Wtorek, 24 sierpnia 2021

¨Nienasycony apetyty na kredyty mieszkaniowe¨
¨Rekord sprzedaży kredytów mieszkaniowych¨
¨Rozdawnictwu naszej pracy mówimy stanowcze nie¨
¨Gmina jest podatnikiem i musi doliczyć daninę¨
¨Nowe prawo hamuje budowy¨
¨Licytacje nieruchomości wkrótce możliwe będą w sieci¨
¨Nowela k.p.a. Fakty i mity¨

Więcej poniżej.

Wtorkowa ¨Rzeczpospolita¨ odnotowuje: ¨Nienasycony apetyty na kredyty mieszkaniowe¨. W lipcu banki udzieliły kredytów hipotecznych za prawie 8,1 mld zł- wynika z danych Biura Informacji Kredytowej udostępnionych ¨Rz¨. To historyczny rekord. Lipiec był dla hipotek aż o 70 proc. lepszy niż rok temu, co wynika w dużym stopniu z efektu niskiej bazy spowodowanej pandemią. Ale nie jest to tylko zwykłe odbicie. Dane są także o ponad 30 proc. lepsze niż w lipcu 2019 r., a był to najlepszy rok od dekady. Powodem hossy jest wielki popyt i nieco luźniejsza polityka kredytowa banków, które mają wysokie kapitały i płynność, a także optymistycznie patrzą na perspektywy gospodarcze. Duży popyt to też skutek m.in. niemal zerowych stóp procentowych, które zwiększają zdolność kredytową. BIK prognozuje, że w całym roku sprzedaż kredytów hipotecznych urośnie o 30 proc., do rekordowych 82 mld zł- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania. ¨Rz¨ wraca do sprawy w kolejnym tekście: ¨Rekord sprzedaży kredytów mieszkaniowych¨. W lipcu po raz pierwszy w historii udzielono w jednym miesiącu ponad 8 mld zł hipotek dla klientów indywidualnych. Trzeba uważać na wzrost stóp procentowych i kosztu kredytu. Biorąc pod uwagę lipcowe dane, rok do roku liczba kredytów wzrosła o 45 proc., a wartość o 70 proc. Jednym z motorów hossy jest również rosnąca sprzedaż kredytów na wysokie kwoty. W lipcu średnia wartość kredytu wyniosła rekordowe 328,5 tys. zł i była wyższa o prawie 18 proc. niż rok temu. Polacy wnioskują o większe kredyty, bo rosną ceny lokali. Częściej zmieniają też mieszkania na większe i nowsze lub lepiej wykończone. Istotny pozytywny wpływ na rynek mają również obecne stopy procentowe. Drugi pozytywny wpływ to skutek niemal całkowitego wyginięcia atrakcyjnych lokat bankowych na wyższe kwoty. To powoduje, że w obliczy 5- proc. inflacji Polacy szukają na rynku mieszkaniowym ochrony własnego kapitału. Więcej szczegółów- na 17 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 24.08.2021.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa natomiast: ¨Rozdawnictwu naszej pracy mówimy stanowcze nie¨. Rząd działa nieuczciwie oferując projekty małych domów za złotówkę- twierdzi Izba Architektów. Małe domki z Polskiego Ładu  mają być budowane nie tylko bez pozwolenia, dziennika budowy, czy pieczy kierownika ale i bez konieczności zapłaty za ich projekt. Ten będzie można pobrać za przysłowiową złotówkę z publicznej domeny. I na taki bieg sprawy nie chcą się zgodzić architekci. ¨Wprowadzenie do domeny publicznej darmowych projektów budowlanych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 mkw. spowoduje ograniczenie lub wyłączenie możliwości prowadzenia przez projektantów działalności gospodarczej w tym segmencie rynku usług projektowych oraz stanowić będzie ingerencję instytucji państwa w rynek projektowania, a tym samym będzie prowadzić do zmonopolizowania i niedozwolonej pomocy publicznej¨- pisze Izba Architektów RP w wydanym stanowisku. Architekci wskazują, że w sieci dostępnych jest wiele gotowych projektów domów a ich cena zależy od powierzchni budynku. Projekty tych o małych gabarytach nabyć można już za 2- 2,5 tys. zł. W przypadku projektu szytego na miarę biura architektoniczne wyceniają swoją pracę od 100 zł za mkw. zaprojektowanej nieruchomości. Dalej czytamy: niewielu nabywców gotowych domów zdaje sobie sprawę, że te często mogą nie wpasować się w działkę, którą posiadają. Nabycie gotowego projektu może się więc okazać fikcyjną oszczędnością, gdy na etapie realizacji okaże się, że trzeba będzie wbudować więcej materiałów budowlanych (o czym inwestor może nawet nie wiedzieć). Co więcej, projekt typowy trzeba będzie zaadaptować do miejsca. Mowa o zaprojektowaniu przyłączy, to koszt rzędu 2- 3 tys. zł. I to znowu powoduje, że różnica w cenie między produktem gotowym, a przygotowanym indywidualnie staje się marginalna- czytamy na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 24.08.2021.).

