Wtorek, 14 lipca 2020

¨Za wodę bez ekstradaniny¨
¨Co banki mogą robić za plecami kredytobiorcy¨
¨Czy można zwiększyć kwotę na zamówienie publiczne?¨
¨Jeśli zarobiłeś na cesji, podziel się z fiskusem¨
¨Ceny prądu pozostaną bez zmian¨
¨Spłata zobowiązania to nie dochód¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ we wtorkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Za wodę bez ekstradaniny¨. Mieszkańców nie powinno się obciążać dodatkowymi opłatami za przyłączenie do sieci wodociągowej. Prokuratorzy skarżą uchwały gmin w sprawie warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji ogólnej- wynika z informacji, którą opublikowała na swojej stronie internetowej Prokuratura Krajowa. Chodzi o nakładanie dodatkowych opłat na mieszkańców z tego tytułu. W opinii PK taka praktyka narusza prawo, co potwierdzają sądy w swoich wyrokach. Uprawnienie prokuratora do zaskarżania uchwał, które są aktami prawa miejscowego wynika m.in. z art. 70 prawa o prokuraturze. Do tej pory prokuratorzy przeanalizowali 1771 tego typu uchwał. W 469 przypadkach zdecydowali się wnieść skargi do sądów administracyjnych, a wygrali przed sądem 333 razy. Na obowiązek pokrycia kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego ze środków własnych gminy wprost wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z 13 września 2007 r. Podkreślił, że udostępnienie takiego przyłącza nie może być obciążone dodatkowymi kosztami pokrywanymi przez mieszkańców. Z kolei NSA uznał za niedopuszczalne uzależnienie przyłączenia się do sieci od wcześniejszego zawarcia umowy o zaopatrzeniu w wodę. Według WSA w Warszawie nielegalne są także wszelkie zapisy w regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków, określonych przez rady gmin oraz opłaty za ustalanie warunków technicznych przyłącza. Więcej szczegółów- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 14.07.2020.).

¨Prawo co dnia¨ zastanawia się też: ¨Co banki mogą robić za plecami kredytobiorcy¨. Sąd Najwyższy odpowie na pytanie, czy właściciel mieszkania musi wyrazić zgodę na przeniesienie hipoteki do innego banku, jeżeli umowę zbycia wierzytelności zawarto przed 7 marca 2019 r., a wniosek o ujawnienie przeniesienia hipoteki złożono po tej dacie. Pytanie do SN skierował Sąd Okręgowy w Warszawie. Chodziło o zbycie wierzytelności hipotecznej obciążającej mieszkanie przez jeden bank drugiemu. Nie spodobało się to właścicielom lokalu obciążonego hipoteką. Sąd Rejonowy w Piasecznie utrzymał jednak w mocy zaskarżony wpis. Jego zdaniem bank nabył jako cesjonariusz zabezpieczoną hipotecznie wierzytelność. SR uznał też, że w postępowaniu wieczystoksięgowym nie przeprowadza się postępowania dowodowego w szerszym zakresie. Właściciele wnieśli zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, a ten postanowił skierować pytanie prawne do SN. Chciał wiedzieć, czy w przypadku zbycia wierzytelności bankowej zabezpieczonej hipoteką brak pisemnej zgody właściciela na przeniesienie hipoteki stanowi przeszkodę do wpisu, jeżeli umowa jej zbycia została zawarta przed 7 marca 2019 r., a wniosek o ujawnienie przeniesienia hipoteki został złożony po tej dacie. Więcej- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 14.07.2020.).

¨Dobra Administracja¨ w ¨Rz¨ zamieszcza natomiast tekst: ¨Czy można zwiększyć kwotę na zamówienie publiczne?¨. Jeśli oferty przekraczają środki przeznaczone na realizację zamówienia, podmiot prowadzący postępowanie może pozyskać dodatkowe środki na ten cel albo unieważnić postępowanie. Ograniczone możliwości budżetowe zamawiającego są kluczowym czynnikiem warunkującym zdolność udzielenia zamówienia. Złożone oferty często przekraczają kwotę przeznaczoną na zamówienie. Zamawiający może wtedy zwiększyć budżet, jednak czy zawsze powinien brać taką możliwość pod uwagę? Odpowiedź na to pytanie dla zainteresowanych w wyroku KIO z 2 marca 2020 r. Szczegóły- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 14.07.2020.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Jeśli zarobiłeś na cesji, podziel się z fiskusem¨. Inwestor, który przenosi prawo do mieszkania na inną osobę, musi zapłacić podatek. Ale tylko wtedy, gdy ma z tej transakcji dochód. Epidemia koronawirusa spowodowało, że wiele osób musiało zrezygnować z planowanej inwestycji we własne lokum. I odstąpiło prawo do mieszkania jeszcze przed nabyciem jego własności. W takiej sytuacji znalazł się jeden z czytelników. Podpisał umowę wstępną z deweloperem i wpłacił mu 300 tys. zł. Problemy finansowe związane z epidemią zmusiły go do rezygnacji z inwestycji. Szczęśliwie znalazł nabywcę i dokonał cesji prawa do mieszkania. Na dodatek na tym zarabiając, otrzymał bowiem od niego 350 tys. zł. Zarówno w urzędzie skarbowym, jak i u notariusza poinformowano go, że musi zapłacić podatek od całej tej kwoty. Oczywiście transakcję należy rozliczyć z fiskusem. Ale w korzystniejszym wariancie, niż wynika z otrzymanych przez czytelnika informacji. Podatek nie będzie liczony od przychodu. Opodatkowany jest bowiem tylko dochód. Więcej- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 14.07.2020.).

¨Rz¨ także krótko: ¨Ceny prądu pozostaną bez zmian¨. Regulator nie zgodził się na kolejne w tym roku podwyżki cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Stało się to, o czym na rynku spekulowano już od kilku miesięcy- prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmówił wydania nowych, wyższych taryf na ceny prądu dla odbiorców indywidualnych wszystkim czterem kontrolowanym przez państwo koncernom energetycznym. O podwyżki ubiegały się: PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót. W ocenie prezesa URE obecna sytuacja rynkowa nie uzasadnia wnioskowanych przez przedsiębiorstwa podwyżek cen energii. W grudniu 2019 r. i styczniu 2020 r. regulator zgodził się już na podwyżki, w wyniku których tegoroczne rachunki odbiorców indywidualnych za energię, obejmujące m.in. wzrost ceny prądu i kosztów dostarczenia energii do domów, są wyższe średnio o 12 proc., czyli o 9 zł miesięcznie- czytamy na 17 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 14.07.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje natomiast: ¨Spłata zobowiązania to nie dochód¨. Przeniesienie prawa własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu hipotecznego obciążającego tę nieruchomość nie jest odpłatnym zbyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT- orzekł NSA. Chodziło o podatniczkę, która dostała w darowiźnie nieruchomość obciążoną hipotekami zabezpieczającymi kredyt zaciągnięty przez darczyńców. Rok później, za zgodą banku, przeniosła na niego własność podarowanej jej nieruchomości. W zamian bank zwolnił ją z długu. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że odpłatnym zbyciem jest każde przeniesienie prawa własności lub praw majątkowych. W tym wypadku- wyjaśnił- korzyścią tą jest zwolnienie z długu hipotecznego. Nie zgodziły się z tym sądu obu instancji. Uchylając interpretację fiskusa, WSA w Poznaniu stwierdził, że w tej sprawie nie może być mowy o żadnym przysporzeniu. Tego samego zdania był NSA, orzekając wbrew stanowisku dyrektora KIS, że przeniesienie prawa własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu nie jest odpłatne- czytamy na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 14.07.2020.).

¨DGP¨ przypomina też: Dochodowy wynajem mieszkania może pozbawić zwolnienia¨. Przedsiębiorca, który ma kilka rodzajów działalności gospodarczej nie może twierdzić, że dodatkowy wynajem nieruchomości przynoszący 17 proc. ogółu jego dochodów, to wyłącznie czynności pomocnicze- orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Uznał więc, że przychód z tego tytułu należy uwzględniać przy obliczaniu rocznych obrotów, których wysokość decyduje o tym, czy firma skorzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Więcej- także na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 14.07.2020.).

Zobacz również