Wtorek, 15 listopad 2022

¨Ranking miast wolnych od smogu¨
¨Fiskus nie chce dawać ulg firmom wspierającym Ukrainę¨
¨Rada Polityki Pieniężnej wykonała swoje zadanie?¨
¨Fiskus zmienił zdanie w sprawie rodzinnych darowizn¨
¨UZP: Liczy się aktualne portfolio przedsiębiorcy¨
¨In-house coraz popularniejszy, ale nie obniża opłat¨
¨Firmy energetyczne obniżą ceny prądu, a rząd uruchomi specjalne programy¨
¨Budowa pierwszego w Szczecinie miejskiego podziemnego parkingowca powoduje utrudnienia w ruchu¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ we wtorkowej ¨Rzeczpospolitej¨ zamieszcza ¨Ranking miast wolnych od smogu¨. Kołobrzeg- tu żyje się najczyściej. Taki jest wynik pomiarów jakości powietrza w Polsce. Na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin przygotowanej przez Polski Alarm Smogowy niekwestionowanym liderem jest Nowy Targ. To miasto, w którym odnotowano największe zanieczyszczenie powietrza w UE. Jego przeciwieństwem jest właśnie Kołobrzeg. Na krótkiej liście prymusów znalazły się aż cztery gminy z województwa zachodniopomorskiego, trzy z warmińsko- mazurskiego, dwie z podkarpackiego i po jednym z lubuskiego, mazowieckiego, łódzkiego, pomorskiego i podlaskiego. We wszystkich odnotowano poziom rakotwórczego benzo(a)pirenu zgodny z normą. Więcej szczegółów- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 15.11.2022.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Fiskus nie chce dawać ulg firmom wspierającym Ukrainę¨. Biznes pomagający ofiarom wojny nie może się doprosić podatkowych korzyści. Ani w CIT, ani w VAT. Spółka zapewniająca Ukraińcom zakwaterowanie i wyżywienie nie rozliczy wydatków w kosztach, firma wspierająca ukraińskich pracowników oraz ich rodziny nie odliczy VAT, przedsiębiorca wpłacający pieniądze fundacji pomagającej ofiarom wojny nie skorzysta z ulgi ze specustawy. To najnowsze przykłady niekorzystnych dla biznesu interpretacji fiskusa Przede wszystkim skarbówka nie zgadza się na rozliczanie kosztów przez firmy, które pomagają Ukraińcom na własną rękę- przekazują jedzenie, ubrania, sprzęt. Fiskus podkreśla, że zgodnie ze specustawą (regulacje o pomocy obywatelom Ukrainy) wydatki można zaliczyć do podatkowych kosztów  tylko wtedy, gdy darowizny zostały przekazane za pośrednictwem określonych podmiotów, np. fundacji czy samorządów. Nie chce się też zgodzić na rozliczenie wydatków na zasadach ogólnych. Nie przekonuje go argument, że pomagając ofiarom wojny firmy prowadzą strategię społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), i że takie działania kształtują dobrą opinię wśród klientów. Więcej- na dziewiątej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 15.11.2022.).

