Wtorek, 24 październik 2023

„Dziennik Gazeta Prawna” odnotowuje: „Depozyty rosną, kredyty niechętnie”. Oddłużanie jest szczególnie widoczne w segmencie firm. W przypadku klientów detalicznych sytuację poprawia Bezpieczny kredyt 2 proc. Już niemal 1,2 bln zł wynoszą depozyty gospodarstw domowych w bankach – wynika z opublikowanych w poniedziałek danych Narodowego Banku Polskiego. W samym wrześniu nasze oszczędności w bankach zwiększyły się o 22,5 mld zł. W porównaniu z wrześniem ub.r. były większe o 12,2 proc. Jak wynika z obliczeń „DGP”, to najwyższe tempo wzrostu od połowy 2012 r. Po uwzględnieniu inflacji wynik jest słabszy, ale wrzesień był trzecim z rzędu miesiącem, w którym nasze zasoby w bankach w ujęciu realnym rosły (choć to w większym stopniu efekt wpłacania nowych pieniędzy niż zarabiania na tych, które znajdowały się na rachunkach). Wartość kredytów dla gospodarstw domowych we wrześniu zwiększyła się o 5,4 mld zł, do 785,1 mld zł. Portfel należności banków od klientów indywidualnych wrócił tym samym do poziomu z lutego bieżącego roku. Ale w skali 12 miesięcy nadal się kurczy. We wrześniu był o 3,9 proc. mniejszy niż rok wcześniej. To również efekt wysokich stóp procentowych. Klienci starają się spłacać swoje zobowiązania przed terminem. W efekcie nawet sprzedaż nowych kredytów nie rekompensuje przedpłat starych. Wrześniowy wzrost wartości portfela detalicznego w bankach to głównie efekt zwiększenia hipotek. Można to wiązać z efektami rządowego programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.”, w ramach którego klienci złożyli kilkadziesiąt tysięcy wniosków o hipoteki z dopłatą od państwa. Zainteresowanie tymi kredytami jest tak duże, że pojawiają się obawy, czy nie zajdzie konieczność wstrzymania przyjmowania nowych wniosków. „Aktualne wykorzystanie środków na dopłaty państwa w programie Bezpieczny kredyt 2 proc. jest dalekie od osiągnięcia ustawowych limitów” – uspokajał w poniedziałek resort rozwoju odpowiedzialny za program. Więcej szczegółów- na szóstej stronie głównego wydania.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”– 24.10.2023.).

„DGP” przypomina w innym miejscu: „Nakłady na nieruchomość przed jej zbyciem lub dzierżawą są z odliczeniem VAT”. Ponosząc wydatki na budowę dróg i innej infrastruktury dla nieruchomości planowanych do sprzedaży lub wydzierżawienia, gmina kieruje się przede wszystkim interesem gospodarczym. Działa więc jak przedsiębiorca, czyli podatnik VAT – orzekł NSA. Chodziło o gminę, która podjęła decyzję o przygotowaniu terenów przeznaczonych do sprzedaży inwestorom oraz pod dzierżawę. W tym celu od 2018 r. ponosiła wydatki na stworzenie tzw. strefy aktywności gospodarczej, w tym m.in. na budowę dróg wewnętrznych, chodników, zjazdów z dróg, krawężników, ścieżki rowerowej, infrastruktury energetycznej i kanalizacji burzowej. Była zdania, że bez wszystkich tych nakładów na uzbrojenie nie będzie mogła sprzedawać ani dzierżawić terenów. Liczyła się z tym, że potencjalni inwestorzy zawsze wybiorą działki uzbrojone,  a takich na lokalnym rynku nie brakowało. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z gminą, że sprzedaż  i dzierżawa nieruchomości będą podlegały VAT i nie będą objęte zwolnieniem z podatku. Innego zdania był natomiast w kwestii prawa do odliczenia VAT naliczonego. Jego argumentem było to, że gmina pozostanie właścicielem wybudowanej infrastruktury. Uznał więc, że budowa sieci drogowej, energetycznej czy kanalizacyjnej jest wykonywaniem władztwa publicznego, bo nie ma związku z prowadzoną przez gminę działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. W tym zakresie zatem gmina nie może być uznana za podatnika VAT, a w konsekwencji nie może odliczać VAT naliczonego – stwierdził dyrektor KIS. Interpretację tę uchylił WSA w Opolu. Orzekł, że gmina, dokonując czynności wchodzących w zakres jej zadań własnych (art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym), może występować także jako podatnik VAT. Jedno nie wyklucza drugiego. Decydujące jest to, czy wykonując zadania własne, korzysta ona ze swoich kompetencji władczych, czy działa jako uczestnik obrotu na wolnym rynku i funkcjonuje w warunkach konkurencji – wyjaśnił sąd. Organizując zatem całą infrastrukturę i przygotowując nieruchomości do zbycia lub wydzierżawienia, gmina działała jak zwykły przedsiębiorca. Dlatego może odliczyć VAT naliczony, mimo że pozostanie właścicielem wybudowanej sieci dróg, linii energetycznych i kanalizacji – orzekł NSA. Więcej- na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”– 24.10.2023.).

„Prawo co dnia” w „Rzeczpospolitej” informuje natomiast: „Uchwała NSA na korzyść fiskusa”. Wykreślenie z rejestru czynnych podatników VAT w związku z blokada kont nie wymaga decyzji ani zawiadomienia. W poniedziałek siedmioosobowy skład NSA wydał bardzo ważną uchwałę dla podatników VAT. Uznał, że wykreślenie z rejestru czynnych podatników VAT w związku z zastosowaniem tzw. blokady STIR następuje przez zwykłą czynność materialno- techniczną. To nie najlepsza wiadomość dla przedsiębiorców. Więcej szczegółów- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: „Rzeczpospolita”– 24.10.2023.).

Kolejny dodatek „Rz”„Bezpieczna firma” zamieszcza obszerny tekst: „Zielony Ład i obowiązki ESG ukształtują europejski rynek nieruchomości na lata”. Uczestnicy obrotu nieruchomościami muszą uwzględnić nadchodzące zmiany w działalności inwestycyjnej. Szczególnie te o wdrażaniu nowych procedur. Na rynku nieruchomości komercyjnych coraz większe znaczenie ma ESG (Environmental, Social and Governance). Już od kilku lat przy sprzedaży i wynajmie budynków  komercyjnych bierze się pod uwagę posiadane przez te budynki certyfikaty potwierdzające zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju. W ramach analizy ESG badanie będzie jeszcze szersze i obejmuje kryteria, według których inwestorzy mogą oceniać przedsiębiorstwa na podstawie ich wyników  w zakresie ochrony środowiska, kwestii społecznych i zarządzania. Obok takich elementów, jak energooszczędność, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii czy ślad węglowy, uwzględniane będą także sprawy pracownicze i społeczne. Z kolei w budownictwie wprowadzane są zmiany w kierunku tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym, która sprowadza się do wykorzystania istniejących elementów zamiast ich usuwania i zastępowania całkiem nowymi. Możemy się również spodziewać wzrostu cen energii i materiałów budowlanych z powodu planowanych obostrzeń w systemie handlu emisjami (ETS). Planowane jest także wprowadzenie dodatkowego systemu handlu emisjami, który ma objąć również emisję z budynków. W tekście na drugiej i trzeciej stronie dodatku „Rz” opisano szczegółowo wybrane przepisy w zakresie ESG oraz ich przełożenie na działalność gospodarczą, głównie w sektorze nieruchomości.

(Źródło: „Rzeczpospolita”– 24.10.2023.).

Zobacz również