Wtorek, 27 czerwca 2017

Banki przyjmą kolejne wnioski, Rzeczpospolita
Gmina zapłaci na podstawie opinii, Rzeczpospolita
Wadium ma dyscyplinować oferentów, Rzeczpospolita
Skutki utraty prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, Rzeczpospolita
Bezprawie w spółdzielni, Dziennik Gazeta Prawna
W budownictwie superszybki zwrot VAT. A w egzekucji reforma, Dziennik Gazeta Prawna
Trybunał zdecyduje o opłatach za dobrowolne oddawanie długów, Dziennik Gazeta Prawna
Sąd dzieli dom, roboty wykonują właściciele, Dziennik Gazeta Prawna
Odpowiedzialność za chodnik zawsze po stronie najemcy, Dziennik Gazeta Prawna
Lokal z premią za młodość, Dziennik Gazeta Prawna
Eksplozja w wieżowcu. Mieszkańcy ewakuowani, Głos Szczeciński

Więcej poniżej.

 

"Prawo co dnia" we wtorkowej "Rzeczpospolitej" odnotowuje: "Banki przyjmą kolejne wnioski". Już od sierpnia dodatkowe 4 tys. rodzin otrzyma wsparcie państwa na zaciągnięcie kredytu w programie "Mieszkanie dla młodych". Będzie więcej pieniędzy na kredyty mieszkaniowe z dopłatą. Rząd przyjął w trybie pilnym projekt w tej sprawie. Chodzi o nowelizację ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Celem projektu jest umożliwienie przeznaczenia wszystkich środków, o których mówi ustawa o "MdM", na dofinansowanie wkładów własnych wymaganych przez banki do zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego. Obecnie ustawa przewiduje, że banki mają obowiązek wstrzymać przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wkładu własnego, jeżeli kwota wynikająca ze złożonych wniosków przekroczy poziom 95 proc. limitu przewidzianego w przepisach. Tymczasem zainteresowanie "MdM" nie maleje. Projekt nowelizacji przewiduje więc, że środki na 2017 r. i 2018 r. zostaną wykorzystane w 100 proc. Ustawa ma wejść w życie 1 sierpnia 2017 r. A to oznacza ogłoszenie informacji o wznowieniu przyjmowania wniosków z terminem wypłaty wsparcia w 2017 r. najpóźniej 17 sierpnia. Według rządu dzięki tej zmianie kredyt dodatkowo uzyska 4 tys. rodzin. Przyszły rok jest ostatnim momentem na udzielenie kredytów przez banki w programie "MdM". Zastąpi go nowy program Mieszkanie+, który jest już prowadzony. Mają w nim być budowane mieszkania pod wynajem na gruntach komunalnych lub Skarbu Państwa- czytamy na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 27.06.2017.).

 

"Prawo co dnia" informuje też: "Gmina zapłaci na podstawie opinii". Wyższe odszkodowania mają otrzymać właściciele czekający, aż wyprowadzą się eksmitowani. To pomysł senatorów. Przygotowali oni projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów. Proponują, by ustawa dokładnie regulowała zasady wypłaty odszkodowania, a nie odsyłała do kodeksu cywilnego. Efekt jest taki, że sądy bardzo często zasądzają niskie odszkodowania. Senatorowie chcą to zmienić. Zgodnie z projektem właściciel, który czeka na eksmisję lokatora, może wystąpić do gminy o odszkodowanie za szkody, jakie ponosi z tego tytułu, ze nie dostarcza ona lokalu socjalnego lub zamiennego. Jego wysokość ma odpowiadać czynszowi, jaki właściciel mógłby otrzymać z najmu lokalu, jednak nie mniej niż wysokość odszkodowania opłacanego przez osoby uprawnione do lokalu zamiennego lub socjalnego, powiększonego o opłaty ponoszone przez właściciela w związku z koniecznością utrzymania i eksploatowania lokalu. Więcej szczegółów- także na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 27.06.2017.).

 

"Prawo co dnia" zauważa również: "Wadium ma dyscyplinować oferentów". Jeżeli niezłożenie w przetargu dodatkowych informacji było skutkiem nieprecyzyjnego pytania zamawiającego, to nie może on zatrzymać wadium. Sama zasada, a dotyczy to także sporów sprzed noweli prawa zamówień publicznych z 18 października 2014 r., jest taka, że zamawiający może zatrzymać wadium, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia, ale z ich treści nie wynika potwierdzenie okoliczności, o które pyta. To sedno najnowszej uchwały Sądy Najwyższego. Szczegóły- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 27.06.2017.).

