Wtorek, 13 czerwca 2017

Franki najlżejsze od lat, Rzeczpospolita
Reprywatyzacja: pierwsze adresy pod lupą komisji, Rzeczpospolita
Czy gmina może odliczyć VAT z faktur, Rzeczpospolita
Luksusowe Trójmiasto, Rzeczpospolita
Bankierzy wyciskają z hipotek, ile tylko klienci zniosą, Dziennik Gazeta Prawna
Specprzepisy nie zmuszają do płacenia podwykonawcom, Dziennik Gazeta Prawna
Zaczną od Gronkiewicz- Waltz, Dziennik Gazeta Prawna
Kompleksowe modernizacje, Kurier Szczeciński

Więcej poniżej.

 

Wtorkowa "Rzeczpospolita" odnotowuje: "Franki najlżejsze od lat". Hipoteki frankowe to już tylko 12 proc. kredytów w bankach, najmniej od ponad 10 lat. Niebawem ma się rozstrzygnąć, jak zostaną przewalutowane na złote. Od uwolnienia i mocnego wzrostu kursu franka w styczniu 2015 r. sprawa kredytów mieszkaniowych w tej walucie budzi duże emocje. Właśnie blisko 600 frankowiczów złożyło pozew grupowy przeciwko BZ WBK (podobne złożyli klienci m.in. mBanku i Millenium), a w poniedziałek rzecznik finansowy i rzecznik praw obywatelskich zorganizowali spotkanie informacyjne dla frankowiczów. Ze słów rzecznika wynika, że klienci powinni liczyć na samodzielne porozumienie z bankami dotyczące przewalutowania, albo wystąpić na drogę sądową. Biorąc pod uwagę liczbę czynnych umów o walutowe hipoteki (610 tys., w tym 504 tys. frankowych) sprawa dotyczy grupy ok. 800 tys. osób. Jednak w skali sektora bankowego "ciężar" hipotek frankowych jest najniższy od lat. Wartość tych kredytów na koniec kwietnia (najnowsze dane) to 124 mld zł, czyli najmniej od ośmiu lat. Do tego dochodzi systematyczne spłacanie tych kredytów w tempie 6,5- 7 proc. w skali roku. Jednocześnie portfel pozostałych kredytów banków rośnie i udział tych frankowych w całości spadł do zaledwie 12 proc. To najniższa wartość od ponad dziesięciu lat, czyli od okresu sprzed boomu na walutowe hipoteki. Więcej szczegółów- na drugiej i trzeciej stronie części ekonomicznej.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 13.06.2017.).

 

"Prawo co dnia" informuje natomiast: "Reprywatyzacja: pierwsze adresy pod lupą komisji". Komisja weryfikacyjna zajmie się zbadaniem legalności zwrotu działek, na których mieściło się znane gimnazjum na Twardej. W poniedziałek odbyło się pierwsze posiedzenie komisji, która ma zbadać przypadki dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Podjęto decyzje, którymi sprawami komisja zajmie się w pierwszej kolejności. Chodzi o działki przy twardej 8 i 10, na których do niedawna mieściło się gimnazjum (na skutek zgłoszonych roszczeń przeniosło się na Mokotów). W następnej kolejności pod lupę mają trafić działki na: Siennej 29, Zielnej 7, Złotej 17 i 19 oraz Chmielnej 50. To przedwojenne adresy. Przewodniczący komisji wymienił jeszcze dwa adresy: Nabielaka 9 (postępowanie jest na bardzo wstępnym etapie) oraz Noakowskiego 16. Pod pierwszym adresem mieszkała zamordowana Jolanta Brzeska, znana działaczka lokatorska. Na Noakowskiego 16 mieści się słynna już kamienica, do której roszczenia reprywatyzacyjne miała rodzina obecnej prezydent Warszawy- czytamy na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 13.06.2017.).

 

"Administracja"– kolejny dodatek "Rz"– zamieszcza tekst: "Czy gmina może odliczyć VAT z faktur". Odbiór odpadów z nieruchomości położonych na terenie gminy należy do zadań własnych gminy, które wykonuje w charakterze organu władzy publicznej, zatem czynności te pozostają poza zakresem zastosowania ustawy o VAT- uznał organ skarbowy. 23 maja 2017 r. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą prawa gminy do odliczenia VAT z faktur za zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gminy. Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła gmina, która jest właścicielem nieruchomości użytkowych i mieszkalnych, wynajmowanych na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych. Gmina pobiera z tego tytułu czynsz oraz opłaty dodatkowe stanowiące pokrycie kosztów mediów, w tym m.in. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Szczegóły wraz z komentarzem eksperta- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 13.06.2017.).

 