¨Rz¨ informuje w innym miejscu: ¨Gmina jest podatnikiem i musi doliczyć daninę¨. Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność od 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa stanowi odrębną czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. Opłaty za użytkowanie wieczyste, które w pewnym momencie gwałtownie wzrosły, spędzały sen z powiek niejednemu właścicielowi mieszkania. Zapewne większość z ulgą przyjęła więc wiadomość, że od 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostanie przekształcone na własność z mocy prawa. Ta zakrojona na szeroką skalę operacja wpływająca na sytuację prawną tysięcy właścicieli mieszkań oraz wielu samorządów wywołała też komplikacje podatkowe. Potwierdza to sprawa, którą w pierwszej instancji zajął się już WSA we Wrocławiu. Gmina wystąpiła w listopadzie 2018 r. o interpretację przepisów VAT w zakresie użytkowania wieczystego. Gmina opisała szczegółowo, jak dotychczas traktowała je dla celów VAT. Wyjaśniła m.in., że nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste do 30 kwietnia 2004 r. lub oddane na podstawie decyzji administracyjnej nie podlegają opodatkowaniu VAT, a od 1 maja 2004 r. stosuje do nich stawkę podstawową. Zauważyła jednak, że 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa przekształceniowa. W jej świetle 1 stycznia 2019 r. dotychczasowi użytkownicy wieczyści staną się z mocy prawa właścicielami gruntów. Gmina przestanie być ich właścicielem. Z tego tytułu będą ponosili na jej rzecz opłatę przekształceniową. Gmina uważała, że niezależnie od daty oddania gruntu w użytkowanie wieczyste opłaty wnoszone przez nowych właścicieli na jej rzecz nie będą podlegały VAT. Inaczej sprawę widział jednak fiskus. Po analizie przepisów odpowiedział, że gdy czynność ustanowienia prawa użytkowania wieczystego została dokonana po 30 kwietnia 2004 r., opłaty należne gminie z tytułu przekształcenia będą podlegały VAT. Gmina zaskarżyła interpretację, ale finalnie przegrała. Kluczowy okazał się wyrok TSUE z 25 lutego 2021 r. Trybunał stwierdził w nim, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo pełnej własności przewidziane w przepisach krajowych w zamian za uiszczenie opłaty stanowi dostawę towarów. Okoliczności te w ocenie WSA pozwalają zaś uznać, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo pełnej własności daje gminie dochód o charakterze stałym, a transakcja stanowi działalność gospodarczą. I nie ma znaczenia, że przekształcenie było z mocy prawa, a kwota opłaty została ustanowiona w ustawie. Więcej szczegółów- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 24.08.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ odnotowuje: ¨Nowe prawo hamuje budowy¨. O miesiące, o ile nie lata, opóźni się oddanie wielu kilometrów dróg. To skutek nowych  zasad protestów środowiskowych. Są już pierwsze skargi ze strony organizacji ekologicznych, kierowane na podstawie obecnie obowiązującej od maja noweli ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku. Chodzi o trzy inwestycje GDDKiA. Obowiązujące od trzech miesięcy prawo daje organizacjom ekologicznym większe możliwości interwencji w przypadku inwestycji o znaczącym wpływie na środowisko. Takie skargi oznaczają opóźnienia liczone w miesiącach, a nawet latach. Jest to o tyle istotne, jak podkreśla Związek Pracodawców Budownictwa, że przed nami największa kumulacja robót budowlanych: do inwestycji mieszkaniowych dołączą duże inwestycje drogowe, kolejowe i energetyczne, w tym te przewidziane w Polskim Ładzie. Nowe prawo to skutek tzw. uzasadnionej opinii Komisji Europejskiej z marca 2019 r. Jak czytamy dalej w tekście, Niemcy respektując to samo prawo UE, zachowali sprawny system wydawania decyzji dotyczących dużych przedsięwzięć. A to dowodzi, że również w Polsce jest przestrzeń do upraszczania procedur administracyjnych- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania. ¨DGP¨ wraca do sprawy w kolejnym tekście, cytując wypowiedzi ekspertów, którzy obawiają się, że nowelizacja ustawy prawdopodobnie zwiększy średnic zaś oczekiwania na zezwolenie na budowę w Polsce. Może to opóźniać realizację inwestycji nie tylko prywatnych, lecz także tych przewidzianych w ramach Polskiego Ładu. Tymczasem już teraz ranking ¨Doing Business¨ Banku Światowego plasuje nas na 39. pozycji, dziewięć oczek niżej niż sąsiednie Niemcy. Ten dystans jeszcze się zwiększy. Z tej perspektywy nowelizację można by uznać za szkodliwą, pamiętając jednak, że proces przyznawania zezwoleń inwestycyjnych w Polsce był i jest wyjątkowo skomplikowany- czytamy na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 24.08.2021.).

