Wtorek, 10 listopada 2020

¨Rząd: wnioski o pozwolenie na starych zasadach¨
¨Sąd raczej nie pomoże upadającemu¨
¨Działka dla wspólnika bez daniny¨
¨Ograniczenia w stwierdzeniu nieważności decyzji budowlanych¨
¨Mimo pandemii popyt na mieszkania jest silny¨
¨Tańsze zakupy trafią poza ustawę¨
¨Mniej przejrzyste tańsze zakupy¨
¨Najemcy nie muszą płacić czynszu w okresie ponownego lockdownu¨
¨Mieszkanie za remont¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ we wtorkowej ¨Rzeczpospolitej¨ informuje: ¨Rząd: wnioski o pozwolenie na starych zasadach¨. Ci, którym nie udało się do końca roku otrzymać pozwolenia na inwestycję, nie będą musieli starać się o nie od nowa. Szykuje się zmiana przepisów.  Inwestorzy mogą odetchnąć. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zapowiada, że zmieni przepisy. Dzięki temu wnioski o wydanie pozwolenia na budowę złożone do końca tego roku będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach. Projekt w tej sprawie został uwzględniony w wykazie prac legislacyjnych resortu. Do przepisów przejściowych rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zostanie dodane nowe uregulowanie. To dobra wiadomość dla sektora budowlanego. Dzięki tej decyzji będą obowiązywały łagodniejsze wymogi, co oznacza ogromną oszczędność czasu i pieniędzy dla przedsiębiorców, którzy nie będą zmuszeni do zmiany projektów budowlanych po 1 stycznia 2021 r., jeśli zostały one przygotowane w bieżącym roku- ocenia wiceprezes BCC. Jednej ważnej rzeczy podnoszącej koszty inwestycji od przyszłego roku projekt jednak nie zmieni. Od 2021 r. łączne zużycie energii pierwotnej (EP) przez nowe budynki ma się zmniejszyć o 20 proc. Będą też zaostrzone parametry przenikalności dla ścian, okien i stropów. Polskę do ich wprowadzenia zobligowała dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Dla regulacji związanych ze wskaźnikami EP nie przewidziano w tym rozporządzeniu rozwiązań przejściowych. Oznacza to, że stosuje się ogólne zasady z kodeksu postępowania administracyjnego. Pod uwagę bierze się przepisy obowiązujące w dniu orzekania. Więcej szczegółów- na ósmej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 10.11.2020.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Sąd raczej nie pomoże upadającemu¨. Walka z państwem o odszkodowanie za straty z powodu zamknięcia firmy ma nikłe szanse na powodzenie. Zamknięte przez rząd sklepy, restauracje, kina czy siłownie, które z trudem wiążą koniec z końcem lub grozi im upadłość, mogą wystąpić do sądu o odszkodowanie przeciwko Skarbowi Państwa, choć nie został wprowadzony do tej pory w Polsce stan nadzwyczajny. Prawnicy są jednak zgodni. Wygrać z państwem będzie bardzo trudno. Barierą są też dwa wnioski w Trybunale Konstytucyjnym dotyczące przepisów o tzw. bezprawiu legislacyjnym- czytamy w ramach wstępu. Więcej- na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 10.11.2020.).

¨Prawo co dnia¨ informuje również: ¨Działka dla wspólnika bez daniny¨. Przedsiębiorca posiadający 50 proc. udziałów spółki jawnej nie płaci podatku od spadków i darowizn z tytułu wycofania nieruchomości ze spółki i przekazania do jego majątku prywatnego. Skarbówka wyjaśniła w najnowszej interpretacji, w jaki sposób powinno zostać przeprowadzone rozliczenie, jeśli wspólnicy spółki osobowej chcą podzielić się posiadanymi przez tę spółkę nieruchomościami. Więcej- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 10.11.2020.).

¨Dobra Administracja¨ zamieszcza z kolei tekst: ¨Ograniczenia w stwierdzeniu nieważności decyzji budowlanych¨. Celem nowelizacji prawa budowlanego było wzmocnienie zasady trwałości decyzji administracyjnych. Należy więc przyjąć, że zamiarem ustawodawcy było odniesienie nowych przepisów również do pozwoleń wydanych przed 19 września 2020 r. Obowiązujące od 19 września zmiany do ustawy- Prawo budowlane, wprowadzają długo wyczekiwane ograniczenie możliwości stwierdzenia nieważności dwóch najistotniejszych decyzji w procesie budowlanym, tj. pozwolenia na budowę  i pozwolenia na użytkowanie. Nowe przepisy, na mocy których nie można stwierdzić nieważności rzeczonych decyzji po upływie 5 lat od dnia wskazanego w ustawie, mają olbrzymie znaczenie nie tylko z perspektywy prawa budowlanego, ale również  dla pewności rynku obrotu nieruchomościami. Więcej- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 10.11.2020.).

¨Rz¨ zauważa w innym miejscu: ¨Mimo pandemii popyt na mieszkania jest silny¨. Ogólnopolski deweloper nie obawia się jesiennej fazy pandemii, nie spowalniając inwestycji. Liczy, że taka strategia opłaci się, podobnie jak wiosną. W czasie wiosennej pandemii niektórzy z deweloperów zamknęli place budowy, a nawet biura sprzedaży. Inni, w tym Ronson, zdecydowali się kontynuować prace budowlane. Mieszkaniówka pokazała, że mimo pandemii jest najbardziej stabilną i bezpieczną częścią rynku nieruchomości- uważa prezes Ronsona. Jego zdaniem to dobry czas na sprzedaż mieszkań, biorąc pod uwagę ich mniejszą podaż. Firma po raz pierwszy w swojej historii prowadzi równolegle budowę trzech etapów w każdym z dwóch największych projektów: Ursus Centralny oraz Miasto Moje w Warszawie. Na tle rynku dokonania Ronsona robią wrażenie. W samym III kwartale deweloper znalazł nabywców na 235 mieszkań, o 47 proc. więcej, podczas gdy średnio spółki z rynku kapitałowego zanotowały 3- proc. spadek. Po trzech kwartałach deweloper podpisał 662 umowy. Zdaniem prezesa, jak długo rząd nie zdecyduje się na obostrzenia, sprzedaż mieszkań w Polsce powinna być stabilna. Więcej szczegółów- na 14 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 10.11.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje z kolei: ¨Tańsze zakupy trafią poza ustawę¨. Rząd proponuje, aby administracja mogła jednak wydawać do 130 tys. zł poza procedurami zamówieniowymi. Nawet tymi maksymalnie uproszczonymi. Nowa ustawa- Prawo zamówień publicznych, która ma wejść w życie z początkiem nowego roku, zakładała zwiększenie przejrzystości i konkurencyjności przy udzielaniu tańszych zleceń. Dlatego też ogłoszenia o zamówieniach wartości od 50 tys. zł do 130 tys. zł miały pojawiać się w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przed rozpoczęciem obowiązywania nowych reguł rząd postanowił się jednak wycofać. Komitet Stały Rady Ministrów, który właśnie zakończył pracę nad projektem nowelizacji przepisów o zamówieniach publicznych, zdecydował o wykreśleniu normy dotyczącej tzw. zakupów bagatelnych. Oznacza to, że do 130 tys. zł nadal będzie można wydawać z pominięciem procedur ustawowych. W praktyce więc sami urzędnicy będą decydować o tym, jak zawierać umowy do tej wysokości- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania. ¨DGP¨ wraca do sprawy w kolejnym tekście: ¨Mniej przejrzyste tańsze zakupy¨.  Nie będzie obowiązku publikowania ogłoszeń o zamówieniach między 50 tys. a 130 tys. zł. Rząd proponuje w projekcie nowelizacji wykreślenie tego przepisu z ustawy. Szczegóły- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 10.11.2020.).

¨DGP¨ informuje też: ¨Najemcy nie muszą płacić czynszu w okresie ponownego lockdownu¨. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono ponownie zakaz handlu w galeriach handlowych adresowany do właścicieli i najemców powierzchni handlowej. Obowiązuje on od 7 do 29 listopada 2020 r. Zakaz taki był już wprowadzony podczas pierwszego lockdownu w okresie marze- maj na mocy rozporządzenia ministra zdrowia z 13 marca i trwał do 4 maja 2020 r. Skutkiem zakazu jest ¨zamrożenie¨ umów o korzystanie z powierzchni handlowej. Doświadczenia z wiosennego lockdownu pokazały, że można oczekiwać licznych konfliktów między galeriami handlowymi a korzystającymi z powierzchni handlowej, gdyż obie strony walczą o przeżycie. Polski rząd niestety dość swobodnie podchodzi do sytuacji przedsiębiorców, zaskakując ich swoimi decyzjami z dnia na dzień. W tej sytuacji reaktywacja art. 15 ze ustawy antykryzysowej prawdopodobnie otworzy dyskusję dotyczącą konieczności złożenia oferty przedłużenia umowy przez korzystających z powierzchni handlowych- czytamy. Więcej- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 10.11.2020.).

¨Gazeta Wyborcza¨ krótko: ¨Mieszkanie za remont¨. Władze Gdańska podsumowały pierwszą edycję ¨Publicznej oferty najmu¨. Skorzystało z niej 49 rodzin, które wyremontują wybrane przez miasto mieszkania socjalne, potem będą je mogły wynająć, a za wynajem przez rok nie zapłacą ani złotówki. Program jest skierowany do osób, które czekają na najem lokalu ze względu na niskie dochody w 2020 r. Koszty remontu, w zależności od wielkości lokalu, wahają się od 20 do 100 tys. zł, najwyższe są w tych powyżej 100 mkw. Program ma być kontynuowany w przyszłym roku- czytamy na dziewiątej stronie ¨Gazety¨.

(Źródło: ¨Gazeta  Wyborcza¨– 10.11.2020.).

Zobacz również