Wtorek, 22 czerwca 2021

¨Polacy chętniej się zadłużają¨
¨Inwestycyjne wsparcie dla samorządów¨
¨Prosumenci muszą poczekać¨
¨Zmiany dla prosumentów najwcześniej w połowie 2022 r.¨
¨Po IPN spór z USA o reprywatyzację?¨
¨Zgoda w sprawie reprywatyzacji¨
¨Nieruchomości poza biznesem są z niższym podatkiem¨
¨Wiatraki. Gminy dostaną rekompensatę jedynie za pół roku¨
¨Poprawiać można tylko nieistotne omyłki w ofercie¨
¨Mniejsza dowolność w zgłaszaniu projektów uchwał¨
¨Długo oczekiwane podwyżki za śmieci¨

Więcej poniżej.

Wtorkowa ¨Rzeczpospolita¨ odnotowuje: ¨Polacy chętniej się zadłużają¨. Sprzedaż kredytów mieszkaniowych bije historyczne rekordy, a gotówkowych przekracza poziom sprzed pandemii. Wciąż rosną średnie kwoty nowego długu. Maj przyniósł dalsze duże wzrosty sprzedaży kredytów klientów indywidualnych- wynika z danych udostępnionych ¨Rz¨ przez Biuro Informacji Kredytowej. Sprzedaż kredytów hipotecznych przekroczyła  w maju 7,5 mld zł. To tyle samo co w rekordowym marcu i kwietniu i aż o 60 proc. więcej niż rok temu. Po pięciu miesiącach br. banki udzieliły już hipotek wartych 33,7 mld zł, o jedną czwartą więcej niż rok temu. Warto jednak zwrócić uwagę na efekt niskiej bazy: w przypadku hipotek ubiegłoroczny maj był jednym z dwóch najgorszych miesięcy pod względem sprzedaży. Tegoroczny maj jest już trzecim z rzędu miesiącem o wartości miesięcznej akcji kredytowej powyżej 7,5 mld zł. To trzy miesiące o rekordowej sprzedaży w historii. Źródłem tak dobrej koniunktury jest zarówno ogromny wzrost popytu (w ostatnich miesiącach prawie dwukrotnie większy niż rok temu), jak i większa skłonność banków do udzielania kredytów (zwłaszcza tych na większe kwoty) widoczna w luzowaniu wymagań m.in. w zakresie wkładu własnego. Średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego nadal rośnie- w maju wyniosła prawie 321 tys. zł, co oznacza wzrost rok do roku o ponad 8 proc. Wzrost średniej kwoty odpowiada mniej więcej średniemu wzrostowi cen nieruchomości w Polsce. Utrwala się hossa w wysokokwotowych hipotekach. Najszybciej przybywa tych o wartości 350- 500 tys. zł (odpowiednio pod względem liczby takich kredytów o 27 proc. i 54 proc.). Nie zanosi się na to, aby hossa na rynku hipotek miała mocno wyhamować. Popyt na kredyty jest bardzo wysoki, nawet wyższy niż przed pandemią, i ostatnio do banków zgłasza się po 50 tys. potencjalnych kredytobiorców miesięcznie. Z kolei banki poluzowały wymogi i zależy im na wzroście sprzedaży. Gdyby w kolejnych siedmiu miesiącach sprzedaż wynosiła po 7 mld zł, w całym roku sięgnęłaby blisko 83 mld zł. To byłby rekord oznaczający wzrost o 30 proc. rok do roku. Więcej szczegółów- na 20 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.06.2021.).

¨Rz¨ także krótko: ¨Inwestycyjne wsparcie dla samorządów¨. Z nowego rządowego funduszu na lokalne projekty trafić ma kilkadziesiąt miliardów złotych. O tym, która gmina czy miasto dostanie grant, ma ostatecznie decydować premier. Samorządy już od przyszłego tygodnia będą mogły składać wnioski o dofinansowanie swoich inwestycji- poinformowała prezes BGK podczas inauguracji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. To nowy program wsparcia kluczowych inwestycji samorządowych, przygotowany przez BGK i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Samorządy dostaną do 95 proc. bezzwrotnych dotacji w 35 obszarach:  od zielonej transformacji po kulturę i sport. Łączna wartość funduszu nie jest znana. Kryteria podziału mamy poznać jeszcze w czerwcu, jednym z nich mają być dochody gminy w przeliczeniu na mieszkańca. Wnioski pod względem formalnym oceniać ma BGK, a ostateczną decyzję o dofinansowaniu podejmowac ma premier na podstawie rekomendacji komisji w KPRM- czytamy także na 20 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.06.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zauważa: ¨Prosumenci muszą poczekać¨. Nowelizacja prawa energetycznego i ustawy o odnawialnych źródłach energii, w tym zaproponowane zmiany dla prosumentów zacznie obowiązywać później niż 1 stycznia 2022 r. Najprawdopodobniej będzie to połowa albo koniec 2022 r. Proces legislacyjny trwa długo- przyznaje w rozmowie z ¨DGP¨ Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i zarazem pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii. To właśnie zapowiedź szybkiej zmiany prawa zmroziła zarówno firmy z branży fotowoltaicznej, jak i zwykłych Kowalskich, planujących montaż przydomowej instalacji OZE. Ci drudzy, zwani prosumentami, po wejściu w życie nowych rozwiązań będą rozliczać nadwyżki wyprodukowanej energii na zmienionych, mniej korzystnych niż obecnie, zasadach- odnotowano na pierwszej stronie głównego wydania. ¨DGP¨ wraca do sprawy w kolejnym tekście: ¨Zmiany dla prosumentów najwcześniej w połowie 2022 r.¨. Ireneusz Zyska: Za likwidacją systemu opustów stoi wiele argumentów. Jeżeli dalej będziemy go utrzymywać, to skończy się na tym, że operatorzy sieci będą odmawiać przyłączania kolejnych prosumentów. Całość rozmowy z sekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnikiem rządu ds. OZE- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 22.06.2021.).