¨Rz¨ zastanawia się w innym miejscu: ¨Rada Polityki Pieniężnej wykonała swoje zadanie?¨. Inflacja nie wróci do celu NBP nawet do końca 2025 r.- przewidują ekonomiści z banku centralnego. Przekonują jednak, że nie świadczy to o konieczności dalszego zacieśniania polityki pieniężnej. NBP nie może już dużo więcej zrobić, aby ograniczyć inflację. Wkrótce zacznie ona opadać pod wpływem wygaszania szoku na rynku surowcowym, erozji siły nabywczej gospodarstw domowych, spowolnienia wzrostu gospodarczego oraz dotychczasowego zacieśnienia polityki pieniężnej. Do takich wniosków prowadzą najnowsze analizy Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP. Na ich podstawie RPP postanowiła w minioną środę utrzymać stopę referencyjną NBP na poziomie 6,75 proc. drugi miesiąc z rzędu. Dzień później prezes banku centralnego tłumaczył, że jeśli rzeczywistość będzie się kształtować mniej więcej w zgodzie z tymi prognozami, to dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej nie będzie potrzebne. Więcej szczegółów- na 14 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 15.11.2022.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje z kolei: ¨Fiskus zmienił zdanie w sprawie rodzinnych darowizn¨. Dzieci zapłacą podatek od darowizny, jeżeli rodzic, finansując im zakup mieszkania, wpłaci pieniądze na konto sprzedającego. Opodatkowane są też przelew na rachunek rodzeństwa i przekazanie gotówki. Wskazują na to najnowsze interpretacje indywidualne dotyczące zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wynika z nich jednoznacznie: obdarowany skorzysta ze zwolnienia tylko pod warunkiem, że pieniądze wpłyną bezpośrednio na jego konto. Problem powstaje jednak, gdy np. rodzic, chcąc sfinansować dziecku zakup mieszkania, wpłaci pieniądze bezpośrednio na konto sprzedającego. Fiskus żąda, by dziecko zapłaciło w takiej sytuacji podatek. 10 lat temu kwestia ta została rozstrzygnięta w interpretacji ogólnej. Miało to położyć kres sporom, ale jak widać, tak się nie stało. Jeszcze kilka lat temu stanowisko organów podatkowych było w tej kwestii inne. Przykładowo w interpretacji z 18 sierpnia 2017 r. dyrektor KIS zgodził się, że matka skorzysta ze zwolnienia z podatku, jeśli syn, który przekazał jej darowiznę, wpłacił pieniądze bezpośrednio na rachunek osoby sprzedającej nieruchomość. Potwierdził, że nie trzeba dokonywać dodatkowych operacji finansowych: najpierw wpłaty z rachunku syna na konto matki, a potem na konto sprzedającego. Przełomem była interpretacja ogólna ministra finansów z 15 lutego 2012 r. Minister uwzględnił w niej korzystne dla podatników orzecznictwo sądów administracyjnych. Rozstrzygnął jednoznacznie, że warunek zwolnienia jest spełniony także wtedy, gdy nabywca udokumentuje otrzymanie darowizny dowodem przekazania bezpośrednio na rachunek dewelopera w wykonaniu zawartej z nim umowy. O tym, że fiskus odszedł od tej wykładni, świadczy jednak kolejna najnowsza interpretacja ? z 6 października 2022 r. Chodziło o dziewczynkę, której rodzice sprzedali w 2021 r. Dom za 200 tys. zł i zdecydowali się podarować córkom po 100 tys. zł. Pieniądze zostały przekazane w całości na konto starszej pełnoletniej siostry. Młodsza była wówczas niepełnoletnia i nie miała nawet własnego konta bankowego. Rodzice nie mieli świadomości, że przekazując pieniądze starszej córce, narażają młodszą na kłopoty. Co więcej, także notariusz sporządzający w tej sprawie umowę darowizny uznał, że zostały spełnione warunki podatkowego zwolnienia. Urząd skarbowy stwierdził jednak, weryfikując zgłoszenie darowizny, że tylko starsza siostra ma prawo do zwolnienia z podatku. Młodsza zapłaci daninę, bo nie otrzymała wpłaty na własny rachunek bankowy. Dyrektor KIS tylko to następnie potwierdził. Więcej- na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 15.11.2022.).

