Wtorek, 28 maja 2019

Nadal trudno pozyskać grunty pod budowę bloków, Rzeczpospolita
Miasta chcą kontroli najmu, Rzeczpospolita
Wysiedlony lokator słono zapłaci,
Rzeczpospolita
Deszczówka jako zadanie własne gminy,
Rzeczpospolita
Czy użytkownik wieczysty komercyjnej nieruchomości może nabyć ją na własność?,
Rzeczpospolita
Manipulacja kryteriami oceny ofert to podstawa do ich odrzucenia,
Rzeczpospolita
Uchylenie pozwolenia na budowę, a trwałość pozwolenia na użytkowanie,
Rzeczpospolita
Rozbieżność zdań w spawie formy wadium,
Dziennik Gazeta Prawna
"Rząd wprowadza tylnymi drzwiami korzystne korekty dla uwłaszczających się,
Dziennik Gazeta Prawna

Więcej poniżej.

 

"Prawo co dnia" we wtorkowej "Rzeczpospolitej" odnotowuje: "Nadal trudno pozyskać grunty pod budowę bloków". W dużych miastach deweloperzy nie budują masowo na podstawie specustawy mieszkaniowej. Powodem są przeszkody formalne. Instytut Metropolitalny przygotował raport dotyczący tzw. specustawy mieszkaniowej. Jej celem było wprowadzenie szybkiej ścieżki w pozyskiwaniu gruntów w miastach pod budownictwo wielorodzinne. Weszła w życie 22 sierpnia ub. roku. Instytut sprawdził funkcjonowanie przepisów w 20 miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Olsztynie czy Opolu. Okazuje się, że sytuacja nie wygląda najlepiej. W większości przebadanych aglomeracji radni podjęli uchwały w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych, w których zaostrzyli wymagania specustawy mieszkaniowej. W chwili przeprowadzania badania ani jednemu inwestorowi nie udało się jednak uzyskać uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Z raportu wynika, że przeważająca większość złożonych wniosków nie spełnia wymagań formalnych narzuconych przez ustawę lub lokalne standardy urbanistyczne. A to prawdziwy paradoks, bo rolą ustawy było właśnie stworzenie prostej procedury ułatwiającej proces realizacji inwestycji mieszkaniowych. Więcej szczegółów- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 28.05.2019.).

 

"Prawo co dnia" informuje też: "Miasta chcą kontroli najmu". Gdy lokatorzy utrudniają życie sąsiadom, właściciel mieszkania nie zamieści oferty na Airbnb i Bookingu. Samorządowcy chcą uporządkować rynek najmu krótkoterminowego. Związek Miast Polskich pracuje nad projektem w tej sprawie, a Kraków działa również na forum międzynarodowym. Dziś najem krótkoterminowy to prawdziwe utrapienie dla wielu mieszkańców miejscowości turystycznych, a nawet dla samych miast. Urząd Miasta w Sopocie, który również pracuje nad projektem zmian w prawie chce, by właściciele mieszkań przeznaczonych do tego rodzaju najmu ponosili konsekwencje złego zachowania się lokatorów. Dziś, jeżeli najemca imprezuje całą noc, policja wręcza mandat hałasującym lokatorom. Natomiast właściciel lokalu nie ponosi żadnych konsekwencji. ZMP proponuje więc, by wpis do prowadzonej przez samorządy ewidencji niekategoryzowanych obiektów noclegowych był odnawiany raz na kilka lat. Dochodziłoby wówczas do weryfikacji. Właściciel mieszkania musiałby bowiem w urzędzie przedstawić certyfikat bezpieczeństwa przeciwpożarowego lokalu. A samorząd mógłby sprawdzić, czy dochodziło do interwencji policji albo czy były skargi wspólnoty mieszkaniowej. Szczegóły- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 28.05.2019.).

 

"Prawo co dnia" zauważa w innym miejscu: "Wysiedlony lokator słono zapłaci". Temu, kto otrzyma odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie najmu w sprywatyzowanej kamienicy, nie przysługuje zwolnienie z podatku. Odda państwu nawet 32 proc. PIT. Lokator, który musi opuścić sprywatyzowaną kamienicę, znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, także ze względu na konieczność rozliczenia z fiskusem. Odszkodowanie otrzymane od nowego właściciela na podstawie umowy pozasądowej będzie dla niego przychodem z innych źródeł. Taka odpowiedź otrzymał podatnik, który przez ponad 50 lat mieszkał w kamienicy na podstawie przydziału kwaterunkowego. W 2016 r. budynek kupiła spółka, która poinformowała lokatorów o konieczności wyprowadzki z zajmowanych lokali. Mieszkańcom nie udało się podważyć tej decyzji. Po dwóch latach interwencji i negocjacji spółka zaoferowała im odszkodowanie. Według ekspertów podatkowych, ustawa o PIT nie przewiduje zwolnienia od podatku przychodów uzyskanych tytułem odszkodowania za wcześniejsze zakończenie stosunku najmu na podstawie ugody pozasądowej. Ich zdaniem, m.in. ta interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej powinna skłonić ministra finansów do rozszerzenia katalogu zwolnień. Przemawiają za tym w szczególności względy społeczne- czytamy na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 28.05.2019.).

