Wtorek, 19 września 2017

Mieszkanie w starym budynku nie do zbycia, Rzeczpospolita
Poznańskiej 14 nie należało zwracać spadkobiercy, Rzeczpospolita
Lokatorzy udobruchani przez komisję, Dziennik Gazeta Prawna
Krajowy Zasób Nieruchomości: przygotowanie gruntów pod inwestycje mieszkaniowe, Rzeczpospolita
Inwestuj, zarabiaj, odpoczywaj, Rzeczpospolita
Zamiast wpisowego zrzutka na działalność kulturalną, Dziennik Gazeta Prawna
Współwłaściciele lokalu osobno dokumentują jego najem, Dziennik Gazeta Prawna
Mieszkanie plus ominie miejscowe plany zagospodarowania, Dziennik Gazeta Prawna
Morawiecki przepędza smog i ubóstwo, Gazeta Wyborcza
Koniec użytkowania wieczystego, Gazeta Wyborcza
Na wejście w dorosłość, Kurier Szczeciński

Więcej poniżej.

 

"Prawo co dnia" we wtorkowej "Rzeczpospolitej" odnotowuje: "Mieszkanie w starym budynku nie do zbycia". Przez bubel prawny notariusze wstrzymują sprzedaż mieszkań, bo obawiają się, że akt będzie nieważny. Będą problemy ze sprzedażą mieszkań, które nie mają w archiwach pozwoleń na budowę i użytkowanie. Winna jest obowiązująca od 11 września zmiana ustawy o własności lokali. Notariusze już odmawiają przygotowania aktów notarialnych. Problem może dotyczyć także budynków wzniesionych w XX w. Nowy art. 2 ust.1a ustawy przewiduje, że ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a gdy go nie ma, z decyzją o warunkach zabudowy oraz z pozwoleniem na budowę (lub zgłoszeniem) i pozwoleniem na użytkowanie. W starszych budynkach to bardzo trudne. W archiwach pozwoleń często już nie ma. Nie wiadomo też, jaki miejscowy plan brać pod uwagę. Przed 11 września sprawa była prosta. Dla budynków, które nie miały dokumentacji, notariusz wydawał zaświadczenia na podstawie inwentaryzacji budowlanej, którą dostarczał zainteresowany wydaniem zaświadczenia. Sporządzała ją osoba z uprawnieniami, która opisywała stan faktyczny budynku. Problemu by nie było, gdyby ustawodawca przygotował dobre przepisy przejściowe. Szczegóły- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 19.09.2017.).

 

"Prawo co dnia" informuje też: "Poznańskiej 14 nie należało zwracać spadkobiercy". Komisja weryfikacyjna wydała pierwszą decyzję w sprawie kamienicy. Zarzuciła rażące naruszenie prawa przy jej reprywatyzacji. W poniedziałek komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję w sprawie reprywatyzacji kamienicy przy ul. Poznańskiej 14 w Warszawie. Jednocześnie odmówiła ustanowiła prawa użytkowania wieczystego. Swojej decyzji nadała rygor natychmiastowej wykonalności. Przewodniczący komisji zarzucił, że prezydent Warszawy, wydając decyzję reprywatyzacyjną, nie dołożyła należytej staranności. Więcej szczegółów- także na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 19.09.2017.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" zauważa również: "Lokatorzy udobruchani przez komisję". Prezydent Warszawy nie dołożyła należytej staranności przy podejmowaniu decyzji zwrotowej dotyczącej nieruchomości przy ul. Poznańskiej 14- uznała komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji. To oznacza, że po raz pierwszy uchylona została decyzja dotycząca kamienicy z lokatorami. Ci jednak mają jedynie satysfakcję. Droga do odszkodowań jest daleka. Komisja w wydanej wczoraj decyzji podkreśliła, że najemcy byli szantażowani przez nowych właścicieli nieruchomości. Zmuszano ich do opuszczenia lokali w zamian za umorzenie zaległości czynszowych, które rosły w zastraszającym tempie wskutek podwyższenia czynszu o kilkaset procent. Wskazano również na nadmierną uciążliwość przeprowadzanych prac remontowych- czytamy na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 19.09.2017.).

 

"Administracja" w "Rz" informuje obszernie: "Krajowy Zasób Nieruchomości: przygotowanie gruntów pod inwestycje mieszkaniowe". Nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego, dla których ustanowiono użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa mogą trafić do Krajowego Zasobu Nieruchomości. Z kolei grunty z Zasobu mogą trafić do samorządów, przekazane im nieodpłatnie lub wniesione w formie aportu do spółek celowych. Nowe regulacje zawarte w ustawie z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (dalej KZN). Zasadniczo weszła ona w życie 11 września 2017 r., choć niektóre jej przepisy (dotyczące utworzenia KZN) obowiązują już od 12 sierpnia 2017 r. Ustawą tą wprowadzono rozwiązania służące zwiększenia ilości mieszkań na wynajem (w tym z opcją uzyskania własności przez najemcę) przez wykorzystanie nieruchomości Skarbu Państwa. Nowe przepisy określają zasady: utworzenia i funkcjonowania KZN; kwalifikowania i przekazywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa albo pozostających w użytkowania wieczystym Skarbu Państwa do KZN; gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład KZN i mieszkaniami na wynajem (o czynszu normowanym)- czytamy w ramach wstępu. Obszerny tekst na czwartej i piątej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 19.09.2017.).

 

"Rz" w dodatku "Życie Ziemi Podlaskiej" zamieszcza tekst: "Inwestuj, zarabiaj, odpoczywaj". W Białymstoku inwestorzy kupują mieszkania dla studentów., w Augustowie- dla turystów. W całym województwie podlaskim deweloperzy oferują ok. 2,7 tys. mieszkań na niespełna 60 osiedlach. Inwestycje powstają głównie w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Średnia cena ofertowa mkw. mieszkania deweloperskiego wynosi niecałe 4,5 tys. zł. To jedna z najniższych cen w kraju. Dla porównania 1 mkw. lokalu w Warszawie jest wyceniany średnio na 7,7 tys. zł. Więcej szczegółów- na szóstej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 19.09.2017.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" zauważa: "Zamiast wpisowego zrzutka na działalność kulturalną". Nowe przepisy dotyczące spółdzielni weszły w życie raptem 10 dni temu, a prezesi już znaleźli w nich furtki, które utrudnią życie mieszkańcom. -Dzień dobry, chciałbym zostać członkiem spółdzielni.
-Musi pan wnieść opłatę w wysokości 600 zł.
-Ale przecież zgodnie z nową ustawą już się nie płaci wpisowego.
-To prawda. Ale my pobieramy opłatę na prowadzenie działalności kulturalnej.

To nie żart. W kilku dużych spółdzielniach na terenie całego kraju dosłownie na dniach powstały osiedlowe kluby seniora (spotkania w nich mają się odbywać co najmniej raz w kwartale), kółka plastyczne dla dzieci (raz w miesiącu), a w jednej powołano do życia koło sympatyków polowania na zwierzynę łowną. Skąd taka aktywność zarządów? 9 września weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Ustawodawca postanowił m.in. wprowadzić zasadę, że członkostwo w spółdzielni przysługuje z mocy prawa. I tylko osobom, które są z nią związane węzłem prawnym (czyli najczęściej po prostu mają lokal w danym budynku). To zaś wiąże się z brakiem obowiązku składania deklaracji członkowskiej oraz odebraniem spółdzielniom prawa do pobierania wpisowego od nowych członków. Zgłosili się czytelnicy "DGP", którzy potwierdzają, że zarządy nie wymagają już wnoszenia wpisowego. Za to w ich miejsce pojawiły się… opłaty na działalność kulturalną. Więcej szczegółów- także na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 19.09.2017.).

 

"DGP" informuje też: "Współwłaściciele lokalu osobno dokumentują jego najem". Najemca nie odliczy VAT z faktury zbiorczej wystawionej przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości- potwierdził dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej. Chodziło o kobietę, która wynajmowała lokal użytkowy od sześciu jego współwłaścicieli, reprezentowanych przez zarządcę nieruchomości. Na pierwszej fakturze, którą otrzymała, figurowali zbiorczo, jako sprzedawcy usługi, wszyscy współwłaściciele lokalu. Szczegóły- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 19.09.2017.).

 

"DGP" zauważa również: "Mieszkanie plus ominie miejscowe plany zagospodarowania". Rząd przygotowuje przepisy powołujące do życia obszary zorganizowanego inwestowania, dla których będą obowiązywać uproszczone procedury pozwalające na szybsze realizowanie przedsięwzięć budowlanych. Kluczową propozycją jest powołanie obszarów zorganizowanego inwestowania (OZI), na których będą obowiązywać specjalne, uproszczone procedury. Ma to wesprzeć Narodowy Program Mieszkaniowy. OZI będą bowiem obejmowały grunty należące do Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) i przekazywane pod budownictwo na wynajem czy to w drodze przetargu, czy też jako aport do komunalnej spółki celowej. OZI będą nieco przypominały specjalne strefy ekonomiczne. Mają one określać inne zasady inwestowania na określonym obszarze. Dzięki temu dużo szybciej będzie można rozpocząć budowę mieszkań pod wynajem na gruntach KZN. W obecnym stanie prawnym budowa na tych gruntach byłaby możliwa dopiero po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegóły- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 19.09.2017.).

 

"Gazeta Wyborcza" zauważa: "Morawiecki przepędza smog i ubóstwo". Docieplanie budynków, wymiana pieców na węgiel, dopłaty do ekologicznych paliw i dobrej jakości węgla dla najbiedniejszych Polaków- wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiada kompleksowy program walki ze smogiem. Pieniądze będą pochodzić m.in. z opłat za torebki foliowe. Już na początku roku zespół Morawieckiego przygotował 14 punktów programu "Czyste powietrze", a wśród nich m.in.:wprowadzenie standardów dla kotłów, norm jakości węgla czy programu elektromobilności. Standardy dla kotłów wchodzą w życie 1 października. Projekt przepisów o normach jakości paliw jest gotowy i ma być głosowany w Sejmie w październiku- czytamy na dziewiątej stronie "Gazety".

(Źródło: "Gazeta Wyborcza"- 19.09.2017.).

 

"Gazeta" zamieszcza również obszerny tekst: "Koniec użytkowania wieczystego". Rząd chce zastąpić użytkowanie wieczyste gruntu prawem własności. Za przekształcenie trzeba będzie zapłacić. Projekt ustawy wywłaszczeniowej już jest gotowy. Przygotowało go Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Zakłada, że za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność trzeba będzie zapłacić. Zamiast jak obecnie rocznych opłat przyszli właściciele gruntów będą musieli wnieść tzw. opłatę przekształceniową. Ta ma być rozłożona na 20 rat. Ich wysokość ma być równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu 1 stycznia 2017 r. Opłata przekształceniowa będzie mogła być co trzy lata waloryzowana "przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości", które ogłasza GUS. Gminy nie będą mogły wprowadzać dowolnych podwyżek. Gdy właściciel sprzeda mieszkanie przed upływem 20- letniego okresu wnoszenia opłat przekształceniowych, obowiązek ich płacenia przejdzie na nabywcę lokalu. Gdy będziemy zwlekać z opłatą na rzecz gminy lub skarbu państwa zostaniemy wpisani do rejestru dłużników. Na przekształceniu użytkowania we współwłasność gruntu skorzystają nie tylko właściciele mieszkań, garaży, ale też lokali handlowych i usługowych. W tym przypadku jednak spłata współwłasności gruntu ma potrwać 33 lata- czytamy na 21 stronie "Gazeta".

(Źródło: "Gazeta Wyborcza"- 19.09.2017.).

 

 

"Kurier Szczeciński" odnotował: "Na wejście w dorosłość". Centrum Opieki nad Dzieckiem w ramach programu "Dom na start" oddało do użytku kolejne mieszkanie dla młodzieży z rodzin zastępczych. To już piąty taki lokal w Szczecinie. W pierwszym kwartale przyszłego roku planowane są jeszcze dwa takie mieszkania. Program "Dom na start" jest przeznaczony dla młodzieży pochodzącej z rodzin zastępczych i ma za zadanie pomóc im wejść w dorosłość. W czwartek oddano do użytku kolejne mieszkanie przy ul. Portowej 74b. To lokal czteroosobowy. Młodzi ludzie będą mieszkać z konsultantem. Przy projektowaniu mieszkania starano się, aby każdy pokój miał indywidualny charakter. Beneficjenci programu mogą korzystać z mieszkań przy trzy lub pięć lat, jeżeli studiują. Muszą sami się utrzymać i wnosić opłaty. Pomoc materialna, którą otrzymują od Centrum Opieki nad Dzieckiem, to 500 zł miesięcznie, jeżeli kontynuują naukę, oraz szeroko pojęty sprzęt domowy. W program zaangażowane jest też Szczecińskie TBS. Jego zadaniem jest znalezienie odpowiednich lokali i przedstawienie ich miastu, które decyduje, w jaki sposób je wykorzystać. Zdaniem Grażyny Szotkowskiej, prezes Szczecińskiego TBS, programy pomocy młodym ludziom w mieście idą w bardzo dobrym kierunku. To efekt bardzo dobrej współpracy z Centrum Opieki nad Dzieckiem i MOPR- czytamy na 13 stronie "Kuriera".

(Źródło: "Kurier Szczeciński"- 19.09.2017.).

 

Zobacz również