Wtorek, 19 maja 2020

¨Rząd odwiesza terminy¨
¨Nadmorskie wydmy zamiast pawilonów¨
¨Kiedy gmina może zaniechać dochodzenia czynszu od firm?¨
¨Program Czyste Powietrze¨
¨Odwieszone terminy w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych¨
¨W domu jednorodzinnym nie wydzieli się czterech odrębnych lokali¨
¨Załamanie sprzedaży kredytów bankowych¨
¨Rynek biurowy odczuje poważne komplikacje po koronawirusie¨
¨Druga strona medalu¨
¨Spory przetargowe będą na nowo rozstrzygane¨
¨Nowy blok rośnie na osiedlu Lotnisko¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ we wtorkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Rząd odwiesza terminy¨. Pozwolenia na budowę staną się ostateczne. Będą biegły terminy przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy bloku czy domu. Terminy administracyjne zaczną biec ponownie od 25 maja. Dzięki temu pozwolenia na budowę się uprawomocnią. I będzie można ruszyć z inwestycją. Nowe przepisy chwalą deweloperzy i prawnicy. Obawiają się jednak, że nagromadzone sprawy zakorkują urzędy. Chodzi o ustawę z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS- CoV- 2, tzw. ustawę covidową. Obowiązuje od 16 maja. Odwiesza bieg terminów administracyjnych, ale dopiero po upływie siedmiodniowego okresu przejściowego, tzn. w poniedziałek 25 maja. Nowe rozwiązania z zadowoleniem przyjmuje Polski Związek Firm Deweloperskich, zwracając uwagę, że nareszcie wiele inwestycji będzie mogło wreszcie ruszyć z miejsca. Inwestorzy obawiają się jednak, że urzędy nie zajmą się szybko wszystkimi sprawami i trzeba poczekać. W tekście przypomniano: w ubiegłym roku wydano łącznie 201,5 tys. pozwoleń na budowę w całym kraju. Z kolei 99,8 tys. zgód budowlanych uzyskali w 2019 r. inwestorzy budujący domy jednorodzinne. Więcej szczegółów- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 19.05.2020.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Nadmorskie wydmy zamiast pawilonów¨. Zmiana przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie może być dokonana bez wiedzy i zgody jej właścicieli. O takiej zmianie właściciele działki w nadmorskim Darłówku dowiedzieli się w 2018 r., przy okazji podziału majątku po rozwodzie. Do wspólnego dorobku wchodziła m.in. niezabudowana posesja w Darłówku. 2700 mkw. zostało zakupione od Agencji Mienia Wojskowego w latach 90. ub. wieku w wyniku przetargu. Zgodnie z uchwałą ówczesnej Rady Narodowej Miasta i Gminy Darłowo nieruchomość była przeznaczona częściowo na wydmy i zieleń wydmową, częściowo pod projektowany zespół obiektów obsługi plaży. Jeszcze przed sprzedażą działki przez Agencję burmistrz Darłowa ustalił dla nie warunki zabudowy i zagospodarowania dla jednokondygnacyjnego pawilonu, określonego jako usługi nieuciążliwe. W okresie ważności tej decyzji Agencja nie wystąpiła jednak o pozwolenie na budowę, a prawomocna decyzja burmistrza była ważna tylko do 1 stycznia 2020 r. Nabywcy działki byli jednak zainteresowani budową w tym miejscu apartamentowca. Nie uzyskali na to zgody. O zmianie jej przeznaczenia dowiedzieli się dopiero w 2018 r. W miejscowym planie zagospodarowania Darłówka Zachodniego uchwalonym w 2007 i zmienionym w 2012 r., już nie tylko część, ale cała działka została określona jako teren wydm nadmorskich z zielenią. Rozpatrując skargę właścicieli, WSA w Szczecinie przypomniał, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przyznaje szczególnej ochrony własności. Często musi ono zostać ograniczone, biorąc pod uwagę konieczność uwzględnienia innych wartości- czytamy także na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 19.05.2020.).

