Wtorek, 14 kwietnia 2020

¨Premia termomodernizacyjna¨
¨Przetargi COVID- 19 poza Prawem zamówień publicznych¨
¨Postać elektroniczna oferty a forma elektroniczna pełnomocnictwa¨
¨Podatek od nieruchomości: dopuszczalne zwolnienie podmiotowe dla poszkodowanych firm¨
¨Wielka płyta na wieki wieków¨
¨Maszty wyrosną po cichu¨
¨Lichwiarze nie przejmą nieruchomości¨
¨Lichwiarz nie pozbawi już dłużnika dachu nad głową¨
¨Najemcy pomieszczeń w lokalach prywatnych bez wsparcia tarczy¨
¨Rynek mieszkań w stagnacji¨

Więcej poniżej.

Dodatek ¨Dobra Administracja¨ we wtorkowej ¨Rzeczpospolitej¨ przypomina: ¨Premia termomodernizacyjna¨. 12 kwietnia weszła w życie ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Przewiduje ona wsparcie finansowe dla inwestorów dokonujących wraz z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym wzmocnienia warstw fakturowych w budynkach wybudowanych w technologii wielkopłytowej- w wysokości 50 proc. Przewidziano też zwiększenie wsparcia dla samorządów gminnych realizujących przedsięwzięcia remontowe, w tym- budynków zabytkowych. Wsparciem objęto również kompleksowe inwestycje obejmujące obok termomodernizacji montaż mikroinstalacji odnawialnego źródła energii. Znowelizowana ustawa upraszcza zasady ubiegania się o premię termomodernizacyjną i umożliwia wykorzystanie w większym stopniu środków własnych inwestorów. Zwiększono też dostępność premii kompensacyjnej- czytamy na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 14.04.2020.).

¨Dobra Administracja¨ zamieszcza również tekst: ¨Przetargi COVID- 19 poza Prawem zamówień publicznych¨. Pandemia wymaga szybkiego wdrażania rozwiązań służących zwalczaniu koronawirusa. Dlatego tzw. ustawa kryzysowa wprowadziła przepisy umożliwiające udzielanie zamówień z pominięciem sformalizowanych procedur. Szczegóły- także na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 14.04.2020.).

¨Dobra Administracja¨ zauważa też: ¨Postać elektroniczna oferty a forma elektroniczna pełnomocnictwa¨. Skan z własnoręcznym podpisem opatrzony podpisem elektronicznym kwalifikowanym stanowi ofertę sporządzoną elektronicznie. Nie jest tak jednak w odniesieniu do pełnomocnictwa- uznała KIO. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożone zostało odwołanie na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zaniechanie odrzucenia oferty, która została wybrana jako najkorzystniejsza. Jak wskazywał odwołujący, zwycięski wykonawca złożył skan oferty uprzednio przygotowanej w postaci papierowej. Skan obejmował podpis własnoręczny pełnomocnika wykonawcy, adnotacje o liczbie stron oraz pieczęć firmową wykonawcy. Tenże skan został opatrzony podpisem elektronicznym. Tymczasem zamawiający wyraźnie wskazał, iż nie dopuszcza złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Izba uznała, że pomimo wyrażonego w dokumentacji postępowania jednoznacznego zakazu złożenia skanu oferty podpisanego elektronicznie, sama oferta złożona została prawidłowo. Jednak mimo to nie zostało do niej dołączone pełnomocnictwo w wymaganej przepisami formie. Więcej szczegółów- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 14.04.2020.).

