Wtorek, 27 lipca 2021

¨Firmy też zamienią użytkowanie wieczyste we własność, ale zapłacą za to słono¨
¨Płynna zmiana opodatkowania¨
¨Ryczałt atrakcyjniejszy od podatku liniowego¨
¨Rząd wyda 1,2 mld zł na bony mieszkaniowe¨
¨Ruszyły prace w sprawie domu do 70 mkw.¨
¨MRPiT konsultuje kooperatywy mieszkaniowe¨
¨Cyfryzacja procesu budowlanego przyspieszyła. Eksperci chcą więcej¨
¨Wtórna niekonstytucyjność¨
¨Spłata otrzymana po śmierci rodzica to przychód¨
¨Elektronizacja procesu inwestycyjnego wcale nie taka rewolucyjna. Papier szybko nie zniknie¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ we wtorkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Żegnamy użytkowanie. Uwłaszczenie także dla przedsiębiorcy¨. Formuła posiadania gruntu zmieni się we własność także pod obiektami komercyjnymi. Ministerstwo Rozwoju poinformowało właśnie o pracach nad nowelą ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przygotowany projekt ma pozwolić użytkownikom wieczystym gruntów wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe, w tym przedsiębiorcom, stać się właścicielami gruntów. Uwłaszczenie ma być odpłatne i nastąpić z mocy prawa. Resort w uzasadnieniu projektu zmian w ustawie podkreśla, że niepewność potencjalnych podwyżek opłat za użytkowanie wieczyste lub w dalszej perspektywie przedłużenia umowy po upływie okresu użytkowania wieczystego powoduje, iż kolejny etap reformy użytkowania wieczystego jest oczekiwany w szczególności przez przedsiębiorców. Środowisko deweloperskie przyklaskuje nowemu projektowi, wskazując na konieczność zmian. Według firm z roku na rok użytkowanie wieczyste staje się coraz większą uciążliwością w procesach inwestycyjnych. Począwszy od braku zgód właścicielskich na podziały nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste poprzez żądania miast odpłatnych zmian celu użytkowania, a skończywszy na odmawianiu wydawania zaświadczeń o przekształceniu w trybie ustawy przekształceniowej. Resort rozwoju przewiduje, że projekt kolejnej ustawy uwłaszczającej zostanie przyjęty przez rząd w pierwszym kwartale 2022 r. Więcej- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 27.07.2021.).

O projekcie informuje również ¨Dziennik Gazeta Prawna¨ w tekście: ¨Firmy też zamienią użytkowanie wieczyste we własność, ale zapłacą za to słono¨. Umożliwienie użytkownikom wieczystym gruntów wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe, w tym przedsiębiorcom, nabycia prawa własności za opłatą uwzględniająca wartość rynkową- zakłada projekt zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami, który Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wpisało do wykazu prac rządu. Ma być on kolejnym etapem reformy użytkowania wieczystego. Więcej- na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 27.07.2021.).

¨Prawo co dnia¨ w ¨Rz¨ zauważa z kolei w innym miejscu: ¨Płynna zmiana opodatkowania¨. Lokal wynajmowany na potrzeby biznesu można będzie poddać ¨niegospodarczemu¨ opodatkowaniu po zaprzestaniu działalności. Z wydanej 22 lipca interpretacji prawa podatkowego można wnosić, że przy zachowaniu wszystkich formalności można płynnie przejść od wynajmowania nieruchomości w sposób biznesowy do wynajmu prywatnego i odpowiednio zmienić opodatkowanie takiej czynności. O wydanie interpretacji prosił przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą polegającą na zarządzaniu nieruchomościami i wynajmowaniu ich. W opisywanej sprawie, według interpretacji dyrektora KIS, przejście na ¨prywatny¨ system opodatkowania najmu jest możliwe pod warunkiem skutecznego wycofania danego lokalu z działalności gospodarczej. ¨Przeszkodą nie jest także wynajmowanie lokalu temu samemu podmiotowi, jeśli nie będzie się to odbywać na podstawie umów zawartych w ramach działalności gospodarczej¨- czytamy w treści interpretacji. Według najnowszych zapowiedzi Ministerstwa Finansów od 2022 r. przedsiębiorcy rozliczający biznesowo najem nieruchomości będą zmuszeni do przejścia na ryczałtowe opodatkowanie. MF zamierza bowiem uniemożliwić dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od takich nieruchomości. Propozycja ta, zaprezentowana w ramach tzw. Polskiego Ładu, nie przybrała jednak jeszcze formy prawa- czytamy na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 27.07.2021.).

