Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego – Wałczu

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE
Rodzaj zamówienia Zamawiający Przedmiot zamówienia Data publikacji Pliki do pobrania
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 74a  w Wałczu
reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego  przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 74a w Wałczu

Termin złożenia oferty:
15.02.2018r. godz.10:00

 

Osoby prowadzące sprawę:

Daniela Dudzicz

Jerzy Florczak

 

01. Zaproszenie do złożenia oferty

02 Załącznik nr 1  druk oferty 

03. Załącznik nr 2 -wykaz prac podobnych

04. Załącznik nr 3 – wykaz osób

05. Przedmiar robót

06. Projekt budowlany

07. STWiOR

 

Zobacz również