Wtorek, 15 grudnia 2020

¨Poślizg w urzędzie¨
¨Z powodu epidemii fiskus przedłuża ulgę mieszkaniową w PIT¨
¨Sądy bez wsparcia nie mają szans z frankami¨
¨Przywracanie miastom zieleni to nie tylko frajda dla oczu¨
¨Ryczałt coraz popularniejszy¨
¨Polacy rzucili się na domki na wynajem¨
¨Rewitalizacja najstarszej części Dąbia. Duże zainteresowanie architektów¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ we wtorkowej ¨Rzeczpospolitej¨ zauważa: ¨Poślizg w urzędzie¨. Magistrat może zamrozić na 30 dni rozpatrywanie spraw administracyjnych. Wyczekiwana przez biznes tarcza 6.0, czyli nowela z 9 grudnia 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, od piątku czeka na podpis prezydenta. Przewiduje ona, że urzędy same zdecydują, czy istnieje konieczność zawieszenia biegu terminów administracyjnych. Jeżeli tak, będą mogły wydłużyć postępowanie o 30 dni. W tym celu wystarczy, że na stronie internetowej urzędu oraz w swojej siedzibie w widocznym miejscu zawiesza taką informację. Wówczas bieg terminów wszystkich spraw zostanie automatycznie wstrzymany i nie trzeba zawiadamiać o tym indywidualnie stron. Ale gdyby urzędnik doszedł do wniosku, że niektórymi sprawami mimo zawieszenia może się zająć, powinien poinformować o tym zainteresowanych.  Decyzje administracyjne dotyczą także pozwoleń na budowę, których w pierwszym półroczu wydano w Polsce 89,3 tys. W pierwszych sześciu miesiącach 2020 r. do użytkowania oddano natomiast 86 tys. obiektów. Szczegóły- na dziewiątej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 15.12.2020.).

¨Prawo co dnia¨ informuje również: ¨Z powodu epidemii fiskus przedłuża ulgę mieszkaniową w PIT¨. Będzie więcej czasu na wydanie pieniędzy ze sprzedaży domu i wykorzystanie podatkowego zwolnienia. W czasie epidemii trudniej zrealizować inwestycję mieszkaniową- przyznaje Ministerstwo Finansów. I wydłuża o rok termin na wydanie środków z dokonanej w 2018 r. sprzedaży nieruchomości. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił właśnie do konsultacji. Z ustawy o PIT wynika, że trzeba zapłacić 190 proc. podatek od transakcji. Unikamy podarku, jeśli pozbędziemy się nieruchomości dopiero po pięciu latach od zakupu. W przypadku gdy do sprzedaży doszło szybciej, pozostaje przeznaczenie pieniędzy na cele mieszkaniowe. Obecnie mamy na to trzy lata, liczone od końca roku, w którym doszło do transakcji. Ten termin obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Wcześniej były to dwa lata. Z przepisów wynika zatem, że ci, którzy sprzedali nieruchomość w 2018 r., muszą wydać pieniądze do końca 2020 r. Wygląda jednak na to, że podatnicy dostana od skarbówki nieco więcej czasu. Ministerstwo Finansów ogłosiło bowiem, że przedłuży termin na wydanie pieniędzy ze sprzedanego w 2018 r. domu lub mieszkania o rok, czyli do 31 grudnia 2021 r. Szacuje, że przedłużenie terminu dotyczy 72 tys. podatników. Rozporządzenie ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu- czytamy na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 15.12.2020.).