¨Prawo co dnia¨ informuje również: ¨Ryczałt atrakcyjniejszy od podatku liniowego¨. Ministerstwo Finansów zachęca przedsiębiorców, by od początku przyszłego roku wybrali rozliczenie według skali podatkowej lub prosty ryczałt. Resort finansów zaprezentował na poniedziałkowej konferencji ostateczne już założenia Polskiego Ładu. Projekty zmian ustaw podatkowych trafią teraz do konsultacji społecznych, które potrwają dwa tygodnie. Tempo prac jest szybkie, by dać podatnikom więcej czasu na zapoznanie się ze zmianami. Ministerstwo zapowiada też rekompensaty dla samorządów, których wpływy zmniejszą się w wyniku obniżki PIT. Więcej- także na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 27.07.2021.).

¨Rz¨ również w skrócie: W I półroczu inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę ponad 54 tys. domów- najwięcej od lat, kiedy dominowała budowa bloków mieszkalnych- podkreśla analiza HRE Investments. To obserwowany od lat trend. Ostatnim rokiem, w którym dominowały w Polsce budowy bloków był rok 2006. W 2016 r. już 57 proc. Polaków mieszkało w domach jednorodzinnych, podobnie jak w Europie- odnotowano na 16 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 27.07.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje natomiast obszernie: ¨Rząd wyda 1,2 mld zł na bony mieszkaniowe¨. Program bonów mieszkaniowych ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2030 r. A ustawa dotycząca gwarancji kredytowych wejdzie w życie już 1 stycznia 2022 r. Ten program także ma być prowadzony do końca 2030 r. Jak mówi ¨DGP¨ wiceminister rozwoju Anna Kornecka, mieszkaniową część Polskiego Ładu realizować będą trzy projekty ustaw- dotyczące budowy domów do 70 mkw. oraz ustawy o bonie mieszkaniowym i ustawy o gwarancjach spłaty kredytów hipotecznych przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Projekty tych dwóch ostatnich oczekują obecnie na wpis do wykazu prac rządu. Bon mieszkaniowy będzie miał trzy warianty: społeczny, rodzinny i tzw. plus (dotyczący umorzenia zaciągniętych kredytów objętych programem gwarancji). Społeczny bon mieszkaniowy przyznawany ma być na pokrycie wkładu własnego w TBS/SIM. Jego beneficjentem będzie mógł być prowadzący gospodarstwo domowe, w którego skład wchodzą wyłącznie osoby nieposiadające mieszkania ani domu jednorodzinnego oraz które w okresie trzech lat wstecz nie zbyły takiego prawa w drodze darowizny. Osobie takiej nie może przysługiwać też spółdzielcze prawo do lokalu. Nie może również być stroną umowy deweloperskiej ani umowy o wkład budowlany. Z kolei rodzinny bon mieszkaniowy przyznawany ma być na sfinansowanie wkładu mieszkaniowego lub wkładu budowlanego. A także partycypację w SIM/TBS; budowę domu jednorodzinnego, nabycie mieszkania lub domu. Na społeczne i rodzinne bony mieszkaniowe trafiać ma 1,2 mld zł rocznie. Zdaniem Aliny Muzioł- Węcławowicz z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów bon społeczny i rodzinny, które m.in. można przeznaczać na partycypację w SIM/TBS, to najlepsze z proponowanych w ramach mieszkaniowej części Polskiego Ładu rozwiązań. -Pytanie tylko, czy TBS- y dostaną wystarczające wsparcie. W tym roku zgłosiło się już tylu chętnych, że we wrześniu kończy się przyjmowanie nowych wniosków. Oby nie powtórzyło się przyhamowanie tego programu z powodu tego, że zabraknie na niego pieniędzy, tak jak to było wcześniej- podkreśla ekspertka. Jak przypomina, TBS- y powstały w 1996 r., a w 2000 r. po raz pierwszy zabrakło pieniędzy w budżecie na ten projekt. Więcej szczegółów- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 27.07.2021.).

