Wtorek, 10 marzec 2020

¨Abolicja nawet dla budynków z nakazem¨
¨Sam ma prawo sięgnąć po hipotekę¨
¨Obligatariusz z większymi prawami w sądzie¨
¨Śmieci: chybiona rewolucja¨
¨Wspólnota mieszkaniowa musi przenieść kontenery w inne miejsce¨
¨Jak szacować wartość zamówienia publicznego¨
¨Frankowicze płacą więcej¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ we wtorkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Abolicja nawet dla budynków z nakazem¨. Legalizacja samowoli według nowych uproszczonych zasad może objąć też te, które powinny zostać rozebrane. Wszystko przez nieprecyzyjne przepisy. Na jesieni zaczną obowiązywać przepisy o abolicji starych samowoli budowlanych. Istnieje jednak ryzyko, że obejmie ona także samowole z nakazami rozbiórki. Zmiany zawiera nowela prawa budowlanego, która czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie po upływie sześciu miesięcy, czyli prawdopodobnie we wrześniu. Według prawników przepisy są dziurawe. Legalizacja na podstawie uproszczonych zasad miała dotyczyć tylko samowoli nieobjętych w przeszłości żadnym postępowaniem legalizacyjnym. W praktyce może być inaczej. Art. 32 noweli przewiduje, że nie można wszcząć postępowania uproszczonego w sprawie obiektów budowlanych , co do których wydano decyzję o nakazie rozbiórki. Co to znaczy? Czy chodzi tylko o ostateczne nakazy rozbiórki? A co, jeśli np. toczy się postępowanie przed organami drugiej instancji i nakaz nie jest ostateczny? Czy będzie można skorzystać z uproszczonych zasad?- pyta jeden z radców prawnych. Abolicja ma dotyczyć starych samowoli, co najmniej 20- letnich. Właściciel (zarządca) takiego obiektu będzie mógł się zgłosić do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, a ten z urzędu rozpocznie postępowanie. W jego trakcie może nałożyć obowiązek przedłożenia określonych dokumentów legalizacyjnych, w tym oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością. W tekście przypomniano, że 406 samowoli budowlanych zalegalizowano w Polsce w zeszłym roku. Wydano też 3600 nakazów rozbiórki. Najwięcej dotyczyło braku pozwolenia.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 25.03.2020.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Sam ma prawo sięgnąć po hipotekę¨. Obligatariuszowi przysługuje indywidualne dochodzenie spłaty długu od dłużnika rzeczowego. To sedno uchwały Sądu Najwyższego. Kwestia wynikła w sprawie, w której Marek P. domagał się zapłaty 76 tys. zł od spółki jako poręczyciela rzeczowego. Na jej nieruchomości ustanowiono hipotekę jako zabezpieczenie wykupu obligacji przez emitenta. Marek P. jest jedną z wielu osób, które nabyły obligacje wyemitowane przez warszawskiego dewelopera (obecnie w upadłości) zabezpieczone hipoteką na owej nieruchomości. W imieniu nabywców obligacji działał tzw. administrator hipoteki powołany umową między emitentem (deweloperem) a administratorem (inaczej niż przy zwykłej hipotece). Marek P. był niezadowolony z działania administratora i sam wystąpił z pozwem, a warszawski Sąd Okręgowy go uwzględnił. Właściciel nieruchomości odwołał się, a Sąd Apelacyjny w Warszawie nabrał wątpliwości. Zawarł je w pytaniu prawnym do SN, czy obligatariuszowi przysługuje uprawnienie do dochodzenie od dłużnika rzeczowego wierzytelności wynikających z obligacji zabezpieczonych hipoteką. SN orzekł, że obligatariuszowi przysługuje legitymacja do dochodzenia od dłużnika rzeczowego zaspokojenia z nieruchomości. Wskazał, że hipoteka jest prawem wspólnym obligatariuszy i nie mogą być oni go pozbawieni, musi być one chronione sądownie- czytamy na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 10.03.2020.).

wyroku SN obszernie informuje też ¨Dziennik Gazeta Prawna¨ w tekście: ¨Obligatariusz z większymi prawami w sądzie¨. Leniwy administrator hipoteki nie utrudni ludziom odzyskania pieniędzy. Gdy bowiem tylko ktoś jest obligatariuszem, to ma legitymację do dochodzenia od dłużnika rzeczowego zaspokojenia z nieruchomości obciążonej hipoteką. Stwierdził tak Sąd Najwyższy. Wskazując, że wyjście z innego założenia byłoby pozostawieniem  wierzycieli na pastwie chęci lub niechęci administratorów hipoteki. Więcej- na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 10.03.2020.

¨Rzecz o Prawie¨ w ¨Rzeczpospolitej¨ zamieszcza z kolei tekst pod hasłem: ¨Śmieci: chybiona rewolucja¨. Osiedlowe altanki kipiące śmieciami. Kolorowe kubły otoczone niemieszczącymi się w otworach workami z frakcją sztuczną i szklaną. Wyłysiałe choinki straszące pod śmietnikami jeszcze w marcu. Składowisko starych mebli i drobnych odpadów poremontowych. Pięciokrotny wzrost opłaty za śmieci. Zirytowani mieszkańcy i znerwicowani administratorzy budynków wielorodzinnych. Oto kryzys śmieciowy sprezentowany obywatelom w 2020 r. To w ramach wstępu. Reszta- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 10.03.2020.).

¨Dobra Administracja¨– kolejny dodatek ¨Rz¨ wskazuje natomiast: ¨Wspólnota mieszkaniowa musi przenieść kontenery w inne miejsce¨. Miejsca gromadzenia i segregacji odpadów muszą być lokalizowane zgodnie z prawem, a nie na terenach samowolnie ustalonych- podkreślił sąd. Brak jednak odpowiedzi, gdzie znaleźć legalne miejsca na kontenery. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 10.03.2020.).

W innym miejscu ¨Dobra Administracja¨ radzi: ¨Jak szacować wartość zamówienia publicznego¨. Przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące szacowania wartości zamówienia mają dość ogólny charakter, powodując w praktyce nierzadkie problemy wielu zamawiających w odpowiednim ich odniesieniu do konkretnych sytuacji faktycznych. Ustalenie wartości zamówienia stanowi jedną z kluczowych czynności dokonywanych przez zamawiającego w toku przygotowania postępowania o zamówienie publiczne. Nie można się od niej zwolnić, nawet jeśli nastręcza ona trudności. Od ustalonej wartości zależy bowiem, czy i jakie przepisy pzp mają zastosowanie do udzielenia zamówienia publicznego, czytamy w ramach wstępu- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 10.03.2020.).

¨Dobra Administracja¨ także krótko: Prezydent podpisał ustawę z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Przewiduje ona premie remontowe dla gmin, dodatkowe wsparcie dla właścicieli budynków z wielkiej płyty, a także zwiększenie premii termomodernizacyjnej w przypadku instalacji OZE. Obecnie o wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS- y. Po zmianach o takie wsparcie będą mogły również ubiegać się gminy i wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy. Prezydent podpisał także ustawę z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy- Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Jedną z ważniejszych zmian jest podział projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno- budowlany i projekt techniczny. Szczegóły- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 10.03.2020.).

¨Rz¨ informuje również: ¨Frankowicze płacą więcej¨. W lutym klienci zdecydowanie częściej wygrywali z bankami w sądach, ale rosnący kurs szwajcarskiej waluty jest dla nich niekorzystną informacją. W lutym zapadło co najmniej 55 wyroków w sprawach dotyczących hipotek walutowych (49 w I instancji, 10 w II instancji, z czego 90 proc. było korzystnych dla frankowiczów, a tylko 7 proc. dla banków- wynika z danych obsługującej frankowiczów kancelarii Votum. Już w pierwszych miesiącach 2019 r. bankom coraz trudniej było wygrywać z klientami kwestionującymi legalność mechanizmów indeksacji i tabel kursowych banków- szczególnie od października, gdy TSUE wydał sprzyjający frankowiczom wyrok w głośnej sprawie państwa Dziubaków- odnotowano na 23 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 10.03.2020.).

Zobacz również