Wtorek, 22 marzec 2022

¨Nie przyjmują wniosków¨
¨Mieszkaniowe statystyki jak jazda kolejką górską¨
¨Konstytucja biznesu sprawdziła się, ale firmy chcą stabilnego prawa¨
¨Ewidencja gruntów nie zawsze zdecyduje o podatku od nieruchomości¨
¨Mniej papierologii w przetargach¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ we wtorkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Nie przyjmują wniosków¨. W części gmin nie można się starać o 40 zł na gościa z Ukrainy. To przez błąd w rozporządzeniu. Pierwsi obywatele Ukrainy zgłaszają się po wynoszące 300 zł świadczenie. Gorzej jest z pieniędzmi dla osób, które zapewniły uchodźcom zamieszkanie i wyżywienie. Nie wszystkie gminy przyjmują wnioski. W rozporządzeniu zapisano, że wniosek składa się w urzędzie gminy. Weryfikacji warunków zakwaterowania Ukraińców dokonują pracownicy urzędu. Nie ma mowy o pracownikach jednostek podległych, np. ośrodków pomocy społecznej. A to pracownicy socjalni mają najlepsze rozpoznanie środowiskowe. Świadczenie z tytułu zakwaterowania i wyżywienia będzie wypłacane z dołu. Tam, gdzie wnioski są w ogóle przyjmowane, wpływa ich niewiele. W całej Łodzi mieszkańcy złożyli zaledwie dwa, dotyczą w sumie czterech osób- czytamy na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.03.2022.).

¨Rz¨ informuje w innym miejscu: ¨Mieszkaniowe statystyki jak jazda kolejką górską¨. Po styczniowej zapaści pod względem uruchamianych projektów w lutym firmy wróciły do większej aktywności. Jednak w kolejnych miesiącach ruszanie z budowami będzie wyzwaniem. Według wstępnych szacunków GUS, w lutym deweloperzy ruszyli z budową 11,3 tys. mieszkań. Oznacza to, że obawy o nadejście epoki lodowcowej były przedwczesne. W styczniu liczba mieszkań w rozpoczynanych inwestycjach runęła do 7,3 tys., poziomu najniższego od kwietnia i maja 2020 r., kiedy rynek został sparaliżowany wybuchem pandemii. Znaczny styczniowy spadekbył zaskoczeniem, ponieważ jeszcze w październiku, listopadzie i grudniu 2021 r. deweloperzy realizowali projekty liczące 12,8 tys. lokali miesięcznie.  Dużego spadku w styczniu nie było widać, jeśli chodzi o uzyskane przez deweloperów pozwolenia na budowę- otrzymały je inwestycje liczące 15,6 tys. lokali. W lutym było to 17,5 tys., co jest bliskie ubiegłorocznej średniej. Również u Kowalskich widać pewne odreagowanie. W lutym ruszyli oni z budową 6,2 tys. domów. Przez miesiące boomu, czyli od marca do września, wskaźnik przekraczał 10 tys., od października zaczął wyhamowywać, by w styczniu sięgnąć jedynie 4,3 tys. Mimo odreagowania wskaźników deweloperskich na hurraoptymizm jeszcze za wcześnie. 24 lutego Rosja najechała Ukrainę, co doprowadziło m.in. do schłodzenia nastrojów potencjalnych kupujących mieszkania oraz zdestabilizowało rynek surowców i materiałów budowlanych. Więcej szczegółów- na 17 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.03.2022.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ odnotowuje natomiast: ¨Konstytucja biznesu sprawdziła się, ale firmy chcą stabilnego prawa¨. Najbardziej rozczarowujący pozostaje wpływ przepisów dla przedsiębiorców, które zostały wprowadzone cztery lata temu. Pod tym względem doszło raczej do regresu niż poprawy- podkreśla biznes. Ulga na start, działalność nierejestrowa, rosnąca rola e-usług czy pojawienie się rzecznika małych i  średnich przedsiębiorców ? to rozwiązania wprowadzone Konstytucją biznesu, które się sprawdziły? tak wynika z przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oceny skutków tej regulacji ex post. Trafiła ona właśnie do konsultacji do organizacji przedsiębiorców. 30 kwietnia przypada czwarta rocznica wejścia przepisów w życie. Szczegóły- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 22.03.2022.).

¨DGP¨ zwraca uwagę w innym miejscu: ¨Ewidencja gruntów nie zawsze zdecyduje o podatku od nieruchomości¨. Przed ustaleniem wysokości podatku od nieruchomości lokalny fiskus musi wyjaśnić przyczynę niezgodności między informacjami zawartymi w ewidencji gruntów i budynków a tymi z księgi wieczystej ? orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Chodziło o podatniczkę, której wójt gminy wydał decyzję w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego, opierając się wyłącznie na danych z ewidencji gruntów i budynków. Kobieta odwołała się, twierdząc, że nie odpowiadają one stanowi faktycznemu. Zarzuciła wójtowi, że nie przeanalizował informacji zawartych w księdze wieczystej dla nieruchomości, które przeczyły danym z ewidencji gruntów i budynków. Samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało w mocy decyzję wójta. Przywołało art. 21 ust. 1 prawa geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z którym podstawą wymiaru podatków są dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Zgodził się z tym WSA w Rzeszowie. NSA uchylił jednak wyrok rzeszowskiego sądu. Orzekł, że przed wydaniem decyzji wymiarowej organ podatkowy musi zbadać przyczynę niezgodności pomiędzy danymi z ewidencji gruntów i budynków a informacjami

z księgi wieczystej. Więcej- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 22.03.2022.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Mniej papierologii w przetargach¨. Certyfikacja przedsiębiorców walczących o zamówienie pozwoli nie tylko zaoszczędzić czas i pieniądze, lecz także może zwiększyć konkurencyjność na rynku. Ma ruszyć za rok. Zamiast co kilka miesięcy starać się o kolejne zaświadczenia z urzędów czy banków ważny przez rok certyfikat potwierdzający spełnienia warunków udziału w przetargu. Takie uproszczenie w procedurze przygotowuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W minionych tygodniu opublikowało ono Zieloną księgę z założeniami certyfikacji. Zainteresowani dostali 30 dni na odniesienie się do propozycji. Do rozstrzygnięcia został m.in. sposób certyfikacji, ewentualne procedury odwoławcze czy sposób ustalania warunków przez zamawiających. Procedura certyfikacyjna będzie w pełni dobrowolna. Sam przedsiębiorca będzie decydował, czy chce jej się poddać, czy też woli w każdym przetargu na nowo dostarczać komplet dokumentów. Jedną z kluczowych kwestii, którą MRiT chce przesądzić podczas konsultacji, jest zakres certyfikatu. Więcej szczegółów- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 22.03.2022.).

Zobacz również