Niżej w ¨DGP¨ czytamy: ¨Ruszyły prace w sprawie domu do 70 mkw.¨. Umożliwienie budowy domów do 70 mkw. (łączna powierzchnia użytkowa ma nie przekraczać 90 mkw.) bez decyzji o pozwoleniu na budowę, kierownika budowy i dziennika budowy- taki ma być efekt ustawy, która zrealizuje jedną z propozycji Polskiego Ładu. Jej projekt Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wpisało właśnie do wykazu prac rządu. Projekt ma zmienić prawo budowlane i ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  Według informacji ¨DGP¨ na działce o powierzchni 1 tys. mkw. będzie można postawić tylko jeden taki dom. Projekt przewiduje ponadto, że w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla tego typu obiektów ma następować w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Jednocześnie wzrosnąć ma dopuszczalna powierzchnia wolno stojących parterowych domów rekreacyjnych- z obecnych 35 mkw. do 70 mkw. W tym przypadku liczba takich obiektów nie będzie mogła przekraczać jednego na każde 500 mkw. działki. Ustawa ma wejść w życie po miesiącu od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Więcej- także na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 27.07.2021.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨MRPiT konsultuje kooperatywy mieszkaniowe¨. Resort rozwoju skierował do konsultacji projekt ustawy, który ma uregulować w naszym prawie funkcjonowanie kooperatyw mieszkaniowych. Formuła ta zakłada, że grupa osób, zebrana w tzw. wspólnocie inwestycyjnej, wspólnie kupuje działkę i buduje na niej dom, domy czy budynek mieszkalny na własne potrzeby. Kooperatywa może również wyremontować istniejący już budynek. Zgodnie z projektem gminy będą mogły zbywać członkom kooperatyw mieszkaniowych i nowym spółdzielniom mieszkaniowym nieruchomości w drodze przetargu z bonifikatą. Samorządy będą mogły też ubiegać się o bezzwrotny grant z budżetu państwa na inwestycje w infrastrukturę techniczną lub społeczną na swoim terenie. Zasady współdziałania członków określać ma umowa kooperatywy mieszkaniowej albo umowa spółki cywilnej. Kontrakt taki ma być zawierany w formie aktu notarialnego między co najmniej trzema stronami. Przy czym stroną umowy będzie mogła być wyłącznie osoba fizyczna. Więcej szczegółów- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 27.07.2021.).

W ¨DGP¨ obok czytamy: ¨Cyfryzacja procesu budowlanego przyspieszyła. Eksperci chcą więcej¨. Umożliwienie prowadzenia dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej, uregulowanie w prawie statusu portalu e-budownictwo, zapewnienie prowadzenia centralnych rejestrów osób z uprawnieniami budowlanymi i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Takie rozwiązania zakłada projekt nowelizacji prawa budowlanego. Autorstwa resortu rozwoju. Ostatnio zajmowała się nim Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Cytowany w tekście rzeczoznawca budowlany, członek Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, projekt ustawy jest wynikiem potrzeby cyfryzacji procesów administracyjnych w obszarze budownictwa. Papierowe dokumenty nieubłaganie odchodzą do lamusa i dotyczy to również budownictwa. Niebagatelne znaczenie miał w tym przypadku okres pandemii, który niemal o dekadę przyspieszył proces cyfryzacji. Na mocy ustawy o wspieraniu rozwoju mieszkalnictwa powstał portal internetowy e- budownictwo.pl. Umożliwia on wypełnianie i składanie wniosków online związanych z procesem budowlanym kierowanych do właściwych urzędów. Kolejny krok w tym kierunku umożliwi projektowana nowelizacja prawa budowlanego. Więcej szczegółów- także na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 27.07.2021.).

