Wtorek, 17 marzec 2020

¨Wspólnoty i spółdzielnie nie wiedzą, czy odwoływać zebrania, na których decyduje się o finansach¨
¨Popyt na mieszkania zaczyna spadać. Kupujący liczą na spadek cen¨
¨Interwencja RPO w sprawie opłat za ciepło¨
¨Nie zawsze da się miarkować karę umowną¨
¨Frankowicze dłużej zaczekają na wyroki¨
¨Frankowy paraliż. Sprawy zawieszone na 1,5 roku¨
¨W bankach ulga na trzy miesiące. Może być dłuższa¨
¨Wakacje od rat kredytów¨

Więcej poniżej.

Wtorkowa ¨Rzeczpospolita¨ odnotowuje: ¨Wspólnoty i spółdzielnie nie wiedzą, czy odwoływać zebrania, na których decyduje się o finansach¨. Na wielu osiedlach jest nie lada dylemat, czy w związku z epidemią odwoływać roczne zebrania i walne zgromadzenia. Właśnie zaczął się ich sezon. Przepisy nie ułatwiają decyzji. Z jednej strony nakazują je zorganizować, z drugiej zakazują zgromadzeń, ale dopiero od 50 osób. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP apeluje o szybką zmianę przepisów. Ministerstwo Rozwoju rozsyła wyjaśnienia. Podobne problemy mają wspólnoty mieszkaniowe. Przepisy nakazują zarządom zwoływać zebrania roczne do końca marca. W sprawie wspólnot Ministerstwo Rozwoju zajęło stanowisko. Według niego roczne zebrania sprawozdawcze wspólnot mieszkaniowych mogą zostać przełożone. Nie będzie to rodziło sankcji dla zarządów oraz zarządców wspólnot- czytamy.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.03.2020.).

W ¨Rz¨ czytamy również: ¨Popyt na mieszkania zaczyna spadać. Kupujący liczą na spadek cen¨. O wpływie epidemii na rynek mieszkań mówi analityk z sieciowej agencji Metrohouse. Jego zdaniem nikt nie spodziewał się bardzo nieprzewidywalnego czynnika, jakim jest obawa przed koronawirusem. Według statystyk raportu Barometr Metrohouse i Gold Finance, ceny mieszkań w największych polskich miastach wzrosły  na rynku wtórnym o kilkanaście procent. W niektórych lokalizacjach, jak np. we Wrocławiu czy Gdańsku za mkw. mieszkania przyszło nam płacić 20 proc. więcej niż przed rokiem. Wiele czynników wskazywało, że rajd cenowy może trwać dłużej. Rzadko kto analizował w tej sytuacji możliwość osłabienia popytu. Ten pojawił się  znienacka i funkcjonuje  pod nazwą ¨koronawirus¨. Ankieta przeprowadzona 11 i 12 marca wśród agentów Metrohouse, którzy każdego dnia obsługują tysiące klientów poszukujących mieszkania dowodzi, że pojawienie się zagrożenia w postaci koronawirusa już przyczynia się do zmniejszenia popytu na mieszkania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.03.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje natomiast: ¨Interwencja RPO w sprawie opłat za ciepło¨. Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich napływają skargi wskazujące na nieprawidłowości w rozliczeniach za ogrzewanie w budynkach wielolokalowych. Chodzi o stosowanie podzielników kosztów ciepła, które pozwalają ustalić udział danego lokalu w zużyciu ciepła przez budynek. Nie są jednak urządzeniami pomiarowymi i nie podlegają kontroli metrologicznej. Obywatele skarżą się na nieprawidłowości, które powodują naliczanie zbyt dużych opłat. Wielu lokatorów zakręca grzejniki, co powoduje zawilgotnienie mieszkań. Zdaniem RPO jest to efekt braku dostatecznych regulacji prawnych w tej kwestii. Dlatego Adam Bodnar wystąpił do Ministerstwa Aktywów Państwowych z prośbą o informacje o pracach grupy roboczej, która miała przygotować projekt odpowiednich przepisów- czytamy na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 17.03.2020.).

¨Firma i Prawo¨– dodatek ¨DGP¨ zauważa z kolei: ¨Nie zawsze da się miarkować karę umowną¨. Nawet jeśli wykonawca zrealizował zamówienie w większej części, to w razie zwłoki musi zapłacić ją w pełnej wysokości. Termin wykonania umowy ma bowiem znaczenie przy wyborze oferenta. Wykonanie zobowiązania w 2/3 części nie może być kwalifikowane jako przesłanka zmniejszenia należnej zamawiającemu kary umownej- tak przyjął Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z 30 grudnia 2019 r. W ocenie sądu wykonanie zobowiązania w 2/3 części nie może być kwalifikowane jako przesłanka zmniejszenia kary umownej. Sąd wskazał, że oferta wykonawcy została wybrana nie ze względu na najniższą cenę, ale najkrótszy termin realizacji zamówienia. A jako profesjonalista powinien wziąć pod uwagę wszelkie okoliczności mogące skutkować opóźnieniem przy składaniu oferty. Nie było więc zdaniem sądu podstaw do miarkowania kary umownej na skutek częściowego wykonania zobowiązania. Więcej szczegółów- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 17.03.2020.).

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨Frankowicze dłużej zaczekają na wyroki¨. Nie tylko ze względu na koronawirusa przedłużają się postępowania dotyczące umów kredytowych. Drugi powód to przyjęcie przez TSUE pytań wysłanych przez polski sąd. O ryzyku masowego zawieszania postępowań frankowych ¨DGP¨ informował w tekście ¨Frankowy paraliż. Sprawy zawieszone na 1,5 roku¨. 30 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku zdecydował bowiem, że zapyta TSUE m.in. o to, jakie jest znaczenie aneksu do umowy kredytowej, który niweczy niedozwolone postanowienia umowne, oraz czy sąd musi informować kredytobiorcę chcącego unieważnienia uowy o ryzyku bycia pozwanym przez bank (za korzystanie z kapitału). Przyjęcie pytań do rozpoznania oznacza, że pełnomocnicy banków w krajowych procesach, wnosząc o zawieszenie, będą mogli powoływać się wprost na dane z TSUE. Zwiększa to ich szanse na uwzględnienie wniosków. W efekcie oczekiwanie na wyrok Trybunału może niepotrzebnie przedłużyć oczekiwanie przez frankowiczów na wyroki w indywidualnych sprawach. Praktyka bowiem pokazuje, że większość postępowań krajowych jest zawieszanych przez sądy aż do wydania orzeczenia przez TSUE. Czyli nawet na półtora roku. Trybunał postanowił jednak pytania polskiego sądu przyjąć. Teraz ma dwa wyjścia: albo wyda dość szybko postanowienie, które zakończy sprawę (może odmówić udzielenia odpowiedzi na pytania), albo zrealizowana zostanie cała długa procedura zakończona wyrokiem. W obu wariantach jednak zawieszenie krajowych postępowań jest prawdopodobne- czytamy na ósmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 17.03.2020.).

¨DGP¨ informuje również: ¨W bankach ulga na trzy miesiące. Może być dłuższa¨. Wakacje kredytowe mają być dostępne dla wszystkich klientów. Związek Banków Polskich przedstawił wczoraj pakiet działań, przy pomocy których finansiści chcą pomóc klientom w czasie pandemii. ZBP zapowiada, że to pierwsze wsparcie dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw. Ale będą kolejne fazy. Najważniejszy element: wakacje kredytowe. W ich ramach klienci będą mogli w prosty sposób wnioskować o zawieszenie spłat kapitału lub kapitału i odsetek na okres trzech miesięcy. Rozwiązanie dotyczy zarówno klientów detalicznych spłacających kredyty konsumpcyjne i hipoteki, jak i firm. Jako pierwszy o wprowadzeniu ułatwień poinformował mBank. Tam ulga może potrwać nawet sześć miesięcy. Dotyczy jednak wyłącznie kapitałowej części raty. Klient musi spłacać odsetki. Rozwiązanie rekomendowane przez ZBP zakłada wydłużenie trwania umowy kredytowej, a więc i przedłużenie obowiązywania zabezpieczeń. Więcej szczegółów- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 17.03.2020.).

¨Gazeta Wyborcza¨ informuje również: ¨Wakacje od rat kredytów¨. Banki ogłaszają trzymiesięczne ¨wakacje kredytowe¨ dla Kowalskiego i przedsiębiorcy z powodu pandemii koronawirusa. Firmy mogą liczyć też na krótkoterminowe pożyczki. Przedstawiciele 15 wiodących na polskim rynku banków proponują wprowadzenie ¨wakacji kredytowych¨, czyli odroczenia spłaty na okres trzech miesięcy. Będzie się ono odbywało na wniosek klienta indywidualnego lub przedsiębiorcy o zawieszenie spłat, który będzie można złożyć w uproszczonej procedurze. Banki dopuszczą możliwość składania takich wniosków w formie zdalnej (poprzez e- mail, bankowość elektroniczną lub telefon) nawet w sytuacji, jeśli nie zostało zapisane to w umowie z bankiem, pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji klienta- podkreśla ZBP. Nie trzeba też będzie składać dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających aktualną sytuację finansowo- gospodarczą danego kredytobiorcy, Klient musi jednak uzasadnić, że została ona zachwiana z powodu wystąpienia epidemii koronawirusa. ¨Wakacje¨ obejmą indywidualne kredyty hipoteczne i konsumpcyjne, a także firmowe. Więcej szczegółów- na 13 stronie ¨Gazety¨.

(Źródło: ¨Gazeta Wyborcza¨– 17.03.2020.).

Zobacz również