Wtorek, 2 lutego 2021

¨Nie wyrzuca się na bruk w ciemno¨
¨Nie każdy obiekt na boisku piłkarskim jest opodatkowany¨
¨Liczba ugód nie może być miarą sukcesu¨
¨Instytucjonalny najem mieszkań rozkwita¨
¨Banki stawiają na sprzedaż hipotek¨
¨Brakuje najemców na nowe powierzchnie¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ we wtorkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Nie wyrzuca się na bruk w ciemno¨. Sąd orzekł o eksmisji bez sprawdzenia dochodów oraz stanu zdrowia lokatorów. Jest skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego.  Skargę wniósł rzecznik praw obywatelskich. Dotyczyła małżeństwa, które nie płaciło regularnie za mieszkanie komunalne. Dług rósł, Gmina, właścicielka lokalu, wezwała im ostateczne wezwanie do zapłaty. Uprzedziła też o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu. I wypowiedziała ją w 2014 r. Małżeństwo wezwano do opuszczenia lokalu w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania, czego małżonkowie nie zrobili. W efekcie gmina wniosła do sądu pozew o eksmisję. Sąd rejonowy wezwał do wstawiennictwa pod rygorem pominięcia ich zeznań. Małżeństwo nie odbierało jednak przesyłek sądowych i nie brało udziału w postępowaniu sądowym- w ogóle o nim nie wiedzieli. Nie stawili się też na rozprawie. W tej sytuacji sąd wydał wyrok zaoczny. Orzekł eksmisję małżeństwa, ustalając, że nie przysługuje im uprawnienie do lokalu socjalnego. To zdaniem RPO było karygodne. Uchybienia sądu pozbawiły ochrony przed bezdomnością osobę bezrobotną, legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, należącą do grupy szczególnie chronionej prawem przed eksmisją na bruk. W opinii RPO na skutek oczywistych uchybień sądu doszło do wydania wadliwego, rażąco sprzecznego z prawem wyroku. Małżeństwo nie może się odwołać. Nie ma również uprawnienia do lokalu socjalnego. Rzecznik wniósł o uchylenie wyroku w części dotyczącej o braku uprawnienia do lokalu socjalnego. Szczegóły- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 02.02.2021.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Nie każdy obiekt na boisku piłkarskim jest opodatkowany¨. Tablica wyników czy przenośne trybuny nie podlegają podatkowi od nieruchomości, bo nie stanowią odrębnych budowli. Fundament pod tablicę i słupy do mocowania wraz z fundamentami już tak. WSA W Białymstoku uwzględnił skargę spółki, która nie zgadzała się z interpretacją lokalnego fiskusa, jaki jest zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Więcej dla zainteresowanych- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 02.02.2021.).

¨Rz¨ informuje również w innym miejscu: ¨Liczba ugód nie może być miarą sukcesu¨. Według nadzoru sytuacja klientów jest na tyle różna, że oni sami muszą ocenić korzyści z przewalutowania kredytu. Banki przygotowują się do przedstawienia ugód frankowiczom, do czego wezwał je przewodniczący KNF. Pojawiają się jednak obawy, czy kredytodawcy faktycznie zaoferują atrakcyjne warunki dużej liczbie klientów oraz czy zostaną one zaakceptowane. Na ile ugód liczy UKNF, biorąc pod uwagę, że spłaconych jest 430 tys. hipotek frankowych? Na początku grudnia szef KNF zapowiedział, że banki powinny zacząć oferować frankowiczom atrakcyjne warunki ugód, które pozwoliłyby uniknąć czasochłonnej i kosztownej drogi sądowej. Natomiast poza czynnymi jest też ok. 250 tys. spłaconych już hipotek frankowych. Cz także te umowy mają być objęte ugodami? Kwestia zaproponowania takim klientom ugód i związanych z nimi rozliczeń należy do samodzielnej decyzji każdego z banków- informuje UKNF. Pomysłem nadzoru na szybkie i masowe akceptowanie ugód jest sąd polubowny przy KNF. W proces zaangażują się też zainteresowane banki, przez których systemy składane będą wnioski- czytamy. Więcej szczegółów- na 16 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 02.02.2021.).

¨Rz¨ zauważa też: ¨Instytucjonalny najem mieszkań rozkwita¨. Coraz więcej funduszy chce budować w Polsce portfele lokali na wynajem, nie wszyscy deweloperzy są jednak zainteresowani hurtową sprzedażą. Zakup za 380 mln zł liczących 650 lokali projektów deweloperskich od Marvipolu przez Heimstaden Bostad to kolejny krok budowy w Polsce profesjonalnego rynku mieszkań na wynajem instytucjonalny (PRS). Na dojrzałych rynkach fundusze kupują paczkami wynajęte mieszkania dostarczające przychody z czynszów- tego rodzaju aktywa postrzegane są jako bezpieczna przystań. W Polsce takie portfele trzeba dopiero budować, a ostatnie lata prosperity na rynku mieszkaniowym nie ułatwiają zadania pionierom. Nie wszyscy deweloperzy są skłonni zawierać duże transakcje z inwestorami instytucjonalnymi, bo ci oczekują niższych cen od tych, które płacą Kowalscy. Marvipol nie ujawnia szczegółów transakcji z Heomstadenem, zapewniając tylko, że akcjonariusze mogą być zadowoleni z uzyskanej marży. Według szacunków JLL na koniec 2020 r. rynek PRS w Polsce można było szacować na 4,5 tys. lokali (w tym ok. 2 tys. to państwowy Fundusz Mieszkań na Wynajem), a plany inwestorów mówiły o budowie 17 tys. lokali. Więcej szczegółów- na 18 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 02.02.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje natomiast: ¨Banki stawiają na sprzedaż hipotek¨. Wzrostu zainteresowania innymi rodzajami kredytów raczej nikt się nie spodziewa. Analitycy z krajowych banków przewidują, że początek roku przyniesie ożywienie głównie w kredytach mieszkaniowych. Wzrostu oczekuje się w dwóch trzecich spośród instytucji, które odpowiedziały na cokwartalną ankietę NBP. W ostatnich miesiącach hipoteki to praktycznie jedyny wzrostowy segment rynku kredytowego. Przy tym sytuacja w poszczególnych bankach jest bardzo zróżnicowana. ¨W IV kw. 2020 r. 43 proc. banków odczuło spadek, podczas gdy 35 proc. wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, przy czym ok. 11 proc. respondentów wskazało na wzrost popytu o znacznej skali¨- czytamy w podsumowaniu wyników badania. Jak będzie wyglądała sytuacja na początku roku? Jedna trzecia banków przewiduje większy popyt na kredyt konsumpcyjny, ale banki stanowiące kilkanaście procent rynku mówią o spadku. Polityka kredytowa wobec firm pod koniec 2020 r. nie zmieniła się znacząco. Przeważało jednak jej zaostrzanie. Dotyczyło to przede wszystkim podnoszenia marż- zwłaszcza w przypadku bardziej ryzykownego zaangażowania oraz wymaganych zabezpieczeń- czytamy na ósmej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 02.02.2021.).

¨DGP¨ odnotowuje również: ¨Brakuje najemców na nowe powierzchnie¨. Podaż nowych biur bije rekordy> za to popyt przeżywa załamanie z powodu pandemii. Pandemia nie zahamowała inwestycji. Tylko w Warszawie w ubiegłym roku oddano do użytku 335 tys. mkw. nowych biur. To dwa razy więcej niż w 2019 r. W innych miastach deweloperzy są również bardzo aktywni. W Katowicach ukończyli budowę 66 tys. mkw. biur, wobec 10 tys. rok wcześniej, a w Trójmieście ok. 60 tys. mkw., czyli tyle samo co w 2019 r. Jak wynika z danych firmy Walter Hertz, w tym roku liderzy rynku deweloperskiego zapowiadają ukończenie kolejnych dużych inwestycji. Mowa nawet o 800 tys. mkw. nowych powierzchni. Ale czy będą chętni na nowe projekty? W 2020 r. popyt na nowe biura się załamał. Na największym stołecznym rynku wynajęto 602 tys. mkw. To najgorszy wynik przynajmniej od 2012 r. W innych miastach jeżeli udawało się osiągnąć wynik zbliżony do tego z 2019 r., to dzięki renegocjacjom dotychczasowych umów. Z każdym kwartałem nabierają one na sile, co oznacza, że nowych najemców jest jak na lekarstwo. Z powodu pandemii pojawił się nowy trend. Najemcy decydują się na ograniczanie zajmowanej powierzchni. W ten sposób chcą dostosować się do nowej rzeczywistości, w której dominuje praca zdalna lub model hybrydowy- czytamy także na ósmej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 02.02.2021.).

Zobacz również