Wtorek, 17 maj 2022

¨Hipoteka po nowemu¨
¨Wpisy do ksiąg wieczystych muszą przyspieszyć¨
¨Trudniej będzie wyłączyć sędziego frankowicza¨
¨Historyczna obniżka nie napełni kieszeni¨
¨Kto może <> plan miejscowy¨
¨Przy komunalizacji radni też mają coś do powiedzenia¨
¨Nowy wskaźnik dla pożyczających¨
¨Następca WIBOR- u będzie szybko reagował na zmiany stóp NBP¨
¨Banki pożyczają na coraz mniejszy metraż¨
¨Banki mogą pozwolić sobie na zamrożenie rat¨
¨In- house nie dla stołecznych śmieci. Zarzuty firm uwzględnione¨
¨Nowe rozporządzenie w sprawie 40 zł za uchodźcę¨

Więcej poniżej.

Wtorkowa ¨Rzeczpospolita¨ zapowiada: ¨Hipoteka po nowemu¨. W dużych miastach na zmiany w hipotece trzeba czekać nawet rok. Koszty ponoszą kredytobiorcy. Ma być krócej, a przez to i taniej. Lada dzień projekt, który upoważnia do dokonywania wpisów w księgach wieczystych notariuszy, trafi do uzgodnień międzyresortowych- mówi ¨Rz¨ Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości. A to ma rozwiązać problem zaległości we wpisach. Referendarze, którzy dziś takich wpisów dokonują, są sceptyczni. Ich zdaniem będzie jeszcze gorzej. Dotąd wystarczającym lekarstwem na zaległości było umożliwienie referendarzom sądowym i urzędnikom pracy w dodatkowych godzinach- w soboty i niedziele- oraz delegacje do wydziałów wieczystoksięgowych. Teraz wpis do hipoteki ma się upodobnić do aktu poświadczenia dziedziczenia wydawanego przez notariuszy. Według Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych, oznacza to katastrofę w systemie ksiąg wieczystych. Ich zdaniem za rok rynek nieruchomości wyhamuje z uwagi na rosnące koszty towarów i usług. Wprowadzenie nowych podmiotów do postępowania wieczystoksięgowego spowolni postępowanie jeszcze bardziej- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania. ¨Rz¨ wraca do sprawy w kolejnym tekście: ¨Wpisy do ksiąg wieczystych muszą przyspieszyć¨. Notariusze mają pomóc rozładować korek czekających na zmianę w hipotece. Na razie jest z tym źle. Okres oczekiwania na wpis jest przede wszystkim efektem zwiększonego wpływu spraw do sądów prowadzących księgi wieczyste. Wynika to z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. Uwłaszczenie właścicieli mieszkań oznacza miliony dodatkowych spraw w sądach prowadzących księgi wieczyste. MS ma już gotowe projekty ustaw, które skrócą oczekiwanie na wpis. Będzie to możliwe m.in. dzięki powierzeniu notariuszom takich wpisów, jak wyodrębnienie nowej nieruchomości lokalowej i wpis do hipoteki. Nowe przepisy mają też nie pozwolić, by bank w okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej obciążał kredytobiorcę dodatkowymi i bezzwrotnymi kosztami. Więcej szczegółów- na dziewiątej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.05.2022.).

¨Prawo co dnia¨ przypomina też: ¨Trudniej będzie wyłączyć sędziego frankowicza¨. Nie ma automatycznego wyłączania z orzekania w sprawie frankowej osoby, która ma kredyt w pozwanym banku. To może przyśpieszyć rozpoznawanie tych spraw. Wnioski o wyłączenie sędziego bywają bowiem używane do przedłużania spraw, nie tylko frankowych. Trójka sędziów SN uchwaliła w piątek, że sędzia, który zawarł z bankiem będącym stroną postępowania umowę kredytu frankowego, nie jest z tej przyczyny wyłączony z mocy ustawy ze sprawy, której przedmiotem są roszczenia innych osób. Szczegóły- na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.05.2022.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa w innym miejscu: ¨Historyczna obniżka nie napełni kieszeni¨. Redukcja stawki z 17 do 12 proc. nie będzie radykalną poprawą sytuacji podatników. To tylko zamiennik zniesionej ulgi dla klasy średniej. Kto uważnie czyta rządowe komunikaty dotyczące ostatnich zmian w PIT, ten dostrzeże, że frazę ¨Polski Ład¨ zastąpiono hasłem ¨Niskie Podatki¨. Rzeczywiście, stawka podatku dochodowego od osób fizycznych dla pierwszego przedziału  dochodów (do 120 tys. zł) została obniżona z 17 do 12 proc. Czy jednak oznacza to realną obniżkę obciążeń podatników? I skąd się ta 12- proc. stawka wzięła? Odpowiedzi w tej kwestii- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.05.2022.).