¨Dobra Administracja¨ w ¨Rz¨ zamieszcza z kolei tekst: ¨Kiedy gmina może zaniechać dochodzenia czynszu od firm?¨. Wójt powinien wydać zarządzenie regulujące tryb udzielania ulg dla przedsiębiorców, zanim rada gminy podejmie w tej sprawie uchwałę, chociaż nie ma takiego obowiązku. Ustawodawca w tarczy kryzysowej 1.0 (dalej ¨specustawa koronawirusowa¨) upoważnił wójta do odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przed podjęciem formalnej uchwały przez radę gminy. Wójt nie musi wydawać zarządzenia regulującego tryb udzielania ulg. Ani ustawa o samorządzie gminnym ani specustawa koronawirusowa nie formułują takiego obowiązku- czytamy w ramach wstępu. Szczegóły- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 19.05.2020.).

¨Dobra Administracja¨ informuje też: ¨Program Czyste Powietrze¨. Od 15 maja obowiązują uproszczone procedury w uzyskiwaniu dotacji na wymianę przestarzałych kotłów oraz ocieplenie domów w programie ¨Czyste Powietrze¨. Za wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania w programie oraz udzielania pożyczek odpowiadać będą teraz gminy. Beneficjentów podzielono na dwie grupy uprawnione do dofinansowania o różnej wysokości. Podstawowe dofinansowanie otrzymają osoby mające roczny dochód nieprzekraczający 100 tys. zł. Podwyższony poziom dofinansowania dotyczy osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1400 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Więcej szczegółów- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 19.05.2020.).

¨Dobra Administracja¨ przypomina również: ¨Odwieszone terminy w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych¨. Sejm na ostatnim posiedzeniu uchylił przepisy, które zawieszały bieg terminów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Zaczną one biec po upływie 7 dni od wejścia w życie przepisów, co może nastąpić jeszcze w maju- czytamy w ramach wstępu. Więcej- na drugej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 19.05.2020.).

¨Dobra Administracja¨ zauważa  też: ¨W domu jednorodzinnym nie wydzieli się czterech odrębnych lokali¨. Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego może zostać wydane, jeżeli stan faktyczny odpowiada warunkom wynikającym także z przepisów prawa budowlanego. Wydanie takiego dokumentu nie może spowodować zmiany charakteru budynku- z jednorodzinnego na wielorodzinny. Prezydent miasta wydał oświadczenie, w którym odmówił wydania zaświadczenia stwierdzającego samodzielność 4 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku jednorodzinnym. Organ w rozstrzygnięciu powołał się na przepisy kodeksu postępowania administracyjnego z których wynika, że zaświadczenie służy urzędowemu stwierdzeniu faktów znanych organowi administracji publicznej albo potwierdzeniu określonego stanu prawnego. Stąd nie jest możliwe wydanie zaświadczenia w sprawie, której stan faktyczny jest sporny. Więcej- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 19.05.2020.).

¨Rz¨ odnotowuje też: ¨Załamanie sprzedaży kredytów bankowych¨. Mocno spadła sprzedaż głównych produktów dla klientów indywidualnych. W kolejnych miesiącach banki będą ostrożne, podobnie jak klienci, więc akcja kredytowa jeszcze się nie rozpędzi. Liczby udzielonych limitów i kart kredytowych w kwietniu spadły rok do roku po ok. 68 proc., kredytów konsumpcyjnych o 48 proc., a mieszkaniowych o 23 proc.- wynika z danych Biura Informacji Kredytowej dla ¨Rz¨. Jeden z głównych, a pod względem wartości najważniejszy z produktów dla klientów indywidualnych to kredyty mieszkaniowe. W kwietniu liczba nowo udzielonych hipotek spadała wolniej z powodu wyższej średniej kwoty kredytu. Nie wynika to ze wzrostu cen nieruchomości, lecz raczej ze wzrostu wielkości kupowanej nieruchomości. Wyższe wymagania wkładu własnego mogą stanowić ograniczenie dla osób młodych, kupujących pierwsze mieszkanie. Osoby już posiadające nieruchomość, którą mogą sprzedać, i mające oszczędności nie będą miały problemu ze sprostaniem wyższym wymaganiom. Kupują więc większe nieruchomości. Analitycy spodziewają się, że jeszcze w maju i czerwcu mogą napłynąć gorsze dane dotyczące sprzedaży, niż te z kwietnia. W tych miesiącach udzielane będą w dużej mierze kredyty, o które wnioski składano w kwietniu, a był to przecież miesiąc lockdownu. Już dziś wiadomo, że popyt na kredyt spadł w kwietniu o ponad jedną czwartą. To musi się odbić na liczbie wypłacanych kredytów. Szczególnie, że banki wprowadziły dodatkowe kryteria i odrzucają więcej wniosków niż na początku roku. Jednak w kolejnych miesiącach należy spodziewać się poprawy sytuacji. Więcej szczegółów- na 15 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 19.05.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zauważa z kolei: ¨Rynek biurowy odczuje poważne komplikacje po koronawirusie¨. Wiele firm w czasie pandemii przeszło na pracę w trybie zdalnym. Nowa forma przypadła do gusty nie tylko pracownikom, ale też pracodawcom. Obecna sytuacja sprawia, że najemcy skupiają się na optymalizacji kosztów- wskazuje ekspert Colliers International. Jego zdaniem przełoży się to na wzrost liczby renegocjacji umów, która i tak była spora, bo obejmowała dotąd 33 proc. kontraktów. Najemcy oczekują większej elastyczności, zarówno jeśli chodzi o powierzchnię, czas trwania umów, jak i możliwość zwolnienia z czynszu na jakiś okres. Wynajmujący starają się iść na rękę najemcom. Nie chcą dopuścić do masowego opuszczania biur. Poza tym muszą pozyskiwać wciąż nowych klientów. Tylko w Warszawie, według szacunków firmy Cushmann&Wakefield, na koniec marca 2020 r. w budowie znajdowało się ponad  765 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Prawie połowa z tego ma zostać oddana jeszcze w tym roku. Tymczasem popyt stopniał już w I kw. i wyniósł 138,9 tys. mkw., co oznacza rok do roku spadek o 0,5 proc.- czytamy. Więcej- na ósmej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 19.05.2020.).

