Wtorek, 16 marzec 2021

¨Kopciuchy wciąż dymią, ale jest ich nieco mniej¨
¨Im więcej aktywności w dialogu, tym lepiej dla partnerstwa¨
¨Nielegalna opłata za włączenie do sieci¨
¨Na ocieplenie budynków i poprawę ich efektywności energetycznej 50 mln zł¨
¨Przetarg można wygrać nawet po rozpadzie konsorcjum¨
¨Zaskakujący rok 2020. Sprzedaż mieszkań w Polsce wzrosła mimo pandemii¨
¨18- piętrowy wieżowiec: sprawie przyjrzy się prokuratura¨
¨Szczecin (mniej) inwestuje w zielone¨

Więcej poniżej.

Wtorkowa ¨Rzeczpospolita¨ odnotowuje: ¨Kopciuchy wciąż dymią, ale jest ich nieco mniej¨. Liczba starych kotłów węglowych w polskich domach z roku na rok systematycznie spada, choć i tak w walce ze smogiem wciąż jest jeszcze dużo do zrobienia. Niemal 3 mln polskich gospodarstw domowych wciąż używa pozaklasowych kotłów do ogrzewania, czyli tzw. kopciuchów- wynika z najnowszego raportu ¨Polskiego Alarmu Antysmogowego¨, do którego dotarła ¨Rz¨. Jak wynika z raportu PAS, jeszcze w 2014 r. było w Polsce ok. 3740 tys. kopciuchów. Do ponad 3 mln z nich sypano węgiel, a do reszty wkładano drewno i biomasę. Dziś takich kotłów jest ok. 850 tys. mniej. Najszybciej znikają stare kotły na węgiel, których mamy teraz trochę ponad 2 mln. Skala problemu wciąż jest jednak ogromna, bo w polskich domach nadal kopci ok. 3 mln kotłów, które nie spełniają norm ekologicznych. Jednocześnie, jak pokazują badania ankietowe, bardzo niska wśród mieszkańców jest świadomość istnienia nowych przepisów, które wymuszają wymianę starych urządzeń. Dużym problemem jest także zła sytuacja  w obszarze ocieplenia polskich domów. Wyniki badań wskazują, że co trzeci budynek jednorodzinny nie ma w ogóle warstwy izolacyjnej ścian zewnętrznych. Natomiast znaczna część z tych ocieplonych  ma warstwę cieplną mniejszą niż 8 cm. Jednocześnie jednak ocieplenia budynków są wysoko na liście priorytetów remontowych mieszkańców. 59 proc. właścicieli budynków nieocieplonych deklaruje chęć inwestycji w zakresie termomodernizacji budynku już  w najbliższych latach. Nieco ponad 40 proc. badanych planujących ocieplenia ścian liczy na pozyskanie na ten cel dotacji- czytamy. Więcej- na 15 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 16.03.2021.).

¨Dobra Administracja¨ w ¨Rz¨ zamieszcza z kolei tekst: ¨Im więcej aktywności w dialogu, tym lepiej dla partnerstwa¨. Sukces partnerstwa publiczno- prywatnego w dużej mierze zależy od właściwego przygotowania i przeprowadzenia zamierzającego do wyboru partnera prywatnego. Najczęściej, aby ten sukces osiągnąć stosuje się- uregulowany w Prawie zamówień publicznych- tryb dialogu konkurencyjnego. Niestety, pomimo wejścia w życie nowej ustawy zamówieniowej, problemy ze stosowaniem uprawa pozostały właściwie bez zmian i sprowadzają się przede wszystkim do właściwej realizacji zasady konkurencji w tego rodzaju postępowaniach- czytamy w ramach wstępu. Więcej- na pierwszej i drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 16.03.2021.).

W ¨Dobrej Administracji¨ czytamy również: ¨Nielegalna opłata za włączenie do sieci¨. Nałożenie na mieszkańców obowiązku ponoszenia jakichkolwiek świadczeń publicznych może mieć miejsce jedynie w drodze ustawy- przypomniał sąd. Prokurator zaskarżył do sądu uchwalony przez radę miejską regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie gminy. Zakwestionował przepis mówiący, że ¨włączenia przyłącza do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej dokonuje na koszt odbiorcy usług podmiot do tego uprawniony¨. W uzasadnieniu wskazał, że zaskarżona regulacja pozostaje w sprzeczności z art. 84 konstytucji, wedle którego jednostronne nakładanie na obywateli jakichkolwiek obowiązków nie jest dopuszczalne bez wyraźnego upoważnienia ustawowego. WSA w Białymstoku uznał, że skarga w pełni zasługuje na uwzględnienie, i stwierdził nieważność kwestionowanego zapisu. Więcej- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 16.03.2021.).