¨DGP¨ zamieszcza również tekst: ¨Po IPN spór z USA o reprywatyzację?¨. Bix Aliu apeluje do drugiej osoby w państwie w sprawie reprywatyzacji. Rząd przekonuje, że nie ma racji, miesza się w wewnętrzne sprawy i łamie obyczaj dyplomatyczny. Amerykański chargé d’ affaires napisał do marszałek Sejmu list, którym chce wpłynąć na pracę nad regulacjami dotyczącymi reprywatyzacji. Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego, którą parlament ma zająć się w środę (23.06.). Polskie władze uznały za niedopuszczalną interwencję Aliu. Sytuacja jest niekorzystna dla Aliu, bo projekt ustawy popiera również opozycja. Arkadiusz Myrcha z PO podkreśla, że problem należy rozwiązać, bo dziś w każdej chwili można stwierdzić nieważność decyzji sprzed 30 lub 50 lat- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania. ¨DGP¨ kontynuuje wątek w kolejnym tekście: ¨Zgoda w sprawie reprywatyzacji¨. Sejm zajmie się ustawą, która ma uregulować kwestie roszczeń wobec państwa. List do Elżbiety Witek dotyczy projektu ustawy, który ma być przemdiotem obrad środowego posiedzenia Sejmu (II czytanie) i który- o dziwo- nie budzi napięć między większością rządzącą a opozycją. Wręcz przeciwnie, opozycja projekt wspiera. Szef placówki USA w Polsce przekonuje, że regulacja, którą ma przyjąć Sejm, zamknie drogę dochodzenia roszczeń dla Ocalonych z Holocaustu. Według MSZ droga sądowa nie zostaje w żaden sposób ograniczona- czytamy na piątej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 22.06.2021.).

¨DGP¨ zauważa w innym miejscu: ¨Nieruchomości poza biznesem są z niższym podatkiem¨. Jeśli właściciel miejsca postojowego w hali garażowej budynku mieszkalnego nie wykorzystuje go do prowadzenia działalności gospodarczej, to właściwa jest stawka podatku dla budynków pozostałych, a nie związanych z biznesem, mimo że on sam jest przedsiębiorcą. Dotyczy to również części wspólnych i udziału w gruncie- potwierdzają kolejne składy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nawiązują tym samym do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego br., z którego wynikało, że samo posiadanie nieruchomości przez przedsiębiorcę nie oznacza, iż podatek powinien być naliczany według stawki właściwej dla działalności gospodarczej. W ślad za wyrokiem TK korzystnie dla podatników orzekł NSA 4 marca br. Najnowszy wyrok zapadł w sprawie indywidualnego przedsiębiorcy będącego właścicielem udziałów w podziemnej hali garażowej (miejsc postojowych). Mężczyzna wyjaśnił, że posiadane przez niego udziały nie są związane  z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Uważał, że skoro hala znajduje się w budynku mieszkalnym, to miejsca postojowe powinny być opodatkowane według stawki właściwej dla budynków pozostałych. Prezydent miasta uznał, że właściwa jest stawka wyższa, skoro właścicielem garażu jest przedsiębiorca. Tego samego zdania był WSA w Poznaniu. Orzekł, że miejsca postojowe w hali garażowej, której właścicielem jest przedsiębiorca, podlegają opodatkowaniu według najwyższej stawki, właściwej dla działalności gospodarczej. NSA uchylił ten wyrok. Orzekł, że w nawiązaniu do wyroku TK z 24 br., samo posiadanie nieruchomości przez przedsiębiorcę nie oznacza, iż jest ona związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli więc przedsiębiorca nie wykorzystuje miejsc postojowych do działalności, to mogą być one objęte stawką właściwą dla pozostałych budynków, a więc dużo niższą- czytamy na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 22.06.2021.).