¨Dobra Administracja¨ przypomina też: ¨Podatek od nieruchomości: dopuszczalne zwolnienie podmiotowe dla poszkodowanych firm¨. Specjalna uchwała, podejmowana przez radę gminy w przedmiocie zwolnienia z podatku wybranej grupy przedsiębiorców, nie podlega wymogowi zgłoszenia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów- czytamy w ramach wstępu. Więcej- na siódmej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 14.04.2020.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa również: ¨Wielka płyta na wieki wieków¨. Spółdzielnie mieszkaniowe oraz inni zarządzający blokami z wielkiej płyty mogą liczyć na środki na wymianę kotew. Będą dodatkowe pieniądze na termomodernizację i remonty budynków wielkopłytowych. 12 kwietnia weszła w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Pieniędzmi na ten cel dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Nowe przepisy przewidują środki na ocieplanie zewnętrznych ścian trójwarstwowych, a także dodatkowe połączenie warstw fakturowej i nośnej. Wartość premii na ten cel wyniesie 50 proc. kosztów zaprojektowania, zakupu i montażu tzw. kotew. Z szacunków Ministerstwa Rozwoju wynika, że  do 2029 r. wzmocnionych zostanie ok. 2 tys. bloków z wielkiej płyty. Dziś mieszka w takich budynkach przeszło 12 mln Polaków. Nowela upraszcza również zasady ustalania premii. Obecnie o wsparcie mogą się ubiegać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe (składające się głównie z osób fizycznych), spółdzielnie mieszkaniowe oraz TBS- y. Po zmianach o takie wsparcie będą się mogły ubiegać również gminy i wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy. W ustawie przewidziano premie remontowe dla gmin w wysokości 50 proc. wartości realizowanych przedsięwzięć remontowych w budynkach, w których znajdują się lokale komunalne. Więcej szczegółów- na 15 stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 14.04.2020.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Maszty wyrosną po cichu¨. Będzie szybka ścieżka budowy stacji bazowych. Eksperci ostrzegają: to niebezpieczne. Budowa masztów telefonii komórkowej ma być bardzo prosta. Tarcza antykryzysowa 2.0 przewiduje szybką ścieżkę dla tego rodzaju inwestycji. Ma to pomóc w walce z pandemią oraz poprawić dostęp do internetu. Eksperci ostrzegają jednak przed drogą na skróty przy budowie masztów. Tarcza 2.0 wprowadza zmiany do dwóch ustaw: prawa budowlanego oraz prawa ochrony środowiska. Do prawa budowlanego wprowadzono definicję przenośnych wolnostojących masztów antenowych. Przepisy przewidują również uproszczone formalności. Maszty będą mogły powstawać bez pozwolenia na budowę, nawet gdy przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 lub gdyby obiekt budowlany miał powstać na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Tarcza zmienia także prawo ochrony środowiska. Zmiany dotyczą instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych lub radiolokacyjnych emitujących pola elektromagnetyczne o określonych  parametrach. Zgodnie z tarczą inwestycje tego rodzaju, inaczej niż obecnie, nie będą wymagały oceny oddziaływania na środowisko. Szczegóły- na 15 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 14.04.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zapowiada z kolei: ¨Lichwiarze nie przejmą nieruchomości¨. Już na najbliższym posiedzeniu rządu przyjęty ma zostać projekt ¨antylichwiarski¨, który zakaże firmom pożyczkowym stosowania zabezpieczeń na mieszkaniach, domach czy działkach i uniemożliwi egzekucję z nieruchomości, gdy dług jest niewielki. W kodeksie cywilnym pojawi się zapis wykluczający możliwość stosowania tzw. przewłaszczenia na zabezpieczenie. Z kolei do kodeksu postępowania cywilnego dodany zostanie przepis, zgodnie z którym wierzyciel będzie mógł złożyć wniosek o zlicytowanie nieruchomości dłużnika tylko wtedy, gdy wysokość egzekwowanej należności głównej będzie stanowiła co najmniej równowartość jednej dwudziestej mieszkania czy domu- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania. ¨DGP¨ wraca do sprawy w kolejnym tekście: ¨Lichwiarz nie pozbawi już dłużnika dachu nad głową¨. Niemożliwe będzie zabezpieczenie pożyczek na nieruchomościach, a za niewielki dług mieszkanie nie będzie mogło zostać zlicytowane. Takie rozwiązania znajdą się w kolejnej specustawie koronawirusowej, którą Sejm zajmie się po świętach. Nowy art. 387′ kodeksu cywilnego ma określać, że nieważna jest umowa, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości służącej zaspokojeniu jej potrzeb mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub innej umowy niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby. Obejmie więc to wszelkie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, umowy przedwstępne oraz inne czynności o charakterze zobowiązującym. Za to ¨typowa¨ sprzedaż nieruchomości będzie możliwa. Z kolei przedsiębiorcy nadal będą mogli wykorzystywać swe nieruchomości do prowadzenia działalności, np. poprzez zabezpieczenie nimi zaciągniętego kredytu. Szczegóły- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 14.04.2020.).

¨Firma i Prawo¨ w ¨DGP¨ zauważa z kolei: ¨Najemcy pomieszczeń w lokalach prywatnych bez wsparcia tarczy¨. Pomocy pozostaje im szukać w regulacjach kodeksu cywilnego, m.in. klauzuli o nadzwyczajnej zmianie stosunków. Tyle że wymaga to orzeczenia sądu. Alternatywą są negocjacje z wynajmującymi. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 14.04.2020.).

¨Gazeta Wyborcza¨ informuje natomiast: ¨Rynek mieszkań w stagnacji¨. Agenci nieruchomości twierdzą, że rynek mieszkaniowy się zatrzymał. Rozruszać się go starają łowcy okazji, którzy polują na mieszkania o kilkadziesiąt tysięcy tańsze niż przed epidemią. Tyle że sprzedawcy nie chcą schodzić z cen. Deweloperzy twierdzą, że po epidemii wielkich obniżek cen mieszkań u nich nie będzie. Inaczej może zachować się rynek wtórny. Tutaj ceny mieszkań często bywają nawet wyższe niż u deweloperów. Wszystko zależy od lokalizacji. Np. w Warszawie, w centralnych dzielnicach (Mokotów, Ochota czy Żoliborz) nie sposób znaleźć mieszkania tańszego niż 10 tys. zł za mkw. Raczej będzie to cena bliższa 15 tys. zł. Niższe ceny są w dzielnicach ze słabą infrastrukturą. Można oczekiwać, że rozpoczynający się właśnie kryzys sprawi, iż używane mieszkania- po wielu latach rosnących cen- w końcu stanieją. Restrykcyjna polityka banków odnośnie do przyszłych kredytobiorców oraz coraz gorsze nastroje w gospodarce mogą oddalać decyzję o zakupie mieszkania. Z drugiej strony mniejszy popyt może spowodować zwiększoną presję na spadki cen, choć z tym będzie bardzo trudno pogodzić się sprzedającym. Więcej szczegółów- na 10 stronie ¨Gazety¨.

(Źródło: ¨Gazeta Wyborcza¨– 14.04.2020.).

Zobacz również