¨Prawo co dnia¨ również zauważa: ¨Sądy bez wsparcia nie mają szans z frankami¨. To nie do opanowania- tak o zalewającej sądy fali pozwów frankowiczów mówią sędziowie. Chyba że szybko nadejdzie pomoc. Koniec 2020 r. sprzyja podsumowaniom- także w wymiarze sprawiedliwości. I choć pandemia nie sparaliżowała sądów, to już dziś wiadomo, że zalała je fala spraw frankowych. Prezesi największych w kraju sądów okręgowych czekają na Sąd Najwyższy lub ustawodawcę, którzy wesprą ich działania. Pomóc mogą też zmiany organizacyjne w sądach. Nawet o 400 proc. wzrosła w czasie pandemii liczba spraw frankowych, wpływających do największych sądów okręgowych. W tych największych już jest dramat. W wielu przypadkach powództwa frankowiczów stanowią nawet połowę referatów sędziów cywilnych. Do końca listopada w Warszawie do wydziałów cywilnych pierwszej instancji  trafiło 24835 spraw, w tym 17656 spraw frankowych, co stanowi 71,1 proc. Tymczasem jeżeli- według szacunków- dopiero 5 proc. kredytobiorców złożyło pozwy można przewidywać, że liczba spraw frankowych będzie nadal rosła, a utrzyma się tendencja do kierowania tych spraw w zdecydowanej większości do Sądu Okręgowego w Warszawie, to konieczne okażą się rozwiązania systemowe. Więcej- na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 15.12.2020.).

¨Rz¨ zwraca uwagę w innym miejscu: ¨Przywracanie miastom zieleni to nie tylko frajda dla oczu¨. Panuje zgoda, że betonoza i asfaltoza miast jest nadmierna nie tylko w Polsce, i najwyższy czas to zmienić. Eksperci przekonują: to nie tylko kwestia estetyki. To się opłaca.  Eksperci ONZ szacują, że w 2025 r. w miastach będzie mieszkać ponad 60 proc. ludności świata. ten trend nie ominie Polski: będziemy żyć w miastach zaludnionych do granic możliwości, permanentnie przegrzanych, zanieczyszczonych smogiem i kakofonią miejskich hałasów. Tymczasem lipa szerokolistna zmniejsza poziom hałasu o 6,9 dB, brzoza brodawkowata o 5,7dB. Pas zieleni zmniejsza siłę wiatru o 20 do 80 proc. Lektura dla zainteresowanych- na 18 i 19 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 15.12.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje z kolei: ¨Ryczałt coraz popularniejszy¨. W 2019 r. podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych płaciło ponad 1,3 mln osób, tj. o prawie 134 tys. więcej niż rok wcześniej i 219 tys. więcej niż dwa lata wcześniej- wynika z danych Ministerstwa Finansów. W przyszłym roku popularność tej formy opodatkowania zwiększy się jeszcze bardziej za sprawą dwóch uchwalonych niedawno zmian, zwiększających limit przychodu oraz rozszerzającym możliwość stosowania ryczałtu przez wiele branż- do tej formy wykluczonych z możliwości ryczałtu. W 2019 r. niespełna połowa osób rozliczających się ryczałtem, bo 635 tys. zapłaciła w ten sposób podatek od działalności gospodarczej, wykazując z tego tytułu ok. 62,7 mld zł przychodów.  Jeszcze więcej podatników- prawie 711,9 tys.- zapłaciło ryczałt od przychodów z prywatnego najmu, podnajmu, dzierżawy i innych podobnych umów. W ten sposób wykazali oni ponad 14,9 mld zł. Z prywatnego najmu rozliczały się w ten sposób również niektóre osoby prowadzące równolegle działalność gospodarczą. W 2019 r. takich osób było 15,4 tys. Z danych  ministerstwa wynika, że m.in. zwiększa się liczba umów najmu okazjonalnego, choć nadal nie cieszy się on dużym zainteresowaniem. Rozwiązanie to funkcjonuje od prawie dekady i ma za zadanie chronić właściciela mieszkania- czytamy na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 15.12.2020.).

