Wtorek, 2 marzec 2021

¨Cyfryzacja procesu budowy przyspieszy inwestycje¨
¨Prosta droga do zapłaty za szkodę¨
¨Ukryte strony postępowania w sprawach <>¨
¨Zgoda na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych¨
KNF ujawni koszty spraw frankowych¨
¨Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości jest z PIT¨
¨Branża chwali, ale ma apetyt na więcej¨
¨Spółdzielcy z większymi prawami¨
¨UKNF, GPW i eksperci za REIT- ami¨
¨Dodatkowy miesiąc na dołączenie do <>¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ we wtorkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Cyfryzacja procesu budowy przyspieszy inwestycje¨. Digitalizacja ma być lekiem na rozbieżności w procesie inwestycyjno- budowlanym, narzędziem nowego serwisu e- budownictwo. Prezentację nowej strony rozpoczął Jarosław Gowin, wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii, który podkreślił, że to pandemia gwałtownie przyspieszyła rozwój cyfryzacji. Dotychczas problemem była niejednolitość niektórych dokumentów w procesie iwnestycyjno- budowlanym, na co lekarstwem ma być cyfryzacja. Zaletą portalu jest zaś to, że umożliwi wirtualne składanie dokumentacji niezbędnej do procesu budowy. Przyspieszy to i usprawni całą operację. Dostępne w serwisie będą wszystkie wymagane wnioski i formularze. Od lutego można już pobrać 13 z nich. Drogą elektroniczną można też złożyć wniosek o rozbiórkę oraz zgłosić roboty budowlane (niewymagające dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu, albo projektu architektoniczno- budowlanego, a także wniosek o przeniesienie decyzji wraz z projektem budowlanym. Dodatkowe formularze wprowadzone lub zmodyfikowane nowelizacją prawa budowlanego, która weszła w życie we wrześniu 2020 r. (w szczególności wniosek o pozwolenie budowlane wraz z projektem budowlanym) będzie można złożyć elektronicznie od lipca 2021 r. Więcej szczegółów- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 02.03.2021.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Prosta droga do zapłaty za szkodę¨. Pozew o odszkodowanie za naruszenia w przetargu nie wymaga wcześniejszego orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej ani sądu, że do nich doszło. Poszkodowany może bezpośrednio kierować pozew do sądu cywilnego. To sedno najnowszej uchwały Sądu Najwyższego. W opisywanej sprawie SN orzekł, że dochodzenie naprawienia szkody przez wykonawcę, którego oferta nie została wybrana wskutek naruszenia przez zamawiającego przepisów prawa zamówień publicznych, nie wymaga uprzedniego stwierdzenia naruszenia przepisów tej ustawy prawomocnym orzeczeniem KIO lub prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym po rozpoznaniu skargi na orzeczenie KIO- stwierdził Sąd Najwyższy. Więcej szczegółów- także na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 02.03.2021.).

¨Dobra Administracja¨ w ¨Rz¨ zamieszcza z kolei tekst: ¨Ukryte strony postępowania w sprawach <<wuzetek>>¨. Prawidłowe przeprowadzenie postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla nieruchomości wymaga zawiadomienia wszystkich stron. Niekiedy krąg takich podmiotów jest szerszy niż wydawałoby się to na pierwszy rzut oka. Problemy z ustaleniem wszystkich stron w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy mogą w szczególny sposób dotyczyć  gmin miejskich. Powszechnie akceptowany jest pogląd, zgodnie z którym za strony postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy mogą być uznani właściciele lub użytkownicy wieczyści sąsiednich działek ewidencyjnych- uchwała NSA w Warszawie z 25 września 1995 r. Podstawa prawną pozwalającą na uznanie takich jednostek za strony są art. 140 i art. 144 Kodeksu cywilnego. Przepisy te wyznaczają w generalny sposób zakres prawa własności. Podobny, szeroki zakres uprawnień do  nieruchomości przysługuje jej użytkownikowi wieczystemu na podstawie art. 233 K.c. czytamy. Więcej- na pierwszej i drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 02.03.2021.).

¨Dobra Administracja¨ zamieszcza również tekst: ¨Zgoda na odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych¨. Inwestorzy, samorządy, deweloperzy, projektanci oraz zwykli Kowalscy szykują się już do nowego sezonu budowlanego. Zanim wykonawcy wyjdą na place budów warto przypomnieć sobie zmiany w prawie budowlanym, które weszły w życie pod koniec minionego roku. W drugim odcinku cyklu zainteresowani znajdą analizę nowych regulacji obowiązujących w prawie budowlanym, które weszło w życie 19 września 2020 r. Szczegóły- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 02.03.2021.).

¨Rz¨ informuje w innym miejscu: ¨KNF ujawni koszty spraw frankowych¨. Sąd Najwyższy nie zwrócił się z wnioskiem do NBP i KNF o analizę skutków poszczególnych uchwał frankowych dla sektora finansowego. UKNF posiada oszacowanie potencjalnych skutków zmian otoczenia prawnego dotyczącego walutowych kredytów hipotecznych- informuje rzecznik KNF. Główne zagregowane wnioski z tych analiz zostaną we wtorek opublikowane na stronie internetowej UKNF. Izba Cywilna Sądu Najwyższego ma wydać 25 marca kluczową uchwałę w sprawach frankowych, która może jeszcze bardziej ułatwić klientom wygrywanie z bankami w sądach. Bankowcy zastanawiają się zatem, czy SN zwróci się do NBP lub KNF z prośbą o przedstawienie wpływu orzeczeń na system finansowy. Rzecznik SN zaznacza, że nie ma podstaw pozwalających SN zwrócić się do NBP lub KNF z prośbą o wydanie opinii na temat konsekwencji finansowych, jakie mogą się wiązać z daną odpowiedzią na pytania frankowe. Zatem ani KNF, ani NBP nie przedstawiły SN  analiz skutków ekonomicznych frankowych uchwał Izby Cywilnej SN- czytamy na 17 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 02.03.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ odnotowuje: ¨Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości jest z PIT¨. Właściciel działki rolnej, któremu wypłacono rekompensatę za wieloletnie korzystanie z niej bez podpisanej w tym zakresie umowy, powinien zapłacić podatek dochodowy od otrzymanych pieniędzy. Uzyskał bowiem przychód z tzw. innych źródeł- stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Pytanie zadał współwłaściciel działki rolnej, który odziedziczył udział w nieruchomości. Więcej szczegółów- na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 02.03.2021.).

