Symbol Budownictwa Społecznego 2020

 Symbol Budownictwa Społecznego 2020

Stargardzkie TBS za Nową Generację Usług Publicznych  uzyskała nominację do tytułu Symbol Budownictwa Społecznego 2020.

Symbol to ogólnopolski program, którego celem jest promowanie najlepszych, symbolicznych w swoich branżach podmiotów. Symbole są wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć. Honorowane są te firmy i instytucje, których marka stała się reprezentatywna i tożsama z działalnością całej branży i jest kojarzona z najlepszą, symboliczną jakość działania i zarządzania.

Jednym z powodów nominacji do nagrody były dotychczasowe działania Spółki wybiegające poza przyjęty dla TBS-ów schemat działania.  W ostatnim czasie Spółka rozszerzyła swoja działalność i zrealizowała budynek Oświatowy, korzysta również z środków Unijnych na inwestycje własne ? Stargardzkie Centrum Nauki i Miasta ? termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych stanowiących 100% własność Gminy. Pełniła również rolę inwestora zastępczego przy realizacji noclegowni, na którą Miasto dotrzymało finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zobacz również