Wtorek, 26 lipiec 2022

¨Jak przygotować się do zmian dla najmu¨
¨Wynajmujący też mogą zaoszczędzić¨
¨Prąd jest potrzebny w biznesie, fiskus to rozumie¨
¨Plac zabaw czeka rozbiórka¨
¨Nietypowe instrumenty planowania przestrzennego¨
¨Społeczna mieszkaniówka powinna się stać celem publicznym¨
¨WSA: podatek od wadium jak od zaliczek i zadatków¨
¨Jak rozruszać e- licytację¨
¨Bez nowego okresu taryfowego, ale opłaty za wodę mogą wzrosnąć¨
¨Rynek mieszkaniowy w Polsce. Co z cenami? W polskich miastach zaczęły spadać!¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w ¨Rzeczpospolitej¨ radzi: ¨Jak przygotować się do zmian dla najmu¨. Osoby zarabiające na wynajmowaniu mieszkań czy domów od nowego roku czekają spore zmiany. Część powinna przyspieszyć remonty i przejrzeć umowy. Przez ostatnie lata inwestowanie w mieszkania i domy na wynajem było dla wielu Polaków formą lokowania kapitału. Podatników czeka jednak spora rewolucja, bo ustawodawca zdecydował się na zmianę zasad opodatkowania najmu. Rok 2022 to okres przejściowy i warto ten czas dobrze wykorzystać. Jedną z najważniejszych modyfikacji jest to, że od 2023 r. jedyną formą opodatkowania najmu lokali i budynków mieszkalnych przez osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Dla nich nie będzie już możliwości wyboru innej formy opodatkowania. Osoby, które obecnie do rozliczania najmu stosują zasady ogólne, a mają jakieś plany odświeżenia czy remontu, powinny zastanowić się, czy nie przyspieszyć ich realizacji. Warto takie prace przeprowadzić jeszcze w tym roku. Cechą charakterystyczną ryczałtu jest bowiem to, że w ogóle nie ma przy nim możliwości rozliczania kosztów. Nieco inaczej wygląda sytuacja osób, czerpiących zyski z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy nadal  będą mogli wybrać ryczałt, ale też rozliczanie się PIT według skali podatkowej, czy podatek liniowy. Nie będą jednak mieli już prawa do amortyzacji lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w ramach działalności. Więcej szczegółów- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 26.07.2022.).

¨Prawo co dnia¨ obok przypomina również: ¨Wynajmujący też mogą zaoszczędzić¨. Osoby, które pierwotnie do rozliczania za 2022 r. wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będą mogły wrócić na skalę podatkową. Zamieszanie związane z podatkową rewolucją, z jaką z początkiem tego roku musieli się zmierzyć polscy podatnicy, dało ustawodawcy do myślenia i ostatecznie skłoniło go do poprawek, a nawet obniżki podatku. Według obowiązującej od 1 lipca skali podatkowej stawka PIT do 120 tys. zł wynosi 12 proc., minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł. A konsekwencją tego ruchu jest umożliwienie części podatnikom powrotu na skalę podatkową. Przy czym, jak zapewnia resort finansów, z opcji tej mogą skorzystać nie tylko przedsiębiorcy, ale także osoby osiągające przychody z najmu prywatnego. Co do zasady możliwość wyboru rozliczenia według skali podatkowej dotyczy podatników, którzy mają firmę albo wybrali do jej opodatkowania podatek liniowy lub ryczałt. Po nowelizacji będą oni mogli przejść na skalę po zakończeniu roku podatkowego za cały 2022 r. Ta wsteczna opcja została dopuszczona zarówno przy podatku liniowym, jak i ryczałcie. Dodatkowo ryczałtowcy będą mieli taką możliwość do 22 sierpnia 2022 r. za drugą połowę roku. Ministerstwo Finansów przypomina, że powrót na skalę dotyczy także podatników, którzy w 2022 r. przychody z najmu prywatnego zdecydowali się pierwotnie opodatkować ryczałtem. Jak dalej czytamy, wynajmujący mieszkania lub domy w ramach tzw. najmu prywatnego powinni przemyśleć swoją sytuację i rozważyć, czy bardziej opłacalne jest dla nich pozostanie na ryczałcie, czy przejście na skalę. I lepiej zrobić to wcześniej, bo pochopne działanie może pozbawić wyboru. Więcej- także na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 26.07.2022.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Prąd jest potrzebny w biznesie, fiskus to rozumie¨. Przedsiębiorca może rozliczyć w podatkowych kosztach wydatek na zakup agregatu, który ma być awaryjnym źródłem energii w jego firmie. Dzięki temu można wykonywać usługi nawet wtedy, gdy elektrownia wyłączy prąd. Ten argument przekonał skarbówkę, która zgodziła się na rozliczenie w firmowych kosztach wydatków na zakup tego urządzenia. Więcej- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 26.07.2022.).

