Wtorek, 26 maja 2020

¨Zmiany w pracy zdalnej oznaczają roszczenia¨
¨Propozycje łatania dziurawych budżetów samorządów¨
¨Tarcza antykryzysowa: zmiany w zamówieniach publicznych¨
¨Konsorcjum: kogo wskazać w gwarancji wadialnej¨
¨Ruszyły rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ we wtorkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Zmiany w pracy zdalnej oznaczają roszczenia¨. Pracodawcy będą musieli sprawdzić, czy zatrudnieni w domu nadal mogą tak funkcjonować i zapłacić im za korzystanie z prywatnego sprzętu. Już w środę Sejm może się zająć rządową tarczą 4.0. Patrząc na tempo pracy parlamentu nad kolejnymi pakietami przepisów antykryzysowych, w piątek przepisy mogą trafić do Senatu i krótko potem do podpisu prezydenta. Zmianami powinni zainteresować się pracodawcy, chętnie korzystający w ostatnich miesiącach z pracy zdalnej, do której skierowali swoich pracowników. Więcej szczegółów- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 26.05.2020.).

¨Prawo co dnia¨ zamieszcza też ¨Propozycje łatania dziurawych budżetów samorządów¨. Łatwiejsze zaciąganie kredytów, pobór wyższej opłaty skarbowej za wydanie warunków zabudowy oraz przesunięcie wpłaty janosikowego. Tak rząd chce ratować gminy. Projekt rządowej tarczy antykryzysowej 4.0 zawiera rozwiązania, które mają poprawić sytuację finansową samorządów. Rząd chce zwiększyć ich płynność finansową, łagodząc reguły zadłużenia. Projekt przewiduje w tym roku możliwość wcześniejszego przekazywania w tym roku gminom subwencji ogólnej z budżetu państwa. Nowe przepisy łagodzą reguły fiskalne obowiązujące samorząd i ograniczają wysokość spłaty długu. Ponadto samorządy ustalając na 2021 r. i kolejne lata relację ograniczającą wysokość spłaty długu, będą pomniejszać wydatki bieżące o poniesione w 2020 r. na przeciwdziałanie epidemii COVID- 19. Gminom proponuje się w projekcie tarczy dodatkowy mechanizm zabezpieczający ich finanse. Będzie to jednoroczny limit długu samorządowego, wynoszący 80 proc. danej jednostki. Gminy będą mogły również pobierać większą opłatę skarbową za wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Wyniesie ona 598 zł. Zapłacą ją osoby, które nie są właścicielami ani użytkownikami wieczystymi nieruchomości, dla której wydaje się warunki. Ci ostatni będą z niej zwolnieni. Z danych GUS wynika, że rocznie wydaje się ok. 150 tys. tego typu decyzji, a dwie trzecie z nich jest wydawanych na wniosek innych niż właściciele lub użytkownicy wieczyści. Rząd uważa, że dzięki zmianie w opłacie wpływy gmin z tego tytułu zwiększą się rocznie o ok. 51 mln zł. Więcej- także na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 26.05.2020.).

¨Dobra Administracja¨ w ¨Rz¨ zauważa z kolei: ¨Tarcza antykryzysowa: zmiany w zamówieniach publicznych¨. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotknietym skutkami COVID- 19 oraz o zmianie innych ustaw. Istotna część regulacji dedykowana jest rynkowi zamówień publicznych. Do projektu wprowadzono obowiązek zmiany umowy o zamówienie publiczne- w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z COVID- 19 wpływają na należyte wykonanie tej umowy. Kolejna zmiana to zakaz potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności- w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii oraz przez 90 dni od odwołania tego stanu, który obowiązywał jako ostatni. Więcej- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 26.05.2020.).

¨Dobra Administracja¨ zamieszcza również tekst: ¨Konsorcjum: kogo wskazać w gwarancji wadialnej¨. Skoro zamawiający sformułował wymóg, by z treści wadium wynikało, że zabezpiecza ono wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, to wystawienie zabezpieczenia na jednego konsorcjanta, stanowi podstawę do odrzucenia oferty. W sprawie zakończonej wyrokiem wydanym 9 marca 2020 r., Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznawała spór dotyczący prawidłowości wniesienia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia publicznego. Więcej- także na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 26.05.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje z kolei: ¨Ruszyły rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą¨. Nawet po 10 rozpraw jednego dnia, ale z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. KIO rozpoczęła na nowo rozstrzyganie sporów przetargowych. Izba nie orzekała od marca 2020 r. Odwołania były jednak w tym czasie normalnie wnoszone, co oznacza ponad dwumiesięczne zaległości w ich rozstrzyganiu. Do rozpoznania jest ok. 500 spraw. Wznowionym rozprawom towarzyszą specjalne środki bezpieczeństwa. Więcej- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 26.05.2020.).

Zobacz również