Termomodernizacja budynku mieszkano-użytkowego wielorodzinnego – Wałcz

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE
Rodzaj zamówienia Zamawiający Przedmiot zamówienia Data publikacji Pliki do pobrania
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy
ul. Dworcowej 16-16aw Wałczu

reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

 

Termomodernizacja budynku

mieszkalno – użytkowego  wielorodzinnego  przy ul. Dworcowej 16 – 16a w Wałczu

Termin złożenia oferty:
11.06.2018r. godz.10:00

 

Osoby prowadzące sprawę:

Daniela Dudzicz

Jerzy Florczak

 

 

 

 

 

 

01. Zaproszenie do złożenia oferty

02. Załącznik nr 1  druk oferty

03. Załącznik nr 2 -wykaz prac podobnych

04. Załącznik nr 3 ? wykaz osób

05. Przedmiar robót

06. STWiOR

1. Projekt strona tytułowa Wałcz Dworcowa 16-16a

2. projekt Plan bioz

3. projekt Opis Techniczny Dworcowa 16-16a

4. projekt mapa sytuacyjna

5. projekt rysunki nr 2-5

6. projekt rysunki nr 6-9

7. projekt rysunki nr 10-15

8. projekt rysunki nr 16-20

 

Zobacz również