 

"Rz" w kolejnym dodatku- "Administracja"– zamieszcza obszerny tekst: "Skutki utraty prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane". Organy nie mogą ignorować faktu domagania się przez właściciela nieruchomości wyeliminowania z obrotu prawnego pozwolenia na budowę wydanego na rzecz innego podmiotu, które uniemożliwia wykonywanie praw właścicielskich. Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane warunkuje możliwość uzyskania pozwolenia na budowę. Okazuje się, że utrata wskazanego tytułu prawnego już po uzyskaniu tej decyzji może skutkować jej wygaśnięciem i to nawet wtedy, gdy inwestor rozpoczął realizację inwestycji. Każda taka sytuacja powinna być jednak szczegółowo badana, zwłaszcza że przepisy prawne nie wskazują wprost konsekwencji związanych z utratą powołanego prawa i jego wpływu na byt prawny wydanego pozwolenia na budowę, a orzecznictwo sądowe jest w tym zakresie niejednolite. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 27.06.2017.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" alarmuje: "Bezprawie w spółdzielni". Kilkaset tysięcy osób dostało od swoich spółdzielni mieszkaniowych do podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wrażliwych danych osobowych. Ich władze chcą poznać stan zdrowia członków, to, czy mają nałogi, a nawet dowiedzieć się, czy ktoś nie został skazany za popełnienie przestępstwa. Dodatkowo od spółdzielców oczekuje się, że wskażą, z kim mieszkają. Eksperci mówią jasno: to bezprawie. I pod żadnym pozorem nie należy godzić się na przetwarzanie tak intymnych informacji- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania. "DGP" wraca do sprawy w tekście: "Spółdzielnie chcą wiedzieć wszystko o wszystkich". Kilkaset tysięcy osób dostało wezwania do ujawnienia danych o chorobach, nałogach i wyrokach. Eksperci mówią wprost: taka praktyka jest naganna. Kilka dużych spółdzielni mieszkaniowych rozesłało do swoich członków "oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych". Spółdzielca powinien się z nimi zapoznać, podpisać i zwrócić władzom. Lidia Staroń, senator od lat zajmująca się prawem spółdzielczym, mówi że mamy do czynienia ze skandalem. Przetwarzanie danych osobowych przez spółdzielnie mieszkaniowe od wielu lat budzi wątpliwości. Rokrocznie generalny inspektor danych osobowych zwraca uwagę na nieprawidłowości w tym zakresie. Częściowo wynika to z nie w pełni jasnych przepisów. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 27.06.2017.).

 

"DGP" zamieszcza w innym miejscu rozmowę z Pawłem Cybulskim, wiceministrem finansów, zastępcą szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W tekście "W budownictwie superszybki zwrot VAT. A w egzekucji reforma" czytamy: Mikroprzedsiębiorcy wykonujący usługi budowlane powinni otrzymywać zwroty podatku w terminie do 15 dni. Planujemy też napisanie od nowa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Więcej szczegółów- na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 27.06.2017.).

 

W innym miejscu "DGP" zauważa: "Trybunał zdecyduje o opłatach za dobrowolne oddawanie długów". W przypadku dobrowolnej spłaty długu komornikowi opłata egzekucyjna jest trzy razy większa niż w przypadku oddania pieniędzy bezpośrednio wierzycielowi. Jutro Trybunał Konstytucyjny zdecyduje, czy takie zróżnicowanie jest zgodne z ustawą zasadniczą. Więcej- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 27.06.2017.).