¨Firma i Prawo¨ w ¨DGP¨ zamieszcza natomiast obszerny tekst: ¨W postępowaniu z negocjacjami etapu negocjacji może jednak nie być¨. Nowy tryb udzielania zamówień poniżej progów unijnych w tzw. wariancie II pozwoli zamawiającemu na dużą elastyczność. W takiej sytuacji oferenci będą musieli się liczyć z tym, że nie zawsze będą mieli szansę na przedstawienie dodatkowej oferty. Wchodzące w życie od nowego roku nowe prawo zamówień publicznych wprowadza praktycznie całkowicie nowe tryby, w jakich udzielane będą zamówienia publiczne o wartościach poniżej progów unijnych- czyli podlegające tzw. procedurom unijnym. Niewątpliwie będzie to rewolucja: nie będą już stosowane w tego typu zamówieniach ani tryby zapytania o cenę, ani także (co może dziwić wykonawców) podstawowy tryb, w jakim są dziś udzielane zamówienia krajowe, czyli przetarg nieograniczony. W zamian dla zamówień poniżej progów unijnych wprowadzono zupełnie nowy tryb podstawowy. Ten zaś będzie miał trzy warianty. Wariant I- jest w dużej mierze kopią dotychczasowego przetargu nieograniczonego; wariant II- to procedura, która zawiera opcjonalny komponent negocjacyjny oraz wariant III, który wymaga od zamawiającego przeprowadzenia z wykonawcami negocjacji i dopiero po ich zakończeniu nastąpi zaproszenie do złożenia ofert ostatecznych. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 15.12.2020.).

¨Gazeta Wyborcza¨ odnotowuje: ¨Polacy rzucili się na domki na wynajem¨. Dochodzi do tego, że właściciele nie podają cen, tylko czekają na oferty od klientów. Nadal nie wiadomo, jakie obostrzenia będą obowiązywały w sylwestra. Nowe zasady mają zostać ogłoszone pod koniec grudnia. Mało prawdopodobne, że hotele zostaną otwarte w sylwestra. To jednak nie oznacza, że Polacy postanowili zrezygnować z imprez. Rekordy popularności biją domki na wynajem. Jest popyt, jest także i odpowiednia cena. W ogłoszeniach można znaleźć np. domek, z kosztem wynajmu 1 tys. zł za dobę. Jednak gdy właściciel dowiedział się, że chodzi o nocleg z 31 grudnia na 1 stycznia, podniósł koszt wynajmu do 2,5 tys. zł. Są i takie ośrodki, które czekają na oferty klientów. Ceny dochodzą do 3 tys. zł- czytamy.

(Źródło: ¨Gazeta Wyborcza¨– 15.12.2020.).

¨Głos Szczeciński¨ informuje: ¨Rewitalizacja najstarszej części Dąbia. Duże zainteresowanie architektów¨. Ponad 30 pracowni architektonicznych z Polski jest zainteresowanych wykonaniem koncepcji rewitalizacji najstarszej części Dąbia. 30 ha zaniedbanej dziś przestrzeni ma szansę stać się bardziej przyjaznym otoczeniem  do codziennego funkcjonowania. Chodzi o rewitalizację zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, lekarskiej i Krzywoń w Szczecinie. To ten obszar jest przedmiotem konkursu urbanistyczno- architektonicznego ogłoszonego przez TBS Prawobrzeże. Chęć udziału w konkursie zgłosiło 32 projektantów. Jedna z firm zgłosiła się po terminie i jej wniosek został odrzucony. Zakres opracowania ma obejmować blisko 30 ha, w tym nieruchomości należące do: miasta, TBS Prawobrzeże, SM Kielnia i wielu innych podmiotów. Celem konkursu jest poznanie różnych rozwiązań architektonicznych i świeżego spojrzenia na tę część miasta, przy zachowaniu charakteru tego miejsca. Konkurs dotyczy znacznej części tzw. starego Dąbia, wpisanego do ewidencji zabytków jako układ urbanistyczny. Obejmuje on ścisłe centrum osiedla. Jego granice stanowią: ul. Drukarska, Taborowa, Portowa, Goleniowska, Pomorska, rzeka Płonia, ul. Nurkowa, kanał wodny Ulga, ul. Przestrzenna, Pokładowa oraz umowny fragment przebiegający przez ogrody działkowe. Zasadniczą część obszaru stanowi ciekawy, częściowo zaburzony zabudową współczesną, średniowieczny układ ulic z fragmentami zachowanej XIX- wiecznej zabudowy podlegającej ochronie konserwatorskiej. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie ¨Głosu¨.

(Źródło: ¨Głos Szczeciński¨– 15.12.2020.).           

Zobacz również