Wtorek, 12 styczeń 2021

¨Adwokacki pomysł na frankowe procesy¨
¨Tydzień z zamówieniami publicznymi¨
¨Ważna jest data ukazania się w Dzienniku¨
¨Po co hydranty w zabytkowej kamienicy¨
¨Remontujący ma dwa sposoby na odliczenie tego samego wydatku¨
¨Doprecyzowano obowiązki zamawiającego i wykonawcy¨
¨Interes stron w przetargu został lepiej wyważony¨
¨Banki mają wątpliwości w sprawie frankowych ugód¨
¨Koniec z pobłażaniem dla trucicieli¨
¨Opinia UZP pozwoli uratować spóźnione przetargi¨
¨Zmiany w rękojmi, czyli nowe wyzwania dla deweloperów¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ we wtorkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Adwokacki pomysł na frankowe procesy¨. O utworzenie we wszystkich sądach okręgowych wydziałów bądź sekcji ds. kredytów walutowych zaapelowali do szefa MS dziekani wszystkich rad adwokackich w Polsce. Pismo to reakcja na wydaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości zgodę na utworzenie w Sądzie Okręgowym w Warszawie specjalnego wydziału ds. kredytów frankowych.  W piśmie zaadresowanym do ministra Zbigniewa Ziobry wskazują również, że w całym kraju funkcjonują wyspecjalizowani adwokaci reprezentujący strony w sprawach bankowych, konsumenckich, w tym tzw. kredytów frankowych, którzy świadczą pomoc prawną konsumentom w bezpośredniej bliskości. Istnienie więc specjalistycznych wydziałów lub sekcji w wydziałach cywilnych na terenie całego kraju byłoby realnym ułatwieniem dochodzenia praw dla obywateli- czytamy na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 12.01.2021.).

¨Prawo co dnia¨ w ramach cyklu ¨Tydzień z zamówieniami publicznymi¨ przypomina z kolei: ¨Ważna jest data ukazania się w Dzienniku¨. W niektórych przypadkach można prowadzić procedury unijnych zamówień publicznych na starych zasadach. Urząd Zamówień Publicznych rozstrzygnął, które prawo zamówień publicznych stosuje się do Dziennika Urzędowego UE do 31 grudnia 2020 r. Ze stanowiska UZP wynika, że w kilku przypadkach wolno dalej prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie starego pzp. Chodzi o sytuacje, kiedy najpóźniej 31 grudnia 2020 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE. Stare pzp stosuje się też, gdy ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika i jednocześnie zamieszczone na stronie internetowej najpóźniej 31 grudnia 2020 r, ale do jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE doszło po 31 grudnia. Według wykładni UZP, w tej sytuacji postępowanie nie zostało skutecznie wszczęte.  Zamawiający, jeśli chce wszcząć nowe postępowanie na ten sam przedmiot zamówienia, będzie musiał opracować dokumentację zgodną z nowym pzp i ponowić, tym razem skutecznie, przekazanie ogłoszenia do Dziennika Urzędowego UE. Więcej szczegółów- na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 12.01.2021.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Po co hydranty w zabytkowej kamienicy¨. Straż pożarna, nakładając obowiązki na właściciela nieruchomości, musi dokładnie sprecyzować, o co jej chodzi. W przeciwnym razie musi się liczyć z tym, że zostaną uchylone. WSA w Krakowie uchylił decyzję straży pożarnej nakładającą obowiązek montażu m.in. hydrantów w zabytkowym budynku. Odwołując się od tej decyzji właściciel wskazał,, że bezpodstawne jest żądanie, by w starej, zabytkowej kamienicy na klatce schodowej montować hydranty zewnętrzne. WSA uchylił decyzje wojewódzkiego komendanta straży pożarnej, bo zabrakło w nich precyzji. Powoływały się na przepisy przewidujące, że wolno zastosować rozwiązania zamienne w przypadkach szczególnie uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, wskazanymi w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zdaniem WSA dopiero po sporządzeniu ekspertyzy i zapoznaniu się z jej wynikiem, organ może sprecyzować obowiązki, jakie właściciel nieruchomości powinien wykonać na rzecz ochrony przeciwpożarowej budynku. Więcej szczegółów- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 12.01.2021.).