¨Dobra Administracja¨ w ¨Rz¨ przypomina również: ¨Na ocieplenie budynków i poprawę ich efektywności energetycznej 50 mln zł¨. Dzięki środkom Funduszu Spójności samorządy województwa śląskiego mogą po raz kolejny realizować przedsięwzięcia redukujące zjawisko niskiej emisji. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach czeka na wnioski o dofinansowanie tych przedsięwzięć, które wpisują się w zadania postawione przed działaniem 1.7 ¨Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego¨ (poddziałanie 1.7.1 ¨Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych¨). Działania te składają się na program ¨Infrastruktura i środowisko¨- odnotowano na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 16.03.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje natomiast: ¨Przetarg można wygrać nawet po rozpadzie konsorcjum¨. Rezygnacja jednej z firm nie pozbawia jej partnera możliwości złożenia oferty. Muszą jednak zostać spełnione pewne warunki. Niektóre przetargi potrafią ciągnąć się miesiącami. W tym czasie może się zmienić sytuacja firm, które biorą w nich udział. Zwłaszcza podczas pandemii, gdy jedne upadają, a kondycja innych zmienia się na tyle, że nie są zainteresowane realizacją zamówienia publicznego. W opisywanej sprawie oferta została odrzucona przez zamawiającego, który uznał, że złożył ją inny podmiot niż ten, którego zaproszono. Zaproszenie wysłano bowiem do konsorcjum dwóch firm, tymczasem ofertę złożyła samodzielnie tylko jedna z nich. Skład orzekający KIO odwołał się przy tym do  wyroku TSUE. Uznano w nim, ze choć zasada jest konieczność zachowania prawnej i materialnej tożsamości wykonawców na każdym etapie postępowania, to nie jest to zasada bezwzględna. Nie mamy do czynienia z jej       naruszeniem, jeśli grupa przedsiębiorców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozpada się, gdy jeden z nich bankrutuje. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 16.03.2021.).

¨Głos Szczeciński¨ odnotował: ¨Zaskakujący rok 2020. Sprzedaż mieszkań w Polsce wzrosła mimo pandemii¨. Dotychczasowe analizy sugerowały, że w czasie pandemii Polacy kupowali mieszkania mniej chętnie niż przed nią. Ministerstwo Sprawiedliwości podało jednak zaskakujące dane. W 2020 r. u notariuszy zawarto aż 160 tys. umów przeniesienia własności nieruchomości, czyli o niemal 18 proc. więcej niż w 2019 r. Tymczasem gdy w kwietniu i maju ub.r. deweloperzy odczuli skutki pandemii, część z nich skarżyła się, że sprzedaż mieszkań spadła nawet o 25 proc. Podobne były obserwacje firmy JLL w grudniu- w całym 2020 r. na 6 największych rynkach pierwotnych w Polsce sprzedano łącznie o 19 proc. mniej lokali niż przed rokiem. Jak jednak podał serwis Money.pl, rzeczywistość okazała się inna. Według resortu sprawiedliwości w 2020 r. podpisano 160 404 aktów notarialnych dotyczących przeniesienia własności nieruchomości. Był to najlepszy wynik od 12 lat. Na samym rynku pierwotnym przeniesiono własność 81 114 nieruchomości, a więc deweloperzy mogą pochwalić się wynikiem o 14 proc. lepszym. Szczegóły- na 13 stronie ¨Głosu¨.

(Źródło: ¨Głos Szczeciński¨– 16.03.2021.).

¨Głos¨ zauważa też: ¨18- piętrowy wieżowiec: sprawie przyjrzy się prokuratura¨. Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie podejmie się działań w sprawie wydania warunków zabudowy dla projektu 18- piętrowego wieżowca  to przy ul. Wszystkich Świętych. Chce, by to prokurator zdecydował, czy SKO powinno się włączać w sprawę. Z kolei magistrat zapowiada, że przedstawi projekt uchwały w tej sprawie. Chodzi o projekt, który znalazł się we wniosku o wydanie warunków zabudowy, jaki pod koniec 2020 r. trafił do szczecińskiego magistratu. Zakłada, że na działce zlokalizowanej pomiędzy ul. Duńską a Wszystkich Świętych powstanie 18- piętrowy wieżowiec znacznie przewyższający okoliczną zabudowę. Kiedy projekt ujrzał światło dzienne, wywołał krytyczne reakcje mieszkańców. Dodatkowe kontrowersje wzbudził fakt, że inwestorem jest osoba, która ma związki polityczne i zawodowe z prezydentem miasta i jego rodziną. Miasto zgłosiło wniosek o wykluczenie siebie z procesu wydania warunków zabudowy i skierowało go do SKO. To mogło przekazać sprawę innej jednostce terytorialnej, ale już wiemy, że tego nie zrobi. Nie podejmie się też działań we własnym zakresie. Szczegóły- na trzeciej stronie ¨Głosu¨.

(Źródło: ¨Gos Szczeciński¨– 16.03.2021.).

¨Kurier Szczeciński¨ zauważa z kolei: ¨Szczecin (mniej) inwestuje w zielone¨. Pierwsze ¨Zielone podwórka¨ pojawiły się na mapie Szczecina w 2008 r. Od tego momentu, dzięki wsparciu gminy, wyremontowano już 137. W sumie, przez ostatnie 13 lat, wspólnoty otrzymały na ten cel pomoc w wysokości ponad 14,4 mln zł. Natomiast program ¨Zielone przedogródki¨ ruszył w 2015 r i od tego czasu cieszy się równie dużym zainteresowaniem. W ciągu pięciu lat funkcjonowania tego programu zrealizowano 63 projekty, które gmina dofinansowała łącznie kwotą ponad 4 mln zł. Nie inaczej- mimo stanu epidemii- będzie w tym roku. Zielone transformacje terenów przyległych do swych nieruchomości zaplanowało 19 wspólnot mieszkaniowych. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych zakończył nabór wniosków do ¨Zielonych podwórek¨ oraz ¨Zielonych przedogródków¨. Z pierwszej puli dofinansowania chce skorzystać 15 wspólnot, a z drugiej- cztery. Kryzys wywołany stanem epidemii wyraźnie ograniczył jednak skalę zielonych inwestycji. O tym świadczy m.in. okrojona do 1 mln zł pula środków na realizację obu programów. Więcej szczegółów- na piątej stronie ¨Kuriera¨.

(Źródło: ¨Kurier Szczeciński¨– 16.03.2021.).

Zobacz również