Wtorek, 18 kwietnia 2017

Coraz szerszy dostęp do ksiąg, Rzeczpospolita
Agroturystyka nie tylko dla rolników, Rzeczpospolita
Oddany zapis nie jest przychodem podatnika, Rzeczpospolita
W zabudowie szeregowej dom nie może być wyższy niż sąsiada, Rzeczpospolita
Deweloperzy idą za granicę, Rzeczpospolita
Udział w zmowie nie eliminuje firmy z przetargu, Dziennik Gazeta Prawna
Kamienice niezmiennie w przebudowie. Inwestor płaci kary, Kurier Szczeciński

Więcej poniżej.

 

"Prawo co dnia" we wtorkowej "Rzeczpospolitej" informuje: "Coraz szerszy dostęp do ksiąg". Agencja Nieruchomości Rolnych, minister spraw wewnętrznych oraz generalny inspektor informacji finansowej będą mogli przeglądać księgi wieczyste, dysponując tylko adresem nieruchomości. Minister sprawiedliwości chce dać kolejnym podmiotom szerszy dostęp do ksiąg wieczystych. Pracuje więc nad projektem nowelizacji rozporządzenia z 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Proponuje w nim, żeby o zgodę ministra sprawiedliwości na wielokrotne i nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych mogły występować również: ANR, generalny inspektor informacji finansowej oraz minister spraw wewnętrznych. Oznacza to, że podmioty te będą mogły przeglądać księgi wieczyste, nie tylko posiadając numer, ale wykorzystując inne kryteria wyszukiwania, m.in. numer PESEL czy adres nieruchomości. Ten przywilej posiada obecnie ograniczony krąg podmiotów, jak: sądy, komornicy i ZUS. Dla innych podmiotów oraz dla osób fizycznych dostęp do ksiąg wieczystych jest możliwy, tylko gdy posiadają numer księgi wieczystej. Szczegóły- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 18.04.2017.).

 

"Prawo co dnia" zauważa też: "Agroturystyka nie tylko dla rolników". Do postępowań z obszaru prawa budowlanego nie ma zastosowania ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Organ może natomiast badać, czy przeniesienie pozwolenia na budowę nie będzie prowadzić do obejścia prawa. W 2013 r. prezydent Poznania udzielił inwestorowi pozwolenia na budowę budynku gospodarczo- garażowego z funkcją agroturystyczną. Był to drugi etap inwestycji, obejmującej budowę stadniny koni. W październiku 2016 r., a więc już po wprowadzeniu rygorystycznych przepisów w znowelizowanej ustawie z 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, spółka z o.o. Z Poznania złożyła wniosek o przeniesienie tego pozwolenia na swoją rzecz. Prezydent Poznania wydał odmowną decyzję, a wojewoda wielkopolski ją podtrzymał. Uznano, że skoro w ustawie- Prawo budowlane nie ma szczegółowych regulacji dotyczących warunków prowadzenia inwestycji na terenach gospodarstw rolnych, należy stosować przepisy innych aktów- czytamy. Więcej- także na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 18.04.2017.).

 

"Prawo co dnia" informuje również: "Oddany zapis nie jest przychodem podatnika". Wartość wykonanego zapisu testamentowego nie podlega PIT wtedy, gdy trzeba sprzedać nieruchomość spadkową przed upływem pięciu lat. Osoby, które nabywają nieruchomości mieszkaniowe w spadku czy darowiźnie i muszą je szybko spieniężyć, są w trudnej sytuacji. Zbycie takiego domu czy mieszkania przed upływem pięciu lat od końca roku ich nabycia oznacza- co do zasady- konieczność rozliczenia się z fiskusem. Co gorsza, w tym przypadku opodatkowany jest prawie cały zysk, bo nie ma kosztu nabycia. Oszczędzić nieco mogą podatnicy, którzy muszą wykonać zapis testamentowy. Potwierdził to ostatnio NSA. Szczegóły- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 18.04.2017.).

 

"Rz" w kolejnym dodatku- "Administracja"– zamieszcza tekst: "W zabudowie szeregowej dom nie może być wyższy niż sąsiada". Nie można pominąć warunku, by w zabudowie jednorodzinnej część budynku usytuowanego bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, przylegającego całą powierzchnią ściany do budynku istniejącego na sąsiedniej działce, miała długość i wysokość nie większą niż ma ten istniejący budynek. W przypadku gdy w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczono sytuowanie budynku w zabudowie jednorodzinnej, zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną, bezpośrednio przy tej granicy, konieczne jest spełnienie warunków określonych w § 12 ust. 3 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie- orzekł NSA w uchwale z 27 lutego 2017 r. wydanej w składzie siedmiu sędziów. Szczegóły- na piątej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 18.04.2017.).

 

W innym miejscu "Rz" zauważa: "Deweloperzy idą za granicę". Chociaż koniunktura w kraju jest sprzyjająca, to coraz więcej polskich przedsiębiorstw próbuje realizować projekty na obcej ziemi. Firma i2 Development, która niecały rok temu weszła na giełdę, do tej pory kojarzyła się z inwestycjami mieszkaniowymi z wyższej półki realizowanej w macierzystym Wrocławiu. Podczas gdy lokalni konkurenci próbują rozszerzyć zasię działalności o Kraków czy Warszawę, i2 Development zaskoczyło planami realizacji projektu na… Teneryfie. Szeroko zakrojoną ekspansję zagraniczną szykuje Murapol- największy deweloper mieszkaniowy w Polsce. Spółka kupiła działkę w Berlinie za 1,45 mln euro i dwie w Edynburgu za 1,8 mln funtów. W niemieckim projekcie ma powstać 120 mieszkań, a szkockim w sumie 50. W 2016 r. Murapol znalazł w Polsce nabywców na 3,04 tys. mieszkań, deklasując rywali. W tym roku celuje w sprzedaż 4 tys. lokali. Zdaniem prezesa spółki ekspansja polskich firm nieruchomościowych na rynki Europy Zachodniej jest kwestią czasu. Murapol liczy, że w perspektywie kilku najbliższych lat stanie się deweloperem o skali europejskiej- czytamy na ósmej stronie części ekonomicznej.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 18.04.2017.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" odnotowuje: "Udział w zmowie nie eliminuje firmy z przetargu". Teoria: zawierający nielegalne porozumienia nie mogą się starać o zamówienia publiczne. Praktyka: zanim udowodni się im winę, dochodzi do przedawnienia. Rozstrzygnięty niedawno przetarg na przebudowę świdnickiego stadionu wygrała firma Saltex Europa. Początkowo została wykluczona, gdyż jej konkurent zgłosił miejskim urzędnikom, że spółka ta została ukarana przez UOKiK za zmowy przetargowe. Wykonawca złożył odwołanie, a miasto jeszcze przed otwarciem rozprawy uznało, że musi je uwzględnić. Dawno minęły już bowiem trzy lata od momentu, kiedy Saltex dopuścił się manipulowania wynikami zamówień. Z dużym prawdopodobieństwem można więc zakładać, że Krajowa Izba Gospodarcza nakazałaby przywrócić ofertę firmy. Przykład ten jasno dowodzi, że przepisy nakazujące wykluczanie nieuczciwych wykonawców są martwe- czytamy na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 18.04.2017.).

 

"Kurier Szczeciński" odnotował: "Kamienice niezmiennie w przebudowie. Inwestor płaci kary". Pierwsza z kamienic frontowych przy ul. Śląskiej 48, której oficjalny odbiór od inwestora spółki Lorenshill Centrum Development odbył się w lutym tego roku pozostaje nadal jedyną w pakiecie nieruchomości, których renowacji i kompleksowej przebudowy podjął się szwedzki właściciel. Z końcem grudnia 2016 r. minął kolejny termin zakończenia robót i oddania do użytku przebudowywanych kamienic przy ul. Śląskiej w Szczecinie przez spółkę LCD. Pierwszą z nich w stanie zamkniętym inwestor zgłosił TBS do odbioru i ten odbył się w pierwszej dekadzie lutego. To jednak nie oznacza ostatecznego zakończenia prac. Świadczą o tym chociażby prowizorycznie zamontowane jako balustrady balkonów kratownice z kątowników i wypełnione siatką. W lutym TBS dokonał odbioru kamienicy nr 48. W związku z opóźnieniem modernizacji tego budynku w uzgodnionym terminie inwestor zapłacił już TBS "Prawobrzeże" 32 tys. zł kary umownej. Postęp w realizacji prac rewitalizacyjnych pozostałych kamienic jest widoczny i na bieżąco monitorowany przez TBS- zapewnia rzecznik prasowy miasta ds. mieszkalnictwa. Jak dalej oświadczył, jeśli chodzi o kamienicę nr 46, to praktycznie jej modernizacja została ukończona. Formalnego odbioru prac wykonanych w budynku można się spodziewać w ciągu najbliższych kilku dni. Kary umowne wynikające z opóźnienia realizacji robót w tej kamienicy wyniosą około 100 tys. zł. Natomiast stan zaawansowania modernizacji kamienicy nr 45 wynosi 90 proc. zadania. W związku z opóźnieniem odbioru inwestor i w tym przypadku będzie zobowiązany do zapłaty kary. Za jeden dzień opóźnienia kara ma wynosić tysiąc złotych. Nie może jednak przekroczyć 150 tys. zł za kamienicę- czytamy. Więcej- na siódmej stronie "Kuriera".

(Źródło: "Kurier Szczeciński"- 18.04.2017.).

 

Zobacz również