Termomodernizacja wraz z remontem elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalno-użytkowego – Szczecin

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” sp. z o.o. 70-771 Szczecin, ul. Winogronowa 11F działające na podstawie pełnomocnictwa Gminy Miasto Szczecin udzielonego w związku z zawartą w dniu 10 czerwca 2019 umową nr WMiRSPN/8/HM/2019 (CRU 19/0002649) o zastępstwo inwestycyjne przy realizacji Zadania pn. Termomodernizacja wraz z remontem elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Rymarskiej 46.

Szczegóły w linku: Ogłoszenie

Zobacz również