¨Prawo co dnia¨ informuje w innym miejscu: ¨Plac zabaw czeka rozbiórka¨. Nie został uznany za ogród jordanowski, a teren, na którym powstał, jest przeznaczony w miejscowym planie na ulicę i zieleń. Sprzeczność lokalizacji placu zabaw z postanowieniami planu wyklucza możliwość dalszego funkcjonowania tego obiektu- stwierdził powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, nakazując rozbiórkę placu zabaw. Nakaz został skierowany do inwestora- spółki z o.o. Nie miała ona, ale i nie musiała mieć, pozwolenia na budowę, ani dokonywać zgłoszenia. Nie to jednak spowodowało wydanie nakazu rozbiórki, lecz niezgodność lokalizacji placu zabaw z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania. Działki, na których utworzono obecny plac zabaw, plan przeznaczał bowiem pod budowę drogi dojazdowej do pobliskiego osiedla mieszkaniowego. Lokalizacja placu zabaw na terenie przeznaczonym w planie pod infrastrukturę drogową w sposób istotny odbiega od ustaleń planu- uznał podkarpacki wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, akceptując nakaz rozbiórki. Jego decyzję podtrzymał WSA w Rzeszowie, uznając, że inwestycja, która została zrealizowana niezgodnie z zapisami miejscowego planu, daje podstawę do orzeczenia nakazu rozbiórki. Więcej szczegółów- na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 26.07.2022.).

¨Rz¨ w kolejnym dodatku- ¨Dobra Administracja¨– zamieszcza obszerny tekst pod hasłem: ¨Nietypowe instrumenty planowania przestrzennego¨. Gminy mogą kształtować ład przestrzenny nie tylko za pomocą instrumentów przewidzianych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ochrona przyrody i ochrona zabytków także wpływają na możliwość zabudowy terenu. Zasadniczo podstawą dla systemu planowania przestrzennego w kraju są przepisy ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy art. 2 ust. 2 pkt 3 i 4 u.p.z.p. wprost wskazują, że w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Dyrektywy te zasadniczo powinny być realizowane w aktach prawnych i aktach administracyjnych będących podstawą do prowadzenia planowania przestrzennego- przede wszystkim w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjach o warunkach zabudowy- czytamy w ramach wstępu. Lektura dla zainteresowanych- na pierwszej i drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 26.07.2022.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zamieszcza natomiast obszerny i ważny tekst: ¨Społeczna mieszkaniówka powinna się stać celem publicznym¨. Resort rozwoju nie wyklucza zmian, które ułatwiłyby budownictwo komunalne i społeczne. Mowa m.in. o możliwości wywłaszczania miejskich ugorów i pustostanów. Resort rozwoju i technologii nie wyklucza zmian legislacyjnych, które umożliwią wywłaszczenia na potrzeby budownictwa komunalnego i społecznego ? deklaruje wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk w odpowiedzi na interpelację posłanki Polski 2050 Hanny Gill-Piątek. Posłanka pytała o możliwość wprowadzenia do ustawy o gospodarce nieruchomościami samodzielnego punktu wskazującego jako cel publiczny ¨komunalne i społeczne budownictwo mieszkaniowe¨. To otworzyłoby drogę do sięgania po instrument wywłaszczenia. Wiceminister Semeniuk deklaruje przeanalizowanie sprawy oraz wystąpienie do strony samorządowej z prośbą o opinię. Skąd ta inicjatywa? Jak tłumaczy Hanna Gill-Piątek, w Polsce od lat mamy duży problem z ugorami miejskimi. ? Leżące odłogiem działki w centrach miast bez ustalonych właścicieli, niszczejące budynki o tak skomplikowanym stanie prawnym, że nie można ich w żaden sposób ruszyć. Szpecą i straszą, zamieniając się w dzikie ¨dziadoparkingi¨- opisuje. Według posłanki z propozycją rozwiązania problemu ? podczas niedawnego posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. miast ? wyszła dr Aleksandra Jadach-Sepioło, wiceszefowa Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. ? Chodzi o wzorowany na specustawie drogowej tzw. ZRID mieszkaniowy, czyli ZRIM (zezwolenie na realizację inwestycji mieszkaniowej) ? możliwość wywłaszczenia ugorów miejskich decyzją administracyjną pod cele mieszkaniowe, oczywiście za godnym odszkodowaniem ? tłumaczy Gill-Piątek. Jak to zrobić? Należałoby wpisać budowanie mieszkań komunalnych i społecznych do katalogu celu publicznego z art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Oprócz dróg mamy w nim wiele pożytecznych inwestycji, m.in. koleje, porty, sieci przesyłowe, obiekty niezbędne dla obronności czy cmentarze. Można pod nie, jak tłumaczy posłanka, pozyskać grunty szybką ścieżką administracyjną. ? Dlatego zapytałam rząd o możliwość podobnych ułatwień na cele mieszkaniowe. Cieszę się, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii zamierza przeanalizować ten temat ? puentuje. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 26.07.2022.).   