¨DGP¨ zamieszcza również tekst pod hasłem: ¨UZP: Liczy się aktualne portfolio przedsiębiorcy¨. Firma, która ma zastąpić podwykonawcę użyczającego potencjału, może zdobyć doświadczenie nawet już po zakończeniu przetargu- wymaga z opinii uzyskanej w Urzędzie Zamówień Publicznych. Firmy startujące w przetargach nie muszą samodzielnie spełniać postawionych w nich warunków. Mogą podeprzeć się zasobami innych podmiotów, nawet jeśli nie tworzą z nimi konsorcjów. Najczęściej kluczowe jest doświadczenie w realizacji określonych prac. W dużym uproszczeniu ? przedsiębiorca, który realizował inwestycje drogowe, ale nigdy nie wybudował mostu, może wygrać przetarg na inwestycję składającą się z tych dwóch elementów, jeżeli przedstawi zobowiązanie partnera, że ten użyczy mu swego potencjału. To samo dotyczy wykwalifikowanej kadry. Warunek jest jeden ? taki podmiot musi następnie uczestniczyć w wykonaniu robót i usług, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wojna w Ukrainie, związane z pandemią zakłócenia w łańcuchach dostaw oraz wyjątkowo duża inflacja znacznie skomplikowały sytuację na rynku zamówień publicznych. Widać to doskonale po skokowym wzroście ogłoszeń o zmianach w umowach. Zdecydowana większość z nich dotyczy podwyższenia wynagrodzenia w związku ze wzrostem kosztów, ale nie brakuje również zmian dotyczących sposobu realizacji inwestycji. W tym również zmiany podwykonawców, którzy na etapie przetargu deklarowali użyczenie swych zasobów. Przepisy przewidziały taką sytuację. Zgodnie z art. 462 ust. 7 ustawy ? Prawo zamówień publicznych wykonawca może wówczas podmienić podwykonawcę na innego. Musi jednak wykazać zamawiającemu, że nowa firma spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowa, na której zasoby powoływał się na etapie przetargu. Inną możliwością jest zastąpienie podwykonawcy przez samego wykonawcę, pod warunkiem że on sam dysponuje wymaganym doświadczeniem i kadrą mającą wymagane kwalifikacje. Problemem, z którym borykają się zarówno zamawiający, jak i wykonawcy, jest ustalenie momentu, na który nowy podwykonawca (bądź też sam wykonawca) powinien potwierdzić spełnianie warunków. Przepisy nie dają na to pytanie bezpośredniej odpowiedzi. Z jednej strony powszechnie uznaje się, że warunki muszą być spełnione e już w terminie składania ofert, gdyż tylko wówczas można mówić o równym traktowaniu uczestników przetargu. Z drugiej jednak ? zamiana podwykonawcy często następuje długo po rozstrzygnięciu przetargu, a zamawiającemu powinno zależeć na potwierdzeniu jak najbardziej aktualnego potencjału przedsiębiorcy. Szczegółowa odpowiedź UZP  tej kwestii- w tekście na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 15.11.2022.).

¨DGP¨ zauważa w innym miejscu: ¨In-house coraz popularniejszy, ale nie obniża opłat¨. W gminach rośnie zainteresowanie mechanizmem zlecania odbioru odpadów z wolnej ręki spółkom komunalnym. Jednak jego wdrożenie nie przekłada się na zahamowanie podwyżek opłat dla mieszkańców- wynika z raportu Izby Branży Komunalnej. Samorządy ostrożnie podchodzą do kwestii stosowania tzw. zamówień in-house w gospodarce odpadami komunalnymi, jednak ? szukając oszczędności w systemie, który często i tak się nie bilansuje ? widzą w zamówieniach z wolnej ręki przede wszystkim szansę na większą kontrolę nad lokalnymi finansami i strumieniem odpadów wytwarzanych w gminie. I właśnie skutki ekonomiczne wprowadzenia zamówień in-house przeanalizowała Izba Branży Komunalnej w swoim raporcie ¨In-house w Polsce ? bilans 5 lat obowiązywania przepisów¨. W raporcie dokonano pogłębionej analizy porównawczej gospodarki odpadami komunalnymi w 99 gminach z in-house oraz w 107, które dotychczas nie zdecydowały się na wprowadzenie tego mechanizmu. Więcej szczegółów- na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 15.11.2022.).

Kolejny dodatek ¨DGP¨¨Firma i Prawo¨ informuje: ¨Firmy energetyczne obniżą ceny prądu, a rząd uruchomi specjalne programy¨. Do 30 listopada br. przedsiębiorcy mają czas na złożenie oświadczeń o stosowaniu wobec nich maksymalnych cen energii elektrycznej zużywanej na podstawową działalność. Niezależnie od tego niektóre podmioty gospodarcze będą też mogły ubiegać się o środki ze specjalnych projektów pomocowych. Firmy, które w terminie złożą stosowne oświadczenie, od 1 grudnia 2022 r. będą mogły korzystać z maksymalnej ceny energii elektrycznej. W przypadku opóźnienia dopiero po złożeniu oświadczenia (w formie papierowej lub elektronicznej) cena maksymalna zostanie im naliczona od miesiąca następującego po miesiącu złożenia takiego oświadczenia. Taką regulację od 4 listopada br. wprowadziła ustawa z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Rozwiązanie to jest jednym z nielicznych ? dotyczących przedsiębiorców ? stanowiącym odpowiedź na rosnące ceny energii. Na oficjalnych stronach internetowych dostawców energii są już proponowane gotowe wzory oświadczeń i możliwość weryfikacji ? po uprzednim wskazaniu wszystkich danych ? czy dany podmiot mieści się w definicji odbiorcy uprawnionego w rozumieniu ustawy o środkach nadzwyczajnych. Więcej- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 15.11.2022.).

