Wtorek, 10 sierpnia 2021

¨Prowadzisz firmę w domu? Pożegnaj się z kosztami w PIT¨
¨Sprawdzamy Polski Ład¨
¨Frankowicze mogą stracić dom¨
¨To małżonkowie dzielą ulgę¨
¨Banki frankowe nie wciskają hamulca¨
¨NSA: Niejasności należy interpretować na korzyść inwestora¨
¨Użytkownik wieczysty może zablokować reprywatyzację¨
¨Rząd rzuca ciepłowniom kolejne koło ratunkowe¨
¨Nabór na studenckie <>. Taniej niż na prywatnym rynku¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w poniedziałkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Prowadzisz firmę w domu? Pożegnaj się z kosztami w PIT¨. Przedsiębiorca nie rozliczy już wydatków na zakup mieszkania, w którym ma biznes. Prawie 1 mln osób prowadzi działalność gospodarczą w mieszkaniu. Wielu zalicza do podatkowych kosztów część wydatków na jego nabycie. ¨Rz¨ ma dla nich złą wiadomość. Polski Ład likwiduje te korzyści. To duża strata dla najmniejszych przedsiębiorców. Dzięki rozliczaniu kosztów zakupu mieszkania, w którym prowadzą firmę, mogli sporo zaoszczędzić na podatku. Obecnie wydatki na mieszkanie, w którym prowadzimy biznes, rozliczamy w podatkowych kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne. W części przypadającej na firmową powierzchnię. Co zmienia Polski Ład? W przedstawionej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji ustawy o PIT jest przepis, który wyłącza z amortyzacji ¨budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, lokale mieszkalne stanowiące odrębną własność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawdo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy¨. Jeśli ta regulacja wejdzie w życie, przedsiębiorca nie zamortyzuje już mieszkania. Nie rozliczy więc wydatków na jego nabycie w podatkowych kosztach. Podobnie będzie z osobami, które zarabiają na wynajmie mieszkań. One także nie będą mogły ich amortyzować. Bez względu na to, czy wynajem jest prywatny, czy stanowi działalność gospodarczą. Zresztą osoby, które rozliczają najem prywatnie, w ogóle zostaną pozbawione prawa do rozliczania kosztów. Resort finansów w uzasadnieniu do zmian argumentuje, że nieruchomości mieszkalne są korzystnie opodatkowane. Ma to, zdaniem resortu, negatywny wpływa na rynek. Część osób traktuje bowiem mieszkania jak inwestycje, co podnosi ceny. Ekspertów dziwi ta argumentacja. Podkreślają też, że w nowelizacji nie ma żadnych przepisów przejściowych. Kosztów nie rozliczą więc ci, którzy już rozpoczęli amortyzację- czytamy na 10 stronie głównego wydania. W dzisiejszym wydaniu ¨Rz¨ rozpoczyna cykl tekstów pod wspólnym hasłem: ¨Sprawdzamy Polski Ład¨ zapowiadając szczegółową i krytyczną analizę pomysłów, zawartych w promowanym przez rządzących programie.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 10.08.2021.).

