruchomości innej niż oznaczona w zezwoleniu, to samowola, Rzeczpospolita
Rada na podstawie upoważnienia ustawowego stanowi prawo lokalne, Rzeczpospolita
Z mocy prawa, ale nie za darmo, Rzeczpospolita
Podatek galeryjny może iść w ślady handlowego, Dziennik Gazeta Prawna
Prokurator zajął się <<domami w puszczy>>, Kurier Szczeciński

Więcej poniżej.

 

"Prawo co dnia" we wtorkowej "Rzeczpospolitej" odnotowuje: "Wiatraki nie mogą psuć krajobrazu". W obszarze chronionego krajobrazu mogą powstawać elektrownie wiatrowe. Sejmik Województwa Podkarpackiego rozszerzył Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego. Powiększono go o 510 ha. Jeden z właścicieli gruntów zaskarżył uchwałę do WSA w Rzeszowie. Stwierdził, że ma w tym interes prawny, ponieważ na jego nieruchomości miała powstać siłownia wiatrowa. A na powiększonym terenie OChK, na którym znalazła się jego działka, zakazano realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W odpowiedzi na skargę marszałek województwa podkarpackiego wyjaśnił, że projekt uchwały został poddany konsultacjom. WSA odrzucił początkowo skargę ze względu na brak interesu prawnego właściciela działki. Po uchyleniu przez NSA tego postanowienia, sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia do WSA, który tym razem oddalił skargę. Zdaniem sądu postanowienia uchwały wpływają na sposób wykonywania prawa własności. Uchwała Sejmiku nie narusza jednak prawa. Jej projekt został uzgodniony, przekonujące jest też uzasadnienie merytoryczne. Uchwała nie przesądza też o tym, czy będzie mogła powstać farma wiatrowa. Jest to przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, ale decydujące znaczenie będzie tu miała ocena oddziaływania na środowisko i krajobraz- czytamy na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 03.10.2017.).

 

"Prawo co dnia" informuje też: "Grunt dla gminy daje prawo do ulgi". Sprzedaż części działki w celu zapewnienia dobrej widoczności na gminnej drodze może być zwolniona z PIT. Osoba, która przekazuje nieruchomość na cele publiczne, nie musi płacić podatku. Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Kobieta dostała za sprzedaną gminie część działki 4 tys. zł. Zapytała fiskusa, czy musi tę kwotę opodatkować. Twierdzi, że nie, ponieważ otrzymane pieniądze są zwolnione z daniny. Więcej szczegółów- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 03.10.2017.).

 

"Rz" w kolejnym dodatku- "Administracja" zamieszcza obszerny tekst: "Dostęp do informacji publicznej w zamówieniach publicznych". Zamawiający nie może dopuszczać do sytuacji, w której wykonawcy, chcąc ograniczyć dostęp konkurencji do własnej oferty zastrzegają co się tylko da. Jedną z podstawowych zasad, jaką powinni się kierować w toku procedury zamówieniowej przede wszystkim zamawiający jest zasada jawności i przejrzystości postępowania. Dotyczy ona nie tylko zamawiających i prowadzonej przez nich dokumentacji, ale również wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. W tekście znajdziemy analizę kwestii tajemnicy przedsiębiorstwa oraz receptę na "niedostępnych zamawiających". Jest również informacja, jakich informacji wykonawcy nie mogą utajniać. Szczegóły- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 03.10.2017.).

 

"Administracja" w "Rz" informuje też: "Budowa na nieruchomości innej niż oznaczona w zezwoleniu, to samowola". Jeśli w toku postępowania w sprawie zgodności z prawem robót budowlanych okaże się, że zostały one wykonane na innej nieruchomości niż objęta pozwoleniem na budowę, może to oznaczać konieczność zmiany kwalifikacji wykonanych robót. Mogą one stanowić samowolę budowlaną, co nakazuje organom zastosowanie trybu postępowania przewidzianego w art. 48 Praw budowlanego. Takie wnioski wynikają z wyroku NSA z 13 lipca 2017 r. Więcej szczegółów- na piątej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 03.10.2017.).

 

W "Administracji" znajdziemy kolejny tekst pod hasłem: "Rada na podstawie upoważnienia ustawowego stanowi prawo lokalne". Zróżnicowanie stawek podatku od nieruchomości dla określonych podmiotów nie ma uzasadnienia w przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i jest sprzeczna z art. 32 Konstytucji RP. W procesie legislacyjnym dotyczącym podatku od nieruchomości gminy napotykają wiele problemów. Dotyczą one sposobu interpretacji przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stanowiących upoważnienie ustawowe do stanowienia uchwał podatkowych. Z istotną pomocą w procesie tworzenia prawa może przyjść orzecznictwo organów nadzoru (regionalnych izb obrachunkowych) oraz sądów administracyjnych- czytamy w ramach wstępu. Szczegóły- na ósmej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 03.10.2017.).

 

"Rz" w innym dodatku- "Rzecz o Prawie" przypomina: "Z mocy prawa, ale nie za darmo". Najnowszy projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów mieszkalnych we własność to odpowiedź ministra infrastruktury i budownictwa na postulaty zgłoszone m.in. przez inne resorty i środowiska prawnicze. Główne założenia ustawy pozostają jednak niezmienione i faktycznie mogą zmniejszyć obciążenia podatkowe nieruchomości mieszkalnych. Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji umieszczono zmieniony projekt nr UD75 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów z 12 maja 2017 r. (dalej: ustawa). Konsekwencją takiego przekształcenia będzie m.in. zniesienie opłat za użytkowanie wieczyste. Opłaty te za grunty oddane na cele mieszkaniowe wynoszą 1 proc. wartości gruntu rocznie. Zakres oddziaływania ustawy może być bardzo szeroki, bo według szacunków na 31 grudnia 2015 r., w Polsce istniało około 1 mln 730 tys. nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 03.10.2017.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" zauważa z kolei: "Podatek galeryjny może iść w ślady handlowego". Jeśli Unia będzie zgłaszać zastrzeżenia, to nowe obciążenie dla właścicieli drogich nieruchomości wejdzie w życie dopiero od 2019 r. Tak powiedział "DGP" Henryk Kowalczyk, szef Stałego Komitetu Rady Ministrów. Rząd analizuje w tej chwili, czy Komisja Europejska miałaby poważne argumenty przeciwko nowemu podatkowi. Znalazł się on w projekcie dużej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dotyczyłby m.in. galerii handlowych, stąd potocznie określany jest jako podatek galeryjny. Tak zwany minimalny podatek dochodowy miałby wejść w życie od stycznia przyszłego roku i dotyczyć nieruchomości komercyjnych o znacznej wartości, projekt definiuje granicę na poziomie 10 mln zł. Takie rozwiązanie ma minimalizować możliwość optymalizacji podatkowej w podatku CIT przez właścicieli dużych powierzchni handlowych. Więcej szczegółów- na czwartej stronie głównej głównego wydania.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 03.10.2017.).

 

"Kurier Szczeciński" odnotował: "Prokurator zajął się <<domami w puszczy>>". Prokuratura Okręgowa w Szczecinie prowadzi postępowanie w związku z kontrowersyjnymi zmianami planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo. Zmiany planu umożliwiają zlokalizowanie budownictwa mieszkaniowego na terenie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa. Przeciwko zmianom studium zagospodarowania przestrzennego, które uchwaliła Rada Gminy Stare Czarnowo, protestowali przyrodnicy i część radnych gminnych. Pod presją właścicieli gruntów znajdujących się w tzw. otulinie Puszczy Bukowej, między Binowem a Dobropolem Gryfińskim, Rada Gminy Stare Czarnowo uchwaliła zmiany w studium zagospodarowania przestrzennego, dopuszczające budownictwo na terenach chronionych parku krajobrazowego. Prace nad zmianami finansowane były za prywatne pieniądze. Zmiany uchwalono, mimo że ostateczna decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska była jednoznacznie negatywna- czytamy na trzeciej stronie "Kuriera".

(Źródło: "Kurier Szczeciński"- 03.10.2017.).

 

"Dziennik Łódzki. 7 Dni Tomaszów. Opoczno" odnotował: W ostatnich dniach mieszkańców przestała straszyć kolejna miejska kamienica, tym razem przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 11 w Tomaszowie Mazowieckim. Prace rozbiórkowe zleciło TTBS. O dalszym przeznaczeniu działki zdecydują władze miasta. Na tym nie koniec wyburzeń, do rozbiórki wyznaczono kolejne budynki- czytamy.

(Źródło: "Dziennik Łódzki…"- 29.09.2017.).

 

"Głos Wielkopolski. Ziemia Kaliska" poinformował: Kaliskie TBS ogłosiło już trzeci przetarg na wyłonienie wykonawcy, który wybuduje trzy bloki z mieszkaniami na wynajem, z możliwością wykupu. Inwestycja będzie realizowana w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego, do którego Kalisz, jako jedno z 60 miast w naszym kraju, przystąpił pod koniec ubiegłego roku. Program realizowany jest przez Kaliskie TBS, któremu miasto przekazało aportem pięć działek o powierzchni ok. 1,4 ha. W budynkach powstanie ogółem 112 mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności.

(Źródło; "Głos Wielkopolski…"- 29.09.2017.).

 

"Dziennik Bałtycki. Echo Pruszcza" zauważa: Są opóźnienia w budowie kolejnego budynku TBS. Jedna z oczekujących rodzin czeka na lokal w budynku z grzybem i przeciekającym dachem. Miała otrzymać mieszkanie w TBS, ale budowa się jeszcze nawet nie rozpoczęła. Dyrektor Zakładu Nieruchomości w Pruszczu Gdańskim przyznaje, że remontu wymaga przede wszystkim dach i komin. Ta rodzina jest na liście oczekujących na lokal TBS. Zastępca burmistrza Pruszcza Gd. zapewnia, że otrzyma dwupokojowe mieszkanie w budynku TBS, którego budowa niebawem się rozpocznie. Pierwotnie blok miał zostać wzniesiony w 2018 r. Spółka TBS ABK dopiero gromadzi jednak środki na realizację tego zadania- czytamy.

(Źródło: "Dziennik Bałtycki…"- 29.09.2017.).

 

Zobacz również