 

"Dobra Administracja" w "Rz" publikuje natomiast pierwszy odcinek serialu pod hasłem: "Deszczówka jako zadanie własne gminy". Znaczna część gmin od półtora roku boryka się z problemem dotyczącym odprowadzania wód opadowych i roztopowych. To skutek obowiązywania niezbyt szczęśliwych zmian w zakresie gospodarki wodno- kanalizacyjnej. Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo wodne. Jej przepisy wyłączyły wody będące skutkiem opadów atmosferycznych ze ścieków, tworząc z nich osobną kategorię wód opadowych i roztopowych. Ustawodawca nie zauważył jednak do tej pory potrzeby odpowiedniego dostosowania pozostałych przepisów dotyczących zasad gospodarowania tzw. deszczówką oraz odpłatności za usługę jej odprowadzania. Przede wszystkim pozostawiono ten problem nieuregulowany na gruncie zadań gminy wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Gminy zatem nie wiedzą albo mają wątpliwości jak racjonalnie i legalnie dostosować się do nowej sytuacji- czytamy w ramach wstępu. Więcej- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"– 28.05.2019.).

"Dobra Administracja" zastanawia się również: "Czy użytkownik wieczysty komercyjnej nieruchomości może nabyć ją na własność?". Ustawa o gospodarce nieruchomościami dopuszcza nabycie prawa własności nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na cele komercyjne. Ale decyzja o zbyciu własności gruntu należy do aktualnego właściciela gruntu. 1 stycznia 2019 r. doszło do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe we własność, a użytkownicy wieczyści takich gruntów stali się ich właścicielami z mocy prawa. W odniesieniu do nieruchomości, wykorzystywanych na inne cele, w tym nieruchomości komercyjnych, które nie są objęte zakresem nowej ustawy, proces przekształcenia będzie bardziej złożony i wydaje się, że w tym zakresie trzeba jeszcze poczekać, choć całkowita likwidacja prawa użytkowania wieczystego jest zapowiadana od dłuższego czasu. Warto więc pamiętać, że sposobem na nabycie prawa własności nieruchomości wykorzystywanych na inne cele niż mieszkaniowe przez jej użytkownika wieczystego może być nabycie na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami- czytamy na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 28.05.2019.).

 

"Dobra Administracja" przypomina też: "Manipulacja kryteriami oceny ofert to podstawa do ich odrzucenia". Przejawem manipulacji cenowej są wszelkie odstępstwa od prawidłowego kalkulowania cen, bez powiązania z ich realnymi kosztami uzyskania. Jednym z najczęstszych "niedopatrzeń" ze strony zamawiających jest niewłaściwy dobór kryteriów oceny ofert oraz wag. Może to prowadzić do manipulacji kryteriami oceny ofert. Zamawiający konstruując je powinni wziąć każdorazowo pod uwagę możliwość wzięcia w postępowaniu wykonawców, którzy w sposób celowy oraz świadomy wykorzystywać będą wszelkie mankamenty oraz nieprawidłowości dokumentacji. W tym celu należy określić racjonalnie wagi poszczególnych kryteriów- czytamy na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 28.05.2019.).

 

W "Dobrej Administracji" znajdziemy również tekst: "Uchylenie pozwolenia na budowę, a trwałość pozwolenia na użytkowanie". Toczące się postępowanie w sprawie uchylenia pozwolenia na budowę dla obiektu, który został już oddany do użytkowania wzbudza obawy inwestorów. Czy uchylenie pozwolenia na budowę będzie skutkować uchyleniem pozwolenia na użytkowanie? Czy będzie to ograniczać możliwość legalnego użytkowania obiektu? Kluczowe odpowiedzi na te pytania- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 28.05.2019.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" zamieszcza z kolei tekst: "Rozbieżność zdań w spawie formy wadium". Urząd Zamówień Publicznych nie zgadza się z opisanym przez "DGP" wyrokiem dopuszczającym możliwość składania gwarancji wadialnej na piśmie w e- przetargach. Nie zaskarży go jednak ze względu na stan faktyczny w tej konkretnej sprawie. Chodzi o artykuł, w którym "DGP" przybliża precedensowe rozstrzygnięcie KIO dotyczące formy wnoszenia wadium w przetargu elektronicznym. Poszerzony skład orzekający uznał w nim, że gwarancja ubezpieczeniowa może być dostarczona na piśmie, a więc nie musi być składana przez internet w formie elektronicznej. UZP nie podziela tej argumentacji. Nadal podtrzymuje swoją opinię, że wymóg użycia środków komunikacji elektronicznej dotyczy również wadium. Innymi słowy, bank lub ubezpieczyciel muszą wystawić gwarancję w formie e- dokumentu, który zostanie opatrzony e- podpisem przez upoważnioną osobę. Więcej szczegółów- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 28.05.2019.).

 

Dodatek "Firma i Prawo" w "DGP" zauważa: "Rząd wprowadza tylnymi drzwiami korzystne korekty dla uwłaszczających się". Ważne dla przedsiębiorców zmiany przepisów o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność uchwalił 16 maja Sejm. Znalazły się one w nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Najważniejsza, choć niepozbawiona kontrowersji, nowość dotyczy możliwości przekształcenia gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, na których znajdują się także inne niż mieszkania obiekty, niezwiązane z nieruchomością. Chodzi o sytuacje, gdy na posesji, na której deweloper wybudował mieszkanie, znajduje się odrębnie stojący warsztat lub sklep. Do tej pory trzeba było taki obiekt wydzielić z działki notarialnie i dopiero dokonywać jej przekształcenia. Dochodziło do tego, ze osoby niezainteresowane szybkim przekształceniem wyszukiwały obiekty znajdujące się na terenie np. wspólnoty mieszkaniowej i zgłaszały je w gminie. Znowelizowana ustawa przynajmniej częściowo zmieni tę sytuację. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 28.05.2019.).

 

Zobacz również