¨Prawo co dnia¨ w innym miejscu zamieszcza tekst: ¨Frankowicze mogą stracić dom¨. Niekorzystny dla małżeństwa wyrok skarży do SN prokurator generalny. Zbigniew Ziobro skierował do SN kolejną skargę nadzwyczajną w sprawie o zapłatę dotyczącą umowy kredytu hipotecznego indeksowanego kursem franka szwajcarskiego. 30 lipca 2008 r. dłużnicy zawarli umowę kredytu hipotecznego na  435 593 zł indeksowanego do CHF na zakup nieruchomości. Kredyt zabezpieczono hipoteką na nieruchomości. 13 kwietnia 2010 r. strony zawarły aneks- bank wyraził zgodę na zawieszenie spłaty kredytu na pięć miesięcy. Potem, powołując się na nieuregulowanie przez kredytobiorców zaległości, wypowiedział im umowę kredytu. 16 marca 2016 r. przeciwko dłużnikom wytoczono powództwo o zapłatę solidarnie 260 tys. zł z odsetkami. SO w Przemyślu uwzględnił powództwo w całości, wydając nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Dalej wszczęto postępowanie egzekucyjne. Komornik doręczył dłużnikom obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości. PG wniósł skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty SO. Zarzucił orzeczeniu naruszenie zasad, wolności oraz praw człowieka i obywatela określonych w konstytucji, w tym m.in. zasady sprawiedliwości społecznej. Więcej szczegółów- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 10.08.2021.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨To małżonkowie dzielą ulgę¨. Mąż odliczy wydatki na wymianę pieca we wspólnym domu, nawet jeśli faktura jest wystawiona wyłącznie na żonę, która nie miała żadnych dochodów. Skarbówka interpretuje przepisy o uldze termomodernizacyjnej korzystnie dla małżonków. Jeśli jeden z nich nie miał w danym roku dochodów i nie ma od czego odliczyć wydatków, to odliczenia dokonuje drugi. Nie ma znaczenia, na kogo wystawiona jest faktura. Taka interpretację otrzymali małżonkowie, którzy są współwłaścicielami domu i łączy ich wspólnota majątkowa. W 2019 r. przystąpili do projektu współfinansowanego ze środków UE, mającego na celu poprawę jakości powietrza. W 2020 r. otrzymali z gminy dotację na wymianę systemu ogrzewania. Cała inwestycja kosztowała 20 tys. zł, 14 tys. zł pokryła gmina. Cała dokumentacja związana z przedsięwzięciem została jednak wystawiona imiennie na żonę, która w 2020 r. nie osiągnęła żadnych dochodów. Podatnik zapytał, czy w tej sytuacji może odliczyć wydatki termomodernizacyjne od swoich dochodów w zeznaniu rocznym. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się na odliczenie całej ulgi przez podatnika, ale tylko w tej części, która nie została objęta dofinansowaniem. Więcej szczegółów- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 10.08.2021.).

¨Rz¨ informuje również: ¨Banki frankowe nie wciskają hamulca¨. Perspektywa sporych strat na kredytach frankowych nie pozostawia bankom nimi obarczonych wyjścia: muszą szybko rozwijać biznes. Millenium, mBank i Santander, czyli obciążone hipotekami frankowymi banki, które do tej pory opublikowały wyniki za II kwartał, w wysokim tempie zwiększają sprzedaż kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych. Nie widać, aby akcja kredytowa takich banków była hamowana przez problemy frankowe przekładające się na pozycję kapitałową. Stąd duży nacisk na sprzedaż hipotek, które nie są wprawdzie aż tak dochodowe, ale pozwalają przyzwoicie zarobić i pozyskiwać klientów. Nie widać wśród frankowych banków obaw o bardzo niekorzystny dla nich wyrok Sądu Najwyższego, który zmuszałby je do hamowania akcji kredytowej i ochrony kapitału. To ryzyko wciąż się tli, ale nie powinno powstrzymywać banków przed prowadzeniem bieżącej działalności i rozwojem biznesu. Szybki wzrost akcji kredytowej zmniejsza poza tym udział kredytów frankowych w bilansie, co przekłada się na niższe wymogi kapitałowe. Ale głównym motorem wzrostu sprzedaży są raczej niskie stopy procentowe. Więcej szczegółów- na 16 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 10.08.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zamieszcza z kolei tekst: ¨NSA: Niejasności należy interpretować na korzyść inwestora¨. Wątpliwości wojewody wobec zgodności inwestycji z planem miejscowym to za mało, by zablokować ją na późnym etapie- orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. NSA stwierdził, że nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa w przypadku zastosowania przy wydawaniu pozwolenia na budowę jednego z możliwych  wykładni zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Źródłem sporu było nieostre pojęcie ¨obsługa turystyczna¨ ujęte w planie oraz to czy mieści się w nim handlowo- usługowa część inwestycji. Sprawa zaczęła się w 2017 r. we Wrocławiu. Inwestor budował hotel z częścią usługową Na końcowym etapie inwestycji- tuż przed oddaniem do użytkowania- wojewoda wszczął procedurę stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę. Przyczyną było wydanie pozwolenia dla zmienionego projektu budowlanego obejmującego oprócz budowy hotelu także część usługowo- handlową. Wojewoda argumentował, że inwestycja jest niezgodna z miejscowym planem. Skutek? Natychmiastowe wstrzymanie prac i straty dla inwestora, który musiał zapłacić wykonawcy oraz nie mógł użytkować hotelu, co narażało go na utratę korzyści. Inwestor zaskarżył decyzję wojewody do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który po ośmiu miesiącach przyznał mu rację. WSA również orzekł na korzyść inwestora. Natomiast z orzeczenia NSA jasno wynika, że wątpliwości wojewody na późnym etapie inwestycji to za mało, aby ją zablokować. Orzeczenie NSA oznacza, iż budowie nic już nie grozi. Gdyby wyrok był inny hotel z częścią usługową trzeba byłoby poddać ¨procedurze naprawczej¨, co w efekcie mogłoby doprowadzić nawet do rozbiórki części obiektu lub konieczności jego przebudowy i zmiany przeznaczenia- czytamy na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 10.08.2021.).