 

"DGP" odnotowuje też: "Sąd dzieli dom, roboty wykonują właściciele". Sprawa dotyczyła podziału nieruchomości w jednej z miejscowości na Pomorzu Zachodnim. Sąd rozpoznający sprawę miał dokonać- zgodnie z wnioskiem współwłaścicieli- fizycznego podziału działki razem z budynkiem. Technicznie było to wykonalne- konieczne było dokonanie pewnych przeróbek we wnętrzu, ale linia podziału mogła w prosty sposób przechodzić przez jedną z wewnętrznych ścian domu. Sąd I instancji dokonał więc stosownych postanowień. Jednak współwłaścicielka budynku nie zgodziła się z niektórymi rozstrzygnięciami, dotyczącymi głównie wyceny nieruchomości i wzajemnych rozliczeń, oraz zasad przebudowy i korzystania ze wspólnego korytarza. Apelacja trafiła do szczecińskiego sądu okręgowego. Ostatecznie rozpatrywał ją Sąd Najwyższy. Szczegóły- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 27.06.2017.).

 

"DGP" informuje również: "Odpowiedzialność za chodnik zawsze po stronie najemcy". Sprawa dotyczyła odszkodowania za wypadek, jakiemu uległa kobieta 23 stycznia 2013 r. Tego dnia wracała po południu z pracy. Niedaleko domu poślizgnęła się i upadła, doznając poważnego złamania ręki z przemieszczeniem kości. Przed sklepem, gdzie doszło do wypadku, śnieg ani lód nie były odgarnięte. Dlatego poszkodowana skontaktowała się z właścicielem budynku. Ten poinformował ją o dysponowaniu stosownym ubezpieczeniem i zaproponował skierowanie żądań bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego. Kobieta zgłosiła szkodę i zażądała odszkodowania. Jednak towarzystwo odmówiło wypłaty. Jak bowiem ustalono, lokal, przed którym przewróciła się kobieta, był wynajmowany. I to właśnie prowadzący sklep najemca był zobowiązany do utrzymywania porządku i czystości w obrębie wynajmowanego lokalu i chodnika przed nim. Po całym korowodzie pozwów i odwołań, sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. A ten wydał uchwałę, z której jednoznacznie wynika, że nie właściciel, ale właśnie najemca jest obowiązany do utrzymania czystości, jeżeli taki obowiązek wziął na siebie podpisując umowę najmu- czytamy na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 27.06.2017.).

 

"DGP" odnotowuje także: "Lokal z premią za młodość". Pierwsze inwestycje w programie "Mieszkanie plus" otwierają się na najemców: głównie młode rodziny z zaskórniakami na kaucję lub urządzenie. Ostatnie dni czerwca podgrzewają atmosferę wśród osób czekających na pierwsze mieszkania na wynajem w ramach programu "Mieszkanie plus". Powstają one w Jarocinie oraz Białej Podlaskiej. W pierwszym mieście budowanych jest 258 mieszkań (wybierany jest wykonawca kolejnych 108). w drugim do trzeciego piętra doszła budowa 186 lokali. Inwestycję finansują spółki z grupy Banku Gospodarstwa Krajowego. Do końca miesiąca na stronie Jarocińskiego TBS pojawi się regulamin przydziału. Sama procedura rozpocznie się we wrześniu. Chcemy ją zakończyć w grudniu tego roku- zapowiada prezes Jarocińskiego TBS. W regulaminie znajdą się kryteria, które zdecydują, kto zostanie najemcą w pierwszej kolejności. Bo wniosków (ponad 550) już teraz jest więcej niż mieszkań (366). Najspokojniejsi mogą być rodzice dzieci na etapie podstawówki i gimnazjum. To głównie do nich będzie kierowana oferta. Miasto chce w ten sposób przyciągać młodych ludzi. Kolejny bieg w "Mieszkaniu plus" za chwilę wrzuci Biała Podlaska. Dokładne kryteria wyboru najemców miasto przedstawi wtedy, gdy znane będą ostateczne zapisy ustawy regulującej ogólne zasady najmu w "Mieszkaniu plus". Do nich miasto dołoży własne. I tak jak Jarocin postawi m.in. na najemców, którzy pomogą mu się rozwinąć. W Jarocinie mieszkania rozdzielać będzie JTBS. Jego prezes deklaruje, że kryteria będą na tyle przejrzyste i precyzyjne, iż nie będzie możliwości podważenia decyzji. Zaczynają się tez kształtować oczekiwania co do stawek najmu. Jarocin już zapowiada, że opłata nie przekroczy 12 zł za mkw. w samym mieście. W mieszkaniach budowanych na terenach wiejskich stawki będą o blisko 1- 1,5 zł niższe (TBS nie będzie pobierał oddzielnych pieniędzy na fundusz remontowy czy utrzymanie części wspólnych, które są zredukowane do minimum). W Białej Podlaskiej będą dostępne i mieszkania na wynajem, i z dojściem do własności, a opłata będzie podzielona na część administracyjną (zaliczki i opłaty za media oraz bieżące naprawy i wywóz śmieci) oraz za wynajęcie. Ta pierwsza nie powinna przekroczyć stawki obowiązującej w mieszkaniach komunalnych wybudowanych w ostatnich latach, czyli od 6,27 zł do 6,89 zł za metr. Opłata za wynajęcie ma wynieść ok. 10 zł przy wynajmie i ok. 12 zł przy dojściu do własności. Daje to w sumie ok 16- 19 zł za mkw. miesięcznie. Więcej szczegółów- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 27.06.2017.).

 

Dzisiejsze wydania regionalnej prasy zdominowały relacje po wybuchu w wieżowcu przy ul. Ofiar Oświęcimia w Szczecinie. "Głos Szczeciński": "Eksplozja w wieżowcu. Mieszkańcy ewakuowani". Osiem osób, w tym kobieta w ciąży, ucierpiało we wczorajszym wybuchu. Co dokładnie było jego przyczyną, jeszcze nie wiadomo. Pierwsze zgłoszenie dotyczyło wybuchu gazu w mieszkaniu na 10. piętrze. Okazało się jednak, że to mieszkanie na 3. piętrze. Z mieszkania wydobywały się kłęby dymu i ogień. Płomienie sięgnęły także mieszkań sąsiadujących. W akcji gaśniczej brało udział 7 zastępów straży pożarnej. Ponad 70 osób ewakuowano. Nie wszyscy mieszkańcy po oględzinach rzeczoznawcy i nadzoru budowlanego wrócili do domów- część z nich nocowała u rodzin i bliskich- czytamy na pierwszej stronie "Głosu". "Kurier Szczeciński"- "Wieżowiec w płomieniach!". Wczoraj, tuż przed godz. 10, wybuchł pożar w mieszkaniu na 3. piętrze bloku nr 18 stojącym przy ul. Ofiar Oświęcimia. Jaka była przyczyna pożaru? Jeszcze tego nie wiadomo- choć wersja z wybuchem gazu jest najbardziej prawdopodobna. Wiadomo jedno: nikt nie zginął. I to jest najważniejsze- czytamy na trzeciej stronie "Kuriera".

(Źródło: "Głos Szczeciński"/ "Kurier Szczeciński"- 27.06.2017.).

 

"Kurier" zauważa też: "W ruinie". Przypomina plan katastroficznej fabuły. Jednak nie jest fikcją. To realna i współczesna miejska przestrzeń- fragment pierzei kamienic przy deptaku Księcia Bogusława X w Szczecinie. Nadzwyczaj chętnie fotografowany przez szczecinian i turystów. Miejscy decydenci latami szumnie zapowiadali kompleksową renowację tych kamienic. Co na słowach się skończyło. Nowy zastępca prezydenta Szczecina Daniel Wacinkiewicz też mówi o planach. Tym razem o projekcie TBS "Prawobrzeże", czyli miejskiej spółki, która odziedziczyła renowację śródmiejskich kwartałów po Szczecińskim Centrum Renowacyjnym. Plan tym razem dotyczy krótkiej perspektywy: bieżącego i kolejnych do 2019 r. Znów- niejako z konieczności- kompleksowej renowacji. Tyle że trzech ruin z ks. Bogusława: nr 47, 49 i narożnej- z ul. Jagiellońską oraz pl. Zamenhofa- nr 52. W dwóch pierwszych ma powstać po 16 lokali mieszkalnych i po dwa lokale usługowe na parterze. Co oczywiste, dopiero po kompleksowej przebudowie oraz nadbudowie dla adaptacji poddasza na lokale mieszkalne. Także po renowacji, w zakresie której jest dobudowa szybu dźwigowego, termomodernizacja oraz renowacja części wspólnych budynku- od elewacji po wszystkie wewnętrzne sieci. Wiceprezydent nie podaje natomiast, jaki będzie efekt renowacji ostatniej, narożnej kamienicy- nr 52.

(Źródło: "Kurier Szczeciński"- 27.06.2017.).
v

Zobacz również