¨DGP¨ informuje też: ¨Wiatraki. Gminy dostaną rekompensatę jedynie za pół roku¨. Rząd zrekompensuje samorządom dochody utracone w 2018 r. wraz ze zmianą z mocą wsteczną przepisów o opodatkowaniu wiatraków, ale tylko należne im do 13 lipca 2018 r. Opublikowany został właśnie projekt nowelizacji w tym zakresie. Ma wejść ona w życie 5 lutego 2022 r. Gminy będą miały trzy miesiące na odzyskanie utraconych wpływów. Ministerstwo Finansów szacuje, że rekompensaty będą kosztować budżet państwa ok. 278 mln zł. Rozwiązanie to nie satysfakcjonuje samorządów, bo w 2017 r., planując swoje budżety na 2018 r., brały pod uwagę wpływy całoroczne. Opublikowany projekt jest odpowiedzią na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 lipca 2020 r. TK uznał wtedy za niekonstytucyjny przepis, który w połowie 2018 r., lecz z mocą wsteczną- od 1 stycznia 2018 r., wprowadził zmiany w opodatkowaniu wiatraków- na korzyść ich właścicieli, lecz ze stratą dla gmin. Przywrócone zostało bowiem tylko opodatkowanie części budowlanych wiatraka, czyli fundamentów i masztu. Pozostałe części stały się nieopodatkowane. Więcej szczegółów- także na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 22.06.2021.).

¨DGP¨ zauważa w innym miejscu: ¨Poprawiać można tylko nieistotne omyłki w ofercie¨. Jeśli w przetargu postawiono wymóg, by to wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej opracował kosztorys, od którego następnie uzależnione jest wynagrodzenie, to zamawiający nie może za niego poprawić błędów w zakresie robót czy rodzaju materiałów- orzekła Krajowa Izba Odwoławcza. W omawianej sprawie KIO unała postanowienia specyfikacji. Skoro zgodnie z nią wykonawca miał opracować kosztorys ofertowy i wycenić oferty, to znaczy, ze był on elementem treści oferty. Zamawiający określił zakres prac i wymagane materiały. Wykoanwca przedstawił inny zakres i inne materiały. W tej sytuacji oferta podlegała odrzuceniu. Organizator przetargu nie miał prawa uzupełnić brakujących opisów w poszczególnych pozycjach i wskazywać prawidłowych materiałów. Co więcej, skala dokonanych zmian świadczy o tym, że mają istotny charakter- czytamy na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 22.06.2021.).

¨DGP¨ niżej informuje: ¨Mniejsza dowolność w zgłaszaniu projektów uchwał¨. Do porządku walnego zgromadzenia nie będzie można zgłaszać projektów uchwał, które wkraczają w kompetencje innych organów spółdzielni. To jedna z istotnych zmian, którą ma wprowadzić nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i innych ustaw. Projekt przedstawiło niedawno Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Teoretycznie procedura zgłaszania projektów uchwał nie powinna wzbudzać wątpliwości. W praktyce problemów przysparzają sytuacje, w których zgłaszający wkroczy w kompetencje innego organu spółdzielni. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, stanowisko sądów nie jest w tej kwestii jednolite. Więcej szczegółów- także na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 22.06.2021.).

¨DGP¨ odnotowuje również: ¨Długo oczekiwane podwyżki za śmieci¨. Gminy będą mogły obciążać nieruchomości niezamieszkane wyższymi stawkami. Jest jednak pytanie, jak wysokimi, bo Ministerstwo Klimatu zmienia w tej sprawie zdanie. W obowiązującej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zapisano wysokośc opłaty maksymalnej za pojemnik, którą może zapłacić właściciel nieruchomości niezamieszkanej, jeśli odbiór i zagospodarowanie odpadów z niej organizuje gmina. Od wielu miesięcy samorządowcy alarmują, że stawki maksymalne są za niskie. Jeśli firma płaci za mało, to lukę w systemie uzupełniają opłaty mieszkanców. Jak  bardzo niedoszacowane są stawki? Sytuacja w gminach jest zróżnicowana. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami rozesłała ankiety do wszystkich członków. Wynika z nich, że całkowite pokrycie kosztów może zapewnić opłata w wysokości co najmniej 200 zł (za pojemnik 1100 l). Obecnie stawka maksymalna to nieco ponad 61 zł. Według ankietowanych z łódzkiego i mazowieckiego, gdzie koszty zagospodarowania odpadów są bardzo wysokie, opłata powinna wynieść nawet 450 zł. Z kolei MPO Kraków postulował, aby opłatę maksymalną podnieśc dwukrotnie, czyli do ok. 122 zł. Opłata maksymalna za śmieci z firm pójdzie w końcu do góry. Na pierwsze czytanie w Sejmie czeka już rządowy projekt nowelizacji tzw. ustawy czystościowej, który m.in. zakłada podniesienie stawek za odpady z biurowców, firm, galerii handlowych, instytucji. W rządowym projekcie zaproponowano, aby opłata maksymalna za pojemnik lub worek 120 l wynosiła ok. 25 zł, a za pojemnik 1100 l- blisko 229 zł. Spory o wysokośc stawki (według większości samorządów dalej niedoszacowanej) to jedno. Podczas prac parlamentarnych szykuje się jeszcze dodatkowo kolejna batalia dotycząca zasad włączania nieruchomości niezamieszkanych do gminnych systemów- czytamy. Więcej- na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 22.06.2021.).

Zobacz również