¨Firma i Prawo¨ w ¨DGP¨ zamieszcza natomiast obszerny tekst: ¨Licytacje nieruchomości wkrótce możliwe będą w sieci¨. Od 19 września 2021 r. komornik będzie mógł zbyć majątek dłużnika w przetargu online. Jednak tylko wtedy, gdy wniosek o to złoży wierzyciel. Nowy tryb oznacza jednak zmniejszenie nadzoru sądu. Już za kilka tygodni wejdą  w życie znowelizowane przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które umożliwią komornikowi sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej. To niemała rewolucja, bo do tej pory mogli oni zbywać w ten sposób tylko ruchomości. Nowe przepisy zawarto w rozdziale 6a, dodanym do działu VI k.p.c. Zmiany- jak wskazano w uzasadnieniu do projektu- mają usprawnić proces sprzedaży nieruchomości oraz umożliwić wzięcie udziału w licytacji większej liczbie osób, co ma przełożyć się na uzyskanie wyższej ceny sprzedaży, a tym samym skuteczniejsze zaspokojenie wierzycieli. Ta forma sprzedaży ma również zmniejszyć koszty prowadzenia egzekucji i ograniczyć problemy wynikające z nadmiernego sformalizowania procedur- czytamy na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 24.08.2021.).

Kolejny dodatek ¨DGP¨¨Prawnik¨ zamieszcza tekst: ¨Nowela k.p.a. Fakty i mity¨. Nie jest prawdą, co twierdzi wielu polityków i publicystów, że ta ustawa pozostawia możliwość dochodzenia na drodze cywilnej odszkodowania za nieruchomości zabrane przez komunistyczne państwo- odnotowano w ramach wstępu. Szczegółowa analiza znowelizowanych przepisów k.p.a.- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: – 24.08.2021.).¨Dziennik Gazeta Prawna¨

Zobacz również