¨DGP¨ w innym miejscu informuje też: ¨Użytkownik wieczysty może zablokować reprywatyzację¨. Gdy do reprywatyzacji nieruchomości prawa mają także inne podmioty, np. użytkownicy wieczyści, realny zwrot gruntów i budynków w trybie uzgodnienia księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym może okazać się niewykonalny. Pokazuje to sprawa, która znalazła swój finał w Sądzie Najwyższym. W spornej sprawie SN powołał się w pierwszej kolejności na uchwałę siedmiu sędziów SN z 15 lutego 2011 r. Według niej rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych chroni nabywcę użytkowania wieczystego także w razie wadliwego wpisania Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego jako właściciela nieruchomości. Użytkownik wieczysty nadal nim pozostaje, także w razie stwierdzenia nieprawidłowego nabycia nieruchomości przez państwo- jeśli wpisano go w dobrej wierze do księgi wieczystej. Więcej szczegółów- na ósmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 10.08.2021.).

¨DGP¨ informuje również: ¨Rząd rzuca ciepłowniom kolejne koło ratunkowe¨. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń za ciepło, który ma wspomóc transformację m.in. ciepłowni opalanych węglem. W efekcie tych zmian około 60 proc.  końcowych odbiorców ciepła systemowego miesięcznie zapłaci za ciepło więcej o ok. 5,8 zł- czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu. Jego autorzy podkreślają, że modyfikacja regulacji cenowej przedsiębiorstw ciepłowniczych wpłynie minimalnie na ceny, a może zasadniczo pomóc przedsiębiorstwom energetycznym w akumulacji kapitału lub podniesieniu wiarygodności kredytowej. To kolejne w ostatnim czasie rozwiązanie, które wpłynie na ceny ciepła systemowego ponoszone przez odbiorców końcowych. Poprzednia nowelizacja tego samego rozporządzenia opublikowanego 28 kwietnia w Dzienniku Ustaw zakłada uproszczoną procedurę podnoszenia taryf związaną z rosnącymi gwałtownie kosztami emisji- czytamy na 10 stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 10.08.2021.).

¨Kurier Szczeciński¨ poinformował: ¨Nabór na studenckie <<M>>. Taniej niż na prywatnym rynku¨. Ruszył nabór wniosków w programie ¨Dom dla studenta¨. To wspólny program Miasta Szczecin i Szczecińskiego TBS. Jest skierowany do studentów tutejszych uczelni wyższych na stałe mieszkających poza miastem. Nabór wniosków do piątku 13 sierpnia. Przez siedem lat realizacji programu przygotowano 22 mieszkania, w których znajduje się 120 miejsc dla studentów. W tym roku są do wynajęcia miejsca w pokojach jedno-,  lub dwuosobowych w ścisłym śródmieściu Szczecina. Mieszkania są kompleksowo wyremontowane, wyposażone oraz dostosowane do potrzeb studentów. Zlokalizowano je w centrum, w bezpośrednim sąsiedztwie uczelni, w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej. Umowy najmu zawierane będą na okres studiów z możliwością wcześniejszego ich rozwiązania na koniec każdego roku akademickiego. Wysokość czynszu w studenckim ¨M¨ to ok. 350 zł na osobę (bez mediów), czyli znacznie mniej niż na prywatnym rynku- czytamy na łamach ¨Kuriera¨.

(Źródło: ¨Kurier Szczeciński¨– 10.08.2021.).

Zobacz również