¨Prawo co dnia¨ informuje niżej: ¨Remontujący ma dwa sposoby na odliczenie tego samego wydatku¨. Kto kupił nowy piec lub instalację fotowoltaiczną, morze skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej albo rehabilitacyjnej. Wydatki odlicza się od dochodu, ale każda preferencja wymaga spełnienia innych warunków. Przepisy podatkowe przewidują dwie preferencje dla osób, które remontują swój dom instalując nowoczesne źródło ciepła. Zarówno ulga termomodernizacyjna, jak i rehabilitacyjna pozwala odliczyć poniesiony wydatek od dochodu. Wymagają jednak spełnienia innych warunków. Może się okazać, że ten, kto nie spełnia wymogów jednej preferencji, skorzysta z drugiej. Taką odpowiedź otrzymał od dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej podatnik, który jest osobą o umiarkowanej niepełnosprawności. Szczegóły dla zainteresowanych- także na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 12.01.2021.).

¨Prawo co dnia¨ zamieszcza również kolejny tekst: ¨Doprecyzowano obowiązki zamawiającego i wykonawcy¨. Zamawiający ma obowiązek określić termin związania ofertą przez wskazanie daty sztywnej. Regulacja zawarta w starym pzp dotycząca kwestii terminu związania z ofertą rodziła liczne problemy interpretacyjne, które prowadziły do rozbieżności w orzecznictwie. Wydaje się, że nowe pzp przynosi rozwiązanie tych problemów. Pierwszą z nowości jest obowiązek określenia przez zamawiającego w dokumentach zamówienia terminu związania ofertą przez wskazanie daty sztywnej. Wprowadzono również obowiązek złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Więcej- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 12.01.2021.).

Niżej ¨Prawo co dnia¨ zauważa: ¨Interes stron w przetargu został lepiej wyważony¨. Zamawiający nie może przerzucać wszystkich ryzyk na wykonawcę. Jedną z nowości w nowym pzp jest katalog postanowień- klauzul abuzywnych, których zamawiający nie mogą wprowadzać w projektowanych postanowieniach umowy, ponieważ są to postanowienia kształtujące obowiązki wykonawcy w sposób rażąco nieproporcjonalny do rodzaju zamówienia oraz ryzyk związanych z jego realizacją. Więcej szczegółów- także na 13 stronie głównego wydania, w ramach cyklu publikacji ¨Tydzień z zamówieniami publicznymi¨.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 12.01.2021.).

¨Rz¨ informuje w innym miejscu: ¨Banki mają wątpliwości w sprawie frankowych ugód¨. Pomysł dogadywania się z klientami banki oceniają pozytywnie, bo chcą uporać się ze spornymi kredytami. Jednak domagają się wyjaśnienia kilku wątpliwości. Banki rozpoczynają konsultacje w sprawie ugód, które mają proponować klientom spłacającym hipoteki frankowe. Jak zapowiedział w połowie grudnia Związek Banków Polskich, nie wcześniej niż pod koniec stycznia mogą pojawić się konkretne stanowiska. UKNF zaproponował, aby banki oferowały klientom atrakcyjne ugody polegające na tym, by kredyty frankowe traktować tak, jakby od początku były złotowymi. Branża jest zainteresowana ugodami. Istotne dla zawierania ugód będzie oczekiwane orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawach frankowych. Jeśli decyzja byłaby korzystna dla klientów, dając im szansę na unieważnienie umowy bez konieczności płacenia za korzystanie z kapitału, mogłoby to hamować skłonność do zawierania ugód- czytamy. Szczegóły- na 17 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 12.01.2021.).