¨Gazeta Wyborcza- Szczecin¨ odnotowuje: ¨Budowa pierwszego w Szczecinie  miejskiego podziemnego parkingowca powoduje utrudnienia w ruchu¨. Trwa kompleksowa przebudowa wnętrza kwartału 36 w śródmieściu Szczecina. Coraz bardziej zaawansowana jest budowa dwupoziomowy parkingu podziemnego na 258 aut. Dzięki temu będzie można całkowicie oddać wnętrze kwartału mieszkańcom i stworzyć zieloną przestrzeń sprzyjającą wypoczynkowi. Po zakończeniu inwestycji kwartał 36, w obrębie ulic Małkowskiego, Bogusława X, Bohaterów Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi oraz al. Wojska Polskiego, całkowicie się zmieni. Oprócz podziemnego parkingowca powstaną nowe mieszkania, lokale usługowe, Centrum Mieszkańca, żłobek i zielona przestrzeń do rekreacji. Przebudowa kwartału wchodzi w nowy etap, w związku z tym od 14 do 28 listopada wystąpią utrudnienia w ruchu na fragmencie jezdni i chodnika ul. Małkowskiego między ulicami Królowej Jadwigi i Bogusława X. Zmiany w organizacji ruchu, w tym wyłączenie z użytkowania sześciu miejsc parkingowych, związane są z koniecznością wykonania przyłączy instalacji podziemnych przebudowywanego kwartału do miejskich sieci. Wewnątrz kwartału kontynuowane są prace związane z budową parkingu podziemnego na poziomach -2 i -1. Robotnicy montują rozpory, trwa szalowanie i zbrojenie zjazdów. Betonują też kolejne słupy żelbetowe w obrębie płyty fundamentowej i prowadzone są prace polegające na oczyszczaniu ścian szczelinowych. Wybudowanie pierwszego w Szczecinie miejskiego podziemnego garażu pozwoli na całkowitą zmianę charakteru przestrzeni wewnątrz kwartału 36. Można ją będzie całkowicie oddać mieszkańcom. Przebudowa oznacza m.in. powstanie nowej ¨plomby¨ z 30 mieszkaniami i lokalami usługowymi. Nowy budynek będzie miał windę poruszającą się między parkingiem podziemnym a dachem, na którym architekci zaprojektowali taras spacerowy oraz ogród warzywny dla seniorów. Na parterze powstanie lokal przeznaczony na cele społeczne, a także żłobek dla około 30. dzieci. Przebudowana też będzie siedziba Szczecińskiego TBS. Koszt wszystkich robót budowlanych to ok 67,4 mln zł. Pieniądze pochodzą ze środków własnych STBS, z budżetu Szczecina oraz kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego udzielonego w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strukturalnych. Inwestycję realizuje Szczecińskie TBS. Wykonawcą jest szczecińska spółka Prime Construction. Projekt przebudowy przygotowała Grupa Architektoniczna Domino ze Szczecina. Planowany termin zakończenia prac – pierwszy kwartał 2024 r.- czytamy na łamach ¨Gazety¨. O inwestycji informuje również wtorkowy ¨Kurier Szczeciński¨ w tekście: ¨Przebudowa w kwartale z wielką dziurą¨. Uciążliwości inwestycji między kamienicami w kwartale śródmiejskiej zabudowy, ograniczonym al. Wojska Polskiego oraz ulicami: Andrzeja Małkowskiego, Księcia Bogusława X, Bohaterów Getta Warszawskiego i Królowej Jadwigi w Szczecinie ciąg dalszy. Odczują je znowu przede wszystkim zmotoryzowani. Trwająca przebudowa oznacza od tego tygodnia nowe utrudnienia na fragmencie już i tak zwężonej ul. Andrzeja Małkowskiego, na której między skrzyżowaniami z ul. Królowej Jadwigi i Księcia Bogusława X ruch odbywa się jednokierunkowo. Budowlańcy ograniczą tam możliwość parkowania, anektując na czas robót w sumie sześć miejsc postojowych. Ograniczenia obejmą też pieszych, bo robotnicy zajmą dodatkowo część pasa chodnika- czytamy na łamach ¨Kuriera¨.

(Źródło: ¨Gazeta Wyborcza¨/ ¨Kurier Szczeciński¨– 15.11.2022.).

Zobacz również