¨DGP¨ odnotowuje też: ¨Wtórna niekonstytucyjność¨. Nowela ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych miała zlikwidować niezgodność z ustawą zasadniczą przepisów poprzedniej regulacji. Wiele jednak wskazuje na to, że to się nie uda. W 2020 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis, w którym ustawodawca przez pomyłkę pozbawił część spółdzielców prawa do członkostwa w spółdzielni jest niekonstytucyjny. Chodziło m.in. o osoby, którym przysługiwała ekspektatywa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Przepis stracił ważność 12 miesięcy po publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw, a więc 18 czerwca 2021 r. Do tego czasu ustawodawca miał poprawić przepisy w taki sposób, by rozwiązać prawny węzeł gordyjski, który powstał na skutek niekonstytucyjnej regulacji. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, prawa spółdzielczego i ustawy o własności lokali. Akt prawny jest jednak nadal na etapie opiniowania, a ustawodawca nie zdążył zastąpić niekonstytucyjnej regulacji w terminie. Wiele uwag odnoszących się przede wszystkim do realizacji wyroku TK przedstawiło właśnie Rządowe Centrum Legislacji. Jak wskazano w opinii, przygotowana przez resort rozwoju regulacja jest niedoskonała, zwłaszcza w zakresie, w jakim miała poprawić błędy obecnych regulacji. Ustawodawca bowiem ponownie zdecydował się na szczegółowe wyliczenie, komu przysługuje prawo bycia członkiem spółdzielni.  RCL wskazuje też na niezrozumiałe różnicowanie sytuacji spółdzielców, którzy utracili prawo do bycia członkiem spółdzielni. Zgodnie z projektowanymi przepisami część osób wstąpi ponownie w poczet członków spółdzielni z mocy prawa, a inna część będzie mogła jedynie złożyć roszczenie do sądu. Pierwsza grupa- na mocy zapisów projektu- odzyska członkostwo z mocą wsteczną. Druga natomiast nie skorzysta z tego przywileju. RCL zwraca też uwagę na jeszcze jedną kwestię: jeśli członkostwo w spółdzielni zostanie przywrócone z mocą wsteczną, otwarta pozostaje kwestia, co z ewentualnymi roszczeniami dotyczącymi braku możliwości korzystania ze swoich praw. Nieuregulowanie tego zagadnienia w ustawie może doprowadzić do chaosu prawnego. Więcej szczegółów- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 27.07.2021.).

¨DGP¨ zauważa w innym miejscu: ¨Spłata otrzymana po śmierci rodzica to przychód¨. Kto odziedziczył udziały w nieruchomości i przenosi je na inna osobę w zamian za spłatę, musi zapłacić podatek dochodowy- stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Chodziło o kobietę, której rodzice się rozwiedli, a potem sądzili się jeszcze o podział majątku. Matka nie doczekała jednak końca tego postępowania, bo niespodziewanie zmarła. Córka stała się w efekcie spadkobierczynią roszczenia o podział majątku wspólnego rodziców. Sprawa zakończyła się ugodą sądową, na mocy której ojciec miał zapłacić córce 150 tys. zł tytułem spłaty części własności mieszkania, stanowiącego przed rozwodem rodziców ich majątek wspólny. W wyniku ugody kobieta dostała też prawo własności działki. Kobieta uważała, że kwota, którą dostała od ojca nie jest jej dochodem podatkowym, bo odziedziczyła po matce jedynie roszczenie o podział, a nie konkretny majątek.  Nie zgodził się z nią dyrektor KIS. Wyjaśnił, że w świetle art. 2 ust 1 pkt 5 ustawy o PIT wyłączone są spod tej ustawy przychody z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej lub śmierci jednego z nich. Wszystkie te zdarzenia dotyczą jedynie małżonków, a nie córki- podkreślił organ. Więcej- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 27.07.2021.).

¨DGP¨ w dodatku ¨Firma i Prawo¨ zamieszcza obszerny tekst: ¨Elektronizacja procesu inwestycyjnego wcale nie taka rewolucyjna. Papier szybko nie zniknie¨. Od 1 lipca weszły w życie kolejne przepisy ustawy z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Nowe regulacje, których głównym założeniem  jest cyfryzacja, a tym samym przyspieszenie i uproszczenie procesu inwestycyjnego, znowelizowały m.in. ustawę- Prawo budowlane. I tak od trzech tygodni za pośrednictwem serwisu e- budownictwo, który został stworzony przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w celu obsługi procesu budowlanego online, dostępne są już 23 wnioski do wypełnienia elektronicznie. Wszystko więc zdaje się wskazywać na to, że proces uzyskiwania pozwoleń budowlanych został wreszcie usprawniony. Chciałoby się rzec, że wreszcie także w tej dziedzinie podążamy a trendami międzynarodowymi, w tym unijnymi, i robimy kolejny krok na drodze elektronizacji administracji oraz automatyzacji w sprawach nieskomplikowanych dowodowo. Niestety przedsiębiorcy- przynajmniej na razie- raczej muszą poprzestać na marzeniach o szybszym załatwieniu formalności związanych z inwestycjami budowlanymi- czytamy w ramach wstępu. Całość tekstu- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 27.07.2021.).

Zobacz również