Wtorek, 21 kwietnia 2020

¨Kooperatywa wybuduje blok¨
¨Pozwolenia na priorytetowej ścieżce¨
¨Paraliż zamówień publicznych¨
¨Rejestry i dane o nieruchomościach¨
¨Państwo ma prawo ograniczyć najem krótkoterminowy¨
¨Miasta chętniej udzielają ulg. Zwalniają tylko niektóre¨
¨Niższy czynsz nie jest teraz przysporzeniem¨
¨Eksmisja niemożliwa, lecz egzekucja zaległego czynszu tak¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ we wtorkowej ¨Rzeczpospolitej¨ krótko: ¨Kooperatywa wybuduje blok¨. Ministerstwo Rozwoju pracuje nad projektem ustawy dotyczącej kooperatyw mieszkaniowych. To propozycja, jak zwiększyć liczbę tanich mieszkań. Będzie można powoływać do życia kooperatywy mieszkaniowe. To zrzeszenie grupy osób, która współdziała w formule non profit, w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych poprzez nabycie działki i wybudowanie na niej budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub domów jednorodzinnych- czytamy na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 21.04.2020.).

¨Prawo co dnia¨ informuje też: ¨Pozwolenia na priorytetowej ścieżce¨. Urzędy miast nie mogą czekać z wydawaniem decyzji inwestycyjnych, aż skończy się epidemia. Mają zająć się nimi teraz. Rząd chce, by większość wydziałów urzędów miast pracowała pełną parą. Przede wszystkim zależy mu na wydawaniu decyzji związanych z inwestycjami czy rejestracją samochodu. Od środy mają wejść w życie przepisy w tej sprawie. To efekt apeli przedsiębiorców, którzy uważają, że bez możliwości załatwienia formalności maleją ich szanse na wyjście z kryzysu obronną ręką. Chodzi o § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii. Przepis zawiera znacznie dłuższą listę zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Chodzi m.in. o pozwolenia na budowę, warunki zabudowy, decyzję środowiskową, zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów czy zezwolenie na inwestycje drogowe. Problem w tym, że część terminów administracyjnych nadal jest zawieszona. Dotyczy to m.in. decyzji środowiskowej. W jej wypadku bieg terminów odwiesza dopiero trzecia tarcza antykryzysowa, która jest jeszcze w trakcie prac legislacyjnych. W tekście przypomniano, że w ubiegłym roku zostało wydanych 201,5 tys. pozwoleń na budowę. 50 proc. inwestycji prowadzonych jest na podstawie warunków zabudowy. Więcej szczegółów- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 21.04.2020.).

¨Dobra Administracja¨ w ¨Rz¨ zauważa z kolei: ¨Paraliż zamówień publicznych¨. Zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID- 19 nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych. Tym samym Krajowa Izba Odwoławcza zawiesiła rozpoznawanie spraw na rozprawach i posiedzeniach odbywających się w siedzibie izby. Zawieszenia orzekania przez KIO na rozprawach jawnych powoduje, że znakomita część postępowań o zamówienie publiczne nie może zostać rozstrzygnięta, co grozi paraliżem rynku zamówień publicznych- alarmuje Konfederacja Lewiatan. Konfederacja popiera inicjatywę Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, które przygotowało projekt rozporządzenia, pozwalający na przywrócenie orzekania bez dalszej zwłoki, za pomocą narzędzi online. Pismo w tej sprawie trafiło do premiera, ministra rozwoju i prezesa UZP- odnotowano na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 21.04.2020.).