¨DGP¨ informuje również: ¨WSA: podatek od wadium jak od zaliczek i zadatków¨. Obowiązek podatkowy w VAT od wpłaconego wadium powstanie z chwilą wyłonienia nabywcy nieruchomości w przetargu ? orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Wyrok dotyczył sprzedaży nieruchomości w przetargu. Warunkiem udziału w nim jest wniesienie wadium, co wynika m.in. z rozporządzenia Rady Ministrów z 14  września 2004 r. Jest ono zwracane wszystkim, którzy nie zostali wybrani przez organizatora licytacji. W przypadku zwycięzcy jest ono zaliczane na poczet ceny lub przepada na rzecz sprzedającego, gdy nabywca bez usprawiedliwienia nie sfinalizuje umowy. Spółka, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację, twierdziła, że obowiązek podatkowy w VAT z tytułu wpłaconego wadium powstanie dopiero z chwilą zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który zwrócił uwagę, że między wpłatą wadium a dostawą towaru (nieruchomości) istnieje ścisły związek. Skoro wyborowi nabywcy nieruchomości towarzyszy wpłata wadium, to już w tym momencie następuje zapłata części ceny. Obowiązek podatkowy powstanie przed dostawą towaru, w momencie wyboru nabywcy nieruchomości na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT ? stwierdził dyrektor KIS. Zgodził się z tym również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Nie miał wątpliwości, że wadium spełnia funkcję zaliczkową, a więc jest jednym ze świadczeń, w których przypadku obowiązek podatkowy powstaje przed dostawą towaru. Więcej- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 26.07.2022.).   

W ¨DGP¨ znajdziemy również tekst: ¨Jak rozruszać e- licytację¨. Nie ma zbyt wielu chętnych do udziału w internetowych przetargach organizowanych przez komorników. Ale też przepisy- łagodnie mówiąc- niespecjalnie temu sprzyjają. Portal do e-licytacji komorniczych funkcjonuje od marca 2020 r. Od tego czasu za jego pośrednictwem komornicy mogą przeprowadzać licytację ruchomości oraz nieruchomości niezabudowanych albo zabudowanych obiektami, co do których nie wydano jeszcze pozwolenia na budowę. Wszystkie nieruchomości ? także te zamieszkałe ? można nabywać w internecie dopiero od niedawna. Ustawa o e-licytacji nieruchomości weszła w życie 6 listopada 2021 r. W praktyce jednak aż do 15 kwietnia 2022 r. w ten sposób można było co najwyżej sprzedawać lokale użytkowe. Wszystko dlatego, że do tej daty obowiązywał zakaz przeprowadzenia zarówno eksmisji, jak i licytacji nieruchomości służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, wprowadzony w marcu 2020 r. na mocy specustawy covidowej. Tak czy inaczej komornicze statystyki dotyczące popularności portalu nie napawają zbyt wielkim optymizmem. Pewnie więcej w celu rozreklamowania portalu zarówno wśród kupujących, jak i samych wierzycieli (licytację w tej formie przeprowadza się na ich wniosek) mogłaby zrobić np. Krajowa Rada Komornicza. Ale też należy zadać sobie pytanie, czy regulacje dotyczące udziału w przetargach nie zostały ustalone w zbyt sztywny sposób i nazbyt podobny do tradycyjnych licytacji stacjonarnych, przez co nie wykorzystuje się w pełni potencjału, jaki daje internet. Więcej szczegółów- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 26.07.2022.).

