Szczecińskie TBS

 Szczecińskie TBS
TBS Szczecin
Data powołania Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona na podstawie Uchwały nr XXVIII/364/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 2 grudnia 1996 roku. Rozpoczęcie działalności ? 1 stycznia 1997 r.
Kapitał zakładowy 256 097 939,00 złotych
Przedmiot działalności 1. Budowanie domów mieszkalnych.
2. Zarządzanie nieruchomościami.
3. Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych.
4. Sprawowanie funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym.
Ilość i powierzchnia lokali w zasobach własnych 1. Lokale mieszkalne: 4363 szt. o pow. 224 498,74 m2
2. Lokale użytkowe: 154 szt. o pow. 10 706,70 m2
Ilość i powierzchnia lokali z zasobów komunalnych zarządzanych przez TBS 1. Lokale mieszkalne: 620 szt. o pow. 35 412,11 m2
2. Lokale użytkowe: 47 szt. o pow. 6 923,10 m2
Ilość i powierzchnia lokali z zasobów wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez TBS 1744 lokale o pow. 129 188,69 m2
Ilość i powierzchnię mieszkań wybudowanych/ zmodernizowanych przy udziale środków pomocowych z budżetu państwa (środki KFM, Fundusz Dopłat itd.) 1. KFM: 2775 lokali o pow. 143 225,27 m2.
2. Inne: 94 szt. 4614,07 m2.
Dane kontaktowe Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 70-302 Szczecin
tel. 91 430 91 00 fax 91 430 91 44 lub 91 430 91 45
e-mail: biuro@stbs.pl
Adres strony internetowej i profili w mediach społecznościowych. http:/usr/home/sofine/domains/nonstoptbs.sofine.pl/public_html/stbs.pl/index.php

Zobacz również