¨Dobra Administracja¨ informuje też: ¨Rejestry i dane o nieruchomościach¨. Ministerstwo Rozwoju przygotowało rekomendacje dla rzeczoznawców majątkowych. A dotyczą one dostępu do dokumentów i rejestrów zawierających dane o nieruchomościach w czasie pandemii koronawirusa. Ministerstwo przypomina m.in., że dostęp do różnego rodzaju informacji niezbędnych w procesie szacowania nieruchomości możliwy jest przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych (m.in. Elektroniczne Księgi Wieczyste, serwis geoportal.pl). Wnioski o udostępnianie niezbędnych informacji, np. z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego mogą być składane drogą elektroniczną. Wnioskowana dokumentacja może być przekazywana przez właściwe organy rzeczoznawcom majątkowym w postaci np. skanów dokumentów czy w innej formie elektronicznej. Do operatu szacunkowego można dołączyć wydruki tych dokumentów- czytamy także na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 21.04.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zamieszcza z kolei tekst: ¨Państwo ma prawo ograniczyć najem krótkoterminowy¨. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoba chcąca wynajmować swoje mieszkanie turystom musiała uzyskać zezwolenie- uznał rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE. Jego opinia posłuży sędziom TSUE do rozstrzygnięcia francuskiej sprawy. Chodzi o zwalczanie problemu niedoboru mieszkań na wynajem długoterminowy, co uzasadnia wprowadzenie ograniczeń dotyczących najmu krótkoterminowego. Sprawa zawisła przed trybunałem jest istotna dla Polski, gdyż nasz rząd rozważa podobne korki do tych poczynionych we Francji. Ekspert, który przygotował opinię dla TSUE nie ma wątpliwości: państwa członkowskie mogą wprowadzić wymóg uzyskania zezwolenia. I dotyczyć on może nie tylko gigantów rynku najmu, takich jak Airbnb czy Booking.com, lecz także indywidualnych podmiotów, które wynajmują choćby jeden lokal. Prawo unijne- zdaniem rzecznika generalnego- tego nie zabrania. Bo wolność prowadzenia działalności gospodarczej oraz prawo własności nie mają charakteru bezwzględnego. Mogą podlegać ograniczeniom; oby te ograniczenia były proporcjonalne i służyły publicznemu interesowi. W sprawie stanowisko zaprezentował również polski rząd. Uważa on, że państwa członkowskie mogą wprowadzić pewne ograniczenia w realizacji usług najmu krótkoterminowego. I nic dziwnego, bo w rodzimym Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad stosownymi mechanizmami. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 21.04.2020.).

¨DGP¨ informuje też: ¨Miasta chętniej udzielają ulg. Zwalniają tylko niektóre¨. Jedynie w niektórych miastach zdecydowano się już na wprowadzenie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla firm. Wszystkie natomiast odraczają płatności podatków lokalnych i rozkładają je na raty. ¨DGP¨ przeprowadził sondę wśród największych miast.: w Bydgoszczy, Olsztynie, Krakowie, Warszawie,Wrocławiu, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, Szczecinie i Łodzi. Specustawa z 31 marca zwana tarczą, dała wszystkim radom gmin możliwość uchwalenia dwojakiej pomocy. Może ona polegać na zwolnieniu z podatków od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz odroczeniu terminów płatności rat podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r., nie dłużej niż do 30 września. Z sondy przeprowadzonej wśród 10 dużych miast wynika, że uchwały zwalniające przedsiębiorców z podatku od nieruchomości podjęli do tej pory radni w Szczecinie, Katowicach i we Wrocławiu. Wszystkie miasta ¨przepytane¨ przez ¨DGP¨ przyjęły już w marcu pakiety pomocowe dla podatników. Jednym z nich jest możliwość ulgi w zapłacie podatku od nieruchomości i od środków transportowych, a także opłat, np. targowej. Wszystkie miasta udzielają ulg na wniosek przedsiębiorców, przy czym każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 21.04.2020.).

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨Niższy czynsz nie jest teraz przysporzeniem¨. Kto z powodu pandemii płaci przez najbliższe miesiące niższą kwotę za wynajem, nie zapłaci podatku od zaoszczędzonych w ten sposób pieniędzy- potwierdziło Ministerstwo Finansów. Resort zastrzegł jednak, że obniżkę czynszu najmu należy rozpatrywać indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy. Odpowiedź MF powinna uspokoić najemców, którzy obawiali się, że w związku z obniżką czynszu będą musieli zapłacić podatek z tytułu nieodpłatnych lub tylko częściowo odpłatnych świadczeń. Szczegóły- także na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 21.04.2020.).

¨Firma i Prawo¨ w ¨DGP¨ zauważa z kolei: ¨Eksmisja niemożliwa, lecz egzekucja zaległego czynszu tak¨. Przepisy dotyczące tarczy antykryzysowej wprowadzone w związku z epidemią wykluczają eksmisję najemcy, ale czy przedsiębiorca posiadający już wyrok eksmisji może skutecznie prowadzić egzekucję zaległych czynszów przez komornika, np. z wynagrodzeń albo świadczeń emerytalnych? Pytanie dotyczy w istocie dwóch różnych aspektów dochodzenia praw przez wierzyciela, którym w tym przypadku jest przedsiębiorca. Z jednej bowiem strony jest mowa o eksmisji z lokalu (egzekucji roszczenia niepieniężnego), a z drugiej- o dochodzeniu zaległych czynszów od osób, które zostały objęte eksmisją- czytamy w ramach wstępu. Więcej- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 21.04.2020.).

Zobacz również