Wtorek, 13 kwietnia 2021

¨Rewelacyjna sprzedaż mieszkań w I kwartale¨
¨Frankowe ugody mogą się opóźnić¨
¨Gmina może sama pilnować ładu przestrzennego¨
¨Resort: decyzja WZ możliwa dla części działki¨
¨Zmiany dotyczące decyzji środowiskowych utrudnią życie inwestorom¨

Więcej poniżej.

Wtorkowa ¨Rzeczpospolita¨ odnotowuje: ¨Rewelacyjna sprzedaż mieszkań w I kwartale¨. Popyt jest silny, z podażą jest krucho. Firmy będące w stanie szybko uzupełnić ofertę mogą korzystać z napędzanego niskimi stopami zwiększonego zapotrzebowania. To boom czy już gorączka hossy? Siedemnaście spółek z rynku kapitałowego w I kwartale tego roku sprzedało łącznie prawie 7,3 tys. mieszkań, o blisko 19 proc. więcej niż rok wcześniej, czyli w kwartale pod koniec którego rozpoczęły się turbulencje związane z pandemią oraz został ogłoszony lockdown gospodarki. Niskie stopy, dostępność kredytów i coraz śmielsze poczynania funduszy z rynku najmu napędzają popyt. Za to z podażą jest gorzej, co wpływa na ceny mieszkań. Wszystko wskazuje na to, że chętnych na mieszkania jest tak dużo, że deweloperzy podnoszą ceny. Cytowany w tekście ekspert nie określa jednak tego zjawiska mianem cenowej bańki. Wciąż ceny mieszkań rosną z podobną dynamiką, co wynagrodzenia. I kwartał br. pod względem sprzedaży deweloperów giełdowych okazał się tak dobry, że aż niepokojący. Pytanie, co będzie, jeśli w kolejnych kwartałach popyt zacznie napierać jeszcze bardziej, choćby za sprawą planowego państwowego wsparcia zakupów mieszkaniowych w ramach Nowego Ładu- czytamy na 16 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 13.04.2021.).

¨Rz¨ zauważa też: ¨Frankowe ugody mogą się opóźnić¨. Sąd Najwyższy zmienił termin kolejnej uchwały dotyczącej kredytów. Klienci muszą uzbroić się w cierpliwość. Wyznaczony termin posiedzenia  z 15 kwietnia został przesunięty na 7 maja. Siedmiu sędziów SN na dwa pytania postawione w styczniu przez rzecznika finansowego. Pierwsze dotyczy tego, czy w razie unieważnienia umowy frankowej stronom przysługują roszczenia, o których mowa w przepisach k.c., dotyczących bezpodstawnego wzbogacenia. Z kolei w piątek zdecydowano o przesunięciu na 11 maja posiedzenia pełnego składu Izby Cywilnej SN (pierwotnym terminem był 25 marca, później został przełożony na 13 kwietnia), który miał podjąć uchwałę odpowiadającą na sześć frankowych pytań zadanych przez pierwszą prezes SN. To może oznaczać, że frankowicze prawdopodobnie będą musieli jeszcze poczekać na to, aż banki zaczną oferować im na dużą skalę ugody według propozycji przewodniczącego KNF. Chodzi o przewalutowanie kredytu po kursie z dnia zaciągnięcia i potraktowanie go tak, jakby od początku był złotowy. Większość banków z istotnym portfelem frankowym nie podjęła jeszcze decyzji o uruchomieniu ugód, wskazując, że niepewność prawna nie jest zbyt długa i czekają na rozstrzygnięcia SN (głównie chodzi o uchwałę Izby Cywilnej). W tekście przypomniano, że na koniec 2020 r. hipoteki frankowe w Polsce były warte 97 mld zł, natomiast 43 mld zł to koszt brutto sektora bankowego objęcia ugodami według pomysłu KNF wszystkich frankowych kredytów (czynnych i spłaconych). Więcej szczegółów- także na 16 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 13.04.2021.).

¨Dobra Administracja¨ w ¨Rz¨ zamieszcza natomiast obszerny tekst: ¨Gmina może sama pilnować ładu przestrzennego¨. Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dają wójtom kompetencje do stania na straży władztwa planistycznego gminy. Włodarze mogą nakazać zmiany w nielegalnie zagospodarowanym terenie. Prawo przyznaje wójtowi kompetencje do wydania decyzji o wstrzymaniu użytkowania terenu oraz o przywróceniu poprzedniego sposobu jego zagospodarowania- czytamy. Lektura dla zainteresowanych- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 13.04.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje natomiast: ¨Resort: decyzja WZ możliwa dla części działki¨. Potwierdziło to Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w odpowiedzi na pytanie radcy prawnego Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Problem związany jest z tym, że obecnie niektóre miasta, przede wszystkim Warszawa, stoją na stanowisku, że decyzja o warunkach zabudowy ma obejmować jedną lub kilka działek ewidencyjnych, natomiast nie może ona obejmować fragmentu takiej działki. Przyjęcie takiej koncepcji oznacza, że duża część decyzji WZ nie mogłaby zostać wydana, a biorąc pod uwagę to, że na ¨wuzetkach¨ opiera się prawie 50 proc. inwestycji, większość projektów mogłaby zostać zahamowana. Zdaniem radcy PZFD  przepisy jednoznacznie nie wskazują, że decyzja WZ ma dotyczyć tylko całości działki. Należy zatem dopuścić możliwość wydania jej dla części działki. Prawnik zwrócił się w tej sprawie do resortu rozwoju, który w odpowiedzi wskazał, że przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie odnoszą granic terenu objętego wnioskiem do istniejących podziałów geodezyjnych. Ministerstwo zwróciło tez uwagę, że zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami podziału nieruchomości, w przypadku braku planu miejscowego, można dokonać, jeżeli jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Według resortu w świetle przepisów możliwe jest więc ustalenie warunków zabudowy zarówno dla działki, jak i terenu obejmującego fragment działki- czytamy na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 13.04.2021.).

¨Firma i Prawo¨ w ¨DGP¨ zamieszcza z kolei obszerny tekst:  ¨Zmiany dotyczące decyzji środowiskowych utrudnią życie inwestorom¨. Jedna z najbardziej istotnych zmian, jakie wprowadziła nowela ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dotyczy możliwości wstrzymania wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- i to na różnych etapach procedury jej uzyskiwania. To dobra wiadomość m.in. dla sąsiadów kontrowersyjnych inwestycji, ale zła dla przedsiębiorców. Nowela z 30 marca wprowadza bowiem podstawy prawne do złożenia przez stronę postępowania (np. właściciela sąsiedniej działki) wniosku do organu drugiej instancji o wstrzymanie wykonania rygoru natychmiastowej wykonalności, jak również wstrzymania wykonania ostatecznej decyzji środowiskowej przez sąd administracyjny. Zmiany te na pewno będą miały wpływ na szybkość procesu inwestycyjnego. Wstrzymanie wykonania decyzji uniemożliwi inwestorowi uzyskanie kolejnych decyzji na dalszym etapie postępowania inwestycyjnego, np. pozwolenia na budowę. Co jednak ważne, ustawodawca wprowadza jednocześnie szybką ścieżkę rozpatrywania skarg w takich sprawach- czytamy na drugiej i trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 13.04.2021.).

Zobacz również