¨DGP¨ w dodatku ¨Biznes¨ zamieszcza ¨Poradnik Frankowicza¨. W tekście otwierającym ¨Druga strona medalu¨ czytamy: Od 3 października 2019 r. część adwokatów i radców prawnych stara się ugruntować przekonanie, że w sporach sądowych między bankami a kredytobiorcami frankowymi wszelkie argumenty przemawiają na korzyść tych drugich. Sprawy są zdecydowanie bardziej skomplikowane, czytamy w ramach wstępu- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 19.05.2020.).

¨DGP¨ informuje również: ¨Spory przetargowe będą na nowo rozstrzygane¨. Od poniedziałku ruszają na nowo rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przed wejściem na salę uczestnikom będzie mierzona temperatura. Na tę wiadomość czekało z niecierpliwością wielu przedsiębiorców i urzędników, którzy nie mogli zakończyć przetargu i zawrzeć umowy ze względu na odwołania wniesione do KIO. Od 16 marca 2020 r. z powodu zagrożenia epidemicznego nie odbywały się przed nią jawne rozprawy. W najbliższych dniach zacznie ona orzekać na nowo. Powrót do orzekania przez KIO wynika z obowiązującej od soboty tzw. tarczy antykryzysowej 3.0. Początkowo jej projekt zakładał wprowadzenie specjalnej procedury, w której sprawy miały być rozstrzygane wyłącznie na podstawie stanowisk przesyłanych przez internet lub na piśmie. Przed skierowaniem go do Sejmu rzad usunął wszystkie te regulacje. Przewidział natomiast uchylenie art. 15ZZS obowiązującej specustawy, który zawieszał bieg terminów, w tym również w postępowaniach prowadzonych przez KIO.To zaś oznacza, że odwołania znów będą rozpoznawane. Więcej szczegółów- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 19.05.2020.).

¨Głos Szczeciński¨ odnotował: ¨Nowy blok rośnie na osiedlu Lotnisko¨. Przy ul. Śniadeckiego 17 na osiedlu Lotnisko w Stargardzie Kluczewie trwa budowa 24 mieszkań. Pierwsi lokatorzy mają wprowadzić się tam za kilka miesięcy. To inwestycja Stargardzkiego TBS. W budynku powstaną 24 mieszkania, które zostaną wynajęte miastu w celu podnajęcia ich osobom uprawnionym do otrzymania mieszkania komunalnego, w tym w pierwszej kolejności osobom oczekującym na zamianę lokalu z urzędu, które zdecydują się na pozostawienie dotychczas zajmowanego lokalu w zasobie własnym miasta- informuje Stargardzkie TBS. Na parterze budynku przy Śniadeckiego 17 będzie żłobek prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W czterech oddziałach będzie ich 48- czytamy na trzeciej stronie ¨Głosu¨.

(Źródło: ¨Głos Szczeciński¨– 19.05.2020.).

Zobacz również