"Rz" w innym dodatku- "Życie Pomorza" odnotowuje: "Luksusowe Trójmiasto". Ceny przekraczają 30 tys. zł za mkw. Trójmiasto zdobyło pozycję krajowego wicelidera w mieszkalnictwie premium. W Trójmieście rynek mieszkań o podwyższonym standardzie rozpoczyna się od ceny około 12 tys. zł za mkw. Z kolei maksymalne ceny przekraczają 30 tys. zł za metr. Najwięcej transakcji w Polsce, bo aż 50 proc. obrotu w tych segmentach, odbywa się w Warszawie. Drugie miejsce zajmuje Trójmiasto z wynikiem 7 proc. Podobny wynik ma Wrocław, potem kolejno jest Kraków (5 proc.) i Poznań (3 proc.). Choć Trójmiasto i Wrocław teoretycznie mają taki sam udział, to pierwsze z tych miast będzie umacniać pozycję. Na swój wynik Wrocław zapracował głównie jedną lokalizacją, czyli Sky Tower, tymczasem w Trójmieście trwa budowlany boom- czytamy. Więcej- na piątej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 13.06.2017.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" zauważa: "Bankierzy wyciskają z hipotek, ile tylko klienci zniosą". Udział marży w oprocentowaniu kredytów hipotecznych skoczył do rekordowego poziomu. Konsumenci jeszcze tego nie odczuli, ale wejście w życie nowych przepisów może w znaczny sposób podrożyć cenę pieniędzy. Marże pobierane przez banki od kredytów hipotecznych stanowią najwyższy- przynajmniej w tej dekadzie- udział w kosztach tych pożyczek. W maju przy wierzytelnościach z najniższym dopuszczalnym obecnie wkładem własnym marża stanowiła niemal 3/5 całości oprocentowania. Niewiele mniej było to w przypadku kredytów z wymaganym wkładem własnym na poziomie 25 proc. Stopy procentowe od dwóch lat się nie zmieniają. Coraz powszechniejsze jest natomiast podwyższanie marż przez instytucje finansowe. W maju średnia marża kredytu z najniższym wkładem wynosiła 2,38 pkt proc. W przypadku zobowiązań, gdzie klient dysponuje jedną czwartą wartości inwestycji, było to 2,18 pkt proc. Podobne marże obowiązywały ostatnio w 2010 r. Klienci na razie nie odczuwają podwyżek z powodu rekordowo niskich stóp procentowych. Z kolejnymi podwyżkami marż należy się jednak liczyć po wejściu w życie w lipcu ustawy o kredycie hipotecznym. W ten sposób wdrożone zostaną na polski grunt zapisy dyrektywy unijnej, której celem jest poprawa pozycji kupujących nieruchomość na kredyt. Więcej szczegółów- na siódmej stronie głównego wydania.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 13.06.2017.).

 

"DGP" informuje też: "Specprzepisy nie zmuszają do płacenia podwykonawcom". Wprowadzone do przepisów o zamówieniach publicznych regulacje dotyczące podwykonawców nie stanowią odrębnej przesłanki do solidarnej odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawców- uznał Sąd Apelacyjny w Białymstoku. W 2013 r., po licznych upadkach firm budowlanych, które oznaczały, że także podwykonawcy zostawali bez zapłaty, ustawodawca postanowił wprowadzić specjalne regulacje do ustawy- Prawo zamówień publicznych. Miały one z jednej strony zabezpieczyć interesy podwykonawców- mniejszych firm, którym należała się ochrona. Z drugiej jednak ich celem było także wzmocnienie pozycji zamawiającego, tak, by miał większą kontrolę nad tym, kto i na jakich zasadach uczestniczy w realizacji inwestycji. Przepisy te wciąż budzą kontrowersje i są niejednolicie interpretowane w orzecznictwie. Część sądów uznaje, że art. 143c ustawy p.z.p. stanowi odrębną przesłankę do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego względem podwykonawców, część uważa, że tak nie jest. Za drugą z tych wykładni opowiedział się niedawno Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Rozpoznawał on sprawę wniesioną przez firmę, która dostarczała materiały budowlane podczas realizacji zamówienia publicznego. Co ważne, nie pracowała bezpośrednio na rzecz generalnego wykonawcy, tylko na rzecz jego podwykonawcy. Była więc w tym łańcuchu drugim z kolei podwykonawcą. Więcej szczegółów- na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 13.06.2017.).

 

"Gazeta Wyborcza" zauważa: "Zaczną od Gronkiewicz- Waltz". Komisja reprywatyzacyjna jeszcze w czerwcu chce przesłuchać prezydent Warszawy. Niedługo potem zajmie się kamienicą zreprywatyzowaną przez jej rodzinę. Lista warszawskich adresów, które wytypowała komisja do zbadania w pierwszej kolejności, nie jest długa. Otwiera ją ulica Twarda, gdzie do niedawna działało cenione Gimnazjum 42. Jako strony postępowania przesłuchani mają zostać w tej sprawie prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz- Waltz (w jej imieniu urzędnicy wydali decyzję o reprywatyzacji) oraz biznesmen Maciej M., który próbował działkę przejąć. Komisja chce, by przyjechał na przesłuchanie z wrocławskiego aresztu, gdzie jest od miesiąca z zarzutem oszustwa. Mniejsze są szanse, że przed komisją stanie prezydent stolicy, która już kilkakrotnie zapowiadała, że nie ma takiego zamiaru. Szczegóły- na czwartej stronie "Gazety".

(Źródło: "Gazeta Wyborcza"- 13.06.2917.).

 

"Kurier Szczeciński" odnotował: "Kompleksowe modernizacje". Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie (ZBM) w tym roku wyda blisko 10 mln zł na modernizacje zasobów oraz remonty pustostanów, dachów i elewacji. Część pieniędzy pochłoną prace związane z wymianą instalacji technicznych w domach komunalnych. Budynki ZBM to m.in. 217 obiektów przedwojennych, które wymagają dodatkowych i kosztownych prac odtworzeniowych po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Zarząd administruje i doradza ponad 159 wspólnotom mieszkaniowym. W ten sposób wyremontowany zostanie budynek przy ul. Harcerskiej 18 w Koszalinie, gdzie Miejska Energetyka Cieplna doprowadzi sieć c.o. Koszt tej inwestycji sięgnie 1,5 mln zł. Kolejny milion trafi na odnowienie elewacji wraz z ociepleniem i zmianą kolorystyki kilku innych budynków. ZBM zainwestuje także w kompleksowy remont 10 dachów. ZBM wpłaca również pieniądze na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto ma swoje udziały. W tym roku to 5 mln zł, które są przeznaczone na inwestycje- czytamy na ósmej stronie "Kuriera".

(Źródło: "Kurier Szczeciński"- 13.06.2017.).

 

Zobacz również