¨DGP¨ informuje też: ¨Branża chwali, ale ma apetyt na więcej¨. Cyfryzacja sektora budowlanego należy do naszych bezwzględnych priorytetów- deklarował wicepremier, szef MRPiT Jarosław Gowin, prezentując, wraz z wiceminister Anną Kornecką i p.o. głównego inspektora nadzoru budowlanego Dorotą Cabańską serwis e- budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl) . Od lutego br., dzięki serwisowi będzie można składać online 13 typów wniosków. Krajowa Rada Izby Architektów RP wskazuje natomiast, że przed ustawodawcą jest więcej wyzwań w tej materii, np. umożliwienie procedowania drogą elektroniczną postępowań poprzedzających złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, zmierzających do uzyskania opinii, uzgodnień czy pozwoleń. Kolejna sprawa to elektroniczna komunikacja między urzędami. Przykładem może tu być wzajemne udostępnianie treści wypisów z rejestru gruntów, które obecnie inwestor musi dołączać do niektórych wniosków, czy udzielanie informacji urzędowi prowadzącemu dane postępowanie. Cyfryzacja nie może się więc ograniczać wyłącznie do możliwości złożenia wniosku przez internet- czytamy. Więcej- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 02.03.2021.).

Obok ¨DGP¨ informuje: ¨Spółdzielcy z większymi prawami¨. Wzmocnienie pozycji członków spółdzielni mieszkaniowych, tak żeby to właśnie ich wola była realizowana- to podstawowy cel nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, której projekt został wpisany do rządowego wykazu prac legislacyjnych. Najważniejsza zmiana dotyczy tego, że członkowie zarządu spółdzielni będą wybierani przez walne zgromadzenie. Dziś najczęściej te decyzje podejmują rady nadzorcze. Wprowadzona również zostanie kadencyjność zarządów. Kontrowersyjną propozycją jest wprowadzenie przepisu pozwalającego na zastąpienie walnego zgromadzenia zebraniem przedstawicieli. Aby tak się stało, walne będzie musiało to najpierw przegłosować. Ta koncepcja to powrót do regulacji z początku XXI w., gdy w spółdzielczości dominowała demokracja pośrednia, a nie bezpośrednia. Więcej- także na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 02.03.2021.).

¨DGP¨ zauważa również: ¨UKNF, GPW i eksperci za REIT- ami¨. Urząd KNF popiera inicjatywę uregulowania rynku firm inwestujących w nieruchomości (FINN/REIT) w Polsce. Utworzenie polskich REIT- ów wspiera też GPW. Zaś dla ekspertów, z którymi rozmawiał ¨DGP¨, rozwiązanie to jawi się jako recepta na niemal wszystkie bolączki polskiego systemu nieruchomości, w tym na tzw. patodeweloperkę. Jak wskazuje rzecznik UKNF, inwestowanie na rynku nieruchomości poprzez wyspecjalizowane podmioty funkcjonujące w reżimie raportowania giełdowego jest bezpieczniejsze dla osób fizycznych niż inwestowanie przez takie osoby bezpośrednio. UKNF stoi na stanowisku, że podmioty tego rodzaju powinny być notowane na rynku regulowanym dla zapewnienia płynności i transparentności takiej działalności. Jak dalej czytamy, rynek mieszkaniowy, szczególnie w ostatnich latach, przyciąga mnóstwo kapitału. Jednak obecny model, w którym prywatni właściciele wynajmują mieszkania prywatnym lokatorom, oznacza większe ryzyko i wyższe czynsze niż w modelu, w którym mieszkania wynajmowałyby fundusze- czytamy. Więcej- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 02.03.2021.).

¨DGP¨ informuje w innym miejscu: ¨Dodatkowy miesiąc na dołączenie do <<Czystego powietrza>>¨. Gminy do konca marca mogą zgłaszać się do współpracy w realizacji rządowego programu wymiany przestarzałych pieców i kotłów na nowych, korzystnych zasadach. Po tym, gdy rząd ogłosił wsparcie dla zaangażowanych samorządów, w woj. małopolskim w ciągu trzech tygodni udział gmin zainteresowanych programem ¨Czyste powietrze¨ wzrósł z 50 do blisko 100 proc. Wzrost zainteresowania nie dziwi. Zwłaszcza że początkowo gminy nie mogły liczyć na żadne wsparcie. Obecnie samorządy, które będą pomagać mieszkańcom, za każdy złożony wniosek o wymianę źródła ogrzewania otrzymają 150 zł (przy podwyższonym poziomie dofinansowania) lub 50 zł (przy podstawowym poziomie). 30 tys. zł wyniesie wsparcie na utworzenie punktu informacyjnego dla mieszkańców i jego finansowanie. Z kolei 16 mln zł ma być podzielone między te gminy, które będą najbardziej zaangażowane w realizację programu, co znajdzie odzwierciedlenie w liczbie wniosków złożonych przez mieszkańców. Więcej- na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 02.03.2021.).       

Zobacz również