¨DGP¨ odnotowuje też: ¨Bez nowego okresu taryfowego, ale opłaty za wodę mogą wzrosnąć¨. Wody Polskie i branża wodociągowo- kanalizacyjna negocjują ramowe warunki skrócenia i podniesienia obowiązujących już taryf za wodę i ścieki. Nowego okresu taryfowego dla wszystkich jednak nie będzie. Podczas zeszłotygodniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk deklarował, że jeśli prezes Izby Gospodarczej ¨Wodociągi Polskie¨ wniesie do końca lipca wniosek od większości przedsiębiorstw, ¨to będzie sygnał, że trzeba rozpocząć nowy okres taryfowy¨. Chęć ponownego przyjrzenia się przez Wody Polskie wnioskom taryfowym w obliczu galopującej inflacji, a co za tym idzie ? skokowo rosnących kosztów przedsiębiorstw wzbudziła zainteresowanie strony samorządowej, ale również wątpliwości, jaki tryb miał na myśli wiceminister. Do rozpoczęcia nowego okresu taryfowego niezbędna byłaby nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dziś już wiadomo, że nie ma takich planów. Druga możliwość to zachęcenie przedsiębiorstw do skorzystania z istniejącej już ścieżki ? złożenia wniosku o skrócenie obowiązującej taryfy w trybie art. 24j ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Przepis ten wskazuje, że przedsiębiorstwo może złożyć taki wniosek w  uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli wynika to z udokumentowanych zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia. Więcej szczegółów- na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 26.07.2022.).   

¨Głos Szczeciński¨ zamieszcza tekst: ¨Rynek mieszkaniowy w Polsce. Co z cenami? W polskich miastach zaczęły spadać!¨. Ceny mieszkań zaczęły spadać. Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że w czerwcu spadki pojawiły się w 11 z 17 większych miast. To coraz wyraźniejszy trend dla całego kraju. A jak sytuacja z mieszkaniami wygląda w Szczecinie? W Szczecinie w tej chwili mediana ceny mieszkania za metr kwadratowy to 9146 zł. A to oznacza, że przez rok cena ta wzrosła o 21 proc. Natomiast przez ostatni miesiąc, ta cena wzrosła o 2 procent. Tymczasem w większości dużych miast w Polsce ceny za mieszkania spadają. Rekordzistą jest Częstochowa, gdzie ceny w ciągu zaledwie miesiąca tąpnęły aż o 10 procent. Duży spadek odnotowano też w Sosnowcu, Gdańsku, Toruniu czy Bydgoszczy. Niedawno PKO BP poinformował, że według ich danych ceny transakcyjne nowych mieszkań w II kwartale spadły w 4 z 6 największych miast. Pomimo tych spadków ceny wciąż są wyższe niż przed rokiem we wszystkich badanych miastach. Liderem jest Szczecin (21 proc. rok do roku). Dużo drożej niż w czerwcu 2021 r. jest też w Poznaniu (18 proc.), Rzeszowie i Wrocławiu (16 proc.). Główną przyczyną spadku cen jest wzrost stóp procentowych. Oddziałuje to na rynek nieruchomości na wiele sposobów. Z jednej strony powoduje, że znacznie droższe i trudniej dostępne stały się kredyty hipoteczne. To mocno ogranicza popyt ze strony osób, które chciałyby kupić mieszkanie dla siebie. Zmusza też część kredytobiorców, którzy nie mogą sobie poradzić ze spłatą rat, do sprzedaży mieszkania. Szczególnie dotyczy to tych, którzy nie mogą skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych. Wyższe stopy procentowe ograniczają też popyt inwestycyjny. Na lokatach bankowych czy obligacjach mnożna bowiem uzyskać obecnie podobne lub nawet wyższe zyski niż te, jakie przynosi inwestycja w mieszkanie na wynajem. Kolejną dobrą informacją jest to, że w stawki WIBOR przestały rosnąć. Obecnie są nawet nieco niższe niż na początku lipca- czytamy na łamach ¨Głosu¨.

(Źródło: ¨Głos Szczeciński¨– 26.07.2022.).  

Zobacz również