Wtorek, 14 stycznia 2020

 

Zamówienia publiczne: wizja lokalna i zebranie wykonawców, Rzeczpospolita
Ustalenie warunków zabudowy zależne od prac planistycznych, Rzeczpospolita
NSA: Sąsiadujące budynki nie muszą być identyczne, Rzeczpospolita
Cały czas przybywa chętnych na zakup mieszkania, Dziennik Gazeta Prawna
Pozbądź się szkodliwego materiału, Kurier Szczeciński

Więcej poniżej.

 

 

Wtorkowa "Rzeczpospolita" w dodatku "Dobra Administracja" zamieszcza tekst pod hasłem: "Zamówienia publiczne: wizja lokalna i zebranie wykonawców". Zamawiający dysponuje szeregiem instrumentów, które w ramach trwającego postępowania pomagają mu nakreślić wykonawcom pełen obraz oczekiwań związanych z przedmiotem zamówienia. Nowe Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie dopiero za rok, ale już znamy jego kształt i wiemy, że ustawodawca kładzie w nim większy nacisk na współpracę zamawiającego z wykonawcami. Nowa ustawa zachęca do dialogu i bardziej partnerskich rozmów o kształcie przedmiotu zamówienia. Rynek ma w tym względzie dalece większą wiedzę niż zamawiający, wobec tego wymiana informacji może być tylko z korzyścią dla obu stron. Zamawiającemu może pozwolić lepiej opisać przedmiot zamówienia. Z kolei wykonawcom daje szansę lepiej dostosować ofertę do potrzeb zamawiającego, ale też zwrócić mu uwagę, jeżeli istnieją na rynku rozwiązania, o których zamawiający niewiele wiedział. Już na gruncie obecnego Prawa zamówień publicznych mamy takie instrumenty, jak wizja lokalna i zebranie wykonawców- czytamy w ramach wstępu. Szczegóły- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 14.01.2020.).

 

W "Dobrej Administracji" znajdziemy również tekst: "Ustalenie warunków zabudowy zależne od prac planistycznych". Zawieszenie postępowania dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy jest uzasadnione podjęciem prac planistycznych, gdy istnieje prawdopodobieństwo jej sprzeczności z ustaleniami projektowanego planu miejscowego- czytamy w ramach wstępu. Więcej- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 14.01.2020.).

 

"Dobra Administracja" odnotowuje też: "NSA: Sąsiadujące budynki nie muszą być identyczne". Zasada "dobrego sąsiedztwa" nie może tłumić wolności zagospodarowania terenu. Nie można z niej wywodzić obowiązku lokalizowania budynków identycznych z już istniejącymi. Jak czytamy w wyroku NSA, pojęcie kontynuacji funkcji należy rozumieć szeroko, zatem wystarczające będzie, że nowa zabudowa nie koliduje z już istniejącą, i że można ją pogodzić z zastanym stanem rzeczy. Przyczyną odmowy ustalenia warunków zabudowy może być tylko projektowanie inwestycji sprzecznej z dotychczasową funkcją terenu. Szczegóły- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 14.01.2020.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" zauważa z kolei: "Cały czas przybywa chętnych na zakup mieszkania". Tylko w grudniu popyt na kredyty hipoteczne wzrósł o jedną czwartą. Pod względem wielkości sprzedaży ubiegły rok mógł być rekordowy. Łączna wartość wniosków kredytowych, jakie klienci banków i SKOK- ów złożyli w ostatnim miesiącu 2019 r., była o 24,1 proc. wyższa niż w grudniu 2018 r. Biuro Informacji Kredytowej, które podało te dane, zwraca uwagę, że wzrost tej wartości to przede wszystkim skutek większej liczby klientów ubiegających się o kredyt. W grudniu wnioski złożyło aż 30,6 tys. osób, podczas gdy rok wcześniej 25,5 tys. Średnio chcieli oni pożyczyć 288,1 tys. zł, o 9 proc. więcej niż w 2018 r. Wzrost średniej wartości kredytu odpowiada mniej więcej wzrostowi cen mieszkań. Ale zwraca uwagę dynamicznie rosnąca liczba wnioskujących o kredyt. BIK podkreśla, że grudniowy wynik był drugim co do wielkości wzrostem popytu w 2019 r. Większy skok zanotowano jedynie w marcu, gdy łączna wartość wszystkich złożonych wniosków zwiększyła się o 26,5 proc. W sumie wnioski złożyło prawie 450 tys. osób, o 29 tys. więcej niż w 2018 r. Powody takie sytuacji są co najmniej dwa. Pierwszy: w Polsce nadal mamy głód mieszkań. Ich podaż rośnie, bo według danych GUS na koniec listopada oddano do użytku o 11,6 proc. więcej mieszkań niż przed rokiem, podobnie szybko przyrasta liczba rozpoczętych budów (o 5 proc.). Ale nadal Polska jest krajem o jednym z najwyższych poziomów tzw. ubóstwa mieszkaniowego w Unii Europejskiej. Coraz więcej informacji o tym, że ceny lokali będą nadal rosnąć napędza natomiast dodatkowo popyt na mieszkania. Jeśli dodać do tego obawy o wyhamowanie podaży ( w listopadzie było o 1,5 proc. mniej nowych pozwoleń na budowę), to nic dziwnego, że ci, którzy zamierzali dokonać zakupu, mogli przyspieszyć swoje decyzje. BIK zakłada, że duży wzrost liczby wniosków w grudniu mógł przełożyć się na większą sprzedaż kredytów. A jeśli tak, to cały 2019 r. był jednym z najlepszych pod tym względem po 1989 r.- czytamy na 11 stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 14.01.2020.).

"Kurier Szczeciński" apeluje: "Pozbądź się szkodliwego materiału". Do końca 2032 r. realizowany będzie program "Szczecin bez azbestu". W samym 2019 r. ze szczecińskich nieruchomości usunięto w sumie 103 tony szkodliwego dla zdrowia materiału. Program trwa od 2005 r. Do tej pory udało się unieszkodliwić blisko 3100 t. rakotwórczego materiału z ok. 33,8 mln mkw. powierzchni. W 2019 r. ze szczecińskich nieruchomości usunięto w sumie 103 tony azbestu. Teraz głównie znika z ogródków działkowych czy zabudowań jednorodzinnych. Program adresowany jest do osób fizycznych i prawnych. Realizujący program Zakład Usług Komunalnych usuwa azbest bezpłatnie. Program dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W latach 2005- 2019 na jego realizację przeznaczono ponad 1,8 mln zł- czytamy na drugiej stronie "Kuriera".

(Źródło: "Kurier Szczeciński"- 14.01.2020.).

 

Zobacz również