Wtorek, 18 styczeń 2022

¨Przedsiębiorców czeka trudny wybór¨
¨Ostatnie odliczenie składki zdrowotnej od firmowego PIT¨
¨Trudno o szybką reakcję na przemoc¨
¨PGNiG wzięte w dwa ognie¨
¨Trudny start przepisów o lokalu za grunt¨
¨Teraz wyrównanie zaliczek, a po roku? Problem¨
¨Termin odroczony, ale kto dopłaci podatek?¨
¨W spółdzielniach bez korespondencyjnych głosowań¨
¨Rekomendacje UZP pomogą organizatorom konkursów¨
¨Elektromobilność może dotyczyć wszystkich zamawiających¨
¨Mieszkania komunalne w Szczecinie. Ruszył nabór! Będą przydzielane w ramach programów społecznych¨

Więcej poniżej.

Wtorkowa ¨Rzeczpospolita¨ odnotowuje: ¨Przedsiębiorców czeka trudny wybór¨. Przy niewielkich kosztach opłacalne może być rozliczenie ryczałtem. Ten, kto wybierze skalę podatkową, może odliczyć ulgę dla klasy średniej. Ale jest limit. Przedsiębiorcy mają jeszcze miesiąc na wybór formy opodatkowania. Tym, którzy mają stabilną sytuację, stałe miesięczne przychody, a poza tym ponoszą niewysokie wydatki, opłacać może się ryczałt. Muszą jednak uważać na pułapki. Przepisy są tak skonstruowane, że nie zawsze uda się ustalić właściwą stawkę. Ten, kto wybierze rozliczenie według skali, może skorzystać już w trakcie roku z ulgi dla klasy średniej. Jednak tu także po przekroczeniu limitu przychodów trzeba będzie dopłacić podatek po zakończeniu roku. Polski Ład diametralnie zmienia też zasady rozliczania składki zdrowotnej. Nie można już jej odliczyć od podatku. Przedsiębiorcom udało się jeszcze ¨uratować¨ składkę za grudzień. Normalnie płacili ją w styczniu, widmo likwidacji ulgi spowodowało jednak, że wielu z nich przyspieszyło przelew do ZUS. Jeśli w grudniu przedsiębiorca zapłacił dwie składki zdrowotne, czyli normalnie listopadową i przyspieszoną grudniową, przysługuje mu podwójna ulga. I to koniec tej preferencji. Składki zdrowotnej zapłaconej w tym roku nikt już nie odliczy- podkreśla ¨Rz¨ na pierwszej stronie głównego wydania. ¨Rz¨ wraca do sprawy w kolejnym tekście: ¨Ostatnie odliczenie składki zdrowotnej od firmowego PIT¨. Przedsiębiorca, który w grudniu zapłacił szybciej do ZUS, już w styczniu skorzysta z podwójnej ulgi. Więcej- na dziewiątej stronie głównego wydania. W kolejnym tekście czytamy: ¨Zakład udostępni specjalny kalkulator dla firm¨. Ułatwi on przedsiębiorcom ustalenie właściwej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne . Szczegóły- na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 18.01.2022.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa natomiast w innym miejscu: ¨Trudno o szybką reakcję na przemoc¨. Złożenie wniosku o pozbycie się oprawcy z domu nie oznacza, że szybko do tego dojdzie. Sądy często nie dochowują miesięcznego terminu na jego rozpatrzenie. Wnioski o usunięcie oprawcy z mieszkania leżą w sądach często dłużej niż miesiąc. Powodów jest kilka. Sprawcy często się ukrywają, a ofiary składają niekompletne dokumenty, a często i strach przed oprawcą sprawia, że ofiara wycofuje wniosek o nakazanie opuszczenia lokalu. Nie pomaga również pandemia. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w szczegółowej analizie przyjrzał się sytuacji ofiar przemocy. Więcej szczegółów- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 18.01.2022.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje natomiast: ¨PGNiG wzięte w dwa ognie¨. Ochroną taryfową zostaną objęte instytucje publiczne, a także odbiorcy komunalni. Jednocześnie firma obniżyła o 25 proc. ceny dla małych odbiorców biznesowych. Przedsiębiorcy zapłacą w skorygowanej ofercie ok. 59 gr. netto za 1 kWh. W cenniku z lipca ub.r. obowiązywały stawki rzędu 14- 17 gr za 1 kWh. Obniżka dotyczy dwóch miesięcy- styczeń i luty. Oznacza to, że w połączeniu z obniżką VAT za gaz do 0 proc. będzie to realna ulga dla przedsiębiorców, chociaż częściowo rekompensująca skokowy wzrost cennikowy ceny gazu. PGNiG zmieniło swój cennik, ale samo kupuje gaz po cenach rynkowych. W tym i ubiegłym miesiącu spółka posiłkowała się kredytami krótkoterminowymi na łączną kwotę prawie 3,5 mld zł. Zgodnie z uchwaloną w czwartek przez Sejm ustawą spółka będzie mogła liczyć na pożyczkę w wysokości 20 mld zł z resortu aktywów państwowych, a także sięgające 30 mld zł gwarancje przy pozyskiwaniu środków przeznaczonych na ciągłość dostaw. Przypadnie jej również duża część wynoszących 10 mld zł rekompensat przyznanych w związku z zamrożeniem cen. Jednocześnie powstaje problem z nowymi przyłączami. Należąca do PGNiG Polska Spółka Gazownictwa poinformowała w ubiegłym tygodniu, że wstrzymała zawieranie umów na nowe przyłącza z powodu pełnego zarezerwowania środków inwestycyjnych. Blokuje tym samym realizację programu ¨Czyste powietrze¨, który ma eliminować stare piece węglowe i zastępować je m.in. gazem. W tym przypadku spółka również będzie mogła liczyć na pomoc państwa. PSG zapewniła, że przygotuje nowe rozwiązania w porozumieniu z PGNiG oraz administracją. Więcej szczegółów- na ósmej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 18.01.2022.).

¨DGP¨ obszernie ocenia w innym miejscu: ¨Trudny start przepisów o lokalu za grunt¨. W ciągu niemal dziesięciu miesięcy obowiązywania ustawy lokal za grunt zaledwie trzy gminy- Warta, Pińczów i Giżycko- podjęły trzy uchwały w tej sprawie. Przetarg sfinalizowano tylko w pierwszej z tych miejscowości. Mówił o tym w rozmowie z ¨DGP¨ Piotr Uściński, wiceminister rozwoju i technologii odpowiedzialny za budownictwo i mieszkalnictwo. Ustawa lokal za grunt weszła w życie 1 kwietnia ub.r. Zakłada ona, że gmina oferuje w przetargu grunt, podejmując wcześniej stosowną uchwałę, a deweloper- w ramach rozliczenia ceny- przekazuje samorządowi część lokali mieszkalnych lub użytkowych, np. mieszkania komunalne, centra kultury, świetlice, żłobki, przedszkola, hale sportowe. Dodatkowo gmina może uzyskać z budżetu państwa grant na infrastrukturę (drogę, żłobek, przedszkole itp.) w wysokości 10 proc. wartości takiej inwestycji. Zakończony sukcesem przetarg w Warcie przewiduje, że inwestor w rozliczeniu ceny przekaże gminie jeden lokal komunalny. Na gruncie oddanym przez samorząd powstanie budynek pięciokondygnacyjny z co najmniej 35 mieszkaniami o pow. 49- 107 mkw., z lokalami dostępnymi dla osób niepełnosprawnych, miejscami postojowymi, placem zabaw i garażami. Uchwała Rady Miasta w Giżycku zakłada, że za działkę o pow. nieco mniejszej niż 1 ha samorząd dostanie 25- 29 lokali mieszkalnych o pow. 45- 50 mkw. Pierwszy przetarg odwołano z uwagi na zmianę ceny wywoławczej. W gminie Pińczów uchwała obejmuje budowę pięciokondygnacyjnego bloku przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Za działkę samorząd miałby dostać 3- 4 lokale komunalne o pow. 30- 45 mkw. W pierwszym przetargu złożono dwie oferty, żadnej jednak nie dopuszczono. Deweloperzy liczyli, że ustawa lokal z grunt będzie jedną z recept na deficyt działek pod zabudowę będący skutkiem m.in. reglamentacji obrotem ziemią rolną, którą wprowadzono w 2016 r. nowelizacją ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Dlatego kiedy po kilku miesiącach obowiązywania ustawy lokal za grunt żaden samorząd nie podjął uchwały w tej sprawie, mocno lobbowali za tym rozwiązaniem. Apele deweloperów o korzystanie na szerszą skalę z zapisów ustawy przyniosły na razie niewielki skutek w skali kraju. Branża postuluje więc rozszerzenie mechanizmu na grunty znajdujące się w zasobach KZN i spółek Skarbu Państwa. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 18.01.2022.).

W trakcie lektury ¨DGP¨ nie uciekniemy również od Polskiego Ładu. W tekście ¨Teraz wyrównanie zaliczek, a po roku? Problem¨ czytamy: Nowy sposób poboru zaliczek na PIT oznacza dla pracowników o przychodach do 12 800 zł miesięcznie, że dostaną takie same pensje jak w 2021 r. Ale jeśli ich pensja przekracza 8500 zł, to fiskus zażąda dopłaty w 2023 r. Rozporządzenie ministra finansów z 7 stycznia br. określa nowe zasady obliczania zaliczek na PIT: pracowników na etacie, zleceniobiorców oraz emerytów i rencistów. Ma zastosowanie, jeśli miesięczny przychód nie przekracza 12 800 zł. Celem jest przejściowe zmniejszenie zaliczek pobieranych na PIT w 2022 r.- do poziomu z 2021 r. Chodzi o to, by pracownicy nie dostawali mniejszych wynagrodzeń niż w minionym roku. Płatnicy muszą więc co miesiąc porównywać, czy niższa byłaby zaliczka obliczona według zasad z 2021 r., czy według nowych, obowiązujących od 2022 r. Jeśli w danym miesiącu niższa byłaby zaliczka ubiegłoroczna, to płatnik ma ją pobrać właśnie w takiej wysokości- odnotowano na drugiej stronie głównej wkładki prawnej. Obok natomiast czytamy: ¨Termin odroczony, ale kto dopłaci podatek?¨. Minister finansów odroczył płatnikom termin wpłaty nadwyżki zaliczki na PIT. Ale nie zwolnił ich z obowiązku tej wpłaty. To grozi za rok przepychanką, czyli przerzucaniem odpowiedzialności- z podatnika na płatnika i odwrotnie- czytamy w ramach wstępu. Więcej- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 18.01.2022.).

¨DGP¨ informuje również w innym miejscu: ¨W spółdzielniach bez korespondencyjnych głosowań¨. Z nowej wersji projektu nowelizacji prawa spółdzielczego wykreślono możliwość głosowania poza posiedzeniem walnego zgromadzenia. Ustawodawca zostawia jednak spółdzielniom furtkę, choć w praktyce będzie ona miała niewielkie znaczenie. Poprzednia wersja projektu zakładała, że członkowie spółdzielni będą mogli głosować nad uchwałami nie tylko w trakcie walnego zgromadzenia, ale również poza posiedzeniami, za pomocą ostemplowanych kart. Co ważne, głosować w ten sposób można byłoby osobiście lub przez pełnomocnika. Pomysł spotkał się jednak z szeroką krytyką. W toku trwających od kwietnia ub.r. konsultacji społecznych, jedno z najbardziej negatywnych stanowisk przedstawiła Krajowa Rada Spółdzielcza. W nowej wersji projektu ustawodawca wprowadza pewną furtkę dotyczącą formy głosowań. Spółdzielnia będzie miała prawo zastrzec w statucie możliwość zdalnego głosowania nad uchwałami. Pierwotna wersja zakładała możliwość głosowania poza walnym zgromadzeniem- pisemnie, natomiast tutaj ustawodawca proponuje formę całkowicie zdalną, czyli za pośrednictwem platform takich jak Zoom czy Team- czytamy. Więcej szczegółów- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 18.01.2022.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Rekomendacje UZP pomogą organizatorom konkursów¨. Nowe przepisy dotyczące konkursów na projekty architektoniczne doczekały się oficjalnych rekomendacji prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Tym bardziej przydatnych, że przygotowanych wspólnie z praktykami działającymi na tym rynku. Choć konkurs nie jest uregulowany w przepisach o zamówieniach publicznych, to jest całkowicie odmienny od procedur udzielania zamówień. Choćby z tego powodu, że dotyczy działalności twórczej, a więc czegoś, co nie podlega zero- jedynkowej ocenie. Jednocześnie jednak nagrodą w konkursie może być zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki w sprawie wykonania projektu, co wiąże się z wydatkowaniem publicznych środków. Stąd też procedury muszą być przestrzegane i wymagają kontroli. Rekomendacje UZP podpowiadają kolejne kroki. Już na etapie przygotowania konkursu wyliczają 12 decyzji, które musi podjąć zamawiający. Od określenia celu czy ustalenia wartości projektu, aż do przygotowania harmonogramu. Bez tego nie należy publikować ogłoszenia.  Jak informuje prezes UZP, konkurs został całkowicie zmodernizowany w nowym pzp, jak procedura kluczowa dla pozyskiwania twórczych zamówień. W związku z nowymi regulacjami UZP postawił sobie za cel, aby przy współudziale przedstawicieli branży architektonicznej i budowlanej stworzyć praktyczne dokumenty dotyczące konkursu, tak aby w pełni wyeksponować i wykorzystać zalety tej procedury- czytamy na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 18.01.2022.).

¨Firma i Prawo¨ w ¨DGP¨ przypomina z kolei obszernie: ¨Elektromobilność może dotyczyć wszystkich zamawiających¨. Zdaniem resortu infrastruktury nie chodzi tylko o gminy przekraczające 50 tys. mieszkańców. Przy niektórych zamówieniach powyżej progów unijnych przepisy te obowiązują także mniejsze JST. To ważne dla wykonawców z takich branż, jak: przewóz osób, wywóz odpadów czy transport i dostarczanie poczty lub paczek. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie i drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 18.01.2022.).

¨Głos Szczeciński¨ poinformował: ¨Mieszkania komunalne w Szczecinie. Ruszył nabór! Będą przydzielane w ramach programów społecznych¨. Od poniedziałku do końca stycznia trwa nabór wniosków na mieszkania komunalne, które zostaną przydzielone w ramach programów: ?Dom dla Rodziny¨ oraz ?Dom na Start¨. Program ¨Dom dla Rodziny¨ jest przygotowany z myślą o rodzinach wielodzietnych, wychowujących co najmniej pięcioro dzieci w wieku do 18 roku życia. Dzieci w wieku do 25 roku życia będą brane pod uwagę pod warunkiem kontynuowania przez nie nauki. Żeby kwalifikować się do programu, rodzina musi mieszkać w Szczecinie od minimum trzech lat z zamiarem stałego pobytu.  Program ¨Dom na Start¨ jest przygotowany dla pełnoletnich mieszkańców Szczecina, którzy opuszczają placówki opiekuńczo-wychowawcze i są na początku swojego samodzielnego życia. Wniosek może złożyć tylko osoba, która uzyskała rekomendację Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub innej jednostki, o podobnym charakterze. W ramach tego programu ZBiLK oferuje osiem kompleksowo wyremontowanych mieszkań. Wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać w siedzibie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych. Realizacja tych programów jest możliwa dzięki ubiegłorocznej decyzji miasta, które chce przeznaczać więcej lokali na realizację programów mieszkaniowych związanych z pomocą społeczną i wsparciem rodzin- czytamy na łamach ¨Głosu¨.

(Źródło: ¨Głos Szczeciński¨– 18.01.2022.).

Zobacz również