¨Rz¨ także krótko: Średnio 10,9 proc. droższe niż przed rokiem były mieszkania w III kw. 2020 r. W stosunku do II kw. ceny wzrosły o 2 proc.- podał GUS. Na rynku pierwotnym roczny wzrost cen mieszkań wyniósł 7,2 proc., a na rynku wtórnym 13,7 proc. W porównaniu z 2015 r. ceny lokali mieszkalnych w III kw. ub.r. były o 37,1 proc. wyższe, w tym na rynku pierwotnym o 25,6 proc., a na rynku wtórnym o 47 proc. Najbardziej drożały mieszkania w woj. mazowieckim. W województwach: opolskim, świętokrzyskim i lubuskim w III kw. mieszkania były tańsze niż w II kw.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 12.01.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zapowiada natomiast: ¨Koniec z pobłażaniem dla trucicieli¨. Nawet 25 lat pozbawienia wolności będzie groziło za najpoważniejsze przestępstwa środowiskowe- zapowiada resort klimatu i środowiska, który ma w najbliższych dniach opublikować projekt zaostrzający odpowiedzialność karną i wykroczeniową za działania  przeciwko środowisku. Rządzący chcą, by za najpoważniejsze przestępstwa- w tym te narażające ludzi na utratę zdrowia i życia oraz nielegalną działalność transgraniczną- groziło nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Dziś to najwyżej 12 lat, przy czym najczęściej kończy się na wyrokach w zawieszeniu. Podniesiona ma być również maksymalna sankcja za śmiecenie- z 500 do 5000 zł. Rozważany jest także wariant, by osobom w ten sposób zanieczyszczającym środowisko groziła dodatkowa kara- sprzątanie. Eksperci mają mieszane uczucia. Część przyznaje, że przestępczość środowiskowa jest śmiesznie nisko ¨wyceniana¨, podczas gdy to działanie często na szkodę tysięcy osób. Inni jedna są zdania, że kłopotem nie jest wcale zbyt niski pułap kar, lecz nieskuteczność w ściganiu trucicieli- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania. ¨DGP¨ wraca do sprawy w kolejnym tekście: ¨Środowiskowe zaostrzenie¨. Ci, którzy niszczą naturę, poniosą najsurowsze konsekwencje. Eksperci zastanawiają się zaś, czy podniesienie sankcji cokolwiek zmieni, czy też jest wyłącznie działaniem pod publiczkę- odnotowano na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 12.01.2021.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Opinia UZP pozwoli uratować spóźnione przetargi¨. Jeśli ktoś przesłał ogłoszenie o przetargu w ostatnim dniu minionego roku i tego samego dnia opublikował je na swojej stronie, to co prawda, złamał prawo, ale jednocześnie może prowadzić postępowanie na starych zasadach- wynika z opinii Urzędu Zamówień Publicznych. Od 1 stycznia 2021 obowiązuje nowe prawo zamówień publicznych. Do przetargów wszczętych przed końcem ub.r. stosuje się jednak przepisy dotychczasowe. Wielu zamawiających robiło wszystko, by zmieścić się w tym terminie. Jeszcze w sylwestrowy wieczór przesyłali ogłoszenia do Dziennika Urzędowego UE. Problem w tym, że zostały one opublikowane 4 stycznia 2021 r. A dopiero po ich publikacji zamawiający mieli prawo zamieścić ogłoszenia na swoich stronach internetowych, co równało się wszczęciem postępowania. Po Nowym Roku w  DUUE opublikowano prawie 300 ogłoszeń z Polski, które były jeszcze przesłane w grudniu. Wydawało się, że postępowania te powinny być prowadzone na nowych zasadach. UZP widzi jednak inną możliwość: jeśli zamawiający zamieścił ogłoszenie na swojej stronie internetowej jeszcze przed końcem roku, choć nie zostało ono jeszcze opublikowane w DUUE, to co prawda naruszył prawo, ale jednocześnie przetarg prowadzi według starych przepisów. Więcej szczegółów- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 12.01.2021.).

¨DGP¨ informuje też: ¨Zmiany w rękojmi, czyli nowe wyzwania dla deweloperów¨. 2021 r. przyniósł istotną zmianę przepisów kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady i zawierania umów z przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobowe działalności gospodarcze. Dotychczasowy podział na przedsiębiorców i konsumentów zyskał nowego gracza na rynku, czyli quasi- przedsiębiorcę. Wpływ nowych regulacji na codzienne funkcjonowanie odczuje wiele firm, w tym branża deweloperska. Nowa kategoria kontrahentów deweloperów będzie bowiem częściowo korzystać z uprawnień i ochrony przyznawanej dotychczas jedynie konsumentom. Nie wszystkie uprawnienia konsumentów będą jednak stosowane do quasi- przedsiębiorców, co może wymusić  zmiany wzorców umów oraz polityk reklamacyjnych. Nawiązując relację z potencjalnym klientem biznesowym, deweloper musi sam ocenić, czy nabywca powinien być potraktowany jako quasi- przedsiębiorca. W praktyce jak typowego przedsiębiorcę można traktować klientów, którzy zawodowo zajmują się obrotem nieruchomościami. Charakteru zawodowego nie ma natomiast nabycie lokalu użytkowego w celu prowadzenia sklepu, punktu usługowego czy biura, jeśli nabywca nie uczestniczy profesjonalnie w rynku nieruchomości- czytamy. Więcej szczegółów- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 12.01.2021.).

Zobacz również