Wtorek, 26 września 2017

Proces o przesył może być na raty, Rzeczpospolita
W sprawach służebności możliwe jest postanowienie wstępne, Rzeczpospolita
Z kranów ma lecieć tania woda, Rzeczpospolita
Budowlańcy wciąż niepewni swoich rozliczeń, Rzeczpospolita
Pomoc publiczna w projektach rewitalizacyjnych, Rzeczpospolita
Nieruchomości szukają leku na brak REIT- ów, Dziennik Gazeta Prawna

Więcej poniżej.

 

"Prawo co dnia" we wtorkowej "Rzeczpospolitej" odnotowuje: "Proces o przesył może być na raty". W sporach o status prawny sieci przesyłowych sąd może wydać wyrok wstępny dotyczący roszczenia. Taka jest istota najnowszej uchwały Sądu Najwyższego, ważnej dla sporów o służebność przesyłu. Są ich tysiące, w dodatku są skomplikowane, jeżeli chodzi o ustalenie wynagrodzenia. Uchwała pozwala najpierw przesądzić, czy żądanie jest słuszne co do zasady, a po uprawomocnieniu się tego rozstrzygnięcia przystąpić do ustalenia wynagrodzenia- czytamy. Więcej- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 26.09.2017.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" informuje również: "W sprawach służebności możliwe jest postanowienie wstępne". Ustalenie wysokości opłaty za ustanowienie służebności przesyłu i sprecyzowanie treści tej służebności często wymaga żmudnego i czasochłonnego postępowania dowodowego. Dlatego sąd, do którego sprawa trafi, może w pierwszej kolejności rozstrzygnąć zasadność żądań właściciela nieruchomości obciążonej, a dopiero później ustalić wysokość należnego mu wynagrodzenia. Takie wnioski płyną z uchwały Sądu Najwyższego- czytamy na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 26.09.2017.).

 

"Prawo co dnia" w "Rz" zauważa z kolei: "Z kranów ma lecieć tania woda". Stawki za wodę i ścieki będą centralnie ustalane. Taryf nie zatwierdzą już rady miast, lecz specjalna spółka. Gminy stracą wpływ na wysokość stawek opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad projektem w tej sprawie. W ten sposób chce zapobiegać podwyżkom cen wody w przyszłości. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Proponowana zmiana jest ściśle związana z nowym prawem wodnym. To na jego podstawie zostanie powołany do życia nowy organ zajmujący się gospodarką wodną: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Szczegóły- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 26.09.2017.).

 

"Prawo co dnia" informuje również: "Budowlańcy wciąż niepewni swoich rozliczeń". Podwykonawcy mają wątpliwości, czy dostawę towaru można opodatkować odrębnie od usługi jego montażu. Fiskus nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Chodzi o przepisy dotyczące tzw. odwróconego VAT w budownictwie obowiązują od początku 2017 r., to przedsiębiorcy nie mają pewności, jak je stosować. Świadczy o tym duża liczba interpretacji, w których skarbówka uznaje stanowisko firm za nieprawidłowe. Więcej- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 26.09.2017.).

 

"Administracja" w "Rz" publikuje natomiast cykl tekstów pod hasłem: "Pomoc publiczna w projektach rewitalizacyjnych". Nie ma w Polsce programów przewidujących udzielanie pomocy publicznej dla Programu rewitalizacyjnego. Trzeba więc znaleźć inne przepisy na podstawie których będzie można udzielić pomocy zgodnie z rynkiem wewnętrznym. Już na etapie programowania głównych dokumentów o charakterze strategicznym i operacyjnym na lata 2014- 2020 rewitalizację wskazano jako jeden z ważnych obszarów wykorzystania środków pochodzących z budżetu UE. Równolegle do negocjacji Umowy Partnerstwa i Programów Operacyjnych na lata 2014- 2020 powstały: Krajowa Polityka Miejska 2023, ustawa o rewitalizacji i Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014- 2020- czytamy w ramach wstępu. Teksty dla zainteresowanych- na czwartej i piątej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 26.09.2017.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" zwraca uwagę: "Nieruchomości szukają leku na brak REIT- ów". Branża nieruchomości zaczyna oswajać się z decyzją Ministerstwa Finansów o ograniczeniu możliwości inwestycyjnych specjalnych spółek zarabiających na wynajmie. Resort kilka dni temu zaskoczył rynek informując, że w pierwszej fazie pozwoli na tworzenie REIT- ów zarabiających wyłącznie na mieszkaniach. Wcześniej planował, że tego rodzaju spółki, korzystające ze zwolnień podatkowych, będą zarabiać też na obiektach komercyjnych. MF nowy projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu przedstawi w najbliższych miesiącach, a same przepisy zaczną działać w 2018 r. Wyjściem dla spółek w takiej sytuacji będzie oparcie REIT- ów na strukturach zagranicznych (prawie luksemburskim), upublicznionych następnie na giełdzie zagranicznej i polskiej. Część spółek liczy, że decyzja MF nie jest ostateczna i uda się przekonać urzędników do koncepcji specjalnych spółek zarabiających na wynajmie i mieszkań, i innego typu obiektów. Ale ministerstwo potwierdza, że projekt ustawy obejmie jak na razie tylko mieszkania. Szczegóły- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 26.09.2017.).

 

Zobacz również