Wtorek, 13 październik 2020

¨Wynajmujesz lokale? Fiskus już nie zakwestionuje rozliczeń¨
¨Często się kąpiesz? Zapłacisz więcej za odpady¨
¨Ekolodzy łatwiej zablokują inwestycje¨
¨Praca zdalna szybko wraca, za dwa tygodnie biurowce mogą stać puste¨
¨Spłata byłej żony nie jest własnym celem mieszkaniowym¨
Powiaty apelują o przełożenie zmian w przetargach¨
¨Pandemia opóźniła nowelizację¨
¨Wysokich kar za brak recyklingu nie będzie. Chwilowo.¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ we wtorkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Wynajmujesz lokale? Fiskus już nie zakwestionuje rozliczeń¨. Podatnik zapłaci ryczałt nawet od kilkudziesięciu mieszkań. Nowe przepisy wreszcie zakończą spory. Dobre wiadomości dla wszystkich podatników, którzy zarabiają na wynajmie nieruchomości i płacą prosty podatek 8,5 i 12,5 proc. Od przyszłego roku mogą spać spokojnie. Fiskus nie zakwestionuje już ich rozliczeń, niezależnie od liczby wynajmowanych mieszkań i skali działalności. Projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT i ryczałcie zakłada, że zryczałtowany podatek będzie można stosować zarówno do przychodów z najmu prywatnego, jak i najmu w działalności gospodarczej. Dotychczas przedsiębiorcy nie mogli się rozliczać w ten sposób. Sęk w tym, że nawet osoby, które nie chciały prowadzić biznesu, były uznawane za przedsiębiorców, ze względu np. na liczbę wynajmowanych mieszkań. Teraz ma się to skończyć. Ministerstwo Finansów chce, by jak najwięcej przedsiębiorców mogło się rozliczać w sposób uproszczony. Więcej szczegółów- na dziewiątej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 13.10.2020.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa w innym miejscu: ¨Często się kąpiesz? Zapłacisz więcej za odpady¨. Od 1 grudnia warszawiacy zapłacą za śmieci tyle, ile zużyli wody. Tak już jest m.in. w Szczecinie czy w Markach. W stolicy wraca się do pomysłu uzależnienia wysokości opłaty za wywóz śmieci od zużycia wody. Tak wskazania wodomierzy wykorzystuje się już w Szczecinie, Tarnowie, Darłowie, Ustce czy Markach. Od marca mieszkańcy stolicy płacą co miesiąc ryczałt za wywóz śmieci. Za mieszkanie 65 zł, za dom jednorodzinny- 94 zł. Stołeczny ratusz zaproponował, by mieszkańcy płacili za wywóz śmieci 12,73 zł od metra sześciennego zużytej wody- czytamy na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 13.10.2020.).

¨Dobra Administracja¨ informuje natomiast: ¨Ekolodzy łatwiej zablokują inwestycje¨. Organizacje ekologiczne mają otrzymać nowe uprawnienia pozwalające im kwestionować decyzje administracyjne w procesie inwestycyjno- budowlanym. Przygotowywane przez rząd przepisy wpłyną na możliwość uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dalszych decyzji wydawanych na ich podstawie, takich jak pozwolenie na budowę. W efekcie proces inwestycyjno- budowlany może się znacząco wydłużyć, albo zostać zablokowany. Mowa o projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Najbardziej dotkliwym dla inwestorów rozwiązaniem może być możliwość wniesienia odwołania przez organizacje ekologiczne od decyzji, poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach podjętą z udziałem społeczeństwa. Dotyczy to w szczególności pozwoleń na budowę. Organizacja ekologiczna będzie mogła wnieść odwołanie nawet w przypadku, kiedy nie uczestniczyła w postępowaniu o wydanie zaskarżonej decyzji- czytamy. Więcej- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 13.10.2020.).

¨Rz¨ zauważa w innym miejscu: ¨Praca zdalna szybko wraca, za dwa tygodnie biurowce mogą stać puste¨. Coraz więcej firm i urzędów przygotowuje się do wysłania pracowników na home office. Tym razem przejście na pracę zdalną jest mniejszym wyzwaniem niż pół roku temu. Firmy dziś już wiedzą, że praca w domu nawet w dużej skali jest możliwa. Szczegóły- na 14 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 13.10.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zauważa z kolei: ¨Spłata byłej żony nie jest własnym celem mieszkaniowym¨. Rozwodnik, który sprzedał grunt, by spłacić udział małżonki w ich wspólnym domu, musi zapłacić PIT od dochodu ze zbycia, jeżeli od nabycia ziemi nie minęło 5 lat- stwierdził dyrektor KIS. Wskazał, że przeznaczenie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na spłatę zobowiązania wobec byłej żony (powstałego w wyniku podziału majątku wspólnego) nie jest wydatkiem na własne cele mieszkaniowe. Więcej dla zainteresowanych- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 13.10.2020.).

¨DGP¨ informuje też: ¨Powiaty apelują o przełożenie zmian w przetargach¨. Część ekspertów obawia się, że nie jesteśmy przygotowani do nadchodzącej reformy. Wciąż nie wydano też aktów wykonawczych, a rząd prowadzi prace nad nowelizacją przepisów. Z początkiem nowego roku wchodzi w życie nowa ustawa- Prawo zamówień publicznych. Na przygotowanie się rynek miał ponad rok. Mimo to słychać głosy, że wielu zamawiających nie zdąży. Część środowiska samorządowego uważa wręcz, że termin wejścia w życie nowej ustawy powinien zostać przełożony. Z takim apelem do rządu zwróciło się ostatnio Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.  Niżej znajdziemy rozmowę z  Przemysławem Grosfeldem, zastępcą dyrektora departamentu doskonalenia regulacji gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. W tekście ¨Pandemia opóźniła nowelizację¨ czytamy: Nie ma sensu czekać z regulacjami, które są proprzedsiębiorcze, prorynkowe i mają poprawić efektywność wydatkowania publicznych pieniędzy. Szczegóły- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 13.10.2020.).

¨DGP¨ zauważa również: ¨Wysokich kar za brak recyklingu nie będzie. Chwilowo.¨. Gminy policzą poziomy odzysku od czterech frakcji, a nie od masy wszystkich zebranych odpadów. W innym wypadku straty budżetów gminnych z tytułu nakładanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska kar w skali całego kraju mogłyby wynieść ok. 900 mln zl.Tak szacuje Ministerstwo Klimatu i Ochrony Środowiska, które już kilka miesięcy temu zapowiedziało zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gminy rozliczą się więc z efektów selektywnej zbiórki odpadów zebranych w tym roku według metody stosowanej w poprzednich latach. Kolejne zmiany dają zielone światło do inwestowania w lokalne ciepłownie, w których spalane będą odpady. W projekcie znalazła się jedynie część rozwiązań zapowiedzianych przez wiceministra klimatu Jacka Ozdobę.  Resort zapowiadał zmianę stawki maksymalnej za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkanych, czyli biurowców i instytucji (obecnie jest ona zaniżona). Przygotowane miały zostać także rozwiązania umożliwiające rozliczanie indywidualne mieszkańców w zabudowie wielomieszkaniowej. Więcej- na ósmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 13.10.2020.).

Zobacz również