Wtorek, 18 czerwiec 2024

„Prawo co dnia” we wtorkowej „Rzeczpospolitej” odnotowuje: „Można trochę ocalić straconą ulgę”. Wpłata darowizny na umowę deweloperską pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Dobra wiadomość dla podatników, których darowizny pieniężne od najbliższej rodziny nie załapały się na nielimitowane zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla tzw. zerowej grupy podatkowej. Jeśli takie pieniądze zostaną wpłacone na umowę deweloperską, fiskus dostanie mniej podatku od darowizny. Potwierdza to ważny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawa dotyczyła kobiety, która w listopadzie 2019 r. otrzymała 120 tys. zł od ojca. Pieniądze dostała w gotówce do ręki i wpłaciła je na swoje konto, a potem przelała na konto dewelopera wskazane w umowie deweloperskiej. Podatniczka zgłosiła darowiznę fiskusowi, bo chciała skorzystać z pełnego zwolnienia w podatku od spadków i darowizn zarezerwowanego dla tzw. zerowej grupy podatkowej, czyli przepływu majątku w najbliższej rodzinie. Problemy się zaczęły, gdy do akcji wkroczyli kontrolerzy skarbówki. Uznali, że obdarowana nie spełnia jednego z warunków do skorzystania z nielimitowanego zwolnienia z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. W tej sytuacji fiskus zażądał od obdarowanej przez ojca podatku wyliczonego według zasad przewidzianych dla I grupy podatkowej bez uwzględnienia zarówno pełnego zwolnienia dla zerowej grupy, jak i zwolnienia mieszkaniowego. Podatniczka poszła do sądu i w pierwszej instancji wygrała po całości. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uznał bowiem, że miała prawo do pełnego zwolnienia dla zerowej grupy.  Sprawa trafiła do NSA, którego wyrok okazał się już bardziej salomonowy. Kobiecie nie udało się obronić prawa do pełnego zwolnienia z art.4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. W tej kwestii NSA miał związane ręce. 20 marca 2023 r. jego siedmioosobowy skład przesądził bowiem, że przekazanie darowizny w gotówce do ręki i wpłata własna na konto obdarowanego nie spełniają warunku koniecznego do pełnego zwolnienia dla zerowej grupy. Za to przyznał jej rację, jeśli chodzi o drugie tzw. zwolnienie mieszkaniowe, o który też toczył się spór. Zdaniem NSA wpłaty obdarowanego w wykonaniu umowy deweloperskiej stanowią o przeznaczeniu środków na nabycie lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Więcej szczegółów- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: „Rzeczpospolita”- 18.06.2024.).

W „Rz” czytamy również: „Maj przyniósł uspokojenie na rynku mieszkań”. Popyt na mieszkania spadł. Ceny lokali – i nowych, i używanych – już nie galopują. Deweloperzy organizują promocje, sprzedający nieruchomości na rynku wtórnym godzą się na rabaty. Maj w części największych miast przyniósł stabilizację cen nowych mieszkań. Jak wynika z danych BIG DATA RynekPierwotny. pl, w Warszawie średnia cena ofertowa mkw. lokali deweloperskich nie zmieniła się już drugi miesiąc z rzędu – wynosi niespełna 17,6 tys. zł za mkw. W maju w porównaniu z kwietniem nie zdrożały też nowe mieszkania w Poznaniu (średnia cena to ponad 13,1 tys. zł za mkw.) i w miastach Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii (ponad 10,6 tys. zł za mkw.). W Łodzi przeciętna cena mkw. nowych mieszkań w maju poszła w górę o 1 proc., przekraczając 11 tys. zł za mkw. W maju nowe mieszkania zdrożały także w Krakowie (o 1 proc. miesiąc do miesiąca, do ponad 16,3 tys. zł/mkw.), we Wrocławiu (o 3 proc., do ponad 13,9 tys. zł/ mkw.) i w Trójmieście (o 2 proc., do ponad 15,3 tys. zł/mkw.). Wzrost cen wyhamował, zmiany średniej ceny w danej lokalizacji są efektem zmiany struktury oferty – potwierdza główna analityczka REDNET Property Group. Z danych portalu Tabelaofert. pl wynika, że sprzedaż nowych mieszkań w maju w porównaniu ze średnią miesięczną sprzedażą w poprzednich trzech miesiącach (luty, marzec, kwiecień) spadła aż o 21,8 proc. Wpłynęło to na pogorszenie nastrojów deweloperów, które serwis bada cyklicznie. Z majowego odczytu indeksu nastrojów wynika, że dalszych spadków sprzedaży mieszkań spodziewa się aż 21,7 proc. firm deweloperskich, podczas gdy w kwietniu było to tylko 10,6 proc., a w marcu jedynie 6,2 proc. Jak dalej czytamy, na wyniki sprzedaży mieszkań w maju wpłynęło kilka czynników: m.in. dość długa majówka czy rosnąca niepewność co do dalszych losów programu kredytów „Na start”. – Sprzedaż rzeczywiście wyraźnie wyhamowała. Jeśli nie pojawią się wiążące deklaracje dotyczące zasad i terminów uruchomienia programu dopłat, dezorientacja zarówno klientów, jak i sprzedających będzie jeszcze mocniej wpływać na rynek- uważają cytowani w tekście eksperci. Więcej- na 18 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: „Rzeczpospolita”- 18.06.2024.).

„Rz” w innym miejscu zamieszcza obszerny tekst: „Miliardy z praw do emisji CO2 na transformację energetyczną”. Na wpis do prac legislacyjnych rządu czeka projekt ustawy powołującej nowy fundusz z kwotą rzędu 100 mld zł do 2030 r. – informuje Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W rozmowie z nową prezes funduszu pojawia się wątek szóstej już edycji programu dotacji do domowej fotowoltaiki. Na pytanie, dlaczego program „Mój prąd”ruszy dopiero we wrześniu, rozmówczyni „Rz” wskazuje: Wyciągamy wnioski z poprzednich lat. W 2022 r., w efekcie nakładania się na siebie różnych edycji programu, pracownicy Funduszu analizowali nawet 170 tys. wniosków o dofinansowanie domowych instalacji fotowoltaicznych. Niemal każdy pracownik oceniał te wnioski. To nie powinno tak działać. Chcemy więc doprowadzić do sytuacji, aby kolejne edycje programu i ich rozliczenia nie nakłady się na siebie.  Będą to środki unijne rzędu 400 mln zł z programu FEnIKS. W planowanej edycji programu „Mój prąd” katalog inwestycji przewidzianych do dofinansowania ograniczy się do trzech grup urządzeń. Podstawę stanowić będzie oczywiście realizacja budowy instalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo, tak jak w poprzednich edycjach programu, celem nadrzędnym oprócz wzrostu produkcji energii z OZE jest również jej autokonsumpcja w miejscu jej wytworzenia, stąd też kontynuacja dofinansowania magazynów ciepła, a przede wszystkim magazynów energii elektrycznej, które to – po ustalonej w warunkach programu dacie przyłączenia instalacji do sieci – będą musiały być realizowane jako element obligatoryjny- czytamy. Pełny tekst rozmowy- na 23 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: „Rzeczpospolita”- 18.06.2024.).

„Dziennik Gazeta Prawna” odnotowuje natomiast: „Zmiany w podatku rolnym, leśnym oraz podatkach i opłatach lokalnych. Zapłacimy więcej?”. Ministerstwo Finansów porządkuje przepisy ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej. Nowelizacja ma wyeliminować wątpliwości interpretacyjne dotyczące aktualnych przepisów oraz doprecyzować regulacje w celu prawidłowego ich stosowania. Chodzi m.in. o definicję budowli w kontekście choćby garaży wielostanowiskowych (co przełoży się na zmianę stawki podatku) oraz o zmiany w opłacie: uzdrowiskowej i opłacie skarbowej. Gminy sporą część dochodów czerpią właśnie z tych opłat. Obowiązujące od 2003 r. w podatku od nieruchomości definicje „budowli” i „budynku”, które odwołują się do przepisów prawa budowlanego, z uwagi na liczne wątpliwości interpretacyjne oraz wynikające z nich spory podatkowe, okazały się nieprecyzyjne. Zdaniem MF, istnieje zatem potrzeba zapewnienia dostatecznej określoności przepisów prawa podatkowego definiujących „budowlę” i „budynek” jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, jak również wyeliminowania ryzyka wpływu zmian prawa budowlanego lub innych ustaw na przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Proponuje się wprowadzenie do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych autonomicznej definicji pojęcia „budowla” bez odwoływania się do pzepisów pozapodatkowych, a także wyszczególnienie kategorii obiektów kwalifikowanych jako budowle w ustawie podatkowej. Konieczne jest również wprowadzenie autonomicznej definicji pojęcia „budynku” bez odwoływania się do przepisów pozapodatkowych, dla zachowania spójności projektowanych regulacji. Proponowane rozwiązania wyeliminują ponadto obecne wątpliwości dotyczące prawnopodatkowego kwalifikowania niektórych obiektów (np. silosy, zbiorniki czy elewatory) oraz doprecyzują zasady opodatkowania części obiektów kompleksowych (np. stacje paliw) i niejednorodnych (np. stadiony). W celu ujednolicenia opodatkowania garaży wielostanowiskowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych MS proponuje uznać garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym za część mieszkalną takiego budynku. W efekcie tej zmiany do opodatkowania wyodrębnionego garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym będzie miała zastosowanie stawka podatku od nieruchomości przewidziana dla budynków mieszkalnych, określona w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych- czytamy na łamach „DGP”.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”- 18.06.2024.).

W „DGP” czytamy również: „Czy zakup pierwszego mieszkania wymaga zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?”. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji potwierdziła, że zakup pierwszego mieszkania może wymagać zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. W przypadku, gdy jedno z małżonków miało wcześniej współwłasność nieruchomości, nie przysługuje im zwolnienie z tego podatku. Wnioskodawczyni wraz z mężem planuje zakup pierwszego mieszkania z rynku wtórnego, które zamierzają nabyć jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Kobieta nie posiada i nie posiadała własności mieszkania ani żadnych praw do nieruchomości.  Natomiast jej mąż w 1996 r. został wpisany w akt notarialny jako współwłaściciel lokalu mieszkalnego tytułem umowy sprzedaży. Udział ten w imieniu wówczas małoletniego nabył jego ojciec, jako ustawowy przedstawiciel. Po śmierci ojca mąż wnioskodawczyni zrzekł się wszelkich praw do tego mieszkania na rzecz matki. Kobieta zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy w przypadku zakupu pierwszego mieszkania z rynku wtórnego, które zamierza nabyć razem z mężem, musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawczyni przedstawiła swoje stanowisko, zgodnie z którym powinna uiścić podatek, mimo że sama nigdy nie posiadała żadnych udziałów w jakimkolwiek lokalu. Podatniczka zakładała, że wcześniejsza współwłasność jej męża w innym mieszkaniu może mieć wpływ na obowiązek podatkowy przy nowym zakupie. Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawczyni za prawidłowe i potwierdził obowiązek zapłaty podatku. od czynności cywilnoprawnych.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”- 18.06.2024.).

 „DGP” informuje  też: „Prawie jedna trzecia domów się tym ogrzewa’ Będą normy dla biomasy spalanej w kotłach”. Część tych paliw ma fatalną jakość. Mają to zmienić konsultowane właśnie przepisy. Znalazły się one w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska. Ministerstwo Klimatu i Środowiska w uzasadnieniu dla wprowadzenia wymagań jakościowych dla paliw biomasowych, używanych do ogrzewania mieszkań i domów oraz w instalacjach spalania o nominalnej mocy mniejszej niż 1 MW, wskazuje na potrzebę poprawy jakości powietrza. Normy mają zmniejszyć ilość zanieczyszczeń. Projekt ustawy tylko daje upoważnienie do ich ustanowienia. Szczegóły odkreśli rozporządzenie wykonawcze. Znajdą się w nim normy dla biomasy pozyskanej z drzew i krzewów, w postaci brykietu, peletu, zrębki drzewnej i drewna kawałkowego. A także dla biomasy rolniczej, w postaci brykietu lub peletu. O ich wprowadzenie zabiegały organizacje ekologiczne. Ich zdaniem w obrocie są biomasy tak fatalnej jakości, że nowoczesne urządzenia grzewcze, w których są spalane, nie są w stanie dotrzymać deklarowanych przez producentów standardów emisyjnych. Problem jest istotny, bo jak pokazują dane Instytutu Ekonomii Środowiska z 2023 r., na które powołuje się Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, biomasa jest coraz popularniejszym paliwem wykorzystywanym w gospodarstwach domowych. Już 27 proc. domów jednorodzinnych w Polsce ogrzewa się właśnie za pomocą biomasy. W sumie jest to 1,6 mln domów jednorodzinnych, w których głównym źródłem ogrzewania jest instalacja na paliwo biomasowe.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”- 18.06.2024.).

Zobacz również