Kolejny dodatek ¨Rz¨¨Dobra Administracja¨ zamieszcza tekst: ¨Kto może <<otworzyć>> plan miejscowy¨. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa  miejscowego, które budzą duże zainteresowanie mieszkańców gmin. Postanowienia takich aktów  w istotny sposób kształtują treść prawa własności nieruchomości objętych ich ustaleniami. Bywa tak, że właściciel lub grupa właścicieli niezadowolona z planu uchwalonego przez radę gminy podejmuje działania zmierzające do jego zmiany. Jedną z możliwości, które można wykorzystać jest obywatelska inicjatywa uchwałodawcza- czytamy w ramach wstępu. Więcej szczegółów- na pierwszej i drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.05.2022.).

¨Dobra Administracja¨ informuje również: ¨Przy komunalizacji radni też mają coś do powiedzenia¨. Pojęcie ¨spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu¨ wymaga każdorazowo uwzględnienia okoliczności określonego przypadku- wskazały sądy administracyjne. Wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy B., która wyraziła zgodę na wystąpienie przez wójta o nieodpłatne przekazanie do zasobu gminy działek stanowiących własność Skarbu Państwa. Wskazał, że gospodarowanie mieniem komunalnym należy do zadań organu wykonawczego gminy. WSA w Gliwicach uchylił to rozstrzygnięcie. Ostatecznie NSA przyznał, że zasadniczo gospodarowanie mieniem komunalnym należy do zadań wójta, ale jak podkreślił, nie oznacza to jednak, że wójt posiada całkowitą swobodę w tym zakresie, bowiem rada, jako organ stanowiący, ma wpływ na kształtowanie wszystkich spraw lokalnych, pod warunkiem wszakże, że ustawy nie stanowią inaczej. Więcej szczegółów- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.05.2022.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ odnotowuje z kolei: ¨Nowy wskaźnik dla pożyczających¨. Następca WIBOR-u będzie od niego niższy nawet o 2 pkt proc. Pytanie, o ile zostanie skorygowany przez ministra finansów. Jutro spółka należąca do Giełdy Papierów Wartościowych ma przedstawić szczegóły dotyczące Warszawskiego Indeksu Rynku Depozytowego (WIRD), który zamiast WIBOR?u będzie podstawą do wyliczania rat kredytów. W rozmowie z ¨DGP¨ szef warszawskiej giełdy Marek Dietl ujawnia, że nowy wskaźnik może być niższy od stosowanych teraz aż o 1,5?2 pkt proc. (WIBOR 3-miesięczny wynosi 6,4 proc.). O ile w tej sytuacji spadnie oprocentowanie kredytów? Z jednej strony, zgodnie z unijnym rozporządzeniem BMR nowy wskaźnik nie powinien odbiegać od poprzedniego, co uzyskuje się przez tzw. korektę spreadu. Z drugiej, jak twierdzi Dietl, ¨implementacja rozporządzenia  może być inna¨.  Jeśli w ustawie będzie napisane, że teraz do kredytów stosuje się stawkę bez korekty spreadu, to będzie to decyzja polityczna ? podkreśla Dietl. Zgodnie z aktualnym projektem ustawy ostateczną decyzję w tej sprawie miałby podejmować minister finansów. Rząd zapowiada na razie, że na zmianie wskaźnika kredytobiorcy zaoszczędzą ponad 1 mld zł rocznie- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania. ¨DGP¨ bardziej obszernie kontynuuje ten wątek w kolejnym tekście: ¨Następca WIBOR- u będzie szybko reagował na zmiany stóp NBP¨. Dietl: Nie powinno być obaw, że jeśli stopy zaczną spadać, to kredytobiorcy nie zobaczą tego szybko w swoich ratach. Nowy indeks, który ma zastąpićWIBOR, może być niższy od niego nawet o 1,5- 2 pkt proc. Pełny tekst rozmowy z prezesem GPW- na drugiej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 17.05.2022.).

¨DGP¨ niżej informuje: ¨Banki pożyczają na coraz mniejszy metraż¨. Podwyżki stóp procentowych i nowe wymogi nadzoru ograniczają dostępność hipotek. Rosnące stopy procentowe i zaostrzenie wymogów nadzorczych dotyczących sposobu kalkulacji zdolności kredytowej wnioskujących o kredyt hipoteczny doprowadziły do drastycznego ograniczenia maksymalnej kwoty kredytu, jaką oferują banki. Wskazują na to wyliczenia Expandera, pośrednika finansowego. Firma wzięła pod uwagę posiadające dwójkę dzieci małżeństwo z zarobkami na poziomie 8 tys. zł netto. w którym mąż i żona są zatrudnieni na umowę o pracę. Przed rokiem mogli oni liczyć na kredyt na poziomie ponad 660 tys. zł. W grudniu ub.r. ? po pierwszych trzech podwyżkach stóp procentowych ? ta kwota spadła do niespełna 490 tys. zł. Obecnie, jak wynika z ankiety w dziewięciu dużych bankach, dostępna kwota to 285 tys. zł. Możliwy do skredytowania metraż skurczył się dodatkowo za sprawą wzrostu cen nieruchomości. Na korzyść kredytobiorców działają z kolei podwyżki wynagrodzeń. Według Biura Informacji Kredytowej w I kwartale akcja kredytowa w hipotekach w ujęciu wartościowym była o 8 proc. niższa niż rok wcześniej. W ujęciu liczbowym był spadek na poziomie 19 proc. ? Na początku roku prognozowałem spadek wartości akcji kredytowej o ok. 10 proc. Obawiam się, że spadek może być głębszy, nawet 20?30 proc. ? komentował te dane Waldemar Rogowski, główny analityk BIK. Więcej szczegółów- na drugiej i trzeciej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 17.05.2022.).

W ¨DGP¨ także czytamy: ¨Banki mogą pozwolić sobie na zamrożenie rat¨. Andrzej Domański z Instytutu Obywatelskiego, think thanku politycznego współpracującego z PO: Propozycje, które przedstawił premier, z punktu widzenia kredytobiorców i ich faktycznego obciążenia praktycznie nic nie zmieniają. Pełny tekst rozmowy- na dziewiątej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 17.05.2022.).

¨DGP¨ informuje również: ¨In- house nie dla stołecznych śmieci. Zarzuty firm uwzględnione¨. Warszawa nie może zlecić MPO odbioru odpadów z wolnej ręki. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że komunalna spółka nie byłaby w stanie samodzielnie podołać miliardowemu kontraktowi. Część polskich miast zleca bez przetargów wywóz śmieci własnym spółkom komunalnym. To tzw. zamówienia in-house, które można udzielać z wolnej ręki. Z możliwości tej postanowili też skorzystać stołeczni urzędnicy, planując poza trybem konkurencyjnym zawarcie kontraktu z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania. Ta spółka komunalna musiała dotychczas na rynkowych zasadach rywalizować z prywatnymi konkurentami. W sześciu dzielnicach wygrała przetargi, w innych przegrała. Teraz, z pominięciem konkurencji, miała dostać zlecenie na lata 2022?2026, opiewające na kwotę 974 mln zł, i obsługiwała dziewięć dzielnic. Zdaniem prywatnych przedsiębiorców doprowadziłoby to do monopolu na stołecznym rynku. To zaś oznaczałoby, że inne firmy nie miałyby już na nim czego szukać.  W poniedziałek zapadł wyrok, w którym skład orzekający KIO uwzględnił dwa z powtarzających się w większości odwołań zarzutów. Skutek jest taki, że Warszawa nie może udzielić zamówienia in-house i musi unieważnić wszystkie czynności w tym postępowaniu. Więcej szczegółów- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 17.05.2022.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Nowe rozporządzenie w sprawie 40 zł za uchodźcę¨. Wydłużenie okresu wypłaty świadczenia oraz doprecyzowanie, jak należy go liczyć ? takie dwie zmiany znalazły się w rozporządzeniu Rady Ministrów z 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłat. Nowe rozporządzenie uwzględnia modyfikacje wprowadzone w ostatnim czasie w zasadach otrzymywania pieniędzy za udzielanie schronienia uchodźcom. Pierwsza z nich dotyczy wydłużenia okresu pobierania świadczenia z 60 do 120 dni. Natomiast druga zmiana odnosi się do określenia początkowego terminu, od którego należy liczyć ten okres. Pierwotnie przepisy wskazywały, że świadczenie należy się za okres nie dłuższy niż 60 dni (obecnie już 120 dni). Natomiast później doprecyzowano, że pomoc finansowa należy się za okres nie dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski. Natomiast tak jak wcześniejsze przepisy, tak i nowe rozporządzenie wskazuje, że świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, który jest rozpatrywany w ciągu miesiąca. Samorząd przed wypłatą pieniędzy może zweryfikować warunki oferowanego uchodźcom zakwaterowania i wyżywienia. Ponadto w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty może być przedłużony ponad 120 dni, o ile zgodę wyrazi wojewoda- czytamy na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 17.05.2022.).

Zobacz również