Wtorek, 19 sierpnia 2021

¨Najem można rozliczyć kartą podatkową¨
¨Ochrona przed trucizną to zadanie własne samorządu¨
¨Cięcie stóp kolejną zmora kredytodawców¨
¨Sprzedaż egzekucyjna nie zawsze z VAT¨
¨Nowe obowiązki spółek nieruchomościowych dopiero w 2022 r.¨
¨Kolejna próba uporządkowania przestrzeni¨
¨W nowych przetargach dokumenty również po nowemu¨
¨Smog. Dramatyczna jakość powietrza w polskich miastach¨

Więcej poniżej.

„Prawo co dnia” we wtorkowej „Rzeczpospolitej” odnotowuje: ¨Najem można rozliczyć kartą podatkową¨. Przedsiębiorca wynajmujący do 12 pokoi może płacić podatek w formie karty, nawet jeśli korzysta z portali rezerwacyjnych. Korzystanie z usług wyspecjalizowanych portali nie przeszkadza przedsiębiorcy w rozliczaniu uproszczonego podatku. Skarbówka potwierdziła to w odpowiedzi na pytanie podatnika, który chce założyć działalność gospodarczą polegającą na wynajmie pokoi gościnnych. Rezerwacje będą prowadzone na indywidualnej stronie wnioskodawcy oraz przez portale rezerwacyjne. Chciał się upewnić, czy rozliczając podatek dochodowy kartą podatkową, może korzystać z usług portali. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał, że kartą może być opodatkowany najem mieszkań i domów. To najprostsza forma rozliczenia z fiskusem. Nie trzeba prowadzić księgowości. Kwotę miesięcznego podatku ustala na dany rok naczelnik urzędu skarbowego. Bierze pod uwagę m.in. wielkość miejscowości i liczbę pracowników. Więcej szczegółów- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 19.01.2021.).

¨Prawo co dnia¨ informuje też: ¨Ochrona przed trucizną to zadanie własne samorządu¨. Gmina, która prowadzi projekt usuwania z danego terenu wyrobów zawierających azbest, nie działa jako podatnik VAT. WSA w Rzeszowie uwzględnił skargę gminy, z której fiskus chciał zrobić podatnika VAT, bo prowadziła projekt usuwania szkodliwego dla zdrowia mieszkańców azbestu. We wniosku o interpretację z maja 2020 r. gmina wyjaśniła, że ubiega się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do projektu usuwania wyrobów zawierających azbest z jej terenu. Będzie ono obejmowało koszty zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych. Samorządowcy podkreślali, że dotacja będzie mogła wynieść do 90 proc. kosztów kwalifikowanych. Pozostałe gmina pokryje z własnych środków. Chciała się upewnić, jakie skutki może mieć dla niej takie przedsięwzięcie na gruncie VAT. Sama była przekonana, że w żadnym momencie nie będzie ono związane  z wykonywanymi przez nią czynnościami opodatkowanymi. Innego zdania był fiskus, który uznał, że podczas dofinansowania z funduszu na zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów mamy do czynienia  z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT.. Samorządowcy zaskarżyli interpretację i wygrali. Rzeszowski WSA nie miał wątpliwości, że w spornej sprawie gmina w związku z programem usuwania azbestu nie działa jako podatnik VAT. Fiskus błędnie więc uznał, że dotacja ze środków funduszu ochrony środowiska wpływa na cenę usługi- czytamy także na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 19.01.2021.).

¨Rz¨ zauważa też: ¨Cięcie stóp kolejną zmora kredytodawców¨. Zerowe, a tym bardziej ujemne stopy procentowe obniżyłyby wyniki banków. Prezes NBP przyznał, że gdyby perspektywy koniunktury gospodarczej się pogorszyły, może pojawić się potrzeba obniżenia stóp. Dodał, że dopuszcza nawet ujemne stopy procentowe w Polsce.. ucierpiałyby na tym banki, których wynik odsetkowy znalazłby się pod jeszcze większą presją. Od marca stopa referencyjna spadła z 1,5 proc. do 0,1 proc. Zdaniem analityków do kolejnych obniżek nie dojdzie, zwłaszcza poniżej zera, ponieważ byłby to kolejny cios dla sektora bankowego. Już ostatnie cięcie było dla banków bardzo bolesne. Banki przeniosą straty na klientów w postaci wzrostu marż i opłat. Zatem wpływ obniżek najbardziej odczują po roku- dwóch Polacy. Skorzystają jedynie ci, którzy zaciągnęli w przeszłości kredyty. Szczegóły- na 17 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 19.01.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje natomiast: ¨Sprzedaż egzekucyjna nie zawsze z VAT¨. Jeżeli nieruchomość była wykorzystywana  przez dłużnika na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej dwa lata, to komornik nie nalicza VAT przy jej sprzedaży- stwierdził dyrektor KIS. Chodziło o budynek wykorzystywany przez podatniczkę w firmie przez kilka lat. W tym czasie nie ponosiła ona na ulepszenie tej nieruchomości wydatków, które przekroczyłyby 30 proc. wartości początkowej. Kobieta miała długi, w związku z tym nieruchomość miała zostać sprzedana w trybie egzekucyjnym, a uzyskane z tego pieniądze miały zostać przeznaczone na pokrycie zobowiązań. Komornik sądził, że przy sprzedaży będzie musiał naliczyć VAT. Argumentem była działalność gospodarcza prowadzona przez dłużniczkę. Dyrektor KIS stwierdził jednak, że podatek nie jest należny ze względu na zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Przepis ten zwalnia z opodatkowania dostawę nieruchomości dokonywaną po pierwszym zasiedleniu, pod warunkiem, że od pierwszego zasiedlenia do sprzedaży minęły nie mniej niż dwa lata- czytamy. Więcej- na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 19.01.2021.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Nowe obowiązki spółek nieruchomościowych dopiero w 2022 r.¨. Po raz pierwszy udziałowcy i akcjonariusze spółek nieruchomościowych oraz one same poinformują fiskusa o podmiotach posiadających walory takiej spółki do końca marca 2022 r.- wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie ¨DGP¨. Redakcja zadała je w związku z wątpliwościami narosłymi wokół nowych przepisów o spółkach nieruchomościowych. W nowelizacji z 28 listopada 2020 r. nie ma bowiem przepisów przejściowych, które precyzowałyby, kiedy należy po raz pierwszy wypełnić obowiązki sprawozdawcze wprowadzone tą ustawą. Pojawiły się obawy, że fiskus zażąda pierwszych informacji już w 2021 r.- za rok ubiegły. Obawy okazały się niezasadne. Spółki nieruchomościowe to nowa instytucja prawna. W uproszczeniu chodzi o podmioty, których ponad połowę aktywów stanowią nieruchomości (lub prawa do nich) położone na terytorium Polski, o wartości ponad 10 mln zł. Jeden z obowiązków, który na nich spoczywa dotyczy obowiązku poboru i wpłacenia 19- proc. podatku ¨u źródła¨ w sytuacji, gdy nierezydent sprzedaje udziały (akcje) tych spółek, dające co najmniej 5 proc. praw głosu- czytamy. Szczegóły- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 19.01.2021.).

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨Kolejna próba uporządkowania przestrzeni¨. Reforma planowania przestrzennego ma już kilkunastoletnią historię. Wszystkie rządy rozpoczynały prace nad projektem ustawy w tej sprawie, ale żadnemu nie udało się ich zakończyć. Czy tym razem będzie inaczej? Do 18 organizacji samorządowych i branżowych trafiło pismo Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, w którym prosi o uwagi i propozycje dotyczące ogólnych założeń reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Resortowi zależy na opiniach praktyków, ale chce też wysondować, które z przygotowanych rozwiązań są zgodne z oczekiwaniami zainteresowanych, a które mogą być przez nich kontestowane dlaczego. Więcej o drodze przez mękę kolejnych projektów ustaw o planowaniu przestrzennym- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 19.01.2021.).

¨Firma i Prawo¨ w ¨DGP¨ zamieszcza natomiast obszerny tekst: ¨W nowych przetargach dokumenty również po nowemu¨. W postępowaniach wszczynanych po 1 stycznia tego roku obowiązują zmodyfikowane wymogi co do oświadczeń i innych potwierdzeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Dotyczą m.in. okresów ich ważności oraz formy składania. Co najbardziej istotne- teraz muszą mieć one formę elektroniczną. Przy czym regulacje te mają zastosowanie do postępowań, wszczynanych po 1 stycznia 2021 r., a więc pod rządami nowej, bo obowiązującej od tego samego dnia, ustawy- Prawo zamówień publicznych. Mowa o rozporządzeniu ministra rozwoju, pracy i technologii z 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Warto się przyjrzeć, jakie to zmiany, aby przygotować się do nowych oczekiwań podmiotów organizujących zamówienia- czytamy w ramach wstępu. Lektura dla zainteresowanych- na pierwszej i drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 19.01.2021.).

¨Głos Szczeciński¨ odnotował: ¨Smog. Dramatyczna jakość powietrza w polskich miastach¨. W nocy z niedzieli na poniedziałek i w poniedziałkowy poranek w wielu polskich miastach był bardzo silny smog. Normy zanieczyszczeń były przekroczone nawet kilkukrotnie. Mroźne temperatury w całym kraju automatycznie przełożyły się na jakość powietrza. W niektórych miejscach normy zanieczyszczenia zostały przekroczone ponad 10- krotnie. W rankingu w pierwszej dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych miast, oprócz Warszawy znalazł się także Wrocław.. Jakby tego było mało, spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych smogiem miast w Europie aż 33 to miasta polskie. Szczegóły- na szóstej stronie ¨Głosu¨.

(Źródło: ¨Głos Szczeciński¨– 19.01.2021.).

Zobacz również