Wtorek, 29 czerwca 2021

¨RPO: frankowicz nie jest winien nic ponad wypłacony kredyt¨
¨Coraz więcej ekologii i innowacji na budowach¨
¨Cyfrowe rozwiązania w branży budowlanej¨
¨Uwaga. Niebezpieczna maszyna w pobliżu¨
¨Koronawirus nie zatrzymał budów, ale swój ślad zostawił¨
¨Przybywa nowych mieszkań¨
¨Wzmocnienie na inwestycje¨
¨PFR dostał miliardy na inwestycje¨
¨Kodeks idzie ścieżką małej ustawy reprywatyzacyjnej¨
¨Miliardy na przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ we wtorkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨RPO: frankowicz nie jest winien nic ponad wypłacony kredyt¨. Kwestie kredytów walutowych w dużym stopniu rozstrzygnął TSUE, więc rolą Izby Cywilnej SN będzie przeszczepienie ich na grunt polski- to główna konkluzja odpowiedzi rzecznika praw obywatelskich dla SN. Odnośnie samych sporów frankowych, RPO wskazuje, że orzecznictwo TSUE determinuje swobodę orzeczniczą SN i powinno zostać uwzględnione w uchwale. SN może ją wykorzystać, aby wyjaśnić sądom powszechnym w sposób niebudzący wątpliwości, że w świetle orzecznictwa TSUE nie istnieje obecnie na tle prawa polskiego możliwość zastąpienia abuzywnej klauzuli przeliczeniowej czymś innym. A jeżeli SN stwierdzi, że istnieją jeszcze kwestie wymagające doprecyzowania, powinien zwrócić się do unijnego Trybunału z pytaniem prejudycjalnym. Według RPO, jeżeli sąd krajowy stwierdzi, że badane postanowienie ma charakter abuzywny, w celu zapewnienia konsumentowi i zapobieżeniu stosowaniu nieuczciwych postanowień powinien ¨wyłącznie i jedynie wykluczyć stosowanie nieuczciwego warunku umownego¨. RPO wskazuje, że w myśl art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 ¨na mocy prawa krajowego nieuczciwe warunki w umowach zawieranych przez sprzedawców lub dostawców z konsumentami nie będą wiążące dla konsumenta, a umowa w pozostałej części będzie nadal obowiązywała strony, jeżeli jest to możliwe po wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków¨. Do sądu krajowego należy zaś ocena, czy możliwe jest utrzymanie w mocy konkretnej umowy po usunięciu z niej postanowień uznanych za nieuczciwe. Konkludując, RPO uważa, że w razie upadku umowy kredytowej jakiekolwiek roszczenia przewyższające wysokość świadczonej kwoty kredytu, np. roszczenia banku o wynagrodzenie za korzystanie kapitału, powinny zostać uznane za niedopuszczalne w świetle prewencyjnego celu dyrektywy 93/13, jak również standardy ochrony konsumenta. Przed kilkoma dniami swoje stanowisko zaprezentował SN także rzecznik finansowy- czytamy na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 29.06.2021.).

¨Rz¨ zamieszcza również dodatek promocyjno- informacyjny: ¨Nowoczesne budownictwo¨. W tekście wprowadzającym- ¨Coraz więcej ekologii i innowacji na budowach¨ odnotowano: Domy modułowe czy z prefabrykatów, a na dachu lub działce panele słoneczne. Budownictwo zmienia się na naszych oczach. W sektorze budowlanym można zaobserwować trwającą rewolucję cyfrową polegającą na przyjęciu lub zwiększeniu wykorzystywania technologii cyfrowych lub komputerowych. Jednym z jej elementów jest wprowadzanie modelowania informacji o obiektach budowlanych (BIM) zarówno w odniesieniu do budynków, jak i obiektów infrastruktury- czytamy w ramach wstępu. Szczegóły- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 29.06.2021.).

W ¨Nowoczesnym budownictwie¨ znajdziemy również kolejny tekst: ¨Cyfrowe rozwiązania w branży budowlanej¨. Nie tylko w biurze sprawdzają się nowoczesne rozwiązania, wirtualna rzeczywistość, sztuczna inteligencja czy internet rzeczy. Ze zdobyczy nowych technologii korzystają też coraz częściej firmy budowlane. Na budowie pracują nie tylko robotnicy czy ciężki sprzęt. Coraz częściej sprawdza się tam smartfon czy tablet i specjalne aplikacje dla budownictwa. Jedną z nich stworzyła firma BauApp Polska. Dzięki aplikacji firmy budowlane mogą zarządzać dokumentacją i poprawkami w jednym miejscu, na własnym telefonie. Aplikacja w prosty sposób pozwala zarządzać projektami budowlanymi. Służy ona digitalizacji procesów administracyjnych na placach budowy, w tym na różnych etapach, od etapu projektowego przez wykonawstwo aż po fazę gwarancyjną. Lektura dla zainteresowanych- także na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 29.06.2021.).

Niżej w dodatku czytamy: ¨Uwaga. Niebezpieczna maszyna w pobliżu¨. Nadal za większością wypadków w budownictwie stoi człowiek, dlatego szkolenia mogą obniżyć te statystyki. Ale coraz częściej z pomocą mogą przyjść także nowe technologie. W 2019 r. sektor budowlany zatrudniał 980 tys. osób, co stanowiło 6,1 proc. wszystkich pracujących. W ub.r. w tym sektorze zgłoszono 3872 osoby poszkodowane, czyli o 19,3 proc. mniej niż w 2019 r. A liczba wypadków przy pracy na budowach spada systematycznie od kilku już lat, dlatego poprawa sytuacji z pewnością nie jest dziełem przypadku. W 2020 r. doszło do 39 wypadków śmiertelnych na budowach, czyli o 11,3 proc. mniej niż w roku 2019. Systematycznie spada w budownictwie wskaźnik wypadkowości, czyli liczba poszkodowanych na 1000 pracujących. W ub.r. wyniósł on 4,28 i kolejny raz był niższy, niż podawany dla całej gospodarki (4,62). Według GUS przyczyną ponad 60 proc. wypadków, także w budownictwie, jest nieprawidłowe zachowanie się pracowników, na drugim miejscu znalazły się ¨niewłaściwy stan czynnika technicznego¨ oraz zła organizacja pracy- odnotowano także na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 29.06.2021.).

¨Nowoczesne budownictwo¨ informuje też: ¨Koronawirus nie zatrzymał budów, ale swój ślad zostawił¨. W czasie pandemii nie zamykano masowo budów, a strumień publicznych pieniędzy nakręcał inwestycje infrastruktury transportu. Kilka dni temu GUS zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w maju. Okazało się, że produkcja budowlano- montażowa była o 10,2 proc. wyższa niż w kwietniu i jednocześnie wyższa niż przed rokiem o 4,7 proc. A miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji była ujemna i wyniosła -4,2 proc. Jak podał GUS, w okresie od stycznia do maja dynamika produkcji budowlano- montażowej była niższa o 6,7 proc. niż przed rokiem. Dane GUS okazały się lepsze od oczekiwań rynkowych, bo według statystyk produkcja budowlano- montażowa okazała się wyższa o 3 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 r. i o 3,9 proc. w porównaniu z kwietniem 2021 r.  W stosunku do maja 2020 r. zwiększenie produkcji budowlano- montażowej odnotowano dla jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 19 proc.) oraz wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (o 4,7 proc.). Zmniejszenie produkcji budowlano- montażowej nastąpiło dla jednostek zajmujących się stawianiem budynków (o 5,7 proc.). Lepiej wygląda sytuacja w budownictwie mieszkaniowym, choć ubiegły rok zakończył się 6- proc. spadkiem liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto, a sprzedaż mieszkań deweloperskich w największych aglomeracjach skurczyła się o blisko 20 proc. Teraz budownictwo mieszkaniowe ma się dobrze. Padają rekordy (w porównaniu z rokiem 2020) pod kątem mieszkań przekazanych do użytkowania, uzyskanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń oraz rozpoczętych budów. A dzięki podjętym działaniom antykryzysowym- takim jak zastrzyk środków dla sektora przedsiębiorstw w ramach tarczy finansowej, obniżka stóp procentowych oraz ochrona miejsc pracy- popyt na mieszkania powrócił do wysokiego poziomu z lat 2018- 2019. Więcej szczegółów- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 29.06.2021.).

¨Nowoczesne budownictwo¨ zauważa też: ¨Przybywa nowych mieszkań¨. Rośnie liczba budowanych i oddawanych w Polsce mieszkań, chętnych na nie przybywa, a ceny ciągle rosną. Klienci kupują praktycznie wszystko, nawet mieszkania w kiepskich lokalizacjach i w złym stanie. Według danych podawanych przez GUS w okresie styczeń- grudzień 2011 r. oddano do użytkowania 131 721 mieszkań. Dziesięć lat później- w 2020 r., jak podawał GUS, oddano do użytkowania 222 tys. mieszkań, tj. o 7 proc. więcej niż w 2019 r. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 143,8 tys. mieszkań- o 9,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r., natomiast inwestorzy indywidualni- 74,1 tys. mieszkań, tj. o 7,1 proc. więcej. Mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (1498 wobec 2167) oraz łącznie w pozostałych formach, tj. komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej (2570 wobec 4597 ). Jak podaje GUS, według wstępnych danych w okresie styczeń- kwiecień 2021 r. oddano do użytkowania 72,2 tys. mieszkań, tj. o 13,3 proc. więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 41,9 tys. mieszkań- o 2,4 proc. więcej niż w tym samym okresie 2020 r., natomiast inwestorzy indywidualni- 28,8 tys. mieszkań, tj. o 32,4 proc. więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98 proc. ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 1475 mieszkań (1050 przed rokiem.). Więcej- na piątej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 29.06.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ odnotowuje z kolei: ¨Wzmocnienie na inwestycje¨.  Inwestycje mieszkaniowe to główny cel najnowszego dokapitalizowania Polskiego Funduszu Rozwoju- mówi ¨DGP¨ Paweł Borys, prezes PFR. Państwowa instytucja otrzymała w lutym obligacje Skarbu Państwa o wartości 6,6 mld zł. Na ukończeniu jest procedura podwyższenia funduszy własnych PFR. W ub. r. fundusz w skokowy sposób zwiększył skalę działania. W końcu 2019 r. suma bilansowa przekraczała 6 mld zł. Rok później- 72 mld zł. To w głównej mierze efekt realizowanej przez PFR Tarczy Finansowej przeciwdziałającej skutkom pandemii- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania. ¨DGP¨ wraca do sprawy w kolejnym tekście: ¨PFR dostał miliardy na inwestycje¨. Podmiot odpowiedzialny za wsparcie firm w Tarczy Finansowej miał w ub.r. niespełna 50 mln zł zysku. Odczuł brak dywidendy z banku Pekao. PFR finalizuje nową emisję akcji o wartości 6,6 mld zł. W lutym Ministerstwo Finansów przekazało państwowej spółce rozwojowej obligacje skarbowe z terminem wykupu w kwietniu 2023 r. Główne cele podwyższenia funduszy to przede wszystkim inwestycje mieszkaniowe- PFR przejmuje od BGK finansowanie inwestycji mieszkaniowych w ramach Funduszu Mieszkań dla Rozwoju i Funduszu Mieszkań na Wynajem, inwestycje infrastrukturalne- w ramach funduszu PFR Inwestycje oraz głównie projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii i transformacji energetycznej. Więcej szczegółów- na ósmej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 29.06.2021.).

Wiele miejsca ¨DGP¨ poświęca również we wtorkowym wydaniu kwestii nowelizacji k.p.a, będącej źródłem napięć między Polską, USA oraz Izraelem. W obszernym tekście ¨Kodeks idzie ścieżką małej ustawy reprywatyzacyjnej¨ czytamy: Zdaniem części rozmówców ¨DGP¨, budząca emocje nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego może zostać uchwalona w podobny sposób co tzw. mała ustawa reprywatyzacyjna. W kwestii reprywatyzacji są dwa rodzaje postępowań. Pierwsze dotyczą uchylenia decyzji nacjonalizacyjnych komunistycznych władz. Jeśli to się uda, kolejnym etapem jest ubieganie się o zwrot nieruchomości lub odszkodowanie. Nowelizacja k.p.a. będzie dotyczyła tego typu spraw. Przykładowo Prokuratoria Generalna reprezentuje obecnie Skarb Państwa w sprawach reprywatyzacyjnych, w których łączna kwota roszczeń to 5,7 mld zł.  Jednak  jak zauważa jej prezes, to postępowania cywilne, które toczą się już po stwierdzeniu nieważności komunistycznych władz wydanych z rażącym naruszeniem prawa w odrębnym postępowaniu administracyjnym. Dlatego też umorzenie postępowań administracyjnych nie wpłynie na liczbę spraw już prowadzonych przez Prokuratorię, bo tam decyzje ¨nieważnościowe¨ już zostały wydane. Natomiast nowelizacja usunie możliwość stwierdzania nieważności (rażącego naruszenia prawa) decyzji sprzed 1991 r., zatem ustanie w przyszłości wpływ nowych spraw, a nowe sprawy będą wynikać już z istniejących decyzji nadzorczych. Jeden z rozmówców ¨DGP¨ bardzo dobrze znający temat stołecznej reprywatyzacji ocenia, że procedowana w parlamencie nowelizacja k.p.a. nie jest doskonała, ale wyznacza pożądany kierunek zmian. Z rozmów ¨DGP¨ wynika, że podobne do obecnych ze strony amerykańskiej dyplomacji czy środowisk żydowskich pojawiały się również przy uchwalaniu tzw. małej ustawy reprywatyzacyjnej w 2015 r., pod koniec rządów PO- PSL. Wówczas mimo zagranicznych nacisków regulacja weszła w życie. Dziś mała ustawa reprywatyzacyjna przynosi wymierne efekty. Tylko w 2019 r. wartość uwolnionych od roszczeń tzw. śpiochów wyniosła prawie 148 mln zł- czytamy. Więcej szczegółów- na drugiej i trzeciej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 29.06.2021.).

¨DGP¨ informuje również w innym miejscu: ¨Miliardy na przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu¨. Upały i ulewne deszcze z ubiegłego tygodnia odsłoniły słabość zabetonowanych miast i niewydolnych kanalizacji. Niepełne koszty zniszczeń wyrządzonych tylko przez jedną letnią burzę liczone są w milionach złotych.  W gorące dni miejskie rynki i ulice nagrzewają się do kilkudziesięciu stopni, a ulewne deszcze powodują lokalne podtopienia i powodzie. W Poznaniu w ubiegłym tygodniu zostały zalane ulice, budynki i szpitale, zawaliła się część dachu hali sportowej. Koszt naprawy szkód ubiegłotygodniowych burz szacuje też Kraków, gdzie zostały zalane ulice i przejścia podziemne, a budynki podtopione. Miasta w przyjmowanych planach adaptacyjnych piszą m.in. o konieczności inwestowania w gospodarkę wodną (zaopatrzenie w wodę), ściekową i przeciwpowodziową. Wyzwaniem jest też większe zapotrzebowanie na energię elektryczną zużywaną do chłodzenia podczas upałów. Do tego dochodzi ryzyko zniszczeń sieci przesyłowej przez burze. Miasta zaczynają stawiać na koncepcje, w których myśli się zarówno o ochronie przeciwpowodziowej, jak i minimalizowaniu deficytów wody podczas suszy. Warszawski Ursynów inwestuje w niecki retencyjne i zbiorniki małej retencji. Samorządy starają się też zmniejszyć tzw. wyspy ciepła i sadzić kolejne drzewa. Część z nich znacznie ogranicza koszenie. Jednak nie wszędzie gwałtowne zjawiska pogodowe wymusiły już mentalną postawę. Powstają przecież kolejne betonowe rynki. Głośno w ostatnich miesiącach było o Kutnie, a w internecie pojawiają się kolejne porównania zdjęć zadrzewionych placów sprzed lat i współczesnych- bez kawałka cienia, za to z równą, płaską nawierzchnią- czytamy